קופת גמל

קופת גמל היא חיסכון המנוהל על ידי מנהל מקצועי. החיסכון בקופות גמל זוכה להטבות מהמדינה.
ההטבות לקופות הגמל ניתנות על:

 • הפקדת הכספים בקופת הגמל
 • אחזקת הכספים בקופת הגמל
 • בזמן משיכת כספים מקופת הגמל לפי החוק

במשך השנים השתנו ההטבות שניתנו לחוסכים בקופות הגמל:

 • הטילו מס על הרווחים בקופות הגמל
 • אפשרו למשוך הכספים מקופות הגמל רק מגיל 60
 • הוגבלה זכות הצעירים להפקיד לקופת גמל
 • בוטלה אפשרות המשיכה החד פעמית מקופות הגמל והטילו מס על הקצבההערה: השינויים ברשימה זו יושמו החל מהרגע שחוקקו ולא הופעלו רטרואקטיבית.

לכן, אם נבדוק כיום את אחזקות הציבור בקופות הגמל, נוכל למצוא מגוון של קופות גמל בעלות זכויות שונות זו מזו. לעיתים ניתן אפילו למצוא כמה סוגי קופות גמל אצל אותו חוסך.

כך למשל, נמצא קופות גמל ותיקות מאוד שמותר למשוך מהם את הסכום שנחסך במשיכה חד פעמית ובהתראה של ימים בודדים. בנוסף, ניתן למצוא אצל החוסכים קופות גמל שמותר למשוך מהם כספים במשיכה חד פעמית רק מגיל 60.

כמובן שנוכל גם למצוא קופות גמל חדשות מינואר 2008 שהמשיכה מהן מותרת רק בתור קצבה חודשית מגיל 64 לנשים וגיל 67 לגברים.

קיימות בשוק מאות קופות גמל והן מנוהלות בדרך כלל על ידי חברות ביטוח ובתי השקעות. החוסך בקופת גמל משקיע בה דרך הוראת קבע ו/או הפקדה חד פעמית.
ניתן לחסוך בקופת גמל באופן פרטי ו/או דרך מקום העבודה אם אתם שכירים.

כדי להצטרף לקופת גמל ניתן להיעזר ב:

לכל קופת גמל מדיניות השקעה מוצהרת ומנהל קופת הגמל פועל לפי מדיניות זו. מנהל קופת הגמל משקיע את הכספים שהקופה מקבלת מהחוסכים, במגוון השקעות כולל פיקדונות וניירות ערך כגון אגרות חוב ומניות.

קיימות קופות גמל מסוגים שונים:

 • קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים
 • קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים
 • קופת גמל אישית לפיצויים
 • קרן השתלמות לשכירים – נחשבת לקופת גמל
 • קרן השתלמות לעצמאים – נחשבת לקופת גמל
 • קופת גמל מרכזית לפיצויים
 • קופת גמל לדמי מחלה
 • קופת גמל למטרה אחרת
 • קופת גמל לחופשה
 • קרנות השתלמות מיוחדות לעובדי הוראה – נחשבת לקופת גמל
 • קופות גמל מבטיחות תשואה
 • קרנות דמי מחלה ותיקות – נחשבות לקופת גמל

שווי ניירות הערך בקופת גמל נקבע על פי מחירם בבורסה. כך למשל, אם מדובר בקופת גמל שהשקיעה בעיקר באגרות חוב קונצרניות ומחירן של אגרות אלה עלה, הרי שגם שווי הקופה יעלה. אם לעומת זאת, מחירן של אגרות החוב האלה ירד הרי שגם שווי נכסי הקרן ירד.

קופת גמל גובה דמי ניהול שנתיים בשיעור של עד 2% לשנה.

נכון ליוני 2009, רוב קופות הגמל נוהלו במסלול השקעות כללי.

כדי למשוך את כספי החיסכון בקופת הגמל יש לפנות לחברה שמנהלת לכם את קופת הגמל ולבקש את המשיכה. החברה המנהלת תבדוק האם אתם זכאים למשיכה לפי הגיל והוותק.
אם הנכם זכאים למשיכה של קופת הגמל, יבדקו האם מותר לכם למשוך את הכספים במשיכה חד פעמית או שמא אתם זכאים למשיכה רק כקצבה חודשית.

הכספים יועברו לרשותכם לאחר קיזוז מיסים לפי זכויותיכם. אם אינכם זכאים למשיכת הכספים מקופת הגמל לפי הוותק והגיל ובכל זאת תהיו מעוניינים למשוך את הכספים תאלצו ברוב המקרים לשלם קנס מס בשיעור של 35% שהינו כמובן מס גבוה מאוד.

בעת משיכת הכספים מקופת הגמל תעביר הקופה לידי החוסך את היתרה שהצטברה לו בניכוי מיסים כאמור. היתרה בקופת הגמל היא כל הפקדותיכם בתוספת הרווחים שנצברו במשך שנות החיסכון (או בקיזוז ההפסדים שנגרמו…) בניכוי דמי הניהול.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן