רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק.
במסגרת הגדרת תפקידה מטפלת רשות ניירות ערך בתחומים רבים כגון:

 • מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור.
 • הסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ופיקוח עליו.
 • מעקב אחר הדוחותה שוטפים של תאגידים המחוייבים להגיש לאחר שהציעו ניירות ערך לציבור וכל עוד ניירות הערך נמצאים בידי הציבור.
 • מעקב אחר מפרטים של הצעות רכש.
 • פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה.
 • רישוי מנהלי תיקים ויועצי השקעות, פיקוח על מילוי חובותיהם וטיפול בעבירות משמעת.
 • עריכת חקירות, לפי הוראת יו"ר הרשות, בעבירות על חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ובעבירות על חוקים נוספים מקום שהן כרוכות בעבירות על חוקים אלה.

יו"ר הרשות וחבריה מתמנים בידי שר האוצר. מקצת מן החברים ממונים מקרב הציבור ומקצתם מקרב עובדי המדינה. הרשות מעסיקה חשבונאים, משפטנים, כלכלנים ועובדי מנהל.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן