ביטוח אובדן כושר עבודה – מבוא   (יולי 25, 2012)

רוב החוסכים לפנסיה, מודעים לחשיבותו של ביטוח אובדן כושר עבודה.
רבים חושבים, כי אם לא יוכלו לעבוד באופן מלא או חלקי, זמני או תמידי, מיד יקבלו פיצוי מביטוח זה.

אך במציאות, הנושא סבוך בהרבה . לצערנו, לא תמיד נהיה זכאים לפיצוי כפי שחשבנו או ציפינו.

ביטוח אובדן כושר עבודה הינו אחד מהביטוחים החשובים ביותר של האדם העובד והוא מיועד לספק הגנה מפני קטסטרופה כלכלית. ביטוח זה צריך לדאוג לנו כלכלית בימים בהם לא נוכל לעבוד ולהתפרנס.

בסדרת מאמרים זו נבין מהו ביטוח אובדן כושר עבודה, מהם מאפייניו העיקריים וכן מה היקף הפיצוי הכספי שישולם לנו בעת קרות מקרה אובדן כושר עבודה.

מהו אובדן כושר עבודה ?

מצב אובדן כושר עבודה, הינו מצב בו איננו מסוגלים לעבוד בעבודתנו הנוכחית או בעבודה סבירה אחרת המתאימה להשכלתנו, ניסיוננו המקצועי והכשרתנו. בדרך כלל נגרם מצב אובדן כושר העבודה כתוצאה מתאונה, מחלה או ליקוי רפואי.

שיעור אובדן כושר העבודה נקבע על ידי רופא תעסוקתי הבודק את היקף הפגיעה הגופנית ואומד את התקופה במהלכה לא נוכל לעבוד במקצוע שלנו ו/או במקצוע סביר אחר. הרופא התעסוקתי יצייד אותנו באישור מתאים שיכלול את שיעור אובדן כושר העבודה המתאים למצבנו באחוזים והתקופה בה יימשך אובדן כושר עבודה זה. כך למשל, ניתן לקבל אישור על שיעור אובדן כושר עבודה של 25%, 40% וכיוצ"ב.

אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% ומעלה נחשב לאובדן כושר מלא. אובדן כושר עבודה זמני או לצמיתות עלול למנוע מאיתנו את היכולת לפרנס את המשפחה ולצבור את הכספים הדרושים לנו לפרישה.

ביטוח אובדן כושר עבודה וייעוץ פנסיוני

רבים יודעים כי הייעוץ הפנסיוני עוסק בתכנון צבירת החסכונות לגיל הפרישה. עם זאת, למרות הרצון להגיע לפנסיה בריאים ושלמים ולהנות מהחסכונות שצברנו, ייתכן כי ניקלע לפני גיל הפרישה למצבי נכות, אובדן כושר עבודה, בעיות בריאות, מצב סיעודי ומוות חס וחלילה.

מצבים אלה עלולים למנוע מאיתנו לעבוד, להוביל לקשיי פרנסה ולמנוע צבירת חסכון לפרישה. בנוסף, חלק מבעיות אלה יגרמו להוצאות כספיות ניכרות, מעבר להישג ידנו. לכן, על הייעוץ הפנסיוני לסייע לנו במציאת פתרונות לתרחישים אלה כך, שיתאימו להנחיותינו ולצרכי המשפחה.

שוק הביטוח מציע כיום מגוון רחב של פתרונות הגנה פיננסים לתרחישים שליליים אלה. כך למשל, אם נרכוש ביטוחי נכות וביטוחי אובדן כושר עבודה נאפשר קבלת תשלום חד פעמי או פיצוי חודשי שישולם לנו כאשר איננו מסוגלים לעבוד ולפרנס את משפחתנו.

אם בנוסף, נרכוש ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד וביטוח חיים נאפשר קבלת מימון לטיפולים ולמחיה השוטפת. על כך ניתן לקרוא בהרחבה במאמרים על ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחי סיעוד וביטוחי חיים.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה

בביטוח אובדן כושר עבודה שאנו רוכשים עבור עצמנו, מתחייבת חברת הביטוח לשלם לנו פיצוי חודשי אם וכאשר ייקבע כי איבדנו את היכולת לעבוד. כל חברת ביטוח קובעת לעצמה את אופן הגדרת אובדן כושר העבודה והיא מפרטת את ההגדרה בתנאים הכללים של הפוליסה הספציפית שרכשנו. כמו כן, חברת הביטוח קובעת את היקף הפיצוי המקסימאלי ואת משך הזמן בו ישולם לנו הפיצוי.

בדרך כלל, מצב אובדן כושר עבודה מוגדר כמצב בו איננו מסוגלים לעבוד בעבודה סבירה לנו. כלומר, איננו מסוגלים לעבוד בעבודה המתאימה לנו מבחינת השכלתנו, הכשרתנו והניסיון המקצועי שצברנו. פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה אלה נקראות ביטוח אובדן כושר עבודה מעיסוק סביר.

כמו כן, קיימות בשוק פוליסות אובדן כושר עבודה בהן מגדירה חברת הביטוח את אובדן כושר העבודה לפי אובדן היכולת לעבוד במקצוע האחרון בו עבדנו, בטרם נקלענו למצב אובדן כושר העבודה. פוליסות אלה נקראות ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי והן יקרות מפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה לפי עיסוק סביר.
בנוסף, קיימות בשוק פוליסות אובדן כושר עבודה המשלבות בין אובדן כושר העבודה לפי עיסוק אחרון ועבודה סבירה. ראו הרחבה על פוליסות כאמור לעיל בהמשך סדרת המאמרים.

חלק מחברות הביטוח דורשות כי אובדן כושר העבודה שיקבע לנו יהיה מלא כלומר ששיעור אובדן כושר העבודה שייקבע לנו על ידי הרופא התעסוקתי יהיה בשיעור של 75% ומעלה. פוליסות אלה נקראות פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה מלא. חלק מחברות הביטוח מאפשרות קביעת מצב אובדן כושר עבודה כבר עם הוכחת שיעור אובדן כושר עבודה של 25% ומעלה. במקרה זה חברת הביטוח תשלם פיצוי יחסי לזה שהיה מתקבל לו היה לנו אובדן כושר עבודה מלא. פוליסות אלה נקראות פוליסות אובדן כושר עבודה חלקי.

פוליסות לביטוח אובדן כושר עבודה חלקי יקרות יותר מפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה מלא כיון שהן משלמות פיצוי גם בעת אובדן כושר עבודה חלקי ולא רק בעת אובדן כושר עבודה מלא.

בנוסף, מתנות חברות הביטוח את קבלת התשלום בעת מצב אובדן כושר עבודה במספר פרמטרים הכוללים בין היתר מעבר תקופת אכשרה ותקופת המתנה מינימאליות. תקופת אכשרה מינימאלית הינה וותק שצברנו בפוליסה לפני שנקלענו למצב אובדן כושר העבודה. בדרך כלל דורשים הביטוחים הקיימים בשוק תקופת אכשרה מינימאלית של שלושה חודשים במהלכם יהיה עלינו לשלם את הפרמיות (עלויות הביטוח) ולא להיות במצב אובדן כושר עבודה. ראו הרחבה על תקופת אכשרה בהמשך סדרת מאמרים זו.

תקופת המתנה הינה משך הזמן המינימאלי בו עלינו להיות במצב אובדן כושר עבודה בטרם נזכה לפיצוי. בדרך כלל, הביטוחים ישלמו את הפיצוי אם ורק אם עברה תקופה המתנה מינימאלית של 3 או 6 חודשים במהלכם היינו במצב אובדן כושר עבודה והמשכנו להיות במצב זה גם בסיומם.

פרמטר נוסף הנבדק בטרם תאושר הזכאות לקבלת פיצוי חודשי הוא תקופת הביטוח. לרוב, ביטוח אובדן כושר עבודה תקף רק עד גיל 60-67 ולכן לפני שתשלם פיצוי כלשהו, תבדוק חברת הביטוח האם הביטוח אכן בתוקף.

חלק מחברות הביטוח דורשות כי כדי שיוכר מצב אובדן כושר עבודה גם לא נעבוד בעבודה כלשהי ששכר לצידה ו/או כי נוכיח כי היקף השתכרותנו ירד ב 50% לפחות. בחלק מהמקרים ניתן למצוא בתנאים הכללים גם דרישה כי נימצא בהליך שיקומי רפואי או עיסוקי.

בנוסף, קיימות בפוליסת ביטוח אובדן כושר העבודה הגבלות וקביעת מקרים חריגים שאינם מכוסים על ידי הפוליסה. כך למשל, הפוליסה לא תשלם פיצוי אם אובדן כושר העבודה נגרם כתוצאה מניסיון לפגיעה עצמית, השתתפות בפעילות ספורט אקסטרים, שתיית אלכוהול, שימוש בסמים, הטסת מטוס, איידס ועוד.

ישנן חברות המחריגות בפוליסות של אובדן כושר עבודה חלקי גם את המקרים בהם אובדן כושר העבודה נגרם מתאונות עבודה ואף מגבילות את תקופת הביטוח לגיל 60.

כלומר, לפני שנהיה זכאים לקבלת פיצוי דרך פוליסת ביטוח אובדן כושר העבודה תוודא חברת הביטוח שאנו ממלאים את כל התנאים הבאים:

  1. אנו במצב אובדן כושר עבודה בהתאם להגדרות שנקבעו בפוליסה הספציפית שרכשנו. כולל אובדן יכולת עבודה במקצוע סביר או מקצוע אחרון, הוכחת שיעור אובדן כושר עבודה מינימאלי וכן מילוי התנאים הנוספים כגון אי עבודה ו/או פגיעה בהכנסות.
  2. שצברנו את תקופת האכשרה הדרושה .
  3. שהיינו במצב אובדן כושר עבודה כאמור במהלך כל תקופת ההמתנה וגם אחריה.
  4. שאובדן כושר העבודה אליו נקלענו לא נגרם כתוצאה מהמקרים שהוחרגו בתנאי הפוליסה או בדף פרטי הביטוח.
  5. שהביטוח עדיין בתוקף.

רק לאחר שאושר מצב אובדן כושר העבודה לפי התנאים הכללים המפורטים בפוליסה הספציפית שרכשנו , פונה חברת הביטוח לחישוב הפיצוי שיגיע לנו. על חישובים אלה ועוד בחלקו השני של המאמר ביטוח אובדן כושר עבודה – חישוב הפיצוי.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן