ביטוח אובדן כושר עבודה – הגדרת מקרה אובדן כושר עבודה   (דצמבר 6, 2012)

בחלק הקודם של סדרת המאמרים על ביטוח אובדן כושר עבודה, דנו בסוגיו השונים של הביטוח והתחלנו לדון במאפייניו, בחלק זה נבין מהו בעצם מקרה של אובדן כושר עבודה.

ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח תשלום פיצוי חודשי למבוטחים כאשר הם נמצאים במצב של אובדן כושר עבודה. הגדרת אובדן כושר העבודה רשומה בתנאי הפוליסה הספציפית שרכשנו והיא תלויה בשני נתונים: העיסוק לגביו איבדנו את כושר העבודה ושיעור אובדן כושר העבודה שנקבע לנו.

העיסוק לגביו איבדנו את כושר העבודה

נכון להיום, חברות הביטוח מוכרות פוליסות אובדן כושר עבודה הדורשות כי אובדן כושר העבודה שנקבע לנו יהיה לגבי העיסוק האחרון שבו עבדנו. כלומר, עלינו לקבל אישור מהרופא התעסוקתי, המעיד כי איננו יכולים לעבוד בעבודה האחרונה שבה עסקנו. כמו כן, נמכרות פוליסות אובדן כושר עבודה לפי עיסוק סביר הדורשות הגשת אישור כי איבדנו את כושרנו לעבוד בכל עיסוק סביר אחר ולווא דווקא לגבי העיסוק האחרון שלנו. ההגדרה של עיסוק סביר הינה עיסוק המתאים לנו על פי ניסיוננו המקצועי, הכשרתנו והשכלתנו.

כעיקרון קל יותר להוכיח מצב אובדן כושר עבודה לגבי עיסוק אחרון מאשר להוכיח אובדן כושר עבודה מעיסוק סביר אחר. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שייתכן וקיימים לנו מספר מקצועות סבירים שאנו יכולים לעסוק בהם וכאשר רוכשים ביטוח אובדן כושר עבודה לפי עיסוק סביר יש להוכיח שלא ניתן לעבוד באף אחד מהעיסוקים הסבירים האלה. במקרה כזה, יהיה קל יותר להוכיח אובדן כושר עבודה במקצוע אחד – המקצוע האחרון בו עסקנו.

לכן, הפרמיה (עלות הביטוח) שגובות חברות הביטוח בפוליסות אובדן כושר עבודה מעיסוק אחרון גבוהה מהפרמיה בפוליסות אובדן כושר עבודה לעיסוק סביר.

הערה: קיימות בשוק פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה לפי הגדרה של אי יכולת לעבוד בעיסוק כלשהו. הגדרה מחמירה זו מחייבת את המבוטח להוכיח שהוא אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי כולל עבודה שלווא דווקא מתאימה לנסיונו, הכשרתו או השכלתו. פוליסות אלה נחותות לעומת אלה המגדירות אובדן כושר עבודה לפי עיסוק סביר או עיסוק אחרון. לכן, מומלץ לבחון אפשרות מעבר לפוליסה מקלה יותר מבחינת ההגדרות ובהתאם למצב הבריאותי והתקציב העומד לרשותנו.

בנוסף, קיימות בשוק פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה המציעות בחינת מצב אובדן כושר עבודה לפי עיסוק אחרון במשך השנתיים הראשונות למצב אובדן כושר העבודה ואחריהן לפי עיסוק סביר. כך, במשך שנתיים מקבל המבוטח פיצוי בקלות רבה יותר ואחרי השנתיים האלה עליו להוכיח שאינו מסוגל לעבוד בעבודה סבירה. פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה כאלה מקובלות בקרב עובדי צווארון כחול.

שיעור אובדן כושר העבודה שנקבע לנו

בנוסף לנושא הגדרת אובדן כושר העבודה לפי עיסוק אחרון או עיסוק סביר, משיתות חברות הביטוח תנאי נוסף לצורך קביעת מצב אובדן כושר עבודה. בשוק קיימות פוליסות אובדן כושר עבודה הדורשות כי אובדן כושר העבודה שיקבע לנו יהיה אובדן כושר עבודה מלא. כלומר, עלינו לקבל אישור מהרופא התעסוקתי המעיד על שיעור אובדן כושר עבודה של 75% ומעלה.

לעומתן, קיימות פוליסות אובדן כושר עבודה המשלמות פיצוי חודשי גם בעת אובדן כושר עבודה חלקי. כלומר, אישור הרופא התעסוקתי יכלול קביעת שיעור אובדן כושר עבודה בשיעור של 25% עד 74.99%. הפיצוי שישולם בעת אובדן כושר עבודה חלקי הינו פיצוי יחסי לעומת הפיצוי שהיה מתקבל לו היה לנו אובדן כושר עבודה מלא.

הפיצוי שישולם בעת אובדן כושר עבודה חלקי מחושב לפי שתי שיטות.

קיימות פוליסות שמשלמות פיצוי בהיקף של 1.33% לכל אחוז שיעור אובדן כושר העבודה שנקבע לנו (עד שיעור של 75%). התשלום הינו עבור כל אחוז שמעל 25%.  לכן למשל, אם נקבע לנו שיעור אובדן כושר עבודה של 50% הרי שנקבל 1.33% כפול 25 כלומר נקבל 33.25% מהשכר שייקבע כפיצוי החודשי.  אם נקבע לנו שיעור אובדן כושר עבודה של 60% הרי שנקבל 46.55% מהשכר שיקבע כפיצוי החודשי.

קיימות בשוק פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה חלקי שמגבילות את הפיצוי וישלמו רק לפי אחוז שיעור אובדן כושר העבודה שנקבע לנו. גם כאן הפיצוי הוא עבור כל אחוז שמעל 25% .

כלומר, אם נקבע לנו שיעור אובדן כושר עבודה של 50% הרי שנקבל רק 25% מהשכר שייקבע כפיצוי החודשי. ביטוח אובדן כושר עבודה חלקי מאפשר קבלת פיצוי חודשי במצבים רבים יותר מאשר ביטוח הדורש אובדן כושר עבודה מלא. לכן, מחירו של ביטוח המשלם עבור אובדן כושר עבודה חלקי גבוה מזה של ביטוח המשלם רק עבור אובדן כושר עבודה מלא.

קיימים בשוק ביטוחי אובדן כושר עבודה שונים וניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה בהתאם להעדפותינו והתקציב העומד לרשותנו. כך אפשר לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה לפי עיסוק סביר המאפשר קבלת פיצוי רק בעת אובדן כושר עבודה מלא או ביטוח אובדן כושר עבודה לפי עיסוק סביר המאפשר קבלת פיצוי גם בעת אובדן כושר עבודה חלקי. בנוסף, ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה לפי עיסוק אחרון המאפשר קבלת פיצוי רק בעת אובדן כושר עבודה מלא או ביטוח אובדן כושר עבודה לפי עיסוק אחרון המאפשר קבלת פיצוי גם בעת אובדן כושר עבודה חלקי. ביטוח אובדן כושר עבודה לפי עיסוק אחרון המורחב גם לאובדן כושר עבודה חלקי המשלם
פיצוי בהיקף של 1.33% לכל אחוז שיעור אובדן כושר העבודה שנקבע לנו יהיה היקר מבין האפשרויות האמורות לעיל.

מענה על תנאים נוספים בביטוח אובדן כושר עבודה

לעיתים כוללות הפוליסות תנאים נוספים לפני קבלת הגדרת אובדן כושר עבודה. בחלק מהפוליסות ידרשו כי נוכיח גם פגיעה בהיקף הכנסותינו ולא נעבוד כלל במהלך מצב אובדן כושר העבודה. תנאים נוספים אלה מקשים עוד יותר על קבלת ההגדרה למצב אובדן כושר העבודה. פוליסות שאינן כוללות תנאים נוספים אלה מקלות יותר עם המבוטח ולכן עדיפות.

אם כך אנו כעת מבינים טוב יותר מהי הגדרה של מקרה אובדן כושר עבודה ואת סוגיו השונים. במאמר הבא בסדרה נדון בתקופת האכשרה, תקופת ההמתנה ופרנצ'יזה.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן