דיבידנד

דיבידנד הינו תשלום לבעלי מניות מתוך רווחי החברה.

מטרתה העקרית של חברה, היא לייצר רווחים לבעליה.
חברות רווחיות מחלקות מידי פעם דיבידנדים לבעלי המניות שלה.

כאשר מדובר בחברה ציבוריות שמניותיה נסחרות בבורסה, כל מי שמחזיק מניה ביום שנקבע לחלוקת הדיבידנד (לפי החלטת הדירקטוריון) יקבל את חלקו היחסי לפי כמות המניות שהוא מחזיק.

אך מה כאשר משקיעים מחזיקים מניות באופן לא ישיר, דרך קרנות נאמנות, קופות גמל וכיוצ"ב ?

אז ישנם מוצרים פיננסים שמחלקים את הדיבידנד באופן יחסי למשקיעים ואחרות צוברות אותן לתוך הקרן, כמו קרנות הפנסיה.

בתעודות סל לדוגמה, יש כאלו שצוברות ויש כאלו שמחלקות.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן