השקעות צמודות מדד – ההגנה מפני האינפלציה   (דצמבר 30, 2007)

ב-14 לדצמבר, 2007 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני המדד ו"הפתיעה" את כל המומחים.
ב-12 החודשים האחרונים (נובמבר 2006 עד נובמבר 2007) עלה מדד המחירים לצרכן ב2.8%.

על אף ההקשר הלא נעים שמעלה בנו המילה אינפלציה, זו אינה ההיפר אינפלציה של שנות ה80 במאה שעברה. אז, עלה המדד בכמה עשרות אחוזים לחודש.

אינפלציה בישראל

אינפלציהעליות נרשמו בשנים האחרונות במחירי סחורות היסוד בעולם כמו נפט ומזון (חיטה, תירס, סוכר ועוד) והביאו ללחצים
האינפלציוניים כיום עליות מחירים אלה משפיעות בתורן על מחיר חומרי הגלם לתעשיות בעולם ובארץ ואלה בתורן משפיעות כמו קוביות דומינו על מחירי המוצרים והשרותים הסופיים.

מומחים רבים טוענים כי האינפלציה בארץ אינה מתבטאית במלואה בשל התחזקותו של השקל מול הדולר האמריקאי. כך מוצרים שהתייקרו במונחים דולרים אינם מתייקרים באותו שיעור שיקלי.

השפעת מחירי הנפט

לדוגמא, הנפט שהתייקר בשנת 2007. בתחילת שנת 2007 עלתה חבית הנפט 65 ד' ואילו בסוף שנת 2007 היה מחירה 100 ד'. במונחים דולרים מדובר בהתייקרות בשיעור של 53% אבל במונחים שקליים החישוב שונה.

בתחילת שנת 2007 היה שער החליפין 4.2 ₪ לדולר ולכן חבית נפט עלתה 273 ₪. בסוף שנת 2007 היה שער החליפין 3.85 שקל לדולר ולכן מחיר חבית נפט היה 385 ₪. שיעור עלית מחירי הנפט במונחים שקליים הוא .41% וזה שיעור נמוך בהרבה מההתייקרות הדולרית.

האם יש היפר אינפלציה

לכן, למרות העובדה שאיננו מצויים בתקופת היפר אינפלציה, כדאי מאוד לתכנן איך מתגוננים מפני האינפלציה אם וכאשר תרים ראש. כמו שנאמר "מי שנכווה ברותחין, נזהר בצוננים" ולכן, כאשר אנו בונים את השקעותינו השקליות, נידרש להחליט כמה יושקע באפיקים צמודים למדד המחירים לצרכן, אפיקים שיגנו עלינו מפני עליית האינפלציה וכמה יושקע בשקלים לא צמודים.

צמודי מדד

בשש השנים האחרונות 2002-2007 כמעט ולא הייתה אינפלציה, למעט בשנת 2002. כתוצאה מכך, בחרו רבים להשקיע רק בהשקעות שקליות לא צמודות.

ההסבר לבחירה זו היה, שמאחר והאינפלציה אפסית אין טעם בהגנה מפניה. עם זאת, כפי שניתן להבחין בטבלה, ההשקעה במק"מ (אגרת חוב ממשלתית קצרת מועד הנמנית על האפיקים השקלים הלא צמודים) לא תמיד השיגה את התשואה הגבוהה ביותר.

כלומר, לעיתים הניבו האפיקים הצמודים תשואה הגבוהה מזו שהניבו האפיקים הלא צמודים וזאת על אף העובדה שהאינפלציה היתה נמוכה יחסית

שנה שיעור האינפלציה * תשואה לפדיון על מק"מ * תשואה ריאלית מהשקעה במק"מ- מלווה קצר מועד * תשואה ריאלית לפדיון על אג"ח לחמש שנים *
2002 6.5 7.4 0.9 4.8
2003 -1.9 7.0 8.9 4.9
2004 1.2 4.8 3.6 3.8
2005 2.4 4.3 1.9 3.0
2006 -0.1 5.5 5.6 3.7
Nov 2007 2.8 4.5 1.7 3.3

* – באחוזים לשנה.

האם כדאי להשקיע בצמודי מדד?

אם החלטתם שזה הזמן לשלב השקעות צמודות מדד בתיק ההשקעות, תוכלו לעשות כן בין היתר על ידי השקעה ב:

  • תוכניות חיסכון צמודות מדד המוצעות בבנקים לשנתיים, חמש שנים ויותר – הריביות ברוטו נכון לסוף דצמבר 2007, לסכומים מעל 50,000 ₪ לתקופה של חמש שנים הן בטווח של 2.9%-2.3% מעל המדד.
  • אגרות חוב ממשלתיות מסוג גליל הצמודות למדד המחירים לצרכן – הריביות ברוטו נכון לסוף דצמבר 2007, לתקופה של חמש שנים הן בטווח של 3.2%-3.1% מעל המדד. בניכוי העמלות המקסימליות יורד שיעור הריבית לכ 2.4%-2.3%.
  • אגרות חוב קונצרניות צמודות למדד המחירים לצרכן – כאן קיים מגוון של אגרות חוב של חברות ממגוון תעשיות. אנו נתרכז רק באגרות החוב השייכות לחברות גדולות ומובילות במשק והמדורגות גבוה מאוד (לפחות AA- או Aa3 על ידי חברת דירוג כחברת מעלות או חברת מידרוג. הריביות ברוטו נכון לסוף דצמבר 2007, לתקופה של חמש שנים באגרות המדורגות גבוה מאוד הן בטווח של 3.8%-3.0% מעל המדד בניכוי העמלות המקסימליות יורד השיעור ל3.0%-2.2%.

הערות:

  • התשואות בטבלה למעלה אינם כוללות התייחסות למס בשיעור של 20% על הריבית הריאלית.
  • ככל שסכומי ההשקעה עולים ניתן לקבל מהבנק הצעות טובות במעט יותר מאלה שנרשמו בטבלה למעלה.

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן