השוואה בין קרן נאמנות כספית לפיקדון שיקלי בבנק ולאגרת חוב ממשלתית מסוג מק"מ   (מרץ 18, 2008)

מינואר 2008 החלו בתי ההשקעות לשווק את קרנות הנאמנות מסוג כספית המוכרות גם בשם Money
Market Funds
. קרנות נאמנות אלה מתחרות על הכספים הנזילים של משקי הבית, המעוניינים להשקיע את השקלים לתקופה קצרה של החל משבוע ועד שנה, תוך כדי שמירה על הקרן.

פקדונות שיקליים

חלק מהאפשרויות שעמדו לרשותנו קודם להשקת קרנות הנאמנות מסוג כספית היו: השקעה בפיקדון שיקלי
בבנק או רכישת אגרת חוב מסוג מק"מ. קרנות הנאמנות הוצעו לנו גם בעבר ואפילו במגוון רחב, אך הן לא הבטיחו שמירה על הקרן.

גם בקרן נאמנות כספית לא נמצא בתשקיף הבטחה לשמירה על הקרן. עם זאת, מדיניות ההשקעה בקרן נאמנות כספית מאפשרת למשקיעים בה לקבל בקירוב רב מאוד את הבטחת הקרן ככל שמשך ההשקעה בה מתארך.

על מנת לקבוע האם ההשקעה דרך קרן נאמנות כספית מתאימה לנו, נשאל כבכל השקעה, מהן היתרונות והחסרונות בהשקעה פיננסית זו. וכן במה היא שונה מהחלופות העומדות לרשותנו.

האם קרן נאמנות כספית מתאימה למטרותינו:

 • מבחינת תקופת ההשקעה
 • הסיכון שאותו אנו מוכנים ל"ספוג"
 • עמלות
 • תשואות

במאמר זה אספר לכם על המאפיינים של קרן נאמנות כספית ונשווה אותן להשקעה בפיקדון שיקלי בבנק ולהשקעה באגרת חוב מסוג מק"מ.

השקעות אלה הינן חלק מהחלופות העומדות לרשותנו בבואנו להשקיע את הכספים לתקופה קצרה יחסית תוך שמירה על הקרן.

מהי קרן נאמנות כספית?

קרן נאמנות כספית הינה מעין קופה המרכזת כספים מהרבה משקיעים. זו מאפשרת למנהליה השקעה משותפת במגוון ניירות ערך סולידיים, הצוברים ריבית ו/או רווחי הון. כלומר, ההשקעה היא בניירות ערך שמשלמים ריבית ו/או ניירות ערך שנוצר בהם רווח הון. כלומר פער חיובי בין מחיר המכירה או מחיר הפידיון למחיר הרכישה.

מדיניות השקעה של קרן נאמנות כספית מתירה השקעה רק בניירות ערך מדורגים גבוה מאוד. בין ניירות הערך המותרים להשקעה נמצא את אגרות החוב שהונפקו על ידי המדינה (כולל מק"מ) וכן אגרות חוב שהונפקו על ידי קונצרנים מובילים שדירוגן AA ומעלה. בנוסף תוכל קרן נאמנות כספית להשקיע בפיקדונות ובניירות ערך מסחריים (מעין אגרות חוב שאינן סחירות שזמן פירעונן קצר ומתרחש תוך חודשים בודדים).

הן מחויבת להשקיע בהשקעות שזמן פירעונן קצר ומוגבל לשנה. בנוסף, מחויבת קרן נאמנות כספית לכך שמשך החיים הממוצע של כלל השקעותיה, לא יעלה על 90 יום. מגבלת התקופה מקטינה את משך הזמן בו מחיר ההשקעה מושפע משינויי ריבית אפשריים. לכן, מגבלת התקופה מפחיתה את התנודתיות בשווי ההשקעות ומגינה על המשקיעים.

קרנות אלו מוכרות שנים רבות בארצות הברית והן מהוות חלק משמעותי משוק ההון האמריקאי. הקרנות הכספיות מכונות בארה"ב Money Market Fund. קרנות נאמנות כספיות יצרו כלי השקעה נזיל עם רמת ביטחון גבוהה ביכולת החזר השקעה.

להלן המאפיינים של ההשקעה בקרן נאמנות כספית:

(1) סכום ההשקעה

בקרן נאמנות כספית ניתן להשקיע סכום חד פעמי או בהוראת קבע. ניתן להשקיע סכום נמוך בהיקף של כמה מאות שקלים ומעלה. עם זאת, מאחר והבנק גובה עמלת דמי משמרת שנתית עבור אחזקת קרן נאמנות כספית, ייתכן מצב בו השקעת סכומים קטנים אינה כדאית.

כך למשל אם ברשותנו 5,000 ₪ ואין לנו בנוסף תיק ניירות ערך או השקעות בפיקדונות ותוכניות חיסכון הרי שאם נפקיד את אותם 5,000 ₪ בקרן נאמנות כספית הבנק יגבה מאיתנו דמי משמרת שנתית מינימליים. דמי משמרת
מינימאליים כיום (מרץ 2008) הם בהיקף של 104 ₪ לשנה. עמלות אלה מהוות כ-2% מהסכום שהשקענו והן חלק ניכר מהתשואה הצפויה בקרן נאמנות כספית.

אם לעומת זאת, ברשותנו השקעות רבות נוספות ותיק ניירות ערך בהיקף גדול של כמה מאות אלפי שקלים, אין מגבלה על סכומי ההשקעה בקרן נאמנות כספית. הסיבה לכך שנוכל להשקיע בקרן נאמנות כספית כמעט כל סכום, היא שכבר שילמנו על ניירות הערך האחרים בתיק את דמי המשמרת המינימליים.

בהשוואה לפיקדון שיקלי ואגרת חוב מסוג מק"מ:

 • פיקדון שיקלי – ניתן להשקיע סכום חד פעמי או באמצעות הוראת קבע. כמו כן, מינימום ההשקעה נמוך יחסית והינו בהיקף של כמה מאות שקלים.
 • מק"מ – ניתן להשקיע סכום חד פעמי בהיקף של כמה מאות שקלים בודדים ומעלה. עם זאת, מאחר והבנק גובה עמלת רכישה, עמלת קניה ועמלת דמי משמרת שנתית עבור אחזקת המק"מ, ייתכן מצב בו השקעת סכומים קטנים אינה כדאית. כך למשל אם ברשותנו 5,000 ₪ ואין לנו בנוסף תיק ניירות ערך או השקעות בפיקדונות
  ותוכניות חיסכון, הרי שאם נרכוש בהם מק"מ הבנק יגבה מאיתנו עמלות מינימליות. עמלות מינימליות אלה נכון למרץ 2008 הן: 17 ₪ בקניה, 17 ₪ בפירעון וכן דמי משמרת שנתיים בהיקף של 104 ₪. עמלות אלה מהוות כ- 2.76% מהסכום שהשקענו. עמלות אלה מהוות חלק ניכר מהתשואה הצפויה במק"מ.

(2) שמירה על הקרן

מדיניות ההשקעה בקרן נאמנות כספית מוגבלת מאוד ומנהליה חייבים להשקיע בהשקעות המדורגות גבוה מאוד לטווח קצר. קרן נאמנות כספית המחזיקה בניירות ערך על פי הקבוע בחוק, מציעה קרבה גדולה מאוד לשמירה על הקרן שהושקעה.

בהשוואה לפיקדון שיקלי ואגרת חוב מסוג מק"מ:

 • פיקדון שיקלי – קיימת הבטחה לשמירה על הקרן למשקיע הממתין עד לתאריך הפירעון. במקרה של משיכת
  כספים מפיקדון שיקלי לפני תאריך הפירעון ניאלץ לשלם קנס שבירה אשר עלול לפגוע בקרן ההשקעה.
 • מק"מ – הינה אגרת חוב ממשלתית סחירה וכל יחידה בה נרכשת במחיר נמוך מ-100 אגורות. ביום הפירעון מחיר היחידה יגיע ל-100 אגורות. כך נוצר רווח הון (פער חיובי בין מחיר הפידיון למחיר הרכישה) המבטיח לנו את הקרן
  והריבית. ההבטחה על הקרן שמורה רק למשקיעים המחזיקים במק"מ עד לתאריך הפירעון.
  עד לתאריך הפירעון ובמהלך ימי המסחר עלול מחיר המק"מ להיות תנודתי. כלומר, משקיע המוכר את המק"מ לפני תאריך הפירעון עלול לקבל מחיר הנמוך ממחיר הרכישה ולפגוע בקרן שהושקעה.

(3) נזילות ותקופת ההשקעה

קרן נאמנות כספית נזילה מדי יום וניתן לרכוש ולמכור אותה בכל יום שמתקיים בו מסחר בבורסה. על כן אין מגבלה לתקופת ההשקעה, מיום אחד ועד בכלל.

בהשוואה לפיקדון שיקלי ואגרת חוב מסוג מק"מ:

 • פיקדון שיקלי – בזמן ההשקעה בפיקדון שיקלי אנו קובעים את תקופת ההשקעה הרצויה והריבית נקבעת בהתאם להיקף ההשקעה ותקופה זו. הפיקדון אינו סחיר ולכן יש להמתין עד לתאריך הפירעון על מנת לשחררו. ניתן
  בעת הצורך לפדות אותו לפני הזמן, אך הדבר כרוך בקנס שבירה. מק"מ – הינה אגרת חוב ממשלתית הנסחרת בבורסה והיא ניתנת לרכישה ומכירה מדי יום שמתקיים בו מסחר. המק"מים מונפקים לשנה ולכן השקעה בהם היא מכמה שבועות ועד מקסימום שנה אם רכשתם אותם ביום ההנפקה.

(4) תשואה ברוטו לפני עמלות ולפני מס

קרן נאמנות כספית צפויה להניב למשקיעים תשואה ברוטו (לפני עמלות ומס) שתנוע סביב תשואת המק"מ לשלושה חודשים. נכון ל-12 למרץ 2008, הייתה התשואה הנומינאלית השנתית במק"מ ל-3 חודשים
בשיעור של כ 3.4%.

בהשוואה לפיקדון שיקלי ואגרת חוב מסוג מק"מ:

 • פיקדון שיקלי – בבנק נקבל ריבית מובטחת מראש ונוכל לדעת בוודאות מהי התשואה ברוטו אם נמתין לזמן הפירעון של הפיקדון. ככל שסכומי ההשקעה בפיקדון גבוהים יותר וזמן ההשקעה ארוך יותר, יטה הבנק לשלם לנו ריבית גבוהה יותר. לקוחות שהיקף השקעתם גדול (כמה מאות אלפי שקלים) יכולים לקבל ריביות הגבוהות בכ-2% מהריביות שיקבלו אלה שהיקף השקעתם קטן. מומלץ להסתייע בייעוץ השקעות מוסמך על מנת לקבל את שיעור הריבית ההוגן.
 • מק"מ – תשואת הברוטו במק"מ נקבעת במסחר בבורסה והיא שווה לכל המשקיעים ללא תלות בסכומי ההשקעה.

(5) עמלות

עם רכישת קרן נאמנות כספית, יגבה הבנק דמי משמרת שנתית ששיעורם בדרך כלל הינו 0.5%. נכון למרץ 2008, עמלת דמי המשמרת המינימלית היא 5.3 ₪ לנייר ערך לרבעון ו/או 26 ₪ לתיק ניירות ערך לרבעון.

משקיעים שבכוונתם להשקיע סכום של 20,000 ₪ ומטה ואשר אינם בעלי תיק ניירות ערך או השקעות נוספות
יאלצו לשלם עמלות גבוהות שיגרעו מתשואת קרן הנאמנות הכספית. לכן ייתכן מצב בו השקעת סכומים קטנים אינה כדאית. ראו סעיף 1 הנזכר לעיל המדגים השקעה בהיקף של 5,000 ₪. בנוסף, משקיע אמיד יוכל להשיג הנחות על שיעורי העמלות האמורים לעיל. לכן, משקיע אמיד ייהנה מתשואה נטו  גבוהה יותר (התשואה ברוטו בניכוי העמלות).

בהשוואה לפיקדון שיקלי ואגרת חוב מסוג מק"מ:

 • פיקדון שיקלי – אין בפיקדון שיקלי עמלות ולכן התשואה ברוטו שווה לתשואה נטו לאחר עמלות.
 • מק"מ – בעת רכישת מק"מ ייגבו מאיתנו עמלות. העמלות שנידרש לשלם הן עמלת הרכישה (בדרך כלל 0.1%), עמלת מכירה (בדרך כלל 0.1%) ועמלת דמי משמרת שנתית (בדרך כלל 0.5%). בנוסף, לכל אחת מהעמלות הנ"ל קיימות עמלות מינימום. נכון למרץ 2008 היו עמלות המינימום: עמלת רכישה 17 ₪, עמלת מכירה 17 ₪ וכן עמלת דמי משמרת 5.3 ₪ לנייר ערך לרבעון או 26 ₪ לרבעון לכל תיק ניירות הערך.

משקיעים שבכוונתם להשקיע סכום של 20,000 ₪ ומטה ואשר אינם בעלי תיק ניירות ערך או השקעות נוספות
יאלצו לשלם עמלות גבוהות שיגרעו מתשואת המק"מ.

לכן ייתכן מצב בו השקעת סכומים קטנים אינה כדאית. ראו סעיף 1 הנזכר לעיל המדגים השקעה בהיקף של 5,000 ₪.

משקיע אמיד יוכל להשיג הנחות על שיעורי העמלות האמורים לעיל ולהנות מתשואה נטו  גבוהה יותר (התשואה ברוטו בניכוי העמלות).

(6) מיסוי

שיעור המס בקרן נאמנות כספית הוא 20% על הרווח הריאלי. כלומר ישולם מס רק על הרווח שנוצר מעבר לאינפלציה. כך ככל ששיעור האינפלציה גדל, קטן חיוב המס בקרן נאמנות כספית וזהו פיצוי מסוים על אובדן תשואה ריאלית.

בהשוואה לפיקדון שיקלי ואגרת חוב מסוג מק"מ:

 • פיקדון שיקלי – שיעור המס בפיקדון השיקלי הוא 15% על הרווח הנומינלי ללא התחשבות בשיעור האינפלציה.
 • מק"מ – שיעור המס במק"מ הוא 15% על הרווח הנומינלי ללא התחשבות בשיעור האינפלציה.

(7) קיזוז הפסד הון מניירות ערך בתיק ההשקעות

תשואה נטו מנייר ערך מחושבת על ידי קיזוז העמלות והמס מהתשואה ברוטו. לכן, הפחתת היקף המס שישולם באותו נייר ערך תאפשר הגדלת התשואה נטו הנובעת ממנו. ניתן לקזז את הרווחים שנצברו בקרן נאמנות כספית עם הפסדי הון מניירות ערך אחרים בתיק ההשקעות. לכן, ניתן לחסוך במס המשולם בקרן נאמנות כספית באמצעות קיזוז כאמור ולהינות משיפור התשואה בה.

בהשוואה לפיקדון שיקלי ואגרת חוב מסוג מק"מ:

 • פיקדון שיקלי – לא ניתן לקזז את הריבית המתקבלת בפיקדון שיקלי מול הפסדים מניירות הערך בתיק ההשקעות של הלקוח הפרטי. לכן, לא נוכל להפחית את שיעור המס שנשלם בפיקדון שיקלי ולא נוכל לשפר כך את התשואה בו.
 • מק"מ – ניתן לקזז את הרווחים שנצברו במק"מ עם הפסדי הון מניירות ערך אחרים בתיק ההשקעות. לכן, ניתן לחסוך במס המשולם במק"מ באמצעות קיזוז כאמור ולהינות משיפור התשואה בו.

קבלו טיפ: כיצד להתנהל נבון עם מס על השקעות בשוק ההון.

(8) דחיית תשלום המס

רוב קרנות הנאמנות הכספיות הינן מסוג קרנות נאמנות פטורות.

קרן נאמנות פטורה הינה קרן שאינה משלמת מס על רווחיה ולכן המשקיע חייב בתשלום מס על הרווחים הריאלים רק בעת המימוש. לכן תשלום המס בקרן נאמנות כספית פטורה כאמור, יתבצע רק בעת מכירתה בפועל. בנוסף, קרן נאמנות כספית פטורה, מאפשרת דחיית תשלום המס למועד הנוח ללקוח. בקרן נאמנות כספית שאינה פטורה (קרן נאמנות חייבת), המס משולם על ידי קרן הנאמנות באופן שוטף ולכן אין אפשרות לדחיית המס.

בהשוואה לפיקדון שיקלי ואגרת חוב מסוג מק"מ:

 • פיקדון שיקלי – לא ניתן לדחות תשלום המס בפיקדון שיקלי כיוון שהוא משולם עם קבלת הריבית.
 • מק"מ – לא ניתן לדחות תשלום המס במק"מ כיון שהוא משולם בעת פירעון או מכירת המק"מ.

לסיכום

ההחלטה האם להשקיע בקרן נאמנות כספית, בפיקדון שיקלי או במק"מ תלויה באיסוף נתונים מדויק המתאים להיקף ההשקעות האישי ולתקופת ההשקעה הרצויה, אך גם להנחות מסוימות. על מנת להגיע למסקנה מעשית עלינו להשוות בין תשואות הנטו (תשואה נטו= תשואה ברוטו בניכוי עמלות ומס) בכל אחת מהחלופות. כדי לחשב את התשואה נטו עלינו לברר מהי הריבית שתשולם לנו בפיקדון השיקלי ומהי התשואה ברוטו במק"מ לאותה תקופה.

כמו כן, נניח כי שיעור התשואה השנתית ברוטו בקרן נאמנות כספית יהיה תשואת המק"מ ל-3 חודשים בקירוב. כעת, נברר מהן העמלות בהן נחויב ונעריך מה יהיה שיעור האינפלציה במשך תקופת ההשקעה. כך נוכל לחשב בקירוב רב את תשואות הנטו ולקבוע באיזה מוצר נרצה להשקיע. אכן זהו תהליך מורכב התלוי לא רק בנתונים ידועים מראש אלא גם
בהנחות שאינן ודאיות. עם זאת, זהו התהליך שיסייע לנו לקבוע במה כדאי להשקיע תוך התחשבות במכלול השיקולים שהוזכרו במאמר. כתמיד תוכלו להסתייע בייעוץ השקעות (עדיף ייעוץ בלתי תלוי וללא זיקה למוצרי ההשקעה) על מנת להתעדכן בשיעור האינפלציה החזוי על ידי שוק ההון וכדי להעריך האם הריבית שהוצעה לכם על ידי הבנק הוגנת והאם העמלות שאתם עומדים לשלם הגיוניות.

להלן טבלה המסכמת את ההבדלים העיקריים בין קרן נאמנות כספית, פיקדון שיקלי ואגרת חוב מסוג מק"מ:

מס' מאפיין קרן נאמנות כספית פיקדון שיקלי אגרת חוב מק"מ
1 סכום
ההשקעה המינימלי (בשקלים)
מאות.
עם זאת, בשל קיומן של עמלות, כדאי להשקיע בסכום
של  20,000 ₪ ומעלה
מאות מאות.  עם זאת, בשל קיומן של עמלות, כדאי להשקיע
בסכום של  20,000 ₪ ומעלה
2 שמירה
על הקרן
אין
הבטחה מפורשת לשמירה על הקרן.  עם זאת, מדיניות
ההשקעות בקרן מאפשרת זאת במידה רבה
קיימת קיימת
3.1 תקופה
ההשקעה
אין
מגבלה
יום – שנה מספר
שבועות – שנה
3.2 נזילות ההשקעה יומיומית לא
סחיר
יומיומית
4 תשואה
ברוטו לפני עמלות ולפני מס
סביב תשואת המק"מ לשלושה חודשים נקבעת
על פי ציטוט מהבנק
נקבעת
במסחר
5 עמלות דמי
משמרת שנתיים. בדרך כלל 0.5% או עמלות מינימום
אין עמלת
קניה ומכירה בשיעור 0.1%.
ובנוסף, דמי משמרת שנתיים. בדרך כלל 0.5% או עמלות
מינימום
6 מיסוי 20%
על הרווח הריאלי
15%
על הרווח הנומינלי
15%
על הרווח הנומינלי
7 קיזוז הפסד הון מניירות ערך בתיק ההשקעות אפשרי לא
ניתן
אפשרי
8 דחיית
תשלום המס
קיימת לא
ניתן
לא
ניתן

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן