מה לעשות עם הודעת קופת החולים לגבי ביטול הביטוח הסיעודי לחיילי החובה/הקבע  (מאי 15, 2016)

לאחרונה קיבלו המבוטחים בביטוח הסיעודי הקבוצתי של מכבי, הודעה על
שינויים שחלו בביטוח זה.

בהודעה צוין שהחל מ 1.7.2016 הם יצורפו לפוליסה קבוצתית אחידה שתנאיה זהים לכל
קופות החולים וזאת במקום הפוליסה שהיו מבוטחים בה עד אותה עת.
שאר קופות החולים כולל: לאומית, מאוחדת וכללית ישלחו בקרוב אף הן הודעה דומה כך
שהשינוי אצלן יחל בין 1.7.2016 ועד 31.12.2016.

השינוי בפוליסה נעשה בהתאם להנחיות משרד האוצר והוא קובע שכל המבוטחים בביטוח
סיעודי קבוצתי דרך קופות החולים, יקבלו את אותו סכום פיצוי (כמה אלפי שקלים לכל
חודש), למשך אותו פרק זמן (60 חודשים).

הרעיון חשוב ומטרתו חיובית, משום שהוא יאפשר לעבור מקופת חולים אחת לאחרת מבלי לאבד
זכויות ביטוחיות ויאפשר להגביר את התחרות.

על פי ההודעה כאמור, כל אדם שהיה מבוטח בפוליסה הסיעודית הקבוצתית והוא עדיין חבר
בקופת החולים, זכאי להמשיך להיות מבוטח בפוליסה הקבוצתית האחידה מבלי שיידרש למלא
טפסים חדשים וחשוב מכך, ללא צורך למלא הצהרת בריאות חדשה.

עד כאן הכל נראה טוב ויפה.

אבל !

החיילים (חובה וקבע) יוצאו מהפוליסה הקבוצתית האחידה.

בהודעה של קופת חולים מכבי נמסר, שהחל מיום 1.7.2016 הם לא יכללו בפוליסה
הסיעודית. גם שאר החיילים שהיו מבוטחים דרך לאומית, מאוחדת וכללית יקבלו את ההודעה
הזו במהלך חצי השנה הקרובה.

כשאותם חיילים ישתחררו וירצו לחזור ולהיות מבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי דרך
קופת חולים, יהיה עליהם לבקש להצטרף מחדש לפוליסה ולמלא הצהרת בריאות. אמנם ההצהרה
שתידרש תהיה מקוצרת, אבל רק לחיילים ששירתו פחות מ 4 שנים. מי ששירת מעבר לכך,
יתבקש למלא הצהרת בריאות מלאה.

חשוב להבין כי ככל שעובר הזמן, כך עולה הסיכוי שמצבנו הבריאותי פחות טוב וזה עלול
להשפיע לרעה על התנאים בהם נוכל להצטרף לביטוח הסיעודי אם בכלל.

הסיבה לשינוי מקורה במשרד האוצר, שהורה לקופות לבטח רק את החברים בהם. מאחר וחיילים
בשירות חובה או קבע אינם חברים בקופת חולים, הרי שלא יהיו זכאים לביטוח סיעודי דרך
קופת החולים.

ההודעה על השינוי מסבירה שהביטוח הסיעודי יתבטל עבור מבוטחים החל מיום גיוסם ועד
ליום שחרורם.

עד לפני הודעה זו, הביטוח הסיעודי היה חינמי לחיילים והוא היה נכנס למעין "הקפאה"
כך שבמהלך השירות החיילים לא יכלו לתבוע את הביטוח הסיעודי (בכל מקרה אי אפשר לתבוע
את הביטוח אם הסיבה למצב הסיעודי נגרמה בשל השירות הצבאי).

בנוסף אם החייל המשוחרר היה מודיע לקופת החולים תוך כמה חודשים מהשחרור שהוא
מעוניין להמשיך ולהיות חבר בה, כפי שהיה בטרם גיוסו, הביטוח הסיעודי שלו היה חוזר
להיות פעיל ללא צורך במילוי הצהרת בריאות. כלומר, אותו חייל משוחרר יכול היה לחזור
ולהיות מבוטח בביטוח הסיעודי הקבוצתי מייד ובסמוך לסיום השירות הצבאי.

כעת, במידה וחיילים משוחררים יהיו מעוניינים להמשיך ולהיות מבוטחים בביטוח הסיעודי,
הם יהיו חייבים למלא הצהרת בריאות. הם יאלצו להצהיר על בעיות בריאות שקיימות להם
באותה עת ולכן ייתכן מצב בו ההצטרפות לביטוח תהיה עם החרגות כלומר עם תנאים שבהם
חברת הביטוח תקבע שלא ישולם להם פיצוי. זאת לעומת המצב קודם בו לא נדרשו למלא הצהרה
כלשהי.

לכן השינוי הזה יכול להביא לאובדן זכויות ביטוחיות שנצברו לחיילים וחשוב שנהיה
מודעים לנושא.

גם למשרתי הקבע הורעו התנאים. כך, משרתי קבע ששרתו יותר מ 4 שנים, אשר יפנו לקופות
החולים מייד לאחר השחרור במטרה להצטרף כחברים ומבוטחים, יידרשו למלא הצהרת בריאות
מלאה.

אז מה עושים בנוגע לביטוח הסיעודי ?

חשוב שחייל משוחרר יהיה מודע לנושא ויבדוק האם יש לו כיסוי ביטוחי סיעודי מתאים
ואם אין לו אז לשקול להצטרף לביטוח כאמור.

בנוסף, קיים בפוליסה הקבוצתית סעיף שנקרא המשכיות. סעיף זה מאפשר, למי שקיבל הודעה
על הוצאתו מהביטוח הקבוצתי, לפנות לחברת הביטוח שביטחה אותו ולבקש ממנה להמשיך
להיות מבוטח באופן פרטי.

הרעיון הוא שמי שהוצא מהביטוח הקבוצתי יוכל להצטרף באופן פרטי לביטוח סיעודי פרטי
עם תנאים דומים לאלה שהיו לו בביטוח הקבוצתי. ההצטרפות לביטוח הפרטי הזה תהיה ללא
הצהרת בריאות ומתוך המשכיות לביטוח הקבוצתי ממנו הוצא.

רוב הפוליסות הקבוצתיות של קופות החולים דורשות ממי שרוצה להפעיל את סעיף ההמשכיות
להוכיח שהיה מבוטח לפחות 36 חודשים לפני שהוצא מהביטוח (קיבל הודעת ביטול).

אם כן, חיילים ונערים ונערות המתגייסים בקרוב יכולים לפנות לחברת הביטוח מייד לאחר
קבלת ההודעה על הביטול ולבקש להצטרף לביטוח הפרטי.

אמנם נכון לומר שביטוח פרטי כאמור יעלה הרבה יותר ממה שעלה הביטוח הקבוצתי אבל
לפחות לא יהיה צורך במילוי הצהרת בריאות .

מטבע הדברים, אין כאן המלצה גורפת ולא כולם צריכים לבצע את ההצטרפות לביטוח הסיעודי
הקבוצתי בקופת חולים או לביטוח פרטי.

עם זאת, לרבים הביטוח הסיעודי דרך קופת חולים הוא הביטוח היחיד שקיים להם ולכן חשוב
לשמור עליו ולבצע את ההצטרפות. בנוסף, ייתכן כי עבורם הפעלת סעיף ההמשכיות תאפשר
קבלת ביטוח ללא החרגות.

הסבר: ביטוח סיעודי מבטיח קבלת פיצוי חודשי למשך מספר שנים בודדות למי שהפך
סיעודי בשל מחלה או תאונה (למעט מקרים שאינם מכוסים כגון תאונת דרכים ועוד) כלומר,
למי שמוכיח שהוא אינו מסוגל לבצע לפחות שלוש מתוך הפעולות הבאות:

 1. לקום ולשכב
 2. להתלבש ולהתפשט
 3. להתרחץ ולהתגלח
 4. לאכול ולשתות
 5. לשלוט על הסוגרים
 6. ללכת (מרותק לכיסא גלגלים או למיטה)
 7. או לחילופין אם הוא סובל מתשישות נפש (דמנציה וכדומה).

סיכום: ביטול הביטוח הסיעודי לחיילי החובה/הקבע

במהלך השנים הציעו קופות החולים ביטוחי סיעוד השונים זה מזה הן בהיקף
הפיצוי, תקופת קבלת הפיצוי והתנאים לקבלת הפיצוי.

המדינה החליטה ליצור פוליסה אחידה לכל קופות החולים ולאחרונה החלו מבוטחי הקופות
לקבל הודעות על שינויים בפוליסה הסיעודית בה הם מבוטחים. לרוב המבוטחים לא חל שינוי
לרעה, למעט לאוכלוסיית החיילים.

לפני ההודעה על השינוי, חיילים משוחררים יכלו להודיע, עד מספר חודשים לאחר השחרור,
על רצונם להמשיך להיות מבוטחים בביטוח הסיעודי בו היו מבוטחים לפני הגיוס. עם משלוח
הודעה כאמור הם היו מבוטחים מייד וללא צורך במילוי טפסים מחדש.

כעת עם השינוי, נקבע כי כל החיילים המשוחררים שירצו להיות מבוטחים בביטוח הסיעודי
דרך קופת החולים יתבקשו למלא מחדש הצהרת בריאות.
כאן יכול להיווצר מצב בו חיילים משוחררים לא יוכלו להצטרף לביטוח הסיעודי בשל מצבם
הבריאותי או שיצורפו רק עם חריגים רבים (מקרים בהם לא ישולם פיצוי).

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן