משיכת כספים מקופת גמל משלמת לקצבה – חלק ב   (מאי 25, 2009)

הקדמה

רבים מכם שואלים מעת לעת האם למשוך את הכספים מקופת הגמל. כמענה לשאלה זו יסבירו לכם כי קופת הגמל היא השקעה לתקופה ארוכה ובטווח הארוך התשואה תעלה.
בנוסף, ייתכן שיציעו לכם לשנות את מסלול ההשקעה לפיו מנוהלת הקופה וזאת במקום למשוך את הכספים. לבסוף, יזכירו לכם שקופות הגמל מעניקות הטבות מס והן יאבדו אם תמשכו אותן.

אכן, התשובות האמורות מתאימות לחלק מהמקרים אך לא לכולם. קופות הגמל עברו אינספור שינויים בשנים האחרונות. שינויים אלה יצרו קופות גמל מגוונות, הנבדלות אלו מאלו בהטבות המס שהן מעניקות, תקופת ההשקעה ודרך משיכת הכספים.
כך ייתכן, שתוכלו למצוא בתיק ההשקעות שלכם קופות גמל במעמד עצמאי וקופות גמל במעמד שכיר.

  • קופות גמל במעמד עצמאי הן קופות גמל שחסכתם בהן בעצמכם ולא דרך מקום העבודה.
  • קופות גמל במעמד שכיר הן קופות גמל בהן חסכתם יחד עם המעסיק.

מעבר לחלוקה העיקרית לקופות גמל במעמד עצמאי או לקופות גמל במעמד שכיר, ניתן למצוא בתוך קופות הגמל סוגים נוספים. כך למשל, ייתכן שאתם מחזיקים בקופת גמל במעמד עצמאי, שההפקדות בה בוצעו עד שנת 2002 ושניתן לבצע ממנה משיכה חד פעמית, ללא מס.
בנוסף, ייתכן שאתם מחזיקים בקופת גמל, במעמד עצמאי שהכספים בה הופקדו בין השנים 2006-2007 ושניתן לבצע ממנה משיכה חד פעמית לאחר גיל 60 בקיזוז מס רווחי הון.

במאמר זה נתרכז בקופות גמל במעמד עצמאי, שההפקדות בהן נעשו מינואר 2008.
קופות גמל
חדשות אלה נקראות קופות גמל משלמות לקצבה וקופות גמל לא משלמות לקצבה.

זהו חלקו השני של המאמר ובו ציינו את השאלות והנושאים שעליכם לתת עליהם את הדעת בטרם תחליטו לגבי משיכת קופת גמל. הבנת המצבים האפשריים תסייע לכם לקבל החלטות מושכלות בנושא משיכת קופת הגמל שלכם.

אם טרם קראתם את חלקו הראשון של המאמר: משיכת כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, אתם מוזמנים לעשות כן ולקרוא מהן קופת גמל משלמת לקצבה וקופת גמל לא משלמת לקצבה ומהם השינויים שיושמו בקופות הגמל מינואר 2008.

כעת נעבור לפירוט הנושאים שכדאי לבחון, לפני ההחלטה על משיכת כספים מקופת גמל משלמת לקצבה או קופת גמל לא משלמת לקצבה.

א. זכאות למשיכת הכספים, אובדן זכויות קיימות בקופת גמל, זיהוי תרחיש ההשקעה בו הנכם מצויים

בטרם תחליטו על משיכת כספים מקופת גמל מומלץ לענות על מספר שאלות. שאלות אלה עוסקות בזכאותכם למשוך את הכספים וקיומם של זכויות שיאבדו לאחר משיכת הכספים מקופת הגמל.
בנוסף, חשוב להגדיר את מצבכם מבחינת קרבתכם לגיל פרישה, התלות בכספי קופת הגמל ומסלול ההשקעה בו אתם מצויים. מענה לשאלות אלה יסייע לכם לקבל החלטה ולבחור את הפעולה המתאימה ביותר.
כך תוכלו לבחור בין המשך האחזקה בקופת הגמל, משיכת הכספים מקופת הגמל ושינוי מסלול ההשקעה בקופת הגמל שלכם.

פירוט השאלות הרלבנטיות נמצא במאמר: כיצד נחליט על משיכת כספים מ: קופות גמל – חלק ג.

ב. משיכת הכספים מקופת גמל משלמת לקצבה היא נושא חדש

אם הפקדתם כספים מינואר 2008 ואילך לקופת גמל לא משלמת לקצבה הרי שכדי למושכם תצטרכו להעבירם לקופת גמל משלמת לקצבה.

כיום נכון למאי 2009, הנושא חדש לכל העוסקים במלאכה ואפילו פעולת ההעברה הטכנית של הכספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה לקופת גמל משלמת לקצבה הופכת למורכבת.

בנוסף, בימים אלה מקווים הפעילים בענף, כי משרד האוצר יאפשר גם לקופות הגמל הלא משלמות לקצבה, לשלם את הכספים שנצברו בהן אחרי ינואר 2008.
אם אכן יינתן אישור כאמור, אפילו לגבי סכום מוגבל, הרי שתיחסך לחלקכם פעולת ההעברה הטכנית של הכספים.

ג. מקדמי קצבה שונים בקופות גמל משלמות לקצבה

בכוונת האוצר לקבוע מקדמי קצבה שווים לכל קופות הגמל המשלמות לקצבה.

נכון למאי 2009, זהו אינו המצב בקופות הגמל ולכאורה ייתכן שישלמו לכם קצבה בגובה X בקופת גמל אחת ובקופת גמל אחרת קצבה שונה בגובה Y.
לכן חשוב מאוד לברר מראש, מה מקדם הקצבה בקופת הגמל שלכם, לפני שתעבירו את הכספים מקופת הגמל הלא משלמת לקצבה לקופת הגמל המשלמת לקצבה.

בנוסף, אם ברשותכם ביטוחי חיים ותיקים (מלפני 2001) המאפשרים קבלת קצבה, ייתכן מאוד שמקדמי הקצבה המובטחים בהם, נמוכים מהנהוג כיום. המשמעות היא שייתכן שיהיה לכם כדאי למשוך את הקצבה מהם ולא מקופת הגמל המשלמת לקצבה.

יועץ השקעות פרטי ויועץ פנסיוני אובייקטיבי יוכלו לסייע לכם במלאכת איתור קופת הגמל המתאימה ובירור מקדם הקצבה שיובטח. בנוסף, יוכלו יועץ ההשקעות הפרטי והיועץ הפנסיוני האובייקטיבי לברר מהי הקצבה המגיעה לכם מכל מקור, כולל ביטוח המנהלים הקצבתי וקופת הגמל המשלמת לקצבה.

ד. חשיפה לשינוי לרעה במקדם הקצבה

ניסיון העבר מלמד כי מקדמי הקצבה בפוליסות הביטוח וקרנות הפנסיה, עלו במשך השנים בשל העלייה בתוחלת החיים. בחלק מקופות הגמל המשלמות לקצבה נקבע בתקנון כי מקדם הקצבה ייקבע רק בעת המשיכה. לכן דחיית מועד משיכת הכספים מקופת גמל כאמור, חושפת אתכם לעליה במקדם הקצבה.

עליה במקדם הקצבה תגרום לירידה בקצבה שתשולם לכם בפרישה. כך למשל, אם ייקבע לכם בעתיד מקדם קצבה 250 ולא 200 כמו היום (נכון למאי 2009) הרי שתקבלו קצבה נמוכה יותר.

ה. הקטנת סכומי המס שישולמו על קצבה בעתיד

כידוע, משיכת כספים שהופקדו בקופת גמל מינואר 2008 אפשרית רק כקצבה (למעט מקרים מיוחדים). כמו כן, ידוע כי כספי הקצבה חייבים במס הכנסה.
לחלק מהחוסכים (הזכאים לכך על פי כללי מס הכנסה) קיים פטור ממס הכנסה על קצבה בהיקף של כ-2,500 ש"ח. נכון למאי 2009, זוהי תקרת הקצבה הפטורה.
מכאן שחלק מהחוסכים משלם מס הכנסה רק על קצבה שמעבר ל 2,500 ש"ח.

בכוונתו של משרד האוצר, להעלות בעתיד את תקרת הקצבה הפטורה. משרד האוצר מעוניין לפצות במידה מסוימת על ביטול הזכות, שהייתה בעבר לחוסכים בקופות הגמל, למשוך את הכספים באופן חד פעמי ללא תשלום מס.

למעשה, בעתיד מתכנן משרד האוצר, לתת פטור ממס הכנסה על קצבה בסך של 5,150 ש"ח. כלומר, הקצבה הפטורה ממס תהיה גבוהה ב 2,650 ש"ח לחודש מזו של היום.

ניצול הטבה זו בעתיד יעניק לכם פטור מוגדל על הסכום שתמשכו מקופת גמל משלמת לקצבה. כלומר דחיית משיכת הכספים מקופת הגמל עשויה להביא לתשלום מס מופחת. מידע זה חשוב בבואכם לבדוק את כדאיות משיכת הכספים מקופת גמל משלמת לקצבה.

כך למשל, אם כבר משלמים לכם קצבה מקרן פנסיה או ביטוח מנהלים קצבתי וכן יש לכם הכנסה שוטפת ממקום עבודה, ייתכן שתוכלו להרשות לעצמכם לדחות את משיכת הכספים מקופת הגמל המשלמת לקצבה ולהינות מהפטור המוגדל בעתיד.

למעשה, לקראת ההחלטה על משיכת כספים מקופת גמל, מומלץ לבחון מספר תרחישים בהתאם למקורות הכספיים העומדים לרשותכם ולצרכיכם הפיננסים. יש לבחון מהיכן כדאי למשוך את הכספים הדרושים למחיה או לצריכה ובאיזה מועד לעשות כן. בדרך זו תוכלו לחשב מה יהיה סכום המס שתחויבו בו.

לאחר בחינת מספר תרחישים תוכלו לבחור בדרך האופטימלית לכם ובין היתר להביא להקטנת סכום המס שתשלמו כחוק.

ו. משיכת כספים מקופת גמל חוסמת אותה מלקבל הפקדות נוספות

אם החלטתם למשוך את מלוא הכספים מקופת גמל או את חלקם הרי שלא תוכלו להמשיך ולהפקיד אליה הפקדות נוספות.
לכן, אם תרצו להמשיך להפקיד כספים בקופת גמל כדי להינות מהטבות מס הרי שתצטרכו לפתוח קופה חדשה, לאתר קופת גמל נוספת ברשותכם שטרם משכתם ממנה כספים או להפקיד לחלופה מתאימה אחרת.

נכון לומר באופן כללי שהפקדות בקופות גמל מזכות אתכם בתנאים מסוימים בהטבות מס שנקראות זיכוי וניכוי. הטבות אלה מאפשרות לחסוך ולהינות מתשלום מס מופחת בעת ההפקדה. ברוב המקרים שכירים מפקידים יחד עם מעסיקם לקופת גמל במעמד שכיר את מלוא הסכום המותר ומנצלים את כל ההטבות המגיעות להם.

יחד עם זאת, כאשר מקום העבודה אינו מפקיד את מלוא הסכומים האפשריים, קיימת לכם אפשרות להפקיד בעצמכם את הסכום החסר בקופת גמל במעמד עצמאי. גם אם הנכם פנסיונרים או בעלי עסק עצמאי מותר לכם להפקיד לקופת גמל במעמד עצמאי ולהינות בחלק מהמקרים מהטבות מס. לכן, קיים תמריץ לבצע את ההפקדות האלה לקופת גמל במעמד עצמאי.

רובכם מכירים את קופות הגמל המוצעות על ידי בתי ההשקעה וחברות הביטוח. אבל, קיימים תחליפים נוספים לקופת הגמל במעמד עצמאי. כך למשל ניתן להפקיד כספים בפוליסת חיסכון במעמד קופת גמל עם מקדם קצבה מובטח. ניתן לקרוא על פוליסות חיסכון במאמר "השקעה באמצעות פוליסת חיסכון בחברת ביטוח".

בנוסף, ייתכן שתעדיפו להפקיד בקרן פנסיה הודות למאפיינים נוספים שהיא מבטיחה מעבר למצוי בקופת גמל. קרן פנסיה מקיפה תציע לכם בנוסף לקצבה לכל חייכם גם ביטוח נכות וביטוח שארים.

לסיכום

משיכת כספי קופת הגמל שנצברו מינואר 2008 הינה תהליך חדש ומורכב מבחינה טכנית. הטיפול בנושא חדש לכל המעורבים כולל לעמיתים החוסכים בקופות, לבתי ההשקעות וחברות הביטוח שמנהלים את כספי העמיתים וכמובן לרשויות המס.

משיכת כספים מקופת גמל מחייבת כתמיד התייחסות לנושאים רבים ומגוונים החל מזכאות למשיכת הכספים מבחינת הגיל והוותק וקיומן של זכויות מיוחדות כגון ביטוח חיים, מקדם קצבה נמוך והבטחת תשואה. בנוסף חשוב להגדיר את מצבכם מבחינת קרבתכם לגיל הפרישה, תלותכם בכספי קופת הגמל ומסלול ההשקעה בו אתם מצויים.

בחינת מקורות ההכנסה בגיל הפרישה כולל קרן פנסיה, פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, חסכונות בבנקים, השקעות בניירות ערך ובנדל"ן תאפשר לכם להעריך נכונה מהו התקציב העומד לרשותכם בעת הפרישה ולתכנן את משיכת הכספים בהתאם לתנאי החסכונות וצרכיכם הפיננסים.

תכנון משיכת הכספים תוך התחשבות במס שתשלמו ובחינת היתרונות והחסכונות מכל צעד בו תבחרו יאפשר לכם לנהל את השקעותיכם בצורה מושכלת.
מאחר ומדובר בתהליך מורכב המחייב היכרות עם מאפייני החסכונות הפנסיונים, ההשקעות בחשבונות הבנקים, חוקי המס הרלבנטים וניסיון בביצוע השינויים הדרושים מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח, מומלץ להיעזר ביועץ השקעות פרטי או יועץ פנסיוני אובייקטיבי שיסייעו לכם במלאכה.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן