כיצד נחליט על משיכת כספים מ: קופות גמל – חלק ב   (פברואר 12, 2009)

הערה: שימו לב כי זהו חלקו השני של המאמר ומומלץ מאוד לקרוא ראשית את חלקו הראשון.  הנה הקישור לנוחותכם כיצד נחליט על משיכת כספים מ: קופות גמל.

הקדמה – משיכת כספים מקופות גמל

רבים מאיתנו שואלים מעת לעת האם למשוך את הכספים שחסכנו בקופות הגמל. כמענה לשאלה זו נשמע תשובות שונות וביניהן:

  • קופת הגמל היא השקעה לזמן ארוך ובטווח הארוך התשואה תעלה.
  • במקום למשוך את קופת הגמל כדאי שתשנה את מסלול ההשקעה לפיו מנוהלת הקופה.
  • בנוסף, יזכירו לנו שקופות הגמל מעניקות הטבות מס והן יאבדו לנו אם נמשוך אותן.

אכן, התשובות האמורות הינן חשובות ונכונות אבל לווא דווקא מתאימות למקרה הפרטי שלנו. לחלקנו קופות גמל נזילות שניתן לבצע מהן משיכה חד פעמית ולחלקנו קופות גמל שאינן נזילות וכאשר יגיעו לפירעונן, נוכל למשוך אותן רק כקצבה ולא באופן חד פעמי.

בנוסף, קיימות קופות גמל במעמד עצמאי וקופות גמל במעמד שכיר.

לכן אי אפשר להתייחס אל קופות הגמל כאל מקשה אחת. כדי שנוכל להחליט מה נכון בשבילנו ועבור קופת הגמל הפרטית שלנו, יש לאסוף את כל המידע הרלבנטי לנו באופן ספציפי ולהבין היטב מה היתרונות והחסרונות באחזקת קופת הגמל.

כמו כן, יש לברר מה יקרה אם נחליט לעבור למסלול השקעה אחר או אם נחליט על משיכת כספים מקופת הגמל. על
כך דנו בחלקו הראשון של מאמר זה על קופות הגמל.

בחלק זה של המאמר, נגדיר את המטרות המקובלות בהשקעה בקופת גמל. כמו כן, נבחן מטרות אלו ואת השוני שחל בהם עם השנים. חלק זה הינו המשך לחלקו הראשון של המאמר והוא יוסיף לכם את הידע הדרוש להבנת ההשקעה הפרטית שלכם בקופת הגמל ומהו הרווח או ההפסד מכל מהלך בו תבחרו.

נזכיר גם כי המאמר שלנו עוסק רק בקופות גמל במעמד עצמאי. כלומר, קופות גמל שחסכנו בהן בעצמנו ולא דרך מקום העבודה. ההחלטה לגבי משיכת קופות גמל בהן חסכנו יחד עם המעסיק (קופות גמל במעמד שכיר) מורכבת אף יותר ומחייבת התייחסות לנושאים נוספים מעבר לאלה הדרושים בהחלטה על קופות הגמל במעמד עצמאי.

מטרת ההשקעה בקופת גמל

כאשר אנו שוקלים האם למשוך כספים מקופת גמל שברשותנו, אחד הפרמטרים שיש לבחון הינו המטרה של ההשקעה בקופת הגמל. כפי שראינו עד כה קיימים סוגים שונים של קופות גמל ואלו שונים זה מזה בתקופת ההשקעה ובאופן המשיכה המותר.

בנוסף להבדלים אלה קיים שוני גם בדרך בה אנו המשקיעים מגדירים את ההשקעה בקופת הגמל שלנו. חלק מאיתנו מייעד את הכספים בקופת הגמל לתקופת הפרישה מהעבודה וחלק מתייחס אל קופת הגמל כמעין חיסכון לטווח הבינוני, שישמש אותם למימון מטרות שונות. להלן יובאו מטרות ההשקעה בקופת גמל והקשר בינם ובין הדיון בשאלה, האם
למשוך או לא למשוך את קופת הגמל.

מטרה א' של השקעה בקופות גמל

קופות גמל הינן חלק מהחסכונות הפנסיונים כמו קרן פנסיה וביטוח מנהלים והן אמורות לשמש אותנו לאחר גיל הפרישה ולאפשר לנו לשמור על רמת חיים אליה התרגלנו. זוהי גם המטרה שרשויות המדינה ייעדו לקופות הגמל.

השאלה היא, האם אנו המשקיעים מסכימים שזו מטרת החיסכון בקופות הגמל. למרות ששאלה זו אולי נשמעת קצת מוזרה, היא לגיטימית וזאת משום שבעבר הלא רחוק היוו קופות הגמל חיסכון ל 5-15 שנים בלבד ורבים השתמשו בהן הרבה לפני שהגיעו לגיל הפנסיה.

בנוסף, קופות הגמל אפשרו בעבר משיכת כספים באופן חד פעמי ולא רק כקצבה כפי שקורה היום (לאחר השינוי בחוק). לכן, רבים מאיתנו המחזיקים בקופות גמל ותיקות (המאפשרות משיכה חד פעמית לפני גיל הפרישה) לא רואים בקופת הגמל חיסכון לפנסיה בהכרח.

אם אכן נסכים שמטרת ההשקעה בקופת גמל היא חיסכון לפנסיה, הרי שנצפה שההשקעה בקופת גמל תשמור על הקרן שהושקעה בה ואף תניב תשואה הוגנת. הסיבה לציפייה זו היא שלאחר שעזבנו את מקום עבודתנו, לא נרצה שהסכום שחסכנו יסבול מתנודתיות יתר (=השקעות עם סיכון גבוה). אנו לא נרצה תנודתיות שעלולה במצבים מסויימים להותיר אותנו עם סכום נמוך מדי למחייתנו.  כלומר כמשקיעים, בקופת גמל כאמור, נצפה שהיא תהיה השקעה סולידית ולא תנודתית.

אפיק סולידי הוא אפיק המבטיח את הקרן שהושקעה אם מחזיקים בו עד הפירעון וכן המשלם ריבית תקופתית. כאן המקום להזכיר שאין כמעט בנמצא קופות גמל המבטיחות שמירה על הקרן או התחייבות לתשואה.

עם זאת, בעבר שווקו קופות גמל כאלה וייתכן שאתם מחזיקים בקופת גמל מבטיחת קרן ותשואה. בנוסף, קיימות כיום מעט קופות גמל או פוליסות חיסכון בסיווג קופת גמל המבטיחות תשואה ו/או משקיעות באגרות חוב ממשלתיות ללא מניות בכלל. קופות הגמל המשקיעות באגרות חוב ממשלתיות ללא מניות נחשבות לפחות תנודתיות מקופות גמל המשקיעות במניות והן מתקרבות במידה מסוימת להגדרה של השקעה סולידית. תוכלו לקרוא על פוליסות חיסכון בסיווג קופת גמל במאמר: השקעה באמצעות פוליסת חיסכון בחברת ביטוח.

מכאן ניתן להניח שאם אנו מצפים מקופת גמל שתהיה סולידית נצפה שהיא תפיק תשואות דומות לאלה שמפיקות השקעות סולידיות. מכאן גם נובע שאם קופת הגמל שלנו הניבה תשואות גבוהות בהרבה מאלה של האפיקים הסולידיים, הרי שהשיגה זאת על ידי השקעות עם סיכון.

לכן, כדי שלא נהיה מופתעים לרעה בגיל הפנסיה, עלינו להחליט על המסלול לפיו תתנהל קופת הגמל בה אנו חוסכים. חשוב שנתאים את המסלול לצרכים ולמטרה שלנו ולכן יהיה עלינו לעבור למסלול הסולידי ביותר האפשרי.

נכון לינואר 2009 נוהלו רוב קופות הגמל במסלול הכללי. מסלול זה הינו מסלול גמיש המתיר למנהל הקופה לבחור השקעות כמיטב הבנתו ולווא דווקא בהשקעות סולידיות.

אם המטרה שלנו בהשקעה בקופת גמל היא חסכון לגיל הפרישה ושמירה על הקרן הרי שלא בטוח בכלל שהמסלול הכללי הוא המתאים לנו. מעבר למסלול אחר יסייע לנו לקבוע את מידת החשיפה לסיכון המתאימה לנו.

כמו כן מעבר למסלול אחר לא ייחשב למשיכת קופת הגמל. לכן במעבר לא נאבד את הזכויות שצברנו, כמו פטור ממס רווחי הון, על כספים שהופקדו בעבר והן על תנאי המשיכה והוותק שלנו בקופת הגמל.

מעבר מהמסלול הכללי או המנייתי למסלול ללא מניות בקופת הגמל יביא להקטנת התנודתיות (=הסיכון) בתשואות ולהתאמת ההשקעות לאופי הרצוי לנו. עם זאת, מעבר למסלול ללא מניות גם יביא לתשואות נמוכות יותר בממוצע לאורך שנים. כלומר בעצם המעבר לא נוכל יותר לצפות לתשואות גבוהות כפי שהיו בעבר גם כאשר שווקי ההון יעלו.

ניתן להשוות את התשואה בקופת גמל במעמד עצמאי, שהמשקיע מצפה שתהיה סולידית, להשקעות סולידיות לזמן בינוני או ארוך טווח.

השקעות מתאימות להשוואה זו יהיו:

  1. פיקדונות ותוכניות חיסכון ארוכות טווח בבנק מוביל המדורג גבוה מאוד AA ומעלה.
  2. אגרות חוב סולידיות של מדינה או חברה המדורגות בדירוג גבוה מאוד של AA ומעלה לטווח בינוני-ארוך וכיוצ"ב.

הערה: על אף העובדה כי קרן פנסיה וביטוח מנהלים מסוג קצבה משמשות חיסכון לגיל הפרישה ועקרונית אמורות להוות חלופה להשקעה בקופות גמל, הן אינן כאלה כאשר המטרה היא חיסכון סולידי לגיל הפרישה עם אפשרות למשיכה חד פעמית.
הסיבה העיקרית לכך היא שהן אינן מתירות משיכה חד פעמית של הכספים שנעביר אליהן. לכן לא ניתן לראות בהן חלופות לכספים שיימשכו מקופת גמל במעמד עצמאי.

מטרה ב' של השקעה בקופות גמל

אפשרות אחרת הקיימת אצל חלק מאיתנו המשקיעים היא שלא להגדיר את קופת הגמל כחסכון פנסיוני. יכול להיות שיש לנו אמצעי מחיה נוספים המיועדים לפרישה וקופת הגמל שלנו מהווה חלק קטן מסך כל המקורות העומדים לרשותנו.

כך למשל, אם יש לנו שכר דירה מנדל"ן שבבעלותנו, פנסיה ממקום עבודה ונכסים פיננסים נוספים, הרי שאין לנו תלות בקופת הגמל למחייתנו. במקרה כזה שבו אין אנו תלויים בקופת הגמל, הרי שנוכל להגדיר את ההשקעה בה כהשקעה תנודתית ולווא דווקא כחיסכון לגיל הפרישה.

מצב כזה יאפשר לנו להסכים לתנודות בשווי השקעתנו בקופת הגמל ולהבין שייתכנו גם תשואות שליליות. הדבר
דומה במעט להשקעה בתיק מנוהל בבית השקעות לפי מסלול השקעה המתאים לצרכינו, אבל כאן יש גם הטבות מס.

למעשה, אם נסכים שקופת הגמל שלנו תהיה השקעה תנודתית, הרי שנוכל לבחור מסלול המתאים להעדפותינו, כולל מסלול מנייתי במיוחד.

אם נבחר במסלול תנודתי, הרי שנסכים כי לצד הסיכוי לראות תשואות גבוהות מאוד קיים גם הסיכון. במקרה כזה ממילא לא נצפה שישקיעו את כספינו בהשקעות סולידיות אלא בהשקעות תנודתיות ונקווה שישאו תשואה גבוהה מזו שניתן להשיג באפיקים הסולידיים.

במקרה כזה ניתן יהיה להשוות את התשואה בקופת הגמל לתשואת ההשקעות התנודתיות הכוללות קרנות נאמנות, תעודות סל ותיקים מנוהלים בבתי השקעות. גם במטרה זו קרן פנסיה וביטוח מנהלים קצבתי לא יהוו חלופה לכספים שנמשוך מקופת הגמל.

הסיבות לכך הן שקרן פנסיה וביטוח מנהלים קצבתי אינן מאפשרות משיכה חד פעמית של הכספים שהועברו וכן שמדובר בסכום שאיננו תלויים בו לצורכי מחיה בגיל הפרישה.

עובדה זו מייתרת במידה מסוימת במקרה זה את השקעת הכספים שיימשכו אם יימשכו מקופת הגמל בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים קצבה המיועדות לגיל הפרישה.

בחלק השלישי של מאמר זה על קופות הגמל, נדון במגוון התרחישים המשפיעים על החלטת המשיכה מקופת הגמל והמסקנות שעלינו לאמץ בכל תרחיש.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן