הכנת חוות דעת לבית המשפט | תיק השקעות עם אפוטרופוס

מטרת שירות זה הינה לספק חוות דעת מקצועית לתיק ההשקעות הנמצא בידי אפוטרופוס.

את ההשקעות הפיננסיות של חסוי, יש להשקיע באופן סולידי על פי כללי האפוטרופוס הכללי. כאשר מעוניינים להשקיע באופן שונה מההנחיות, עליכם לפנות לבית המשפט ולבקש את רשותו.

אנו מציעים שירות להגשת חוות דעת לבית המשפט, לצורך אישור דרכי ההשקעה בתיק ההשקעות של החסוי בדרך המתאימה ביותר עבורו.

שירות הכנת חוות דעת לבית המשפט יכלול

ניתוח תיק ההשקעות

 • ניתוח הרכב תיק ההשקעות – על פי היתרות הקיימות בעובר ושב, החסכונות, הפיקדונות ותיקי ניירות הערך. הניתוח יכלול את כל החשבונות הקיימים לחסוי בבנקים, בתי ההשקעות והמוסדות הפיננסים בארץ ובחו"ל.
 • פירוט המאפיינים של ההשקעות השונות ושל ניירות הערך הקיימים בתיקי ההשקעות – עבור כל אפיק השקעה ונייר ערך נפרט את סיווג ההשקעה (סולידי/תנודתי), היקף ההשקעה העדכני ושיעורה מכלל נכסיו של החסוי, החברה המנהלת והתשואות שהשיגה, מועדי פירעון, קופונים, דמי הניהול הנגבים וכדומה.

מיפוי נכסים ומקורות הכנסה

תיאור כלל הנכסים העומדים לרשות החסוי על פי מסמכי ה"פרטה" ו"סל המחיה" שהגשתם. מתוך מסמכים אלה ואחרים נוכל להבין מה ההכנסות שכבר קיימות ומה היקף ההכנסות שניתן לייצר לחסוי מתוך נכסים שטרם החלו לשלם הכנסות (למשל תיק ההשקעות ונכסי נדל"ן).

מיפוי הנכסים:

 1. נכסים המשלמים הכנסה חודשית
 2. נכסים שהינם סכומים הוניים שאינם חייבים לשלם קצבה וניתנים למשיכה כסכום חד פעמי או בחלקים.
 3. ביטוחי בריאות וסיעוד שיתכן וקיימים.

מיפוי מקורות הכנסה:

מקורות הכנסה, הם הסכומים המשולמים או הנכסים צפויים לשלם לחסוי קצבה או הכנסה חודשית:

 • הכנסות מנדל"ן מניב.
 • קצבאות מביטוח לאומי כגון קצבת נכות ועוד.
 • קצבאות אחרות ממוסדות בארץ או בעולם כגון שילומים מגרמניה.
 • קצבאות ממוצרים פנסיונים כגון קרן פנסיה וביטוחי מנהלים.
 • כל הכנסה קבועה נוספת אם קיימת.

מיפוי מקורות הכנסה נוספים:

אלה הם סכומים הוניים ונכסים העומדים לרשות החסוי שאינם משלמים הכנסה חודשית, אך יכולים בעת הצורך לייצר הכנסה:

 • פיקדונות, חסכונות, תיקי השקעות בבנק או בית השקעות או מוסדות פיננסים אחרים בארץ ובעולם.
 • נכסי נדל"ן שאינם מושכרים
 • מוצרי פנסיה הוניים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות.

מיפוי ביטוחים

ביטוחים היכולים לשלם חלק מההוצאות הרפואיות של החסוי

 • ביטוחי בריאות
 • ביטוחי סיעוד
 • ועוד סוגי ביטוחים אישיים נכות מתאונה, מחלות קשות וכו'.

מיפוי צרכים

מיפוי הצרכים והרצונות של החסוי שאתם האפוטרופוסים שלו על פי "סל המחיה" שהגשתם. בנוסף, נעריך את הוצאות החסוי בעתיד כולל התחשבות בהתדרדרות חס וחלילה במצב הרפואי.

השוואת היקף ההכנסות לעומת ההוצאות הדרושות

עריכת השוואה בין היקף ההכנסות הקיים כיום לעומת ההוצאות הדרושות וחישוב הפער ביניהם.

נחשב את היקף ההכנסות שניתן ליצור מהנכסים שלא משלמים כיום הכנסה חודשית.

נבצע השוואת ההכנסות הקיימות כיום בתוספת ההכנסות שניתן ליצור מהנכסים הנוספים לבין היקף ההוצאות הדרוש לחסוי כעת וגם בעתיד כולל כרית ביטחון.

כך יתאפשר לתכנן את מבנה תיק ההשקעות בזהירות והאחריות הדרושה.

פירוט השינויים שיש לערוך בתיק ההשקעות

מעבר לחוות הדעת לבית המשפט, יינתן לאפוטרופוס פירוט השינויים שיש לערוך בתיק ההשקעות בהתאם לחוות הדעת.

נפרט את האסטרטגיה שיש לפעול לגביה, רמות הסיכון, טווחי השקעה, סוגי המוצרים המתאימים וכיוצ"ב.

סיכום

לאחר קבלת הדו"חות העדכניים של תיקי ההשקעות כולל יתרות עובר ושב / פיקדונות / חסכונות / תיקי ניירות ערך בבנקים ובבתי ההשקעות בארץ ובחו"ל, ננתח את מבנה ההשקעות בתיק ונציין מה מתוכו נחשב לסולידי ומה תנודתי.

נפרט את מאפייני אפיקי ההשקעה וניירות הערך השונים. ננתח את המקורות הקיימים והפוטנציאלים לעומת ההוצאות הדרושות והעתידיות.

נקבע את הפער הדרוש לכיסוי ההוצאות ונאתר את היקף הסכום שיושקע בהשקעות סולידיות. נציין מה הדברים שלדעתנו המקצועית ניתן להשאיר ומה כדאי למכור.

במידה ונתבקש נופיע בבית המשפט להגן על חוות הדעת.

מומלץ לעיין בשרותים הבאים שלנו:

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן