ביטוח אובדן כושר עבודה – היקף הפיצוי החודשי המשולם   (יוני 5, 2013)

במאמר הקודם על ביטוחי אבדן כושר עבודה דנו בתקופת הביטוח והמשכיותו, הפעם נדון באחד הדברים המשמעותיים ביותר והוא כמה כסף נקבל ובמילים אחרות היקף הפיצוי החודשי המשולם.

בביטוח אובדן כושר עבודה מתחייבת חברת הביטוח לשלם לנו פיצוי חודשי המחליף במידה מסוימת את השכר החודשי. חישוב הפיצוי החודשי מבוסס בדרך כלל על השכר שביטחנו בפועל ועל השכר הממוצע לפני קרות אובדן כושר העבודה.

אם נקבע לנו שיעור אובדן כושר עבודה של 75% ומעלה הרי שחברת הביטוח תשלם את הפיצוי החודשי לפי הנמוך מבין:

  • השכר שביטחנו בפועל על ידי הפוליסה ואשר שילמנו את הפרמיה הדרושה עבורו.
  • 75% מהשכר או ההכנסה החודשית הממוצעת ב 12 החודשים האחרונים שלפני מצב אובדן כושר העבודה.

הערה: קיימים ביטוחי אובדן כושר עבודה המחשבים את הפיצוי החודשי בצורה שונה ובמקום השכר הממוצע ב 12 החודשים האחרונים שלפני מצב אובדן כושר העבודה הם מתחשבים בשכר האחרון שלפני מצב אובדן כושר העבודה או בשכר הממוצע בששת החודשים האחרונים שלפני מצב אובדן כושר העבודה. ראה הרחבה בהמשך המאמר.

מלבד החישוב הראשוני שעורכת חברת הביטוח לגבי הפיצוי, שהיא צריכה לשלם, היא בודקת שהפיצוי שאנו מקבלים ממנה ומשאר חברות הביטוח וקרנות הפנסיה בהן בוטחנו מפני אובדן כושר עבודה, לא יעלה על השכר / ההכנסה הממוצעת שלנו ב 12 החודשים האחרונים שקדמו למצב אובדן כושר העבודה.

הערה: קיימים ביטוחי אובדן כושר עבודה המתירים קבלת פיצוי חודשי מכלל המקורות בהיקף של 100% השכר/ההכנסה הממוצעת שלנו ב 12 החודשים האחרונים שקדמו למצב אובדן כושר העבודה. כמו כן, בחלק מהביטוחים מאפשרת חברת הביטוח לקבל פיצוי מינימאלי מסוים ואינה מקזזת את כל ההכנסות משאר המקורות.

אם סך הפיצוי שנקבל מכלל המקורות בעת אובדן כושר עבודה יעלה על 75%-100% -השכר/ההכנסה הממוצעת שלנו ב 12 החודשים האחרונים שקדמו למצב אובדן כושר העבודה הרי שהוא יקוזז מכלל המקורות עד שלא יעלה על סכום זה.

להלן יובאו דוגמאות לשיטת החישוב שעורכת חברת הביטוח:

  • אם שילמנו על ביטוח אובדן כושר עבודה המגן על הכנסה של 9,000 ש"ח והשכר הממוצע שלנו ב 12 החודשים האחרונים היה 20,000 ש"ח הרי שנוכל לקבל פיצוי בהיקף של עד 9,000 ש"ח.
  • אם בטחנו הכנסה של 10,000 ש"ח והשכר הממוצע שלנו ב 12 החודשים האחרונים היה 10,000 ש"ח הרי שנוכל לקבל פיצוי בהיקף של עד 7,500  ש"ח (75% משכר הממוצע בפועל).
  • אם בטחנו הכנסה של 20,000 ש"ח בחברת ביטוח אחת ועוד הכנסה של 5,000 ש"ח דרך קרן פנסיה מקיפה והשכר הממוצע שלנו ב 12 החודשים האחרונים היה 20,000 ש"ח הרי שנוכל לקבל פיצוי בהיקף של עד 15,000 ש"ח.

אם כן, בביטוח אובדן כושר עבודה מתחייבת חברת הביטוח לשלם לנו פיצוי חודשי לפי הנמוך מבין הסכום שביטחנו ו 75% מהיקף הכנסותינו לפני מקרה אובדן כושר העבודה וכל עוד לא נקבל מכלל המקורות (ביטוחי אובדן כושר עבודה אחרים וקצבאות נכות מקרנות פנסיה) מעבר ל 75% מהיקף הכנסותינו לפני מקרה אובדן כושר העבודה.

לכן, יש לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה בהיקף הקרוב לפחות ל 75% מהשכר שלנו. אם מדובר בקרן פנסיה מקיפה ואנו מפקידים בה הפקדות בשיעור של לפחות 5% תגמולי עובד ו 5% תגמולי מעביד הרי שקרן הפנסיה המקיפה תוכל לשלם פיצוי חודשי של עד 75% מהשכר הקובע לנכות ושאירים המחושב בה. לכן, יש לוודא שברור לנו מהו השכר הקובע לנכות
ושאירים – הוא מופיע בדו"ח השנתי האחרון ולבדוק שהוא אכן קרוב לשכרנו בפועל. חשוב לדעת שחישוב הפיצוי החודשי בקרן פנסיה מקיפה תלוי גם במסלול הביטוח (ראה הסבר על מסלולי ביטוח במאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים) ולכן יש לבחור אותו מתוך תשומת לב למרכיבי ביטוח אובדן כושר העבודה המיוחדים לחוסך.

אם מדובר ברכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה (שאינה חלק מקרן פנסיה מקיפה) יש לרכוש כיסוי בסכום של 75% מהמשכורת שלנו. כמו כן, יש לוודא שסך ההגנה שרכשנו לא יעלה על 75% מהשכר מכיוון שממילא לא נוכל לקבל יותר מ 75% מהשכר הממוצע בתקופה שלפני מקרה אובדן כושר העבודה.

ניתן כמובן לבקש מחברת הביטוח להגדיל את היקף הפיצוי החודשי (אם הוא אינו קשור לשכר למשל כשעצמאי מבקש לרכוש לעצמו פיצוי) אך בקשה זו חייבת להיות בכתב ומאושרת בכתב על ידי חברת הביטוח.

בפוליסה של שכיר שהיקף הפיצוי בה הוגדר כאחוז או מכפלה של השכר תאשר חברת הביטוח תשלום פיצוי בתוספת גידול של עד 10% מעבר לעליית המדד. כל גידול מעבר מחייב תהליך חיתום וכמובן תוספת עלות.

חלק מביטוחי אובדן כושר העבודה בפוליסות או בקרנות הפנסיה מבטיחים פיצוי נוסף אם נוכיח כי אנו נמצאים במצב סיעודי. כמו כן, חלק ביטוחי אובדן כושר עבודה כוללים סעיף פיצוי חד פעמי בעת קביעת נכות מוחלטת ותמידית.

בקרנות פנסיה הפיצוי החודשי מופחת אם החוסך זכאי לקצבאות מהביטוח הלאומי ששולמו לו בשל תאונת עבודה או תאונת דרכים.

בחלק זה של המאמר דנו באחד הנושאים החשובים ביותר של ביטוח אובדן כושר עבודה והוא היקף הפיצוי החודשי המשולם. הפרק הבא עוסק עדכון היקף הביטוח.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן