קרנות נאמנות

קרן נאמנות הינה מכשיר השקעה המאפשר לנו להשקיע בבורסה בסכומים נמוכים יחסית. ניתן כמובן גם להשקיע סכומים גבוהים בקרן נאמנות.

ההשקעה בקרן נאמנות נעשית דרך רכישה של יחידות השתתפות בקרן נאמנות. כל קרן נאמנות מורכבת ממספר גדול של יחידות השתתפות.

לכל משקיע נשמר חלקו היחסי בנכסי הקרן על פי מספר יחידות ההשתתפות שרכש.

קרן הנאמנות רוכשת ניירות ערך בכספים שהיא מקבלת מרוכשי היחידות ומנהלת עבורם במשותף את ההשקעות הפיננסיות.

כך למשל, קרן נאמנות רוכשת ומוכרת אגרות חוב, תעודות סל, מניות ועוד.

מחיר כל יחידת השתתפות בקרן הנאמנות הינו בקירוב שווי הנכסים בניכוי עמלות הקרן, מחולק במספר יחידות ההשתתפות באותה קרן נאמנות.

כל קרן נאמנות מתנהלת על פי מדיניות השקעה ייחודית ומנהלי הקרן מחויבים לפעול לפי מדיניות זו.

ישנן בשוק ההון מאות קרנות נאמנות המתנהלות לפי קווי מדיניות שונים כגון: קרנות נאמנות המשקיעות באגרות חוב, קרנות המשקיעות רק במניות ישראליות, קרנות שמשקיעות במניות של חברות באיחוד האירופי, כאלה שמשקיעות בכל סוגי ניירות הערך וכיוצ"ב.

שווי הנכסים של קרן הנאמנות נקבע על פי מחירם של ניירות הערך בבורסה. לכן כאשר עולה מחירם של ניירות הערך בהם מחזיקה הקרן, כך גם עולה מחיר היחידה של הקרן ולהיפך.

לכל יחידת השתתפות בקרן נאמנות יש מחיר קניה ומחיר פדיון כאשר בדרך כלל יהיה מחיר הקניה גבוה מעט ממחיר הפדיון.

קרנות הנאמנות מאפשרות להשקיע סכומים נמוכים יחסית של מאות שקלים ובצורה זו כספכם מנוהל על ידי מקצוענים לפי מדיניות הקרן בה בחרתם.

שימו לב, כי קרן נאמנות אינה כלי השקעה סולידי גם אם מדיניות הקרן הינה להשקיע באפיקים סולידיים בלבד.

ניתן למצוא את רשימת קרנות הנאמנות באתר הבורסה לניירות ערך.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן