ביטוחי בריאות על מה ולמה – ביטוחי בריאות קבוצתיים   (דצמבר 19, 2021)

זהו הפרק השמיני בסדרת מאמרים על ביטוחי בריאות פרטיים, מומלץ להתחיל מהפרק הראשון ביטוחי בריאות על מה ולמה – מבוא לביטוח בריאות פרטי. בפרק הקודם הראנו את ההבדלים בין ביטוחי בריאות פרטיים לפני ואחרי שנת 2016.

בפרק זה, נדון בביטוחי בריאות קבוצתיים.

מהו ביטוח בריאות קבוצתי

ביטוח בריאות קבוצתימעבר לביטוחים הפרטיים שסקרנו מעלה, רבים מבטחים עצמם דרך ארגון או מקום העבודה בביטוח בריאות קבוצתי. פוליסות ביטוח הבריאות הקבוצתיות נהנות מתעריפים זולים מאלה שקיימים בביטוחי הבריאות הפרטיים. עם זאת, ביטוחי הבריאות הקבוצתיים מתחדשים אחת ל 3-5 שנים ובכל סיום תקופה נאלץ הארגון או מקום העבודה שרכש אותו לפנות מחדש לחברת הביטוח ולבקש לחדשו.

שינויים תקופתיים ביטוח בריאות קבוצתי

בכל מועד חידוש כאמור, בודקת חברת הביטוח את היקף התביעות הכספיות שתבעו חברי אותה קבוצה ומחשבת את כדאיות המשך הביטוח. במידה והיקף התביעות עלה בהרבה על התחזיות הרי שחברת הביטוח יכולה לבחור שלא להמשיך כלל את הביטוח. בנוסף, יכולה אותה חברת ביטוח להודיע כי היא מוכנה להמשיך לבטח אותם, אך הפעם עם הרבה פחות כיסויים ביטוחיים ו/או העלאת תעריפים.

למעשה מי שמבוטח דרך ביטוח בריאות קבוצתי, נמצא אחת לתקופה בחשיפה להרעת תנאיו בעת החידוש. בינתיים המבוטח התבגר ואף ייתכן שחלה במחלות נוספות. לכן, גם אם יפנה באותה עת לחברת ביטוח אחרת על מנת שתבטח אותו באופן פרטי הוא עלול למצוא את עצמו במצב בו, כלל לא יוכל להצטרף לביטוח בריאות פרטי או לחילופין יצורף לביטוח בריאות פרטי, אך תחת תנאים ומגבלות שלא היו לו, לו הצטרף בעבר לביטוח בריאות פרטי במקום ביטוח הבריאות הקבוצתי.

השינויים בתנאי הביטוח הקבוצתי יכולים להיגרם לא רק בשל החלטות חברת הביטוח אלא גם בשל החלטות ממשלה שנעשות באמצעות חקיקה. כך למשל, הייתה זו החלטת ממשלה, שגרמה לביטוחים הקבוצתיים החדשים שלא להציע את הכיסוי למצב סיעודי שהיה בהם בעבר. עוד דוגמא לשינוי שנבע מהחלטת ממשלה הוא שנאסר על הביטוחים הקבוצתיים החדשים לכלול סעיף שמשלם פיצוי כספי למבוטח אם בחר לבצע ניתוח שימומן דרך קופת החולים ללא מימון של חברת הביטוח.

מעבר מביטוח בריאות קבוצתי לפרטי

רק אם חברת הביטוח בחרה שלא להמשיך כלל את הביטוח לחברי אותה קבוצה (וגם בעת עזיבת עבודה או בעת גירושין או הגעה לגיל בוגר לילדים) נשמרת לאותם מבוטחים הזכות לפנות לאותה חברת ביטוח, תחת מגבלת זמן ולדרוש ממנה להמשיך את הביטוח באופן פרטי (זכות לברות ביטוח). כלומר קיימת להם הזכות, להצטרף לביטוח הבריאות הפעם באופן פרטי עם כיסויים דומים ככל הניתן לאלה שהיו להם בביטוח הקבוצתי.

הצטרפות הזו מתוך ניצול הזכות לברות ביטוח, מאפשרת לרכוש ביטוח בריאות פרטי ללא צורך במילוי הצהרת בריאות חדשה וללא צורך בצבירת וותק מחדש (תקופת אכשרה). עם זאת, ההצטרפות לביטוח בריאות פרטי משמעה גם, שהתשלום ישתנה ויהיה גבוה בהרבה מזה ששולם עבור הביטוח הקבוצתי.

סיכום ביטוח בריאות קבוצתי

אם חברת הביטוח כן מחדשת את הביטוח הקבוצתי אך היא עושה כך תוך הרעת תנאים כולל גריעת כיסויים ביטוחים או העלאת תעריפים, אין למבוטח הקבוצתי זכות לדרוש להצטרף לביטוח פרטי עם התנאים הקודמים בברות ביטוח וחברת הביטוח יכולה לסרב לבקשתו.

יש לדעת שקיימות דוגמאות רבות במהלך השנים, לחידוש ביטוח קבוצתי תוך הרעת תנאים והעלאת מחיר. הביטוח הקבוצתי חשוף לשינויים כגון אלה ולמי שמחזיק בו אין דרך להימנע מהם, מלבד המשך אחזקה בביטוח פרטי ישן (אם יש לו כזה).

עד כאן על ביטוחי בריאות קבוצתיים, בפרק התשיעי נדון במאפיינים נוספים של ביטוחי הבריאות הפרטיים.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן