ביטוח אובדן כושר עבודה – חישוב הפיצוי החודשי   (יולי 26, 2013)

בפרק הקודם מסדרת המאמרים על ביטוח אובדן כושר עבודה דנו בעדכון היקף הביטוח, בפרק זה נדון בחישוב הפיצוי החודשי.

ברוב ביטוחי אובדן כושר העבודה התנאים הכללים כוללים בדיקה של הכנסותינו המוצהרות למס ב 12 החודשים שלפני מקרה אובדן כושר העבודה. עם זאת, קיימים ביטוחי אובדן כושר העבודה שבודקים מה הייתה ההכנסה הממוצעת ב 6 החודשים שלפני מקרה אובדן כושר העבודה ויש כאלה הבוחנים רק את ההכנסה האחרונה שלפני מקרה אובדן כושר העבודה. כמו כן, קיימים ביטוחים הבודקים גם את ההכנסות הממוצעות בשנה שקדמה לאובדן כושר העבודה. כלומר, את ההכנסות הממוצעות שהיו בין החודש ה 13 לחודש ה 24 שלפני אובדן כושר העבודה.

לחלק מאיתנו ששכרם עלה ברצף לפני מקרה אובדן כושר עבודה כדאי שהחישוב יהיה לפי השכר האחרון. עם זאת, למי ששכרו ירד עדיף חישוב ממוצע של 12 המשכורות שלפני מקרה אובדן כושר העבודה ואולי אף חישוב של השכר בשנה שקדמה למקרה אובדן כושר העבודה.

מאחר ואין דרך לקבוע מראש מה יהיה השכר העדיף לחישוב מומלץ ללכת על דרך הביניים ולבחור בתנאים כללים עם חישוב לפי 12 החודשים שקדמו למקרה אובדן כושר העבודה.

בחישוב שעורכת חברת הביטוח היא מתחשבת בהצמדה לאינפלציה. כך למשל אם מדובר בחישוב של המשכורת הממוצעת ב 12 החודשים שקדמו לאובדן כושר העבודה תבצע חברת הביטוח את החישוב הבא:

לכל משכורת יתווסף מדד המחירים לצרכן ממועד תשלום המשכורת ועד למועד חישוב הפיצוי. סך המשכורות הממודד יחולק ל12 וכך תחושב המשכורת הממוצעת. לאחר מכן חברת הביטוח תבדוק את שיעור אובדן כושר העבודה שנקבע לנו. אם נקבע לנו שיעור אובדן כושר עבודה של 75% ומעלה הרי שמדובר באובדן כושר עבודה מלא. לכן גם נהיה זכאים לפיצוי חודשי של הנמוך מבין הסכום שביטחנו ו 75% מהשכר הממוצע שחושב לנו.
אבל אם למשל נקבע לנו אובדן כושר עבודה חלקי ורכשנו ביטוח לאובדן כושר עבודה לאובדן כושר עבודה חלקי, הרי שהחישוב יהיה יחסי. גם במקרה זה קיימות פוליסות המחשבות את הפיצוי האופן שונה.

קיימות פוליסות המבצעות חישוב ליניארי וישנן פוליסות המחשבות לפי חישוב מושלם לפי 1.33% לכל אחוז אובדן כושר עבודה עד 75% החישוב הליניארי אומר שאם שיעור אובדן כושר העבודה שנקבע לנו על ידי הרופא התעסוקתי הוא 25% נקבל 25% מתוך הפיצוי החודשי בעת אובדן כושר עבודה מלא. לעומת זאת, החישוב המושלם ישלם 1.33% לכל אחוז אובדן כושר עבודה עד 75%. כלומר אם ייקבע לנו אובדן כושר עבודה של 25% נהיה זכאים לתשלום בשיעור של 33% מתוך הפיצוי החודשי בעת אובדן כושר עבודה מלא.

ביטוח אובדן כושר עבודה חלקי המציע חישוב מושלם יהא יקר יותר מביטוח אובדן כושר עבודה חלקי המחשב את הפיצוי בחישוב ליניארי.

עד כאן על חישוב הפיצוי החודשי בביטוח אובדן כושר עבודה, בפרק הבא נעסוק בעלותו של ביטוח אובדן כושר עבודה.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן