קופת גמל לפי תיקון 190 לעומת השקעה בתיק ניירות ערך – תשואה   (יולי 11, 2017)

לאחר 6 מאמרים בהם דנו בקופת גמל לפי תיקון 190 לעומת השקעה בתיק ניירות ערך, הגענו לאחד הנושאים שכנראה הכי יעניינו את הקורא: השוואת תשואות.

רקע בנוגע לתשואות

כדי להשוות בין התשואה שהשיג מוצר קופת גמל לפי תיקון 190 לבין תיק ניירות ערך חשוב להשוות בין אותם מוצרים.

כלומר, אם מדובר בהשקעה באגרות חוב של מדינת ישראל הנחשבת להשקעה יחסית סולידית, נשווה בין קופת גמל לפי תיקון 190 המשקיעה על פי מסלול אגרות חוב מדינת ישראל לבין תיק ניירות ערך שמשקיע באגרות חוב של מדינת ישראל.

כמו כן, אם מדובר בהשקעה תנודתית המערבת בין אחזקה במניות ואגרות חוב יש להשוות בין קופת גמל לפי תיקון 190 המשקיעה על פי מסלול כללי לבין תיק ניירות ערך המשקיע בקרנות נאמנות גמישות.

הסיבה להשוואה כאמור היא שמדיניות ההשקעה במסלול כללי וקרנות גמישות דומה מאוד. בשני המקרים מנהלי ההשקעות מתבקשים לנסות ולבנות תיק השקעות שיניב תשואה חיובית ולבחור ההשקעות על פי מיטב הבנתם, יכולתם וניסיונם המקצועי. לא מושתים עליהם תנאים ומגבלות מבחינת חשיפה למניות, אגרות חוב בדירוג נמוך, מט"ח וכו'.

אם מדובר בהשקעה בפיקדונות שקליים קצרי טווח הנחשבים להשקעה סולידית קצרת טווח (עד שנה) נשווה בין קופת גמל לפי תיקון 190 המשקיעה על פי מסלול כספית לבין תיק ניירות ערך המשקיע בקרנות נאמנות כספיות.

הסיבה להשוואה כאמור היא שהשקעה בפיקדונות שיקליים נחשבת להשקעה סולידית (ברוב המקרים) לתקופה קצרה מאוד של שבוע-שנה. בשני המקרים גם בקופת גמל לפי מסלול כספית וגם בקרן נאמנות כספית משקיעים באגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בעלות דירוג גבוה מאוד שזמן הפירעון בהם קצר והינו עד 90 יום.

פקדונות שקליים ו/או קופות גמל לפי תיקון 190 במסלול כספית ו/או קרן נאמנות כספית משלמות מס רווחי הון של 15%. הבנק אינו גובה עמלות בעת הפקדה או משיכה של פיקדון שקלי וכן אינו גובה עמלות רכישה, מכירה או דמי משמרת בעת השקעה בקרן נאמנות כספית.

אין להשוות בין מוצרים המשקיעים במסלולים שונים כגון מניות לעומת אגרות חוב משום שמדובר בסוגי השקעה השונים במאפייניהם.

השוואת תשואות

בהשוואה שערכנו בחרנו להשוות קופות גמל ו/או קרנות נאמנות שהיקף הנכסים שהם מנהלות הוא לפחות 100 מיליון ?. מוצר בעל היקף נכסים גדול יחסית, מאפשר גישה למגוון השקעות גדול יותר ממה שמוצע למוצר המנהל נכסים בהיקפים נמוכים.

לאחר בחירת המוצרים המתאימים להשוואה בחנו מה הייתה התשואה שהם השיגו במהלך 12 החודשים האחרונים, ב 3 השנים האחרונות וב 5 השנים האחרונות.

כדי לחשב את התשואה נטו באפיק השקעה, בשלב הראשון רשמנו את התשואה ברוטו שהושגה במהלך תקופת ההשקעה שנבחנה בשלב השני הפחתנו מהתשואה ברוטו את דמי הניהול + הוצאות ניהול ההשקעות (כאשר מדובר בקופת גמל) או את העמלות ועלות שירות הייעוץ (כאשר מדובר בתיק ניירות ערך) ולבסוף בשלב השלישי הפחתנו את מס רווחי ההון.

בחישוב שלנו כללנו דמי ניהול של 0.7% והוצאות ניהול השקעות בשיעור של 0.2% – בקופות הגמל ועמלות רכישה/מכירה של ניירות ערך בשיעור של 0.15%, דמי משמרת שנתיים בשיעור של 0.15% ועוד 0.7% עבור שירות ייעוץ ההשקעות.

בשלוש הטבלאות מטה אפשר לראות כי למעט מקרה אחד, תיק ניירות הערך שהשקיע באגרות חוב של מדינת ישראל (הכלולות במדד אג"ח ממשלתיות) הניב בכל התקופות תשואה שנתית גבוהה יותר מהתשואה שהניבו קופות הגמל לפי תיקון 190.

ולהרחבה למעוניינים הנה קישור למדד אג"ח ממשלתיות.

גם כאשר השווינו קופת גמל לפי תיקון 190 במסלול כללי לתיק ניירות ערך המשקיע בקרנות נאמנות גמישות ראינו שבמהלך 2008-2015 היו שנים בהם תיק ניירות הערך שהשקיע בקרנות נאמנות גמישות הניב תשואה גבוהה יותר מזו שהשיגו קופות הגמל במסלול כללי.

הנה ההשוואה בין קופות גמל לפי תיקון 190 במסלול אג"ח ממשלתי לבין תיק ניירות ערך המשקיע באגרות חוב הכלולות במדד אג"ח ממשלתי.

תיק ניירות ערך
המשקיע באגרות חוב
מדינת ישראל
קופת גמל
מיטב דש גמל
אג""ח ממשלת ישראל
קופת גמל
מגדל לתגמולים ולפיצויים
אג""ח ממשלתי ישראלי
קופת גמל
מנורה מבטחים תגמולים
אג""ח ממשלת ישראל
קופת גמל
פסגות גדיש
אג""ח ממשלת ישראל
מס' אישור
מס הכנסה
1386 859 1344 1431
תשואה מצטברת
1/8/2015-31/7/2016
ברוטו
3.40% 2.02% 2.96% 1.95% 1.59%
שיעור מס רווחי הון 25.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
מס רווחי הון 0.85% 0.30% 0.44% 0.29% 0.24%
דמי ניהול+הוצאות ניהול השקעות/ עמלות 1.15% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90%
אינפלציה במהלך
1/8/2015-31/7/2016
שלילית שלילית שלילית שלילית שלילית
תשואה נטו
1/8/2015-31/7/2016
1.40% 0.82% 1.62% 0.76% 0.45%

 

תיק ניירות ערך
המשקיע באגרות חוב
מדינת ישראל
קופת גמל
מיטב דש גמל
אג""ח ממשלת ישראל
קופת גמל
מגדל לתגמולים ולפיצויים
אג""ח ממשלתי ישראלי
קופת גמל
מנורה מבטחים תגמולים
אג""ח ממשלת ישראל
קופת גמל
פסגות גדיש
אג""ח ממשלת ישראל
תשואה שנתית ממוצעת
3 שנים אחרונות
1/8/2013-31/7/2016
– ברוטו
4.27% 3.02% 3.06% 3.09% 2.61%
שיעור מס רווחי הון 25.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
מס רווחי הון 1.07% 0.45% 0.46% 0.46% 0.39%
דמי ניהול+הוצאות ניהול השקעות/ עמלות 0.95% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90%
אינפלציה במהלך
1/8/2013-31/7/2016
שלילית שלילית שלילית שלילית שלילית
תשואה נטו
1/8/2013-31/7/2016
2.25% 1.67% 1.70% 1.73% 1.32%

 

תיק ניירות ערך
המשקיע באגרות חוב
מדינת ישראל
קופת גמל
מיטב דש גמל
אג""ח ממשלת ישראל
קופת גמל
מגדל לתגמולים ולפיצויים
אג""ח ממשלתי ישראלי
קופת גמל
מנורה מבטחים תגמולים
אג""ח ממשלת ישראל
קופת גמל
פסגות גדיש
אג""ח ממשלת ישראל
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים אחרונות
1/8/2013-31/7/2016
– ברוטו
5.27% 3.22% 4.45% 3.97% 4.22%
שיעור מס רווחי הון 25.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
מס רווחי הון 1.21% 0.48% 0.67% 0.60% 0.63%
דמי ניהול+הוצאות ניהול השקעות/ עמלות 0.91% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90%
אינפלציה במהלך
1/8/2011-31/7/2016
2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25%
אינפלציה ממוצעת לשנה 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45%
תשואה נטו
1/8/2011-31/7/2016
3.15% 1.84% 2.88% 2.47% 2.69%

 

קופת גמל לפי תיקון 190 – מידע על התשואות

התשואות בקופות הגמל מפורסמות באתר חברת הביטוח/בית ההשקעות.

כמו כן, ניתן למצוא תשואות אלה באתר גמל נט.

ההשוואה בין קופות הגמל מורכבת ומצריכה מיומנות וזאת משום שגם אם שם מסלול ההשקעה זהה הרכבו שונה מחברה לחברה.

עד כאן על תשואות בקופות גמל לפי תיקון 190, המאמר הבא בנושא תיקון 190 יעסוק במוטבים, הלוואות והבטחת הקרן.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן