האם אחרי פטירה הכספים שנצברו בקופת הגמל אכן יישארו באוצר והיורשים לא יזכו לקבלם ? (ספטמבר 8, 2011)

השאלה:

ליועצת הפנסיונית שלום,

ראשית תודות על תשובתך בנושא תיקון מס' 5 והוראת שעה שפרסמת.

יש לי בנושא זה שאלת הבהרה לנקודה שלא נגעת בה והשאלה הזו יכול שתעניין לא רק אותי אלה רבים אחרים.

בנוסח שקיבלתי באימייל של התיקון מס' 5, מדובר שלא ניתן להוריש את קופת הגמל:

קופות גמל

תיקון מס' 5 והוראת שעה, התשע"א-2010 קובע שהמועד האחרון בו ניתן למשוך כספי קופות גמל לפני שיהפכו אוטומטית לקצבה הוא 31-12-2011 !!! מתאריך זה ואילך כספים שהופקדו בקופות גמל מסוימות (לאנשים בקבוצת הגיל 60+) – יהפכו לקצבה. לא ניתן יהיה למשוך את הכסף לאחר התאריך הקובע, כי הוא יהפוך לקצבה חודשית הכספים שיוותרו בקופת-הגמל לא יעברו בירושה.

ובכן במקרה שלי .- אימי בת 83 ויש לה קופת גמל.
האם אחרי פטירתה הכספים שנצברו בקופת הגמל אכן יישארו באוצר והיורשים לא יזכו לקבלם.
ואם כך, מה המלצתך לעשות.

להבנתי חייבים לפני תום השנה לפדות את קופת הגמל. אך בכל זאת אני רוצה לאושש זאת ע"י מי שמבין בנושא אודה מראש על תשובתה, א.פ.

התשובה:

הוראת השעה או תיקון מס' 5, תופסת רק לגבי האוכלוסיות שציינתי בתשובתי הקודמת.
אחת האוכלוסיות שציינתי הייתה יורש שכבר מימש ירושתו, כלומר המוריש נפטר וכן רק אם הירושה – כלומר קופת הגמל הוסבה על שמו של היורש.

המקרה שאתה מציג הינו ירושה עתידית, כלומר קופת הגמל עדיין על שמה של האם.

לכן יש לבדוק עבור האם עצמה האם היא נמנית על אחת האוכלוסיות כאמור.
הלוא היא מעל גיל 63, יש לה קופת גמל וייתכן שהיא הספיקה להפקיד כספים לאותה קופת גמל בין 2008-2010 ואז תיקון מס' 5 תופס לגביה.
כלומר היא יכולה למשוך את הכספים שהופקדו בקופת הגמל שלה מ 2008 – והמשיכה צריכה להתבצע עד סוף 2011 – אם אינה רוצה או מוטביה אינם רוצים שיהפכו לקצבתיים.

למעשה, לאחר חיים טובים וארוכים, כאשר האם תלך לעולמה, יוכלו המוטבים שצוינו בקופת הגמל לבקש למשוך את הכספים ישירות מקופת הגמל מבלי שיועברו על שמם לקופת גמל חדשה.
המוטבים יוכלו למשוך באופן חד פעמי את הכספים שהופקדו לקופת הגמל עד 2008.
אם מדובר בכספים שהופקדו בקופת הגמל מ 2008 הרי שאלה עלולים להפוך לקצבתיים גם עבור המוטבים.

בעיקרון לפי תקנות מס הכנסה לקופות גמל ובשמן המלא תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964, לפי סעיפים .34 (ב) (5) וגם לפי סעיף .38 (א) (1), קיימת הוראה לפיה, על קופת הגמל במעמד שכיר או במעמד עצמאי לשלם לקרובי עמית שנפטר את הכספים.
ההוראה לתשלום אינה מציינת את דרך התשלום ואינה מחייבת תשלום כקצבה. עם זאת, קיים מקרה חריג לפיו עלולים הכספים להפוך לקיצבתיים והוא מוזכר בסעיף 38ב2 לתקנות אלה. בתרחיש זה ייתכן מצב בו קופת גמל מבטיחת תשואה תעביר לאחר פטירתו של עמית עצמאי את הכספים שבה לחשבון חדש על שם המוטב.


התשובה נכתבה על ידי רויטל דור-וילק, יועצת השקעות ופנסיה.
אין לראות בתשובות אלו כמתן ייעוץ השקעות ו/או יעוץ פנסיוני. מומלץ לקבל ייעוץ מוסמך לפני לפני ביצוע פעולות השקעה או שינויים בתיק הפנסיוני.

יש גם לכם שאלה בנושאי השקעות ופנסיה, לפרטים כנסו לדף שליחת שאלה ליועצת השקעות ופנסיה.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן