מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – ביטוח מנהלים, מאפיינים עיקריים   (מרץ 8, 2010)

בחלק הראשון של המאמר "מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים" ראינו שכדי להגיע לפנסיה עם סכומים שיספיקו למחייתנו, עלינו לתכנן את התהליך שיבטיח זאת.
ראשית עלינו לקבוע מהן ההכנסות הדרושות לנו בכל חודש בגיל הפנסיה (לדוגמא: 10,000 ש"ח בחודש) ולקבוע לפיהן את היקף הסכום שצריך להיות לנו בעת הפרישה (לדוגמא 2 מליון שקל).

בנוסף, עלינו להכיר את המקורות העומדים לרשותנו כולל למשל חסכונות בבנקים, דירה המשלמת לנו שכר דירה, תיק ניירות ערך ועוד. לאחר איסוף המידע על המקורות האמורים לעיל, נוכל לקבוע מהי ההכנסה החודשית שניתן יהיה להפיק מהם. למשל, היקף מקורות בשווי של 1 מליון שקל יתורגם להכנסה חודשית של כ-5,000 ש"ח.

את הפער בין ההכנסה החודשית בגיל הפרישה שקבענו כיעד (10,000 ש"ח) לבין ההכנסה החודשית המופקת מהמקורות (5,000 ש"ח) יש לכסות בעזרת חיסכון. עלינו לחסוך במהלך שנות עבודתנו ודרך נוחה לעשות כן היא דרך חסכונות פנסיונים כגון ביטוח מנהלים, קרן פנסיהקופות גמל וקרן השתלמות.

על פי חוק מוקנית לנו הזכות לבחור בסוג החיסכון הפנסיוני המתאים לנו וכדי לבחור נכון עלינו להכיר את המוצרים הפנסיונים השונים מבחינת מאפייניהם, יתרונותיהם, חסרונותיהם והתאמתם לצרכינו.

עולם הפנסיה מציע לנו 4 סוגי חסכונות פנסיונים עיקריים בהם נוכל לחסוך ולצבור כספים.

בחלק זה של המאמר, נתאר את ביטוח המנהלים ומאפייניו העיקריים.

ביטוח המנהלים משלב בתוכו מאפיינים מ-3 תחומים עיקריים: תחום ההשקעות, תחום הביטוח ותחום החוק, כולל דיני עבודה ודיני מיסוי.

ביטוח מנהלים – מאפיינים עיקריים:

 • ביטוח מנהלים הוא חיסכון לגיל הפרישה המיועד רק לשכירים. השכירים מפקידים כ 18%-22% ממשכורתם מדי חודש יחד עם מעסיקיהם.הערה: חברות הביטוח מציעות לציבור פוליסות ביטוח חיים וחיסכון הדומות במאפייניהן לביטוח מנהלים והמיועדות לעצמאים בעלי הכנסה מעסק או שכירים החוסכים באופן פרטי ללא המעסיק.
  עם זאת, הן אינן נקראות ביטוח מנהלים אלא פוליסות ביטוח וחיסכון או פוליסות חיסכון במעמד קופת גמל.
 • ההפקדות בביטוח מנהלים משמשות בחלקן לצבירת החיסכון לגיל פרישה ובחלקן לרכישת ביטוחים נלווים, כגון ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. ביטוח החיים נועד כדי לשלם פיצוי כספי למשפחתו של החוסך, אם חס וחלילה ילך לעולמו בטרם יגיע לגיל הפרישה.ביטוח אובדן כושר העבודה מבטיח לשכיר פיצוי חודשי של עד 75% משכרו אם ייקלע למצב נכות בשיעור מסוים שימנע ממנו לעבוד. אין חובה לרכוש ביטוחים נלווים אלה, אך בדרך כלל נוהגים החוסכים בביטוח מנהלים לרכוש הגנות כאמור. לדוגמאות מספריות קראו את המאמר: חיסכון דרך ביטוח מנהלים – דוגמא מספרית.
 • רכישת ביטוחים מותאמת במדויק לחוסך – רכישת ביטוחי חיים וביטוח אובדן כושר עבודה או ביטוחים נוספים בהם מעוניין החוסך בביטוח המנהלים מותאמת במיוחד לחוסך ומאפייניו.חברת הביטוח מתאימה את סכום הביטוח, עלותו והמקרים המכוסים או שאינם מכוסים לחוסך המסוים. חברת הביטוח שואלת על מינו של החוסך, גילו, מצבו המשפחתי, מקצועו, עיסוקו, מצב בריאותו, אורח חייו, תחביביו ועוד.
  חברת הביטוח מבקשת להציע ביטוח המתאים לחוסך המסוים ובכך מתאימה את הסיכון לעלות. כתוצאה מכך חוסכים צעירים ובריאים ישלמו פחות מחוסכים מבוגרים הסובלים מבעיות רפואיות.כמו כן, חוסכים העוסקים במקצוע פקידותי ישלמו פחות מחוסכים העוסקים במקצוע פיזי הדורש הפעלת מכשירים מסוכנים. בנוסף, בחלק מביטוחי אובדן כושר העבודה, כדי שהחוסך יתקבל לביטוח ויהיה זכאי לכיסוי הביטוחי, עליו לשלם ולהמתין תקופה מסוימת – תקופה זו נקראת תקופת האכשרה. בחלוף תקופת האכשרה ולאחר שאושר הביטוח ועלותו, יהא החוסך זכאי לפיצוי המגיע לו אם וכאשר יקרה מקרה המוגדר כמכוסה בביטוח שרכש.
 • בנוסף נהוג להוסיף לביטוח מנהלים ביטוח נלווה נוסף הנקרא שחרור.
  ביטוח זה נכנס לפעולה בעת מצב נכות ותשלום פיצוי אובדן כושר עבודה לשכיר. בעת זו נכנסת חברת הביטוח בנעלי העובד והמעסיק ומשלמת במקומם את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני.
  בדרך זו נשמרות זכויותיו של השכיר ומצטברות לו ההפקדות כאילו הוא המשיך לעבוד.מאפיין זה ניתן לרכישה בפוליסות ביטוח וחיסכון כדוגמת ביטוח מנהלים והוא מאפשר למעשה את המשך החיסכון לגיל פרישה גם אם החוסך אינו יכול לעבוד. כך מצד אחד המשפחה והחוסך ממשיכים לקבל שכר חודשי דרך פוליסת אובדן כושר העבודה ומצד שני מצטברים לטובתם סכומי כסף שישמשו אותם לפרישה.
 • רוב ביטוחי המנהלים שהיו קיימים עד סוף 2012 ועדיין פעילים, מבטיחים לחוסך בהם מקדם קצבה בעת
  הצטרפותו אליהם.הערה: על פי החלטת המפקח על הביטוח, החל מה-1 לינואר 2013 לא ניתן למכור, ביטוחי מנהלים עם הבטחת מקדם קצבה קבוע, לחוסכים מתחת לגיל 60.מקדם הקצבה הוא מספר שערכו כיום במרץ 2010, כ-200. מקדם הקצבה הוא המספר בו נחלק את החיסכון שצברנו בביטוח המנהלים. המשמעות היא שאם צברנו בביטוח המנהלים 1,000,000 ש"ח נחלקם במקדם הקצבה שהובטח לנו 200 ונקבל 5,000 ש"ח.לכן, בגיל פרישה נתחיל לקבל מחברת הביטוח קצבה של 5,000 ש"ח לכל החיים. הבטחת המקדם עם ההצטרפות לביטוח המנהלים חשובה מאוד כיון שהיא מקטינה את אי הודאות לחוסך ומונעת גידול במקדם והרעה בהיקף הקצבה שתשולם בעתיד.ניסיון העבר מלמד שיחד עם העלייה בתוחלת החיים, העלו חברות הביטוח את מקדמי הקצבה. עליית מקדמי הקצבה הובילה בתורה לירידה בהיקף הקצבה ששולמה לחוסכים. לכן ככל שנקדים לקבל את ההבטחה על מקדם הקצבה נמנע השפעה של עלייה בתוחלת החיים על מקדם הקצבה שיובטח לנו.הקצבה שתשולם לנו מביטוח המנהלים, על פי מקדם הקצבה המובטח, לא תושפע משינוי עתידי בתוחלת החיים אך כן תושפע מהתשואה שתושג על השקעות החיסכון שהצטבר.
 • חברות הביטוח מציעות לחוסכים בביטוח המנהלים מספר מסלולי קצבה. כך למשל, ניתן לקבוע יחד עם חברת הביטוח כי ברצונכם לבחור במסלול קצבה, המבטיח לכם תשלום של קצבה עד סוף ימי חייכם או מינימום תשלום של 240 קצבאות.במסלול זה, אם ילך החוסך לעולמו אחרי פעם אחת בלבד שקיבל את הקצבה לדוגמה, תקבל משפחתו את שאר 239 הקצבאות. כלומר, הכסף לא יאבד עם מותו של החוסך. כמובן, שאם החוסך יחיה מעבר
  לקבלת 240 הקצבאות האמורות, הוא ימשיך לקבל את הקצבאות עד יום מותו.ישנם מסלולי קצבה נוספים המאפשרים לחוסכים בביטוח מנהלים לקבל קצבה לכל החיים ואחרי מותם תשלם חברת הביטוח לבני זוגם 60% מהקצבה עד יום מותם.
  כאן חשוב לדעת שרק חלק ממסלולי הקצבה מבטיחים לנו מקדם קצבה שהזכרנו בסעיף הקודם ולכן יש לבחור במסלול הקצבה, אחרי ששקללנו את כל היתרונות והחסרונות הגלומים בהם.
 • בגיל הפרישה שהוא 64 לאשה ו-67 לגבר, מסתיימת תקופת ההשקעה בביטוח המנהלים ואנו יכולים לקבל את הכספים שצברנו. כיום ישלמו ביטוחי המנהלים קצבה לכל החיים.אין חובה כמובן למשוך את הכספים האלה מייד עם הגיענו לגיל הפרישה, אך קיימת לנו הזכות לעשות כן.
 • ביטוח מנהלים הוא למעשה פוליסת ביטוח ומשמעותו חוזה לכל דבר ועניין בין חברת הביטוח והחוסך. בפוליסת ביטוח מנהלים מתחייבת חברת הביטוח לשמור על זכויות השכיר החוסך בפוליסה.חברת הביטוח מתחייבת לנהל את הכספים שייחסכו בביטוח המנהלים במסלול השקעה התואם למסלול שקבע החוסך, לתת פתרונות ביטוחיים בהיקפים ומחירים מוסכמים מראש, להבטיח מספר מינימאלי של קצבאות לשכיר ולמשפחתו בהתאם למסלול הקצבה שנקבע, להבטיח את היקף הקצבה העתידית, לגבות דמי
  ניהול מוסכמים מראש ועוד.חברת הביטוח אינה יכולה לשנות את זכויותיו של החוסך המופיעות בפוליסה כל עוד הוא משלם את ההפקדות והפרמיות עבור הביטוחים.

עד כאן תארנו בפניכם את המאפיינים העקריים של ביטוח המנהלים, בחלקו השלישי של המאמר נתאר
מאפיינים נוספים שיש לביטוח מנהלים.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן