מוצרים פיננסים

על אף שלא קיימת הגדרה "רשמית", מוצר פיננסי הינו מוצר שבעזרתו ניתן להשקיע כספים. השקעה זו יכולה להיות בשוק ההון או מחוצה לו.

המוצרים הפיננסים הבסיסיים והידועים יותרלציבור הרחב הם : מניות, אגרות חוב, תוכניות חסכון וכיוצ"ב.

חלק גדול מהמוצרים הפיננסים מיוצרים על ידי גופים פיננסים כגון בנקים, חברות ביטוח ובתי השקעות.
בין המוצרים הפיננסים שלהם תמצאו:

 • פיקדונות שקליים בריבית קבועה ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן
 • פיקדונות שקליים צמודים למטבע חוץ
 • פיקדונות במטבע חוץ
 • תוכניות חיסכון שקליות צמודות למדד
 • תוכניות חיסכון במטבע חוץ
 • פקדונות מובנים – סטרק'צרים
 • אגרות חוב ממשלתיות שקליות המציעות ריבית קבועה או ריבית משתנה
 • אגרות חוב ממשלתיות שקליות המציעות הצמדה למדד המחירים לצרכן בנוסף לריבית קבועה
 • אגרות חוב קונצרניות המציעות ריבית קבועה או ריבית משתנה
 • אגרות קונצרניות שקליות המציעות הצמדה למדד המחירים לצרכן בנוסף לריבית קבועה
 • מניות של חברות בארץ ובעולם
 • תעודות סל המשקיעות במספר מניות בו זמנית על פי הרכב הסל שנקבע
 • קרנות נאמנות במגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות

כמובן הרשימה עוד ארוכה.

חלק מהמוצרים פשוטים מאוד לשימוש בתיק ההשקעות שלנו. אך, חלק מהמוצרים דורש התמחות ברמת איתורם והתאמתם להנחיות וצרכי המשקיע. לכן, מומלץ תמיד להיוועץ ביועץ השקעות לפני הרכישה או המכירה של מוצרים פיננסים.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן