ביטוח אובדן כושר עבודה – סוגים ומאפיינים   (ספטמבר 24, 2012)

בחלקו הקודם של המאמר ביטוח אובדן כושר עבודה, תארנו בפירוט את הפיצוי שנהיה זכאים לו אם וכאשר נקלע למצב של אובדן כושר עבודה.

בחלק זה של המאמר נתאר את מוצרי ביטוח אובדן כושר העבודה ונכיר אותם מבחינת הסוגים הקיימים ומאפייניהם.
לאחר פירוט יתרונותיהם וחסרונותיהם של מוצרים אלה, נוכל לבחון את התאמתם לצרכינו ולבחור את המתאימים ביותר עבורנו. במאמר הבא נתאר בהרחבה את ביטוחי הנכות המהווים אף הם חלק מהתכנית הפנסיונית.

בשוק קיימים מספר סוגי ביטוחי אובדן כושר עבודה:

ביטוח אובדן כושר עבודה המשולב בפוליסת ביטוח מנהלים

ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה עם מגוון מאפיינים המשולב כחלק מביטוח המנהלים כך שעלותו תמומן על ידי כספי ההפקדות לביטוח המנהלים. עלות ביטוח אובדן כושר העבודה תמומן רק מחלק הנקרא תגמולים – ראו הרחבה על תגמולים במאמר על ביטוח מנהלים.

ביטוח אובדן כושר עבודה הנרכש בנפרד מפוליסת ביטוח מנהלים

ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה כפוליסה נפרדת מביטוח המנהלים כך שעלותה תמומן בנפרד על ידי המעביד או העובד בהתאם להסכם ההעסקה. ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה נפרדת עם מגוון מאפיינים.

ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי

חלק ממקומות העבודה רוכשים עבור עובדיהם ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי. ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי עם מגוון מאפיינים.

ביטוח אובדן כושר עבודה דרך קרן פנסיה מקיפה

ביטוח אובדן כושר העבודה המשולב בקרן פנסיה מקיפה נקרא "ביטוח נכות" והוא מבטיח קבלת קצבת נכות בעת אובדן כושר עבודה.

הכיסוי שמציעה קרן הפנסיה המקיפה לאובדן כושר עבודה הינו אובדן כושר עבודה לפי עיסוק סביר. ניתן לרכוש במקביל לקרן הפנסיה המקיפה גם ביטוח הנקרא "מטריה ביטוחית" – ראו הרחבה בסעיף הבא. עלותו של ביטוח הנכות בקרן הפנסיה המקיפה, ממומנת מכספי ההפקדות לחלק התגמולים בקרן הפנסיה המקיפה, בדומה למה שקורה בביטוח אובדן כושר העבודה המשולב בביטוח המנהלים – ראו הרחבה על תגמולים במאמר על קרן פנסיה מקיפה.

ביטוח אובדן כושר עבודה המשולב בביטוחים אחרים

חלק מחברות הביטוח מציעות ביטוחים המשלבים בתוכם מאפייני ביטוח אובדן כושר עבודה. כך למשל, ניתן לרכוש:

  1. ביטוח "תאונות אישיות" המשלם בין היתר פיצוי שבועי בעת אובדן כושר עבודה שנגרם מתאונה.
  2. ביטוחי "נכות מתאונה" לעיתים מציעים פיצוי חודשי גם למקרי אובדן כושר עבודה.
  3. ביטוח "נכות מקצועית" המשלמים פיצוי בסכום חד פעמי בעקבות אי יכולת לעבוד הנגרמת בשל מחלה או תאונה.
  4. ביטוחי בריאות פרטיים ו/או קבוצתיים המבטיחים תשלום פיצוי חודשי אם וכאשר ייקבע לנו אובדן כושר העבודה אשר נגרם כתוצאה מניתוח או השתלה שעברנו.
  5. ביטוח "מטריה ביטוחית" – ביטוח הנרכש במקביל לקרן פנסיה מקיפה והמאפשר להרחיב את הכיסוי שמציעה קרן הפנסיה המקיפה בעת אובדן כושר עבודה מלא או חלקי. יש לזכור כי הכיסוי שמציעה קרן הפנסיה המקיפה לאובדן כושר עבודה הינו על פי הגדרת עיסוק סביר כלומר, תשלום הפיצוי החודשי יאושר רק אם נוכיח כי איבדנו את היכולת לעבוד בעבודה סבירה מבחינת השכלתנו, הכשרתנו וניסיוננו המקצועי. לכן, רכישת "מטריה ביטוחית" תאפשר לנו את הרחבת הכיסוי כך שאם יקבע שאובדן כושר העבודה הינו על פי עיסוק אחרון, נוכל לקבל הפיצוי החודשי דרך המטריה הביטוחית.
  6. קבלת כספים מביטוחים קבוצתיים דרך אגודות ספורט ומוסדות שונים.

פיצוי דרך מוסד הביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי משלם קצבאות נכות כללית וכן קצבאות נכות בשל אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונות דרכים או תאונות עבודה. בנוסף, משלם המוסד לביטוח לאומי קצבאות ניידות ושירותים מיוחדים. אמנם במקרה זה אין מדובר בביטוחים הנרכשים דרך חברות ביטוח אך קבלת הקצבאות דרך המוסד לביטוח לאומי הינה חלק מהכספים הדרושים לנו ולמשפחתנו לצורך התמודדות טובה יותר עם המצב הכלכלי הנוצר בעקבות אובדן כושר עבודה.

לסיכום כפי שניתן להבין, קיים בשוק מגוון רחב של ביטוחי אובדן כושר העבודה המכילים מאפיינים שונים הן בהגדרת אובדן כושר העבודה, בתקופת הביטוח ובהיקף הפיצוי שהם מציעים. לכן, חשוב להכיר מהם המאפיינים האפשריים ולבחור מתוכם את החשובים והמתאימים לנו. כך בעת רכישת ביטוח אובדן כושר העבודה נוכל לפרט לחברת הביטוח איזה ביטוח אובדן כושר עבודה נרצה ומהם המאפיינים שעליו להכיל על מנת שיתאים לצרכים שהגדרנו.

בחלק הבא של סדרת המאמרים על ביטוחי אובדן כושר עבודה נדון בהגדרת מקרה אובדן כושר עבודה.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן