פיקדון מובנה – סטרקצ'ר

פיקדון מובנה הינו מוצר פיננסי מורכב יחסית, בו מושקעים כספים לתקופת זמן מוגדרת מראש למשל שנה / 3 שנים וכו'.
חלק מהפיקדונות המובנים (לא כולם!) מבטיחים שמירה על מלוא הקרן. בנוסף, הם ישלמו תשואה שתלויה בקיומם של תנאים מסוימים.

בדרך כלל לא ניתן לסחור בהם, כלומר אין אפשרות למכור או לרכוש אותם מלקוחות אחרים. כמו כן, לא ניתן למשוך פיקדון מובנה לפני זמן הפירעון שנקבע. גם אם הבנק מוכן לאפשר משיכה מוקדמת הוא יחייב את המושך בקנס גבוה שיגרור הפסדים ניכרים.

כאשר מדברים על שמירה על מלוא הקרן הכוונה היא שהסכום שיושקע, יוחזר בערכו הנומינלי בתום התקופה שצוינה בפיקדון. כלומר, מבחינת שמירה על הקרן אם השקענו 100,000 ש"ח בפיקדון מובנה שמבטיח שמירה על מלוא הקרן, נקבל חזרה 100,000 ש"ח.

פיקדון מובנה שמבטיח שמירה על מלוא הקרן, הוא השקעה שדומה במידה מסוימת לפיקדון בבנק או תכנית חיסכון בבנק.
כלומר, בפיקדון מובנה מבטיח קרן כפי שקורה בפיקדון או תוכנית חיסכון, מפקידים את סכום ההשקעה לתקופה מוסכמת מראש (למשל שנה, 3 שנים, 5 שנים) ובסוף אותה תקופה מקבלים בחזרה את סכום ההשקעה.

התשואה בפיקדון המובנה אינה מובטחת בניגוד למה שקורה בפיקדון או תכנית חיסכון רגילה שבה הבנק מתחייב לשלם לנו ריבית בשיעור מסוים. התשואה תלויה בקיומם של תנאים שונים, שנקבעו מראש בתנאי הפיקדון. בדרך כלל התנאים האלה קשורים במחירי מניות, סחורות או מטבעות.

לדוגמא, פיקדון מובנה יכול לשלם 30% מעליית מדד מניות תל אביב 125 או 20% מעליית מדד מחירי הסחורות או 25% מעליית סל המטבעות.
אם התנאים שנקבעו בפיקדון המובנה לא התקיימו למשל, לא היו עליות במדדי המניות או במדדים הרלבנטיים במהלך תקופת הפיקדון המובנה אז הריבית שנקבל יכולה להיות גם 0%!.

חשוב לציין כי ישנם לא מעט פיקדונות מובנים בהם הקרן אינה מובטחת או שרק חלקה מובטח ופיקדונות אלה אינם נחשבים להשקעה סולידית. לכן, גם ניתן לראות בהם הפסדים בסוף התקופה.
כאשר קרן הפיקדון המובנה מובטחת במלואה והגוף שהנפיק את הפיקדון מדורג בדירוג גבוה מאוד AA- ומעלה. הסיכון למשקיע נמוך יחסית וכרוך בעיקר באובדן הנזילות למשך תקופת הפיקדון ובאובדן התשואה האלטרנטיבית שהיה יכול להשיג בהשקעות סולידיות אחרות.

מוסדות פיננסים כגון בנקים בארץ ובעולם המדורגים בדירוגים גבוהים מאוד, מציעים פיקדונות מובנים מסוגים שונים.
השקעה בפיקדון מובנה שמבטיח שמירה על מלוא הקרן ושמרכיביו נבחנו על ידי יועץ השקעות מומחה לתחום, יכולה לספק למשקיע הסולידי אפשרות להשיג תשואה גבוהה יחסית לזו שהיה משיג בהשקעות סולידיות אחרות.

בעזרת הפיקדון המובנה שמבטיח שמירה על מלוא הקרן, יכול המשקיע הסולידי להיחשף להשקעות מסוכנות כמו מניות אבל הפעם ללא ה"פחד" וכך במידה והתנאים שנקבעו בפיקדון התקיימו ייתכן שיוכל לקבל תשואה נאה.
לחילופין כמובן שייתכן שהתנאים לא יתקיימו ואז המשקיע לא יקבל תשואה כלשהי אלא רק את הקרן שהשקיע. במקרה כזה, ה"ריבית" שיקבל המשקיע היא אפס.

פיקדון מובנה בשונה מפיקדון או תכנית חיסכון, הינו מוצר השקעה מורכב ולא כל היועצים מתמחים בהשקעה דרך מוצר זה.

בגלל מורכבותם והקושי להבין את רמת הסיכון/סיכוי של פיקדונות מובנים, חשוב לקבל ייעוץ השקעות ממומחים בתחום כמו יועצת ההשקעות רויטל דור-וילק.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן