ביטוח סיעודי – מאפיינים עיקריים (המשך) – חלק ה'   (מרץ 12, 2012)

בחלקו הרביעי של המאמר על ביטוח סיעודי דנו בתקופת האכשרה שהינה התקופה שבה אנו עדיין לא מבוטחים, תקופת ההמתנה לקבלת התשלום הראשון מהביטוח הסיעודי, החרגות וכמה זמן ניהיה זכאים לקבל תשלום. בחלקו האחרון של המאמר על ביטוחים סיעודיים, נדבר על עלויות הביטוח, נלמד מה זה ערך מסולק, נבין מה זה שחרור, וקצת נרחיב בנושא חברות הביטוח וסוכני הביטוח.

עלות הביטוח – פרמיה משתנה | פרמיה קבועה

קיימות שתי שיטות עיקריות לגביית עלויות בביטוחי הסיעוד. בשוק נמכרות פוליסות ביטוח סיעודי הגובות פרמיה המשתנה מדי שנה. כמו כן, קיימות בשוק פוליסות ביטוח סיעודי, הגובות פרמיה קבועה.

בפוליסות ביטוח סיעודי שהפרמיה בהם קבועה המבוטח ישלם את אותו תשלום חודשי החל מההצטרפות ועד תום הביטוח גם בגילאים מבוגרים יותר. כך, מקבע מבוטח את העלות (למעט ההצמדה למדד המחירים לצרכן שעליו להוסיף) ומפחית את אי הודאות הכרוכה בעליית התשלום. לפוליסות בפרמיה קבועה קיים מאפיין מיוחד הנקרא ערך מסולק – ראו הרחבה על כך בסעיף הבא.

פוליסות בפרמיה קבועה יהיו יקרות בדרך כלל מהפוליסות בפרמיה משתנה אם כי חלק מחברות הביטוח מנסות לפצות את המבוטחים על ידי הפעלת מנגנון של הורדת המחיר בעתיד במקרה של היעדר תביעות.

עלויות ביטוח סיעודי

עלות הביטוח הסיעודי נקבעת בהתאם לגיל המצטרף, מינו, תקופת ההמתנה, תקופת התשלום והיקף התשלום המבוקש. פוליסות ביטוח סיעודי לצעירים זולות מאלה המוצעות למבוגרים. מחירן של פוליסות ביטוח סיעודי לגברים זולות מאלה של נשים. פוליסות ביטוח סיעודי המציעות תקופת המתנה קצרה יקרות מאלה המציעות תקופת המתנה ארוכה.

פוליסות ביטוח סיעודי המציעות תקופת תשלום ארוכה וסכום פיצוי גדול יקרות מאלה המציעות תקופת תשלום קצרה וסכום פיצוי נמוך. פוליסות ביטוח סיעודי עם פרמיה קבועה יקרות מאלה עם הפרמיה המשתנה.

כאמור קיימות בשוק פוליסות שהפרמיה בהן משתנה ועולה עם הגיל. המחירים בפוליסת ביטוח סיעודי פרטי עם תקופת המתנה של חודשיים המבטיחה תשלום חודשי של 10,000 ש"ח לכל החיים ושהפרמיה בה משתנה (עלות חודשית משתנה ועולה כל שנה) הינם נכון לתחילת 2012:

 • 10-15 ש"ח בחודש לילד.
 • מבוטחים בגילאי 30-40 ישלמו 20-40 ש"ח לחודש.
 • מבוטחים בגילאי 45 ישלמו 45-60 ש"ח לחודש.
 • מבוטחים בגילאי 50 ישלמו 75 ש"ח לחודש.
 • מבוטחים בגילאי 55 ישלמו 100 ש"ח לחודש.
 • מבוטחים בגילאי 60 ישלמו 150 ש"ח לחודש.
 • מבוטחים בגילאי 64 ישלמו 200 ש"ח לחודש.
 • בגיל 65 המחירים עולים ומתקבעים על 1,100-1,600 ש"ח לחודש!!!. אי אפשר להצטרף לביטוח סיעודי בפרמיה משתנה לאחר גיל 65.

המחירים בפוליסת ביטוח סיעודי פרטי עם תקופת המתנה של חודשיים המבטיחה תשלום חודשי של 10,000 ש"ח לכל החיים ושהפרמיה בה קבועה (עלות חודשית קבועה בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן). הינם נכון לתחילת 2012:

 • 100-180 ש"ח בחודש לילד.
 • מבוטחים בגילאי 30 ישלמו 250-350 ש"ח לחודש.
 • מבוטחים בגילאי 35 ישלמו 300-400 ש"ח לחודש.
 • מבוטחים בגילאי 40 ישלמו 360-500 ש"ח לחודש.
 • מבוטחים בגילאי 45 ישלמו 450-600 ש"ח לחודש.
 • מבוטחים בגילאי 50 ישלמו 530-720 ש"ח לחודש.
 • מבוטחים בגילאי 55 ישלמו 680-920 ש"ח לחודש.
 • מבוטחים בגילאי 60 ישלמו 1,200 -880 ש"ח לחודש.
 • מבוטחים בגילאי 65 ישלמו 1,100-1,600 ש"ח לחודש.
 • מבוטחים בגילאי 70 ישלמו 1,600-2,400 ש"ח לחודש וכך הלאה.

ניתן לראות שעלות פוליסת ביטוח סיעודי פרטית, בפרמיה קבועה, יקרה פי 5-10 מהעלות של הפוליסה בפרמיה משתנה עד גיל 65.

כדי להקל על העלויות אפשר לבחור בביטוח סיעודי שעלותו משתנה מדי שנה ו/או ביטוח עם תקופת המתנה ארוכה יותר מחודשיים שישלם פיצוי לאחר חלוף תקופת ההמתנה ובלבד שיש לנו איך לממן את העלויות עד אז.

בעת ההצטרפות לביטוח הסיעודי נוהגות חברות הביטוח להעניק הנחות בשיעורים מסוימים לתקופה של עד 5 שנים. מקובל לקבל הנחות של 10%-30% מעלות הביטוח לתקופה מוגבלת של כמה שנים ולקבל גם הנחת בן זוג אם רוכשים ביטוחים לבני זוג.

לשם השוואה, מחירם של ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים (קולקטיבים) נמוך בעשרות אחוזים מהעלויות הסטנדרטיות בביטוחי הסיעוד הפרטיים ליחידים בפרמיה קבועה. עם זאת, לעיתים קרובות ביטוח הסיעודי הקבוצתי אינו כולל את מלוא התנאים המופיעים בביטוח ליחידים ומכיל מגבלות על היקף התשלום, תקופת קבלת התשלום ותקופת הביטוח ולכן ההשוואה היא בין מוצרים שונים.

בנוסף, בשנת 2011 הודיע המפקח על הביטוח כי לא יתיר מכירת ביטוחים סיעודיים קבוצתיים ללא עריכת תהליך חיתום מקיף ומילוי הצהרת בריאות ספציפית לכל מבוטח. שינוי זה יוביל בהכרח לעליית חדה במחירי הביטוח הסיעודי הקבוצתי למבוטחים המבוגרים בדומה למחירים הנהוגים בביטוח הפרטי.

חברת הביטוח גובה את עלויות הביטוח הסיעודי בדרך כלל לפי מחירון סטנדרטי. העלויות במחירון נקבעות על פי גיל המבוטח בעת הביטוח, מינו ומצב בריאותו. עם זאת, חברת הביטוח מוכנה לבטח לקוחות, שהינם בריאים בדרך כלל, בעלויות הסטנדרטיות.

נכון, ל-2012 מוכרות כמעט כל חברות הביטוח בישראל ביטוחי סיעוד. חלק מחברות הביטוח מפרסמות את עלויות ביטוחי הסיעוד באתריהן.

ערך מסולק

בביטוח סיעודי פרטי שעלותו קבועה מצטבר אט אט סכום פיצוי הנקרא ערך מסולק. כך, לאחר כמה שנים בהם שילמנו ברציפות את הפרמיה, נהיה זכאים לקבל סכום חלקי גם אם נפסיק את התשלום לחברת הביטוח. צבירתו של הערך המסולק (הסכום החודשי החלקי המובטח) מותנית במספר שנות תשלום מינימאליות.

כך למשל, אם רכשנו ביטוח סיעודי פרטי המבטיח תשלום חודשי בהיקף של 10,000 ש"ח והפסקנו לשלם את הפרמיה לאחר כעשר שנים בהם כן שילמנו, הרי שהערך המסולק יכול להגיע לכ 3,000 ש"ח לחודש. המשמעות במקרה זה היא שאם ניקלע חס וחלילה למצב סיעודי נתחיל לקבל תשלום חודשי בהיקף של 3,000 ש"ח מהביטוח למרות שאיננו משלמים עבורו.

כיום (תחילת 2012) ניתן למצוא פוליסות ביטוח סיעודי (בפרמיה קבועה) אשר לאחר 10 שנות תשלום פרמיה רצופות, יצברו לזכותנו כ 30% משווי התשלום החודשי שרכשנו ולאחר 20 שנות תשלום פרמיה רצופות יצברו כ 50% משווי התשלום החודשי. כך למשל, אם רכשנו פוליסה בפרמיה קבועה המשלמת 10,000 ש"ח לחודש ואחרי 20 שנים הפסקנו את תשלום הפרמיות הרי שיצטבר לזכותנו סכום של כ 5,000 ש"ח לחודש והוא ישולם לנו אם ניקלע חס וחלילה למצב סיעודי.

ביטוחי הסיעוד הפרטיים שהפרמיה בהן משתנה, אינם מאפשרים הצטברות של ערך מסולק. לכן, אם רכשנו פוליסת ביטוח סיעודי פרטי בפרמיה משתנה והפסקנו לשלם את הפרמיה הפוליסה תבוטל ולא נהיה זכאים לתשלום חודשי כלשהו בעת מצב סיעודי.

שחרור מתשלום פרמיה

חלק מפוליסות הביטוח הסיעודי המוצעות בשוק, מציעות אפשרות לרכוש שחרור מתשלום הפרמיה במקרה שנמצאים באובדן כושר עבודה מוחלט. משמעות השחרור היא, שאם חס וחלילה נקלענו למצב אובדן כושר עבודה מלא, נהיה פטורים מתשלום עלות הביטוח הסיעודי, כל עוד אנו במצב זה ולא יאוחר מגיל 65.

לעיתים, מציעה חברת הביטוח שחרור מתשלום פרמיה גם במקרה של אבטלה. כך, אם נקלענו למצב בריאותי שאינו מאפשר לנו לעבוד או למצב של היעדר תעסוקה, המקשים עלינו לשלם את עלויות ביטוח הסיעודי שרכשנו, נהיה פטורים מהתשלום כל עוד אנו באובדן כושר עבודה או מובטלים וכך עד גיל 65.

נקודות חשובות נוספות בעת בחירת ביטוח הסיעוד

נקודות חשובות נוספות המשפיעות על בחירת ביטוח הסיעוד הפרטי הן:

 1. היקף פעילות חברת הביטוח בתחום הסיעוד וניסיונה המקצועי – ככל שחברת ביטוח תהא פעילה ומנוסה יותר בתחום הסיעודי, הטיפול במבוטח יכלול
  שירות מעבר למימון הטיפול הסיעודי וכן יהיה מהיר ויעיל יותר.הצוות המקצועי יסייע בארגון ותיאום עם המוסדות הסיעודיים וכן ידריך את המבוטח ובני משפחתו לגבי דרכי הטיפול האפשריות כולל העסקת עובד זר, העסקת מטפל ישראלי, מיצוי זכויות מביטוח לאומי, התאמת בית המבוטח לטיפול סיעודי ואיתור בית אבות מתאים.
 2. סוכני הביטוח – סוכני ביטוח המומחים לנושא ביטוחי הסיעוד ועתירי ניסיון מקצועי בתחום, יכולים לסייע רבות הן בעת תהליך ההצטרפות לביטוח הסיעוד
  הפרטי והן בשעת חירום כאשר צריך לפנות לחברת הביטוח ולקבל את הסכומים המובטחים למימון הטיפול הסיעודי.סוכני ביטוח מנוסים המתמחים בביטוחי סיעוד ידעו כיצד לפנות לחברת הביטוח ולהבטיח כיסוי מירבי לבעיות הרפואיות של המבוטח ולהפחית ככל האפשר בהחרגות והתנאים שמוסיפה חברת הביטוח לפוליסה. אין צורך להסכים מייד לתנאי החברה ומומלץ להתמקח ולצמצם ככל האפשר הן את התוספות לפרמיה ו/או ההחרגות אם נקבעו לנו.מומלץ להיעזר בסוכני ביטוח המוכרים בעיקר פוליסות ביטוח סיעוד והמודעים לאפשרויות המקובלות בחברות הביטוח השונות. כדאי להפעיל את סוכני הביטוח שלנו בעת המשא ומתן לפני שחותמים סופית על ההצטרפות לפוליסה.
  בסופו של דבר הן חברות הביטוח וסוכני הביטוח מעוניינים את הפוליסה ולכן ניתן להגיע להסכמות המקובלות על כל הצדדים.בנוסף, סוכני ביטוח מומחים לתחום ביטוחי הסיעוד יסייעו לנו ולמשפחתנו בעת פניה לחברת הביטוח כאשר נזדקק למימון הטיפול הסיעודי ויבטיחו קבלת שירות מהירה ויעילה.

לסיכום, רכישת ביטוח סיעודי פרטי הינה חלק מהתכנון הפנסיוני. מטרתו של ביטוח סיעודי פרטי היא רכישת הגנה פיננסית שתאפשר מימון טיפול סיעודי. לכן, יש לרכוש את הביטוח הסיעודי המכיל את המאפיינים הדרושים לנו ועלינו להכיר את תנאיו הכלליים.

עד כאן המאמר על ביטוח סיעודי שהתפרס על 5 חלקים. אם נותרו לכם שאלות בנושא אנו מזמינים אתכם ליצור אתנו קשר בכל הקשור לחיסכון פנסיוני וביטוחים אישיים.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן