מה נשאיר אחרינו למשפחה

מה יקרה למשפחתנו אם חס וחלילה יקרה לנו משהו ?

האם הנכסים שצברנו עד כה יספיקו למשפחה ?

מה בדיוק אנחנו משאירים למשפחה והאם תוכל לשמר רמת חיים נאותה ?

אם שאלות אלה ודומות להן מעסיקות אתכם, אז שירות "מה נשאיר אחרינו למשפחה" הוא בשבילכם!

השירות יאפשר להבין מה יהיה מצבה הכלכלי של המשפחה, בתרחישים ונסיבות חיים שונות, כולל חיים ארוכים אי"ה, נכות או מוות חו"ח (=חס וחלילה).

מטרת השירות היא לוודא שהמשפחה תוכל לשמור על רמת חיים נאותה, בכל מצב כאמור. במידה ונמצא כי הנכסים הקיימים אינם מספקים את צורכי המשפחה, המידע יסייע לכם בהבנת מצבכם ולשקול פתרונות אפשריים.

על שירות "מה נשאיר אחרינו למשפחה"

ייעוץ השקעותבמהלך השירות נמפה את כלל המקורות העומדים לרשותכם כיום על פי היקף ההכנסות שינבע מהם. כמו כן, נמפה את הביטוחים האישיים והיקף הפיצוי הכספי המגיע מהם במצבים שונים.

איסוף המידע על כלל המקורות, יאפשר הבנה האם וכיצד ניתן יהיה למשוך את הסכומים מהחסכונות הפנסיונים בין אם בסכום הוני, בין אם כקצבה או שילוב ביניהם. בנוסף, נבין מה ההכנסות שניתן להפיק מההשקעות הקיימות לכם בבנקים, בבתי ההשקעות ועוד. כמו כן, נשקלל את ההכנסות הצפויות מהנדל"ן, מביטוח לאומי ומכל ביטוח אישי רלבנטי ומה משך הזמן שהן ישולמו.

באמצעות המידע שייאסף, תוכלו להבין מה ההכנסה החודשית שניתן ליצור מכל הנכסים שברשותכם והאם ניתן יהיה לממן את המחיה השוטפת של המשפחה.

מידע זה יאפשר לכם להבין מה קורה ביום שאחרי קרות מקרי חו"ח ומהיכן ניתן לקבל כספים בעת שינוי בנסיבות החיים של אחד מבני הזוג.

שירות זה מאפשר הכנה מנטלית ורגשית ומקל על רגשות הדאגה הטבעיים שיש בכל משפחה. שירות זה גם עונה על הרצון לדעת מה נשאר אחרינו מבחינה כלכלית ופיננסית למען בני המשפחה ומסייע במיוחד כאשר אנו חווים שינויים כולל פרישה ממקום עבודה, גירושים, אובדן חיים במשפחה, משבר עולמי ועוד.

מיפוי מקורות ונכסים

(1) נכסים המשלמים או הצפויים לשלם קצבה חודשית

 • החסכונות הפנסיונים וזכויות פנסיוניות.
 • מיפוי קצבאות אפשריות בארץ ובחו"ל בהתאם לגיל ולמצב הבריאותי.
 • נדל"ן מניב.
 • השקעות פיננסיות הצפויות לשלם קצבה.
 • ביטוחי סיעוד, ביטוחי אובדן כושר עבודה ועוד.
 • כיוצ"ב.

(2) נכסים וסכומים הוניים

 • פיקדונות / חסכונות / תיקי-השקעות.
 • ביטוחי חיים, ביטוחי מחלות קשות, ביטוחי מוות מתאונה וכיוצ"ב.
 • קרנות השתלמות וחלק מכספי קופות הגמל.
 • תשלומי פרישה.
 • ירושות עתידיות.
 • נכסים שאינם נדל"ן מניב או פיננסים.
 • כיוצ"ב.

לאחר המיפוי ניתן יהיה לבחון כיצד נכסים אלה יוכלו בעת הצורך ליצור הכנסה חודשית שוטפת לבני המשפחה ובאילו היקפים. כמו כן, נאתר סכומים שיכולים לשמש להוצאות חד פעמיות גדולות כמו מימון לימודים, סיוע לילדים ועוד.

כמו כן, נשקלל את השפעתן של הלוואות, במידה וקיימות ונבדוק האם יש צורך לקזזן מהמקורות כאמור.

איסוף מידע זה יאפשר לסכם עבור המשפחה, את היקף המקורות וההכנסות שיעמוד לרשותה בכל מקרה וגם בעת נסיבות חיים כהרעה במצב הבריאותי ומקרה מוות של אחד מבני הזוג חו"ח.

תועלות שירות "מה נשאיר אחרינו למשפחה"

 • קבלת טבלת נכסים הכוללת נכסים פנסיונים, פיננסים, נדלנ"ים, ביטוחים ואחרים.
 • ידיעה מה צפויה להיות ההכנסה החודשית ומצבה הכלכלי של המשפחה בעת נסיבות חיים שונות.
 • קבלת מידע על תרחישים שונים למימוש המקורות לצורך מימון המחייה השוטפת. קבלת המידע תאפשר לכם לבחור את התרחיש המתאים בבוא העת.
 • השירות מאפשר להפחית את אי הודאות וחוסר האונים ומייצר שקט נפשי מלדעת מה בדיוק אתם משאירים אחריכם.

לפרטים נוספים, צרו קשר ללא שום התחייבות.

הערות:

 • שירות "מה אשאיר אחרי למשפחתי" אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות או ייעוץ לפרישה. לכן לא יינתנו המלצות לשינוי או העברה או שדרוג או גריעה בנכסים כלשהם. כמו כן, לא יינתנו המלצות כיצד למשוך הכספים כקצבה או סכום הוני.
 • איננו מומחי מס, לכן מומלץ לפנות למומחים מהתחום כדוגמת רואות חשבון ו/או יועצות מס שיוכלו לחשב עבורכם את שיעורי המס שיוטלו על הכנסותיכם.
 • בכל הנוגע לנכסי נדל"ן, נציין כי אין אנו מומחי נדל"ן ו/או שמאי נדל"ן ולכן יהיה באחריותכם לספק הערכות לגבי שווי הנכסים ותזרים דמי שכירות וכיוצ"ב. במידה ותרצו נשמח להפנות אתכם לבעלי מקצוע אשר יוכלו לספק הערכת שווי ותזרים כאמור.
 • תוצאות השירות יכולות להוות הכנה לעריכת צוואה וייפוי כוח מתמשך, נשמח להמליץ לכם על עורכת דין מתאימה לנושא.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן