תנאי שימוש באתר RDVC, ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני

 1. באתר זה (RDVC.co.il) מופיעים מאמרים, טיפים, תשובות לשאלות נפוצות, תשובות לשאלות גולשים ותכנים נוספים, נתונים וחומרים כתובים, סרוקים ומצולמים ואין בחומרים ותכנים אלו משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישה ו/או מכירה ו/או אי רכישה של ניירות ערך ו/או מוצרים פיננסים ו/או מוצרי חיסכון פנסיוני ו/או מוצרי ביטוח ו/או ביצוע פעולה פיננסית כלשהי.
  מומלץ לפני ביצוע פעולות כאמור לקבל ייעוץ השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני מוסמך על פי העניין.
  קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון או דבר אחר כלשהו המופיע באתר זה הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.
 2. אין האתר אחראי על התכנים באתרים אחרים אשר הקישור אליהם מופיע באתר זה.
 3. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני שייכים לבעלי האתר. בקשר לכל תוכן, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמו של אתר זה שייך באופן בלעדי לאתר זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או אחר, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של רויטל דור-וילק, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים במידע הקיימים באתר.
 4. האתר מפרסם תכנים של גולשים כגון תגובות למאמרים, לטיפים וכיוצ"ב ומדורים כגון שאלות גולשים. האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט איזה תכני גולשים לפרסם ומתי להורידם. האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע עריכה של תכני הגולשים. עם מסירת תכנים לאתר, הגולשים מוותרים על כל זכות יוצרים לתכנים שנמסרו.
 5. הגנה על פרטיות:
  RDVC ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחוייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי.
  RDVC יהיה רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר, ליצירת הקשר אתך.
  האתר רשאי לשלוח לכל מי שנרשם אליו ניוזלטר עם מידע פרסומי בדואר אלקטרוני. האתר מכבד את גולשיו ואת החוק ויסיר אותך מרשימותיו במידה ותבקש זאת.
 6. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
 7. השימוש באתר זה מותנה בהסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת של המשתמש לכל הנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסך זה.
 8. על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 9. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר זה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 10. ט.ל.ח.
 11. קראתי את תנאי השימוש ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן