ביטוח אובדן כושר עבודה – תקופת אכשרה, המתנה ופרנצ'יזה   (פברואר 3, 2013)

במאמר הקודם מסדרת המאמרים על ביטוח אובדן כושר עבודה, דנו בהגדרת אובדן כושר העבודה. בחלק זה נדון בתקופת האכשרה, תקופת ההמתנה ומה זה
בכלל "פרנצ'יזה".

ביטוח אובדן כושר עבודה: תקופת אכשרה

תקופה אכשרה הינה תקופת וותק מינימאלית שיש לצבור לפני שנהיה זכאים לפיצוי כלשהו מהפוליסה. ברוב ביטוחי אובדן כושר העבודה, נדרשת תקופת אכשרה של 90 יום ובמהלכה אנו נדרשים לשלם את עלויות הביטוח מבלי להיות זכאים לפיצוי. חשוב להבין שאם נקלענו למצב של אובדן כושר עבודה כבר במהלך 90 הימים הראשונים לביטוח, לא נהיה זכאים לפיצוי כלשהו מהפוליסה. כלומר, מקרה אובדן כושר עבודה שיתרחש במהלך תקופת האכשרה לא יכוסה.

למעשה, תקופת האכשרה פועלת כמסננת ומונעת הצטרפות מבוטחים הסובלים מבעיות רפואיות אשר ייתכן ויביאו לתביעת חברת הביטוח בסמוך למועד הצטרפות.

בחלק מהפוליסות קיימת דרישה לצבירת תקופת אכשרה ארוכה של 9 חודשים במקרה של הריון ולידה. כך למשל, בחלק מהביטוחים, נדרשות נשים בעת ההצטרפות לצבור ותק מינימאלי של 9 חודשים כדי להיות זכאיות לתשלום בגין אובדן כושר עבודה שנגרם עקב תקופת הריון ולידה.

לסיכום, לא נהיה זכאים לתשלום כלשהו מהפוליסה אם נקלענו למצב אובדן כושר עבודה במהלך תקופת האכשרה. אם לעומת זאת, נקלענו למצב אובדן כושר עבודה, לאחר שעברה תקופת האכשרה, נהיה זכאים להפעיל את הפוליסה ולקבל תשלום מחברת הביטוח.

ביטוח אובדן כושר עבודה: תקופת המתנה

תקופת ההמתנה היא התקופה שבה בודקים בחברת הביטוח שאכן איבדנו את יכולתנו לעבוד בהתאם להגדרות מצב אובדן כושר העבודה המפורט בפוליסה. תקופה זו היא מעין השתתפות עצמית שלנו ובה אנו מוכיחים לחברת הביטוח את מצב אובדן כושר העבודה ויציבותו.

במהלך תקופת ההמתנה עלינו לממן את המחיה ממקורותינו אנו. חלק מביטוחי אובדן כושר העבודה מציעים תקופת המתנה של שלושה חודשים. כלומר, עלינו להוכיח לחברת הביטוח כי היינו במצב אובדן כושר עבודה על פי הגדרות הפוליסה במשך כל שלושת החודשים של תקופת ההמתנה וכי אנו ממשיכים להיות במצב זה גם לאחר חלוף אותם שלושה חודשים.

חלק מביטוחי אובדן כושר העבודה מציעים גם תקופת המתנה של ששה חודשים. בחירה בתקופת המתנה ארוכה של ששה חודשים מוזילה במידה מסוימת את העלות (הפרמיה) של ביטוח אובדן כושר העבודה. עם זאת, בחירה בביטוח אובדן כושר עבודה עם תקופת המתנה ארוכה של ששה חודשים, מתאימה לאנשים המעוניינים לממן את המחיה במשך חצי שנה והמסוגלים לכך כלכלית.

חלק מהחברות והארגונים הגדולים במשק משיגים לעובדיהם ביטוח אובדן כושר עבודה עם תנאים מטיבים לפיהם תקופת ההמתנה קצרה ונקבעת על חודש ימים בלבד.

חשוב לדעת שכל עוד לא חלפה תקופת ההמתנה עלינו להמשיך ולשלם את עלויות הביטוח לאובדן כושר העבודה. כלומר, רק לאחר שנקבל אישור בכתב מהחברה שאכן מכירים במצבנו (שיהיה ממילא רק לאחר חלוף תקופת ההמתנה) ונתחיל לקבל פיצוי חודשי, נוכל להפסיק את התשלום עבור הביטוח.

ביטוח אובדן כושר עבודה: פרנצ'יזה

פרנצ'יזה היא מאפיין שניתן לרכוש ולשלבו בביטוח אובדן כושר העבודה.
הפרנצי'זה מאפשרת קבלת פיצוי חודשי רטרואקטיבי גם על חלק מחודשי תקופת ההמתנה במהלכה לא קיבלנו פיצוי מהפוליסה.

לדוגמא, אם נרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה שתקופת ההמתנה בו היא של 3 חודשים, נהיה זכאים לקבלת הפיצוי החודשי רק החל מהחודש הרביעי. אם נרכוש בנוסף לביטוח אובדן כושר העבודה עם תקופת ההמתנה של 3 חודשים גם את מאפיין הפרנצ'יזה הרי שחברת הביטוח תשלם פיצוי רטרואקטיבי בהיקף של חודשיים.

בפועל התשלום מתנהל כך שבחודש הרביעי משלמת חברת הביטוח פיצוי עבור החודש הרביעי ופיצוי רטרואקטיבי עבור החודש השני. בחודש החמישי תשלם חברת הביטוח את הפיצוי עבור החודש החמישי ואת הפיצוי הרטרואקטיבי עבור החודש השלישי. בחודש השישי תסתיים השפעת הפרנצ'יזה וחברת הביטוח תשלם את הפיצוי עבור החודש השישי וכך הלאה עד לתום מצב אובדן כושר העבודה או תום תקופת הביטוח (בדרך כלל עד גיל 60-67).

כלומר, רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה ללא פרנצ'יזה מאפשרת לנו קבלת פיצוי חודשי החל מסיום תקופת ההמתנה. רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה עם פרנצ'יזה מאפשרת קבלת פיצוי רטרואקטיבי על חלק מתקופת ההמתנה.

בחלק מביטוחי אובדן כושר העבודה תקפה הפרנצ'יזה רק בעת אובדן כושר עבודה מלא ולא בעת אובדן כושר עבודה חלקי. לכן, בעת הוספת מאפיין הפרנצ'יזה, לביטוח אובדן כושר עבודה המשלם גם בעת אובדן כושר עבודה חלקי יש לוודא שהפרנצ'יזה תהא תקפה גם בעת מצב אובדן כושר עבודה חלקי.

לסיכום, בפרק זה מסדרת המאמרים על ביטוח אובדן כושר עבודה למדנו כי ישנה תקופת אכשרה שבמהלכה אנו בעצם לא מבוטחים עדיין. חשוב לקחת נתון זה בחשבון בעת מעבר בין ביטוחי אובדן כושר עבודה שונים בכדי לא למצוא את עצמנו תקופה ארוכה ללא ביטוח חשוב זה. כמו כן, חשוב לזכור כי הביטוח ישלם לנו רק לאחר תקופת המתנה שניתן לעיתים להשפיע על אורכה.

הפרק הבא על ביטוח אובדן כושר עבודה הינו בנושא החרגות והתנאים לפיהם לא ישולם פיצוי.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן