תכל'ס מהן השקעות סולידיות   (מאי 26, 2019)

קיימים משקיעים שמרנים מאוד וסולידיים, קוראים להם בחיבה "משקיעי בונקר". עבורם השמירה על ערך הכסף היא הדבר החשוב ביותר.

מצד שני, יש משקיעים, הנקראים "אוהבי סיכון" שיעדיפו להשקיע את כספם בהשקעות תנודתיות עם סיכון גבוה, כדי לנסות ולהשיג רווחים גבוהים.

מהו משקיע סולידי ?

כדי לענות על כך, נגדיר תחילה כמה מושגים בסיסיים.

השקעה פיננסית סולידית

אמנם אין הגדרה מילונית להשקעה סולידית, עם זאת, אם תשאלו משקיעים סולידיים מה חשוב להם, הרי שהתשובה תהיה:

 1. שהכסף שמושקע יחזור אליהם בהסתברות גבוהה מאוד.
 2. שההשקעה שלהם לא תסבול מתנודתיות גבוהה מדי עד כדי אפשרות להפסד של עשרות אחוזים מכספם. לקוחות סולידיים יספרו על תחושת מצוקה וחרדה בעת ירידות חדות בתיק ניירות הערך שלהם.

מניסיון רב שנים, הבנו גם, שלקוחות סולידיים יעדיפו להשקיע בגוף שייתן להם הבטחה כתובה להחזר הכסף עם מועדים ברורים. כך למעשה, תיווצר מחויבות משני הצדדים, זה של המשקיע ושל זה שמקבל לידיו את כספי ההשקעה. המשקיעים הסולידיים ירצו לבדוק שהגוף הזה שמבטיח את ההבטחות, להחזר הכספים, יהיה חסין פיננסית, עד כמה שאפשר, כך שיוכל לעמוד מאחורי הבטחותיו.

RDVC מציעה הגדרה משלה למונח השקעה סולידית:

השקעה סולידית הינה השקעה המקיימת בכל עת את כל התנאים הבאים:

 1. להשקעה קיימת הבטחה כתובה להחזיר למשקיע את הסכום שהשקיע בתאריך פירעון מסוים. ההבטחה כתובה במסמך רשמי כתשקיף או בתנאים כללים הנמסרים ללקוח בעת ההשקעה. בדרך כלל, קיימת גם התחייבות לשלם ריבית שנתית או תקופתית במועדים מסוימים.
 2. ההבטחה לשמירה על הקרן ניתנת רק למי שיחזיק בהשקעה עד לפירעונה. ההבטחה אינה ניתנת למי שמוכר את ההשקעה לפני הפירעון.
 3. ההבטחה הכתובה, להחזר הכספים, ניתנת על ידי חברה, גוף מוסדי/פיננסי או מדינה המדורגת בדירוג גבוה מאוד של -AA ומעלה (דירוג Standard and Poor’s). המשמעות של דירוג גבוה מאוד כאמור היא, שהאותו גוף ישלם את הקרן שהשקענו בהסתברות גבוהה מאוד ואף תוסיף מדי תקופה ריבית.
 4. ההשקעה נותחה ונמצאה כסולידית על ידי יועץ השקעות.

דוגמאות להשקעות סולידיות

השקעות סולידיות כוללות בין היתר השקעות באגרות חוב של מדינות או חברות (קונצרנים) בעלות דירוג גבוה מאוד שהינו לפחות -AA. ראו הרחבה על נושא הדירוג במאמר אגרות חוב (אג"ח) סולידיות – חלק א' – (דירוג אגרות החוב).

בנוסף, השקעות סולידיות כוללות פיקדונות או תכניות חיסכון של בנקים המדורגים גבוה מאוד כלומר לפחות -AA.

השקעות מתאימות להגדרה של אפיקים סולידיים בישראל יהיו אגרות חוב של המדינה או אגרות חוב של הבנקים המובילים, המדורגים גבוה מאוד או חברות ציבוריות מדורגות גבוה מאוד וכן פיקדונות, תכניות חיסכון ופיקדונות מובנים (סטרקצ'רים) מבטיחי קרן של הבנקים המובילים, המדורגים גבוה מאוד.

על מנת להיחשב להשקעות סולידיות הן ייבדקו על ידי יועצי ההשקעות בעת ההשקעה וכן במהלך תקופת ההשקעה בהן. מטבע הדברים, נסיבות השוק משתנות ולכן יש לוודא בעת ההשקעה וגם אחרי כן, שהדירוג בתוקף, שהחברה או המדינה עדיין נחשבות לחסינות פיננסית וכי הן אינן חוות משבר או חשופות לסיכונים ושינויים בנסיבות השוק.

השקעה תנודתית

השקעה תנודתית הינה השקעה בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים שאינם השקעה פיננסית סולידית. כלומר, השקעה תנודתית היא השקעה שאינה מקיימת את התנאים שפרטנו בהגדרה להשקעה פיננסית סולידית. לכן, השקעה תנודתית כוללת:

 1. השקעות שאין להן הבטחה כתובה להחזר ההשקעה ו/או הבטחה לתשואה כגון מניות, קרנות נאמנות וקרנות/תעודות סל.
 2. השקעות שיש להן הבטחה כתובה להחזר ההשקעה והתשואה, אך ההבטחה בהן אינה ברמת וודאות גבוהה.

ההשקעות התנודתיות כשמן כן הן, תנודתיות ומחירן יכול לעלות בעשרות אחוזים ויכול לרדת מאוד עד כדי הפסד ההשקעה. השקעות תנודתיות כוללות מצד אחד סיכון להפסדים ומצד שני נותנות סיכוי לקבלת תשואות גבוהות מאלה שמציעות ההשקעות הסולידיות.

תיק השקעות סולידי

תיק השקעות סולידי מורכב בעיקר מהשקעות סולידיות. תיק זה יכול להיות מורכב מ-100% השקעות סולידיות אך גם יכול לכלול אחוז לא גבוה של השקעות תנודתיות ועדיין להיחשב כתיק סולידי.

אם תשאלו פעילים בשוק ההון הישראלי מהו תיק סולידי, הם יסבירו כי מדובר בתיק הכולל בתוכו לפחות 70% השקעות סולידיות. עם זאת, לא קיימת הגדרה רשמית של גופי הפיקוח ולכן כל פעיל בשוק ההון יכול להגדיר את הגבול בהתאם להבנתו. אנו בRDVC  המתמחים בייעוץ השקעות סולידי, נוטים להחמיר ומציבים את הקו גבוה יותר ב-80% ומעלה.

דוגמה מספרית:

נניח שיש לנו תיק השקעות בהיקף של מיליון שקלים המורכב מ 80% השקעות סולידיות.
נניח שההשקעות הסולידיות הן לתקופה של חמש שנים.

איתרע מזלנו והבורסה התרסקה ב-50% במהלך השנה הראשונה להשקעה ולא התאוששה במשך כל חמש שנות ההשקעה.

במצב ביש זה 200 אלף ₪ שהיו מושקעים בהשקעות תנודתיות הפכו ל 100 אלף ₪.  במקביל, יתכן והצלחנו למרות התקופה הקשה להשיג תשואה חיובית בשיעור של 2% בחלק הסולידי.

בתרחיש זה, שווי תיק ההשקעות אחרי שנה הוא 916 אלף ₪. כלומר, אחרי שנה נוצר הפסד בשיעור של 8.4% על כלל התיק.

מצד אחד, נכון לומר שזהו הפסד, מצד שני מדובר בהפסד נמוך, מההפסד שנגרם למשקיעים בהשקעות התנודתיות (8.4% לעומת 50%). בנוסף, מאחר והתיק מכיל השקעות סולידיות לחמש שנים הרי שאחרי חמש שנים שווי התיק יגיע ל 983 אלף ₪ ואז ההפסד מהווה רק 1.6% על כלל התיק.

לכן, כל עוד ישמרו ההשקעות הסולידיות על הגדרתן ולא יסבלו מהורדת דירוג או שינוי נסיבות המחייב שינוי במעמדן, הרי שכעבור חמש שנים הן יניבו את התשואה שהובטחה בהן וישמרו על כ 98.5% מהקרן שהושקעה.

כך, על אף הקריסה של שוק ההון ומדידת התוצאה בשיא המשבר, התיק שהכיל 80% השקעות סולידיות ו 20% השקעות תנודתיות, שמר על חלק גדול מערכו ולכן הוא ראוי להיקרא "סולידי".

הערה: זוהי דוגמה בלבד ואין להסיק ממנה שכך יקרה במציאות.

למעוניינים להעמיק בנושא, אתם מוזמנים לקרוא את המאמר תיק השקעות 85/15 ומידת התאמתו למשקיעים סולידיים או את סדרת המאמרים סולידי או לא סולידי זאת השאלה.

אם אתם מבקשים להשקיע בתיק סולידי, הנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת פרטים נוספים.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן