קצבת זקנה

ביטוח זקנה שהינו אחד מענפי הביטוח החשובים ביותר במערכת הביטוח הסוציאלי של המוסד לביטוח לאומי, והוא נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה.

לקצבת זקנה על-פי חוק הביטוח הלאומי, זכאים תושב ישראל שהגיעו לגיל המזכה בקצבת זקנה, ובלבד שהיו מבוטחים פרק זמן כנדרש בחוק, ושולמו בעדם דמי ביטוח לאומי כחוק.

חשוב לוודא כמה שנים לפני הגעה לגיל הפרישה כי אנו עומדים בתנאי הסף לקבלת קצבת הזקנה.
צריכים לשים לב לכך בעיקר אנשים שעלו לארץ בגיל מבוגר, לא עבדו בארץ כשכירים במשך שנים רבות וכיוצ"ב.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן