אגרות חוב (אג"ח) סולידיות – חלק א'   (ספטמבר 12, 2011)

מאמר זה פורסם לראשונה ב-1 לספטמבר 2008. בתחילת אוגוסט 2011, הורידה חברת הדירוג הבינלאומית S&P, את דירוגה של ארה"ב מהדירוג המושלם של AAA לדירוג AA+.
בעקבות שינוי זה, עדכנו מעט את המאמר שלפניכם.

רבים מאיתנו המשקיעים בוחרים להשקיע באגרות חוב ורוכשים אותן ישירות בבורסה. המגוון הרחב של אגרות חוב העומד לרשותנו מציב בפנינו שאלות רבות. לא פעם נשאלנו ב-RDVC שאלות כגון:

 • כיצד נבחר אגרות חוב סולידיות המתאימות להעדפותינו וצרכינו הפיננסיים?
 • מה אומר הדירוג שניתן לאגרת חוב שרכשנו?
 • כיצד מחשבת הבורסה את התשואה מההשקעה באג"ח?
 • כיצד חישבה הבורסה את התשלום המגיע לנו מהקופון של האג"ח?
  מדוע משתנה מחיר אגרת חוב במהלך חייה?
 • מה יהיה תזרים הכספים שנקבל מאגרת חוב במהלך חייה?

ועוד שאלות רבות נוספות, עליהן נשתדל לענות כאן.
מכיוון שהנושא של אגרות חוב (אג"ח) בכלל ואגרות חוב סולידיות הוא רחב מאוד, פיצלנו את המאמר לכמה חלקים. לפניכם החלק הראשון.

בחירת אגרת חוב סולידית

אגרות חוב סולידיות מהוות מרכיב חשוב ולעיתים עיקרי בתיקי ההשקעות של הלקוחות הסולידיים.

בבורסה נסחרות אגרות חוב רבות, חלקן סולידיות וחלקן תנודתיות.
אגרות חוב, בין אם סולידיות ובין אם תנודתיות, מבטיחות להחזיר את ההשקעה כולל תשלומי ריבית, במועדים קבועים מראש.

למרות ההבטחה הקיימת בכל אגרת חוב, לא כל החברות או המדינות שהנפיקו אגרות חוב, ממלאות אחר ההבטחה לשלם וחלקן אף נכשלות בתשלום הריבית ואף בקרן.

בעולם וגם בארצנו הקטנטונת, לא חסרות דוגמאות לחברות שכשלו בתשלום הריבית והקרן למשקיעים.

לקוחות סולידיים, הם לקוחות המבקשים לשמור ככל האפשר על קרן השקעתם וולקבל את הריבית שהובטחה. לכן לקוחות אלו חייבים להגן על עצמם ולנסות ולבחור באגרות חוב סולידיות, אגרות חוב אלה יונפקו על ידי חברות או מדינות, שיוכלו להחזיר את הקרן והריבית בהסתברות גבוהה מאוד.

 • שימו לב, כי גם גופים פיננסים כמו בנקים וחברות ביטוח מנפיקים אג"ח והן נכללות בתוך הגדרת "חברות".

ההבדל הראשון בין אגרת חוב סולידית לאגרת חוב תנודתית הוא בהסתברות להחזר הקרן והריבית.

אגרת חוב סולידית תציע הסתברות גבוהה מאוד להחזר הקרן והריבית בעוד לאגרת חוב תנודתית תהיה הסתברות נמוכה יותר.

לרובנו, המשקיעים הפרטיים, אין אפשרות לחשב את ההסתברות הזו, עם זאת, לצורך כך נוכל להיעזר במנגנון דירוג אגרות חוב וכך לוודא שלאגרת חוב בה אנו מעוניינים יש דירוג גבוה מאוד.

ככל שהדירוג גבוה יותר, כך ההסתברות לקבלת הריבית והקרן עולה.

דירוג אגרות החוב

דירוג אגרות חוב הינו תהליך שמטרתו הערכת ההסתברות להחזרת הקרן והריבית של אגרות חוב דירוג מאפשר למשקיעים לבחור באגרות חוב מתוך הבנה ושקלול של הסיכונים והסיכויים הכרוכים בהשקעה.

דירוג אגרות חוב מתבצע בארץ על ידי מעלות – החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך וחברת מידרוג בע"מ. חברות אלה מבצעות את תהליך הדירוג במסגרת אישור רישמי ממדינת ישראל.

מעלות ומידרוג פועלות על סמך מתודולוגיות שנוסו בהצלחה עשרות שנים בעולם על ידי חברות דירוג בינלאומיות כסטנדארד אנד פורס – Standard & Poor's ומוד'יס – Moody's Investors Service Ltd.

הערה: בבואנו להשקיע באגרות חוב הנסחרות בבורסות מחוץ לישראל נסתמך על הדירוג שניתן להן על ידי חברות דירוג
בינלאומיות כאמור לעיל הפועלות באותם שווקים.

שיטות הדירוג נבחנו והופעלו בעשרות אלפי חברות ברחבי העולם. הדירוג מתבסס על בחינה מדוקדקת של החברה או המדינה המנפיקה של אגרות החוב והוא כולל התייחסות לנתונים רבים הכוללים בין היתר את איכות הניהול בחברה, מצבה הפיננסי העדכני, תזרים המזומנים העתידי ומצבה היחסי של החברה לעומת מתחרותיה בענף ועוד פרמטרים רבים הנבחנים לאורך זמן.

הדירוג הגבוה ביותר הוא AAA (טריפל איי לפי סטנדארד אנד פורס) או Aaa לפי מוד'יס והוא ניתן למדינות או חברות
שההסתברות שיחזירו את התחייבויותיהן גבוה מאוד וקרוב ל-99%.
למשל מדינת גרמניה ואגרות החוב שהיא מנפיקה מדורגות בדירוג AAA.
עד לחודש אוגוסט 2011 הזכרנו את ארצות הברית כבעלת דירוג מושלם אך מאז הורד דירוגה.

אחר כך מגיעים הדירוגים של +AA ,AA ו -AA (קבוצת הדאבל איי לפי סטנדארד אנד פורס) או Aa (לפי מוד'יס) גם
כאן מדובר בדירוגים גבוהים מאוד שההסתברות להחזר בהן היא מעל 97%.

אחריהן מגיעה קבוצת ה+A ,A וה -A, ה-BBB ואילך עד ל-D שמייצג חדלות פירעון, או במילים אחרות, הסתברות אפס לתשלום קרן או ריבית.

כאמור, ההבדל הראשון בין אגרות חוב סולידיות לאגרות חוב תנודתיות הוא שלאגרות חוב סולידיות, דירוג גבוה מאוד לפחות -AA או Aa ומעלה. כמו כן, לאגרות חוב תנודתיות יהיה דירוג נמוך או שהן יהיו ללא דירוג כלל.

משמעות הדירוג הנמוך היא הסתברות נמוכה לקבלת החזר קרן ו/או ריבית. אגרת חוב ללא דירוג מקשה על מלאכת קביעת ההסתברות להחזר הקרן ו/או הריבית ולכן מגלמת בתוכה סיכון מעבר לקיים באגרות חוב המדורגות.

ההבדל השני בין אגרות חוב סולידיות לאגרות חוב תנודתיות הוא התשואה.
לרוב יציעו אגרות חוב תנודתיות תשואות גבוהות מהתשואות שמציעות אגרות חוב סולידיות המדורגות גבוה.

אגרות חוב תנודתיות יציעו תשואה גבוהה מזו של אגרות חוב סולידיות, על מנת לפצות על היעדר הדירוג הגבוה. כלומר, בכדי לשכנע את המשקיע לקחת סיכון, עליהן להציע ריבית גבוהה יותר. ככל שהדירוג נמוך יותר כך הסיכון גבוה יותר ובהתאם הריבית המוצעת תעלה.

תהליך ההשקעה באגרת חוב סולידית

בראשית תהליך ההשקעה באגרת חוב אנו רוכשים כמות יחידות (=כמות ערך נקוב) של אגרת חוב שנבחרה במחיר העדכני בבורסה.

הסכום הראשוני שהשקענו נקרא "קרן ההשקעה".

לדוגמה:

 • סכום ההשקעה – 50,000 ש"ח
 • מחיר אגרת חוב ביום הקניה – 95 אגורות
 • כמות אגרות חוב שנרכשו -52,631 – (50,000 לחלק ל-0.95).
 • 52,631 הוא הערך הנקוב של אגרות החוב שאנו מחזיקים .

בעת הרכישה נתונים לנו הפרטים הבאים:

 1. תאריך הפירעון של אגרת החוב – פירעון אגרות חוב יכול להיות בתשלום חד פעמי בסיום חיי אגרת חוב או לעיתים במספר מועדי פירעון. למשל פירעון הקרן יבוצע בחמישה חלקים שווים לאורך חיי האגרת חוב.
 2. שיעור הקופון או הריבית ומועדי התשלום – אגרת חוב משלמת קופון מדי שנה עד לפירעון. חלק
  מאגרות החוב משלמות קופון חצי שנתי כל חצי שנה עד לפירעון וחלק ישלמו קופון רבעוני מדי שלושה חודשים.
  כך למשל אם נתון כי ישולם קופון שנתי (ריבית) של 5% המשמעות היא שנקבל 5 אגורות על כל יחידת (ערך נקוב) אגרת חוב שנחזיק.
 3. התשואה השנתית – בעת רכישת אגרת חוב מפרסמת הבורסה את התשואה השנתית הצפויה למחזיקים באגרת החוב מרגע הרכישה ועד לפירעון. תשואה זו נכונה רק למי שיחזיק באגרת חוב עד לפירעונה. אם נמכור את האגרת חוב לפני תאריך פירעונה הרי שהתשואה תהא שונה מהתשואה שפורסמה לנו עם רכישתה והיא תלויה במחיר שמכרנו אותה ביום מסוים.
 4. מחיר אגרת חוב בפירעון – ידוע כי שווי יחידת אגרת החוב (ערך נקוב) יהיה 100 אגורות בעת הפירעון.
  אקסיומה זו מתקיימת לגבי אגרת חוב שקלית לא צמודה. אם מדובר באגרת חוב שקלית צמודה הרי שמחירה בעת הפירעון יהיה 100 אגורות צמודות למדד המחירים לצרכן.

עד כאן חלק א' של המאמר.

למעבר לחלקו השני של המאמר על אגרות החוב.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן