ביטוח אובדן כושר עבודה – חישוב הפיצוי   (אוגוסט 26, 2012)

בחלקו הראשון של המאמר ביטוח אובדן כושר עבודה, הסברנו מהו אובדן כושר עבודה, מהו ביטוח אובדן כושר עבודה וכיצד יועץ פנסיוני מסייע בנושא חשוב זה.
במאמר זה אנו נדון בפיצוי שנהיה זכאים לקבל אם וכאשר נקלע למצב של אובדן כושר עבודה.

כדי להיות זכאים לפיצוי חייבים לקבל אישור מחברת הביטוח המכיר במצב אובדן כושר העבודה אליו נקלענו.
רק לאחר שאושר מצב אובדן כושר העבודה לפי התנאים הכללים המפורטים בפוליסה הספציפית שרכשנו, פונה חברת הביטוח לחישוב הפיצוי שיגיע לנו. אם אושר לנו שיעור אובדן כושר עבודה של %75 ומעלה, הרי שנהיה זכאים למלוא הפיצוי החודשי על פי החישוב הבא, חישוב הפיצוי החודשי נשען על מספר נתונים הכוללים בדרך כלל את:

  1. השכר שביטחנו בפועל על ידי הפוליסה ושילמנו עליו פרמיה בהתאם לתעריף הדרוש.
  2. השכר הממוצע או היקף ההשתכרות שלנו ב 12 החודשים האחרונים שלפני מצב אובדן כושר העבודה ובלבד שזהו גם השכר עליו הצהרנו למס הכנסה.

למעשה, חברת הביטוח תהא מוכנה לשלם לנו, בעת מצב אובדן כושר עבודה מלא, את הפיצוי החודשי הנמוך מבין השכר אותו ביטחנו בפועל או %75 מההכנסה הממוצעת שלנו ב 12 החודשים האחרונים שקדמו למצב אובדן כושר העבודה.
כמו כן, חברת הביטוח תוודא כי הפיצוי שאנו מקבלים ממנה ומשאר חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, בהן בוטחנו מפני אובדן כושר עבודה, לא יעלה על %75 מההכנסה הממוצעת שלנו ב12 החודשים האחרונים שקדמו למצב אובדן כושר העבודה.

כך למשל, אם שילמנו על ביטוח אובדן כושר עבודה המגן על הכנסה של 7,000 ש"ח וההכנסה הממוצעת שלנו ב 12 החודשים האחרונים הייתה 10,000 ש"ח הרי שנוכל לקבל פיצוי בהיקף של עד 7,000 ש"ח.

אם בטחנו הכנסה של 12,000 ש"ח וההכנסה הממוצעת שלנו ב 12 החודשים האחרונים הייתה 10,000 ש"ח הרי שנוכל לקבל פיצוי בהיקף של עד 7,500 ש"ח (%75 מהכנסה הממוצעת בפועל).

אם בטחנו הכנסה של 5,000 ש"ח בחברת ביטוח אחת ועוד הכנסה של 10,000 ש"ח דרך קרן פנסיה וההכנסה הממוצעת שלנו ב 12 החודשים האחרונים הייתה 10,000 ש"ח, הרי שנוכל לקבל פיצוי מקסימאלי מחברת הביטוח ומקרן הפנסיה יחד בהיקף של עד 7,500 ש"ח.

אם אושר לנו שיעור אובדן כושר עבודה בשיעור של %25 עד %74.99 הרי שמדובר באובדן כושר עבודה חלקי. לכן אם תנאי הפוליסה שרכשנו, כוללים זכאות לקבלת פיצוי בגין אובדן כושר עבודה חלקי, הרי שנהיה זכאים לפיצוי חלקי ויחסי מהחישוב שתואר מעלה.

חשוב לזכור כי גם לאחר שאישרו לנו את מצב אובדן כושר העבודה ואף החלו לשלם את הפיצוי החודשי, זכאיות חברות הביטוח לבחון מדי תקופה את מצבנו העדכני ואת זכאותנו להמשך קבלת הפיצוי. חברות הביטוח מתנות את המשך תשלום הפיצוי בכך שניבדק מדי תקופה ונוכיח כי אנו עדיין במצב אובדן כושר העבודה בהתאם להגדרות הפוליסה.

עוד מגבלה שחברות הביטוח כוללות בדרך כלל בפוליסות לאובדן כושר עבודה היא מקום שהייתנו. חברות הביטוח מוכנות לשלם למבוטח השוהה בחו"ל פיצוי חודשי במשך 3 חודשים בלבד. לאחר מכן, יהיה עלינו לחזור לארץ על מנת להמשיך ולקבל את הפיצוי החודשי אלא אם כן קיבלנו אישור מיוחד לשהייה ארוכה יותר בחו"ל ואישור לעריכת בדיקות רפואיות בחו"ל.

אם כן, ביטוח אובדן כושר עבודה הוא חוזה אישי בינינו לבין חברת הביטוח והוא מכונה גם "פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה".

בביטוח אובדן כושר עבודה כאמור אנו ניקרא בשם ה"מבוטח" ואנו נהיה גם ה"מוטבים" הזכאים לקבלת הכספים לאחר שהוגדרנו במצב אובדן כושר עבודה.

רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה תספק לנו פתרון פיננסי כאשר איננו מסוגלים לעבוד ולפרנס את משפחתנו ותאפשר קבלת פיצוי חודשי. ביטוח זה ישמש כתחליף מסוים למשכורתנו כשכירים ו/או להכנסותינו כעצמאים. בנוסף, ניתן להשיג בשוק ביטוח אובדן כושר עבודה הכולל פתרון מיוחד לשכירים בעלי שליטה כך שהכנסתם המבוטחת בפוליסה תכלול לא רק את שכרם אלא גם את הדיבידנדים שחולקו. אם מדובר בעצמאים שהינם עוסק מורשה ניתן להתייחס להכנסותיהם מיגיעה אישית כולל כל ההכנסות מלקוחות.

עד כאן חלקו השני של המאמר על אובדן כושר עבודה בו תארנו את הפיצוי שנהיה זכאים לו. בחלקו השלישי של המאמר "ביטוח אובדן כושר עבודה – סוגים ומאפיינים" נדון בסוגי ביטוחי אובדן כושר עבודה הקיימים בשוק.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן