חיסכון דרך ביטוח מנהלים – דוגמא מספרית   (מרץ 8, 2010)

במאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – ביטוח מנהלים, תארנו כיצד חוסכים לפנסיה באמצעות ביטוח מנהלים והסברנו מאפיינים שונים בחיסכון פנסיוני זה.

במאמר הנוכחי אנו מספקים לכם דוגמא מספרית מסודרת לחיסכון דרך ביטוח מנהלים. שימו לב, במהלך המאמר אנו מדגימים חישוב המורכב ממספר חישובי ביניים. כל חישובי הביניים פשוטים בפני עצמם והם מצטרפים זה לזה ויוצרים את החישוב המסכם של החיסכון בביטוח המנהלים.

ביטוח מנהלים – כללי

הפקדות השכיר והמעסיק בביטוח המנהלים מגיעות בדרך כלל לסדר גודל של כ-20% מהמשכורת. למעשה הסכום הזה מחולק כך ש:

 • המעסיק מפקיד פיצויי פיטורין השווים לכ-0%-8.33% מהשכר.
 • המעסיק מפקיד עוד 5%-7.5% מהשכר עבור חלק החיסכון והביטוחים הנילווים.
 • השכירים מפקידים עוד 5%-7% מהשכר עבור החיסכון והביטוחים הנילווים.

מאחר וחלק מההפקדות מממן את עלויות הביטוחים הנילווים ודמי הניהול המשולמים לחברת הביטוח, רק כ-80% מההפקדות הולכים לחיסכון. הטבות המס הניתנות לחוסכים בביטוחי המנהלים מתווספות לתשואה ומגדילות במידה מסוימת את אחוזי החיסכון האמורים.

ביטוח מנהלים – דוגמא מספרית

ניקח למשל שכיר המרוויח 10,000 ש""ח ברוטו.

ההפקדות שנקבעו לו בהסכם ההעסקה הן לפי 5% עובד 5% מעסיק ועוד 8.33% שמפריש המעסיק עבור פיצויים.
הסכומים שיופקדו בביטוח המנהלים יהיו אם כן:

 • 500 ש""ח יופקדו על ידי המעסיק לחלק התגמולים, הנקרא גם תגמולי מעסיק (משמש לחיסכון + רכישת ביטוחים נילווים).
 • 500 ש""ח יופקדו על ידי העובד לחלק תגמולי עובד (משמש לחיסכון + רכישת ביטוחים נילווים).
 • 833 ש"ח יופקדו על ידי המעסיק לחלק הפיצויים.

אם ניקח לדוגמא פוליסת ביטוח מנהלים בה דמי הניהול מההפקדה החודשית הינם קבועים בשיעור של 5% הרי שניוותר עם:

 • 475 ש""ח חלק תגמולי מעסיק (95% מ 500 ש""ח)
 • 475 ש""ח חלק תגמולי עובד (95% מ 500 ש""ח)
 • 791.35 ש""ח בחלק הפיצויים ( 95% מ 833 ש""ח)

כעת אם קבענו כי נממן את ביטוח החיים וביטוח אובדן כושר העבודה מתוך התגמולים, קיימת מגבלה חוקית לפיה עלות זו לא תעלה על 35% מהתגמולים בניכוי דמי הניהול.

 • אם כך אנו יכולים לגבות עד 332.50 ש"ח
 • 166.25 ש"ח מחלק תגמולי מעסיק
 • 166.25 ש""ח חלק תגמולי עובד
 • והשאר מקור אחר חיצוני לתגמולים.

חשוב לזכור שעלות הביטוחים בפוליסת ביטוח מנהלים משתנה בהתאם לפרמטרים אישיים כגון:

 • מין החוסך (גבר/אישה)
 • גיל
 • מעשן/לא מעשן
 • עיסוק
 • מקצוע
 • מצב בריאותי
 • תחביבים
 • ועוד

כך לדוגמא, אם אנו בני 30-40 בריאים ולא מעשנים הרי שנוכל לרכוש ב 80-200 ש"ח לחודש ביטוח חיים בהיקף של
1,000,000 ש"ח שינתן למשפחתנו במקרה מוות חס וחלילה. כמו כן תמורת 90-115 ש"ח לחודש, נקבל ביטוח אובדן כושר עבודה עבור 75% מהמשכורת ב-12 החודשים האחרונים כלומר 7,500 ש""ח פיצוי לחודש.

מדי שנה התעריף לרכישת אותם ביטוחים יעלה בעוד כמה אחוזים ונתבקש לשלם סכומים גבוהים יותר ויותר עבור הביטוחים. כך למשל בגיל 40-50 כבר נידרש לשלם בין 200-500 ש""ח לחודש לביטוח חיים בהיקף של 1,000,000 ש""ח. ו115-190 ש"ח לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה של 7,500 ש"ח.

כמובן שעומדת לרשותנו הזכות להקטין את סכומי ביטוח החיים אם הדבר מתאים לצרכינו ודרישתנו, ואז העלות לביטוח זה תקטן על פי התקציב שנקבע. לכן כדאי לברר אחת לשנה מהם הביטוחים העומדים לרשותכם מה עלותם, האם הם מספקים ומתאימים לדרישותיכם וכן האם יש צורך לממן את החלק הנוסף בעצמכם.

אם כן נחזור לדוגמא בה אנו רוכשים ב-200 ש""ח לחודש ביטוח חיים בהיקף של 1,000,000 ש""ח, וביטוח אובדן כושר עבודה על 7,500 ש""ח פיצוי חודשי בעלות של 115 ש""ח לחודש, סך העלות של הביטוחים האלה הוא 315 ש""ח והוא עומד במגבלה החוקית לפיה מותר לממן ביטוחים מכספי התגמולים עד שיעור של 35% מסך התגמולים.

אחרי הורדת עלויות הביטוחים זו נשארנו עם:

 • 317.50 ש""ח חלק תגמולי מעסיק
 • 317.50 ש""ח חלק תגמולי עובד
 • ועוד 791.35 ש""ח בחלק הפיצויים (חלק הפיצויים נותר כפי שהיה לאחר קיזוז דמי הניהול מההפקדה השוטפת כיוון שאינו מממן ביטוחים נילווים)

שהם סך הכל 1,426.35 ש""ח.

כעת נניח שהשקענו את הסכום והרווחנו 4% שנתי ברוטו שהם 0.33% לחודש, הרי שהסכום עלה לאחר חודש ל-1,431.10 ש""ח.

כעת חברת הביטוח תגבה דמי ניהול מהחיסכון המצטבר 1.5% שנתי שהם 0.125% לחודש מהיתרה המצטברת כלומר נישאר עם 1,429.31 ש""ח.

מסכום של 1,833 ש""ח בהתחלה קבלנו חיסכון של 1,429.31 ש""ח שמהווה 78% מהסכום הראשון.

בנוסף, קיבלנו תמורת 315 ש""ח ביטוחים החשובים לנו בהיקפים שבחרנו עבור מקרי מוות ואובדן כושר עבודה (עלויות הביטוח מהוות 17.1% מהסכום שהועבר עבורנו).

בנוסף, ההפקדות לביטוח המנהלים מעניקות לשכיר הטבות מס (עד תקרה מסוימת – ראה הטבות מס לשכירים החוסכים בביטוח מנהלים) ובין היתר הטבה בשיעור של 35% על ההפקדה החודשית.

בדוגמא שלנו מתוך הפקדה של 500 ש""ח השכיר מזוכה במס בהיקף של כ 140 ש"ח. כלומר, מס הכנסה מקזז סכום זה מתוך סך מס ההכנסה שהשכיר אמור היה לשלם אם לא היה מפקיד כספים לביטוח המנהלים. אם נוסיף סכום זה לחישוב הרי שהחיסכון בהיקף של 1,429.31 ש"ח ו-140 ש""ח שמקורם בזיכוי ממס מהווים כבר 85.6% מהסכום הראשוני של 1,833 ש"ח.

בחודש השני שוב יעבירו העובד והמעסיק:

 • 500 ש""ח על ידי המעסיק לחלק התגמולים – הנקרא גם תגמולי מעסיק
 • 500 ש""ח על ידי העובד לחלק תגמולי עובד
 • ועוד 833 ש""ח על ידי המעסיק לחלק הפיצויים.

לאחר דמי הניהול ניוותר עם:

 • 475 ש""ח חלק תגמולי מעסיק (95% מ 500 ש""ח)
 • 475 ש""ח חלק תגמולי עובד (95% מ 500 ש""ח)
 • ועוד 791.35 ש""ח בחלק הפיצויים. ( 95% מ 833 ש""ח)

לאחר קיזוז עלויות הביטוח נשארנו עם:

 • 317.5 ש""ח חלק תגמולי מעסיק
 • 317.5 ש""ח חלק תגמולי עובד
 • ועוד 791.35 ש""ח בחלק הפיצויים

שהם סך הכל 1,426.35 ש""ח.

אלה מצטרפים לחיסכון מחודש שעבר שהיקפו 1,429.31 ש""ח, סך הכל 2,855.66 ש"ח.

כעת נניח שהשקענו את הסכום והרווחנו 4% שנתי ברוטו שהם לחודש 0.33% הרי שהסכום עלה ל-2,865.1788 ש"ח.

כעת חברת הביטוח תגבה 1.5% שנתי שהם 0.125% לחודש מהיתרה המצטברת כלומר נישאר עם ,861.59.ש"ח.

סכום זה מהווה 78% מסך הכספים שהועברו 3,666 ש""ח ובנוסף נרכשו ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה עבור העובד המבטיחים לו או למשפחתו פיצוי כספי במקרה של קטסטרופה.

ההפקדות החודשיות ימשיכו להצטבר באופן שתיארנו וישתנו בהתאם לשינוי בעלות הביטוחים, היקפם, בהתאם לשינוי במשכורת, לשיעורי ההפקדה ועוד.

ביטוח מנהלים – נקודה למחשבה

רבים מתרעמים על כך שמתוך הסכום שמועבר לחברת הביטוח נחסכים רק 78% ושאולי היה כדאי לחסוך לפנסיה דרך חיסכון אחר, שלא היה גובה עלויות ביטוח או דמי ניהול יקרים. חשוב לדעת שהחוק שמחייב את המעסיק לדאוג לנו לחיסכון לפנסיה ולביטוחים, ומעודד אותו לעשות כן רק דרך חיסכון פנסיוני שהינו קופת גמל במעמד שכיר כגון ביטוח מנהלים, קרן פנסיה מקיפה וקופת גמל במעמד שכיר בשילוב עם ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה.

תמורת ההפקדות מקבל המעסיק הטבות מס והכרה בהוצאותיו, אותן לא יקבל אם יחסוך עבורנו בחיסכון שאינו קופת גמל במעמד שכיר. כלומר, חיסכון דרך תכנית חיסכון בבנק או דרך פיקדון אינו אפשרי שכן סביר שהמעסיק יסרב לחסוך ללא קבלת הטבות המס.

מאחר והמעביד הוא הנושא העיקרי בנטל ההפקדות ומימון העלויות, הרי שהוא זה שקובע כי נחסוך דרך חיסכון פנסיוני שהינו קופת גמל במעמד שכיר. בדרך חיסכון זו אנו רוכשים ביטוחים נלווים החשובים לנו ואף חולקים את עלויותיהם עם המעביד.

בנוסף, התנאים שתיארנו מתאימים לביטוח מנהלים הנמכר כיום במרץ 2010. לחלק מאיתנו ביטוחי מנהלים שנמכרו בין 1992-2004 ואז דמי הניהול היו נמוכים יותר – 0.6% ומהחיסכון המצטבר בתוספת 15% מהרווח שנוצר.
כלומר, רק אם התשואה בחיסכון הייתה חיובית וריאלית גבו את ה15% מהרווח הריאלי. כמובן שהחיסכון שנוצר במקרה כזה גבוה יותר ממה שהראינו בדוגמא.

לאלה מאיתנו המחזיקים בפוליסות ביטוח מנהלים ותיקות מ 1980-1990 יש גם מאפיין חשוב בדמות הבטחת שמירה על הקרן בתוספת ריבית מובטחת.

בנוסף, חלק מחברות הביטוח נוהגות לגבות ראשית את עלות הביטוח מהתגמולים ורק אחר כך לגבות את דמי הניהול. חלק מחברות הביטוח אינו גובה עמלות ניהול מהפיצויים וחלק אף מוכן לתת הנחות על פי צבירת כספים ווותק.

כמובן, שלמרות הטיעונים שהועלו כאן על מנת להפחית מעט מההתנגדויות שעורר החיסכון בביטוח המנהלים הרי שתמיד כדאי לשאוף להפחתת העלויות וקבלת הנחות בדמי הניהול.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן