מילון מונחים

הר הכסף

הר הכסף, הינו אתר של משרד האוצר המאפשר לאתר חסכונות פנסיוניים, פוליסות לביטוח חיים וחשבונות בנק.

קרא עוד

השקעה אלטרנטיבית

השקעות אלטרנטיביות הן מטבע לשון (באזוורד – Buzzword). כאשר מדברים על השקעות אלטרנטיביות הכוונה היא להשקעות שונות מהרגיל. השקעה אלטרנטיבית, כשמה כן היא, היא אלטרנטיבה למה שקיים ומוכר למשקיע הממוצע....

קרא עוד

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 63), התשע"ז 2017 – סעיף 49

בשנת 2017 בוצע תיקון לחוק ניירות הערך לסעיף 49 ובו נכתב בין השאר: איסור הצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות  מערכת למסחר בניירות ערך שאינה מנוהלת בידי בורסה...

קרא עוד

חשבון עובר ושב ללא תנועה

הינו חשבון עובר ושב ולחשבון זה לא התקבלה הוראה מבעל החשבון במהלך תקופה של 10 חודשים לפחות. כמו כן, במקביל הבנק לא הצליח ליצור קשר עם אף אחד מבעלי...

קרא עוד

משכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה ובאנגלית: Reverse Mortgage, היא הלוואה המיועדת בעיקר לאנשים מבוגרים בעלי נדל"ן. המשכנתא ההפוכה מאפשרת לקבל סכום משמעותי בזמן שממשיכים לגור בבית או אף מנדל"ן מניב. במשכנתא הפוכה,...

קרא עוד

עמלה בגין אי ביצוע

עמלה זו נגבית אם הלקוח נתן פקודה לקניה או מכירה של נייר ערך והיא לא בוצעה. כלומר, אם הפקודה הועברה למערכות המסחר ולא בוצעה, מכל סיבה שהיא (כמעט), הבנק...

קרא עוד

פנסיה תקציבית לשכירים בעלי שליטה

פנסיה תקציבית לשכירים בעלי שליטה, הינה קצבה פנסיונית שחברה יכולה לשלם לשכיר בעל השליטה, לאחר שפרש סופית מעבודתו. לאחר שהוסדר מנגנון פנסיה תקציבית לשכיר בעל שליטה בחברה שבבעלותו, קיימת...

קרא עוד

קופת גמל אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

הינה קופת גמל מבית אלטשולר שחם בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 472 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות

הינה קופת גמל מבית הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, המיועדת לאוכלוסייה הכללית. מספר קופת גמל: 385 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

הינה קופת גמל בניהול הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, המיועדת לעובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 401 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות

הינה קופת גמל מבית הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, המיועדת לאוכלוסייה הכללית. מספר קופת גמל: 384 סוג קופת גמל: מרכזית לפיצויים

קרא עוד

קרן החיסכון לצבא הקבע כללי

קרן החיסכון לצבא הקבע כללי, הינה קופת גמל מבית הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, המיועדת לעובדי סקטור מסויים . מספר קופת גמל: 438 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות אחים ואחיות – מסלול כללי

הינה קרן השתלמות מבית הסתדרות האחים והאחיות בישראל, המיועדת לעובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 418 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות

הינה קרן השתלמות מבית הלמן – אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, המיועדת לכלל האוכלוסייה. מספר קופת גמל: 395 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

הינה קרן השתלמות מבית הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, המיועדת לכלל האוכלוסייה. מספר קופת גמל: 416 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות כלל השתלמות כללי

הינה קרן השתלמות בניהול כלל פנסיה וגמל בע"מ, המיועדת לכלל האוכלוסיה. מספר קופת גמל: 456 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה

הינה קופת גמל מבית מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, המיועדת לכלל האוכלוסיה. מספר קופת גמל: 470 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות מורים וגננות – מסלול כללי

הינה קרן השתלמות מבית קרנות השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ, המיועדת עובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 484 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות מורים על יסודי

הינה קרן השתלמות מבית עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ, המיועדת עובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 482 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות מורים תיכוניים – מסלול כללי

הינה קרן השתלמות מבית קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מ, המיועדת עובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 485 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות מיטב השתלמות כללי פאסיבי

הינה קרן השתלמות מבית מיטב דש השקעות בע"מ, המיועדת לכלל האוכלוסייה. מספר קופת גמל: 481 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות עובדי חברת חשמל

הינה קרן השתלמות בניהול החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ, המיועדת לעובדי מפעל/גוף מסויים . מספר קופת גמל: 423 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות עובדי מדינה – כללי

הינה קרן השתלמות מנוהלת ע"י החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ, המיועדת לעובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 382 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות עוצ"מ

הינה קרן השתלמות מבית עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ, המיועדת לעובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 394 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות פ.ר.ח – כללי

הינה קרן השתלמות בניהול יהב – פ.ר.ח. – חברה לניהול קופות גמל בע"מ, המיועדת לעובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 420 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות כללי

הינה קרן השתלמות מבית פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, המיועדת לכלל האוכלוסייה. מספר קופת גמל: 396 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות – קלאסי כללי

הינה קרן השתלמות מנוהלת בידי החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ , המיועדת עובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 408 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות רופאים כללי

הינה קרן השתלמות מבית ההסתדרות הרפואית בישראל, המיועדת לכלל האוכלוסייה. מספר קופת גמל: 419 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן השתלמות רעות-כללי

הינה קרן השתלמות מבית רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ, המיועדת לעובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 392 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

שירותי איתות

שירותי איתות ובאנגלית Trade Signal, הינם שירותים המספקים מידע לגבי השקעות שונות כגון ניירות ערך, מידע על סקטורים, סקירות כלכליות ועוד. מטרת שירות האיתות היא לסייע למנויים להשקיע בשווקי...

קרא עוד
דילוג לתוכן