מי ביקש קופת גמל סולידית ולא קיבל?

רבים היו רוצים לשכוח את שאירע לרוב קופות הגמל בשנת 2008.
כידוע באותה שנה ירד שווי ההשקעה בחלק מקופות הגמל בעשרות אחוזים.

הסיבות לתוצאות אלה רבות ונעוצות בין היתר בהרכב ההשקעות של קופות הגמל ורצף המשברים שפקדו את שווקי ההון בארץ ובעולם.

נכון ל-2008 וגם כיום במרץ 2009 מושקעות רוב קופות הגמל במסלול השקעה כללי. המסלול הכללי מאפשר למנהלי ההשקעות בקופת הגמל, להשקיע על פי מיטב שיקול דעתם, במסגרת מגבלות מסוימות.

למעשה המסלול הכללי מאפשר בין היתר השקעה במניות ובאגרות חוב קונצרניות. קופות גמל רבות אכן השקיעו כך במהלך 2008 ולכן ספגו ירידות חדות.

הציבור פדה כמעט 10% מסך נכסי קופות הגמל

רבים ממשקיעי קופות הגמל הותיקות, שיכלו למשוך את כספם, בחרו לעשות זאת. היקף הכספים שנמשכו ב-2008 הגיע לכ-15 מיליארד ? מתוך 160 מיליארד ? שהיו בהן בתחילת השנה.

משקיעים רבים בחרו לשמור על הזכויות וההטבות שצברו בקופות הגמל על ידי מעבר למסלול אחר כגון:

  • מסלול ללא מניות הנחשב לפחות מסוכן.
  • מסלול השקעה מסוג שיקלי קצר ללא מניות, כלומר מסלול המשקיע בעיקר באגרות חוב שיקליות לזמן קצר.
  • מסלול אגרות חוב צמודות מדד ללא מניות.

על אף העובדה שמסלולים אלה נחשבים לפחות מסוכנים ובעלי תנודתיות מופחתת מהמסלול המקורי הכללי, הרי שגם הם לא מבטיחים למשקיעים תשואה או את הקרן שהושקעה.

כלומר, מסלולים אלה מתירים השקעה באגרות חוב קונצרניות ולווא דווקא אגרות חוב ממשלתיות ולכן עלולים להמשיך ולסבול מהתנודתיות ממנה ביקשו המשקיעים להימנע. למעשה מסלולים אלה אינם סולידים כפי שלפעמים נדמה לנו.

יש בכלל קופת גמל סולידית?

בעקבות דרישה של משקיעים רבים לעבור למסלולים סולידים, החליטו חלק מחברות הביטוח להרים את הכפפה ולהציע קופות הגמל במסלול המבטיח קרן ותשואה.

קופת גמל במסלול מבטיח תשואה מאפשרת ללקוחות לקבל שמירה על הקרן כולל הצמדה למדד המחירים לצרכן. בנוסף לכך, מבטיחה קופת הגמל לשלם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן.

הבטחת הקרן והתשואה ניתנת על ידי חברת הביטוח לתקופה מוגדרת מראש. כיום ניתן לקבל זאת לתקופה הנמשכת משנתיים עד 30 שנים.

בעיקרון, הלקוחות לא יוכלו למשוך את הכספים שהפקידו עד לתום התקופה שסוכמה. במקרים מסוימים תינתן אפשרות למשוך את הכספים במסגרת תנאי התוכנית. בתום התקופה שסוכמה יוכלו המשקיעים לעבור למסלול חדש או למשוך את הכספים מהתוכנית. נכון למרץ 2009, לא ניגבו דמי ניהול במסלול סולידי זה.

שיעורי הריבית נכון למרץ 2009, נמוכים למדי והם נעים בטווח של פחות מאחוז ועד כמה אחוזים בודדים לשנה.

קופת גמל מבטיחת תשואה זו יכולה להתאים למשקיעים סולידים בגיל הפרישה בעלי קופות גמל ותיקות ונזילות. ההשקעה בקופת גמל מבטיחת קרן ותשואה נעשית בהעברה חד פעמית מקופת הגמל הותיקה והנזילה.

למעשה הלקוחות האמורים מקבלים הבטחת קרן וריבית לתקופה מוגדרת ומוותרים על הנזילות לתקופה זו בדומה למה שקורה בתוכנית חיסכון של בנק רק שכאן מגבה את התוכנית חברת הביטוח.

החידוש במסלול מבטיח תשואה זה הינו מתן פתרון סולידי ללקוחות בעלי קופות גמל ותיקות ונזילות הקרובים לגיל 60. אם לקוחות אלה רוצים לישון בשקט ולדעת שכספי קופת הגמל שהעבירו למסלול זה לא יפסידו במהלך תקופת ההבטחה, ייתכן מאוד שירצו לדעת שיש כזה פתרון.

איפה כל הסלבריטאים?

בשנת 2008 ירד שווי האחזקות בקופות הגמל באחוזים ניכרים. משקיעים רבים בחרו למשוך כספים או דרשו לעבור למסלולי השקעה פחות תנודתיים.

מסלולי ההשקעה ללא מניות, שהציעו קופות הגמל כפתרון לדרישה זו, הכילו לעיתים גם אגרות חוב קונצרניות ולא הבטיחו תשואה כלשהי. חלק מחברות הביטוח החליטו להציע מסלול שומר קרן ומבטיח תשואה המגובה בהבטחת חברת הביטוח.

חברות אלה מציעות למשקיעים סולידיים, הקרובים לגיל הפרישה ובעלי קופות ותיקות ונזילות, הבטחת תשואה ריאלית צמודה למדד על כספי החיסכון בקופת הגמל שלהם.

אני לא בטוחה למה, אבל עדיין לא בחרו סלבריטאי שיקדם את קופות הגמל הסולידיות. נכון שמדובר במוצר מורכב שקשה להסבירו לציבור הרחב, אבל נדמה לי שכדאי לפרסמו כשירות לציבור. אחרי ככלות הכל הלקוח ביקש מוצר סולידי וזה הכי קרוב שיש.

לפני כל שינוי במסלול קופות הגמל מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות ו/או יועץ פנסיוני אובייקטיבים. על היועץ להתחשב בגילכם, בנכסים הפיננסים והכיסויים הביטוחים שלכם.


אם לאחר הקריאה נותרו לכם שאלות נוספות בנושא ייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, צרו אתנו קשר באמצעות הטופס מטה.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן