מחליף מקום עבודה ויחסכו לי בביטוח מנהלים במקום קרן פנסיה, מי ישלם לי קצבה ? (אפריל 4, 2011)

שאלה:

ליועצת הפנסיונית שלום, בחיפוש אחר תשובות לגבי החיסכון הפנסיוני הגעתי לאתר שלך והתרשמתי לא רק מהמידע הרב והברור, אלא גם מכך שאת עונה לגולשים על שאלות.

אשמח אם תוכלי לעזור גם לי.

בימים אלו אני עומד להחליף מקום עבודה. כיום אני חוסך דרך קרן פנסיה שנפתחה לי על ידי המעביד הנוכחי. במקום העבודה החדש נאמר לי שיחסכו לי בביטוח מנהלים שיפתח עבורי אחרי שלושה חודשים.

אם כך, לא ברור לי מי בעצם ישלם לי קצבה כשאהיה פנסיונר ?

האם אני עומד להפגע כתוצאה מהפסקת התשלומים לשלושה חודשים ?

זה חוקי שהמעביד לא מוכן לשלם לי לפנסיה מיד, אלא רק אחרי שלושה חודשים? התווכחתי איתו, אבל הוא לא מוכן לוותר.

תשובה:

השאלה מורכבת מכמה תתי שאלות ולכן נענה לכל חלק בנפרד:

מקורות קצבה פנסיונית

אם קרן הפנסיה בה חסכת עד היום, היא קרן פנסיה מקיפה מהדור החדש (1995 ואילך) הרי שכאשר תפרוש לפנסיה תקבל קצבת זקנה מקרן הפנסיה – קצבה זו תשולם על פי הסכום שהספקת לצבור בה (עד להפסקת ההפקדות בתוספת התשואה ובניכוי דמי הניהול) ועל פי מקדם ההמרה שייקבע בה עם ההגעה לפרישה.

הרחבה בנושא קצבה ומקדם המרה מקרן פנסיה מקיפה תמצא בסדרת המאמרים על קרנות פנסיה מקיפות.

בנוסף, אם תסכים לחסוך דרך ביטוח המנהלים כמו שהציע לך המעסיק, תקבל קצבה מפוליסת ביטוח המנהלים על פי הסכום שתספיק לחסוך בה (בתוספת תשואה, ניכוי עלויות הביטוחים הנלווים ודמי הניהול) ובהתאם למקדם הקצבה שתקבל עם ההצטרפות.

הרחבה בנושא קצבה ומקדם קצבה מביטוח מנהלים תמצא בסדרת המאמרים על ביטוחי מנהלים.

אם קרן הפנסיה שלך היא קרן פנסיה ותיקה בהסדר, יש לבדוק האם הספקת לצבור בה מינימום זכויות לצורך קבלת הקצבה כאמור. כך, גם אם קרן הפנסיה שלך היא מסוג פנסיה תקציבית. בנוסף, בכל אחד מסוגי קרנות הפנסיה, קיימת האפשרות כי הפסקת התשלומים תגרום לך לאיבוד הזכויות שצברת עד כה. זכויות אלה כוללות בין היתר זכויות ביטוחיות לקבלת קצבה בעת נכות או קצבה לשאירים בעת מקרה מוות חס וחלילה.

הערה: שים לב, אינך חייב להסכים להצעתו של המעביד באשר לחיסכון דרך ביטוח מנהלים. החוק עומד לצידך ואתה יכול להחליט לחסוך בצורה שונה ממה שהמעביד הציע לך. כלומר,תוכל לבקש ממנו להפקיד לאותה קרן פנסיה מקיפה (ותיקה או חדשה) עימה הגעת מהמעביד הקודם. אם מדובר בפנסיה תקציבית, לא תוכל להמשיך להפקיד באותם תנאים ותתבקש לבחור חיסכון פנסיוני חדש הקיים כיום בשוק. חסכונות פנסיונים אלה כוללים תמהיל של ביטוח מנהלים, קרן פנסיה מקיפה וקופת גמל בתוספת ביטוחים נלווים.

משמעויות הפסקת רציפות הפקדות לחיסכון פנסיוני

עזיבת מקום עבודה הינה צומת החלטה חשוב בחייהם של כל החוסכים לפנסיה.

בשלב זה נדרשים החוסכים להחלטות חשובות כגון האם להמשיך להפקיד באופן עצמאי לחסכונות הפנסיונים שהיו להם עד שימצאו מקום עבודה חדש.

המשך ההפקדות לקרן פנסיה או ביטוח המנהלים על חשבון החוסכים, מאפשרת להמשיך ולשמור על תוקף הביטוחים הנלווים לחסכונות הפנסיונים.

בשלב ראשון לאחר עזיבת מקום העבודה והפסקת ההפקדות, יידרשו החוסכים לשלם רק עבור הביטוחים הנלווים לחסכונות הפנסיונים כגון ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר העבודה מבלי שיידרשו להפקיד הפקדות גדולות לחלק החיסכון.

תקופה זו בה משלמים רק עבור הביטוחים נקראית ריסק זמני.

בחלק מהמקרים ניתן לבקש את הריסק הזמני ולממן את עלויות הביטוחים מתוך החיסכון שכבר צברנו בחסכון הפנסיוני עצמו. כך, אם מצבנו הכלכלי אינו מאפשר מימון של הביטוחים מכיסנו, נוכל להישען, לפחות זמנית, על החיסכון שכבר צברנו.

גם לאחר חלוף תקופת הריסק הזמני מתחשבות חלק מהחברות במצב הכלכלי ומאפשרות הפקדות מינימאליות לחלק החיסכון. הפקדות מינימאליות אלה נמוכות בהרבה מההפקדות שהיו בעבר יחד עם המעסיק. כך, אם טרם מצאנו מעסיק חדש, נוכל להמשיך את ההפקדות ולשמר את הביטוחים ואת תנאי החיסכון הפנסיוני.

כדאי לברר בכתב עם החברה המנהלת את קרן הפנסיה (או חברת הביטוח אם מדובר בביטוח מנהלים) מהו סכום ההפקדה המינימאלי שניתן יהיה להפקיד באופן פרטי (מעמד עצמאי) נוסף לעלויות הביטוחים כדי שנוכל להמשיך להחזיק את החיסכון הפנסיוני ולשמור על הזכויות שצברנו.

הפסקת ההפקדות בקרן פנסיה מקיפה או ביטוח מנהלים לפרק זמן העולה על 3 חודשים (לעיתים מתירים תקופה ארוכה במעט יותר) מבטלת את הביטוחים ואת תקופת האכשרה שצברנו. על תקופת האכשרה ניתן לקרוא במאמר על קרן פנסיה מקיפה.

לא כדאי לאבד זכויות ביטוחיות כאלה בכלל ובפרט אם מצבנו הבריאותי אינו טוב.

חשוב להבין שאם נפסיק את ההפקדות לתקופה ממושכת, הרי שכאשר נרצה לחזור ולהפקיד בקרן הפנסיה המקיפה, נתבקש לרכוש מחדש ביטוחים כפי שהיו לנו ולצבור מחדש את תקופת האכשרה.

אם כעבור זמן קצר מחידוש ההפקדות, נזדקק לתשלום פיצוי בגין ביטוחים אלה (למשל בעת קרות נכות) ולא נצבור את תקופת האכשרה הדרושה לא נוכל לקבל את הפיצוי הדרוש לנו.

לו היינו ממשיכים לשלם עבור הביטוחים, לא היינו נדרשים לצבירה מחודשת של תקופת האכשרה והיינו מקבלים את הפיצוי.

בנוסף, כאשר נחזור להפקיד בחיסכון הפנסיוני (לאחר הפסקת ההפקדות הממושכת) ונבקש לרכוש מחדש את ביטוח החיים וביטוח אובדן כושר העבודה כפי שהיו לנו, נאלץ למלא מחדש הצהרת בריאות.

ההצטרפות לביטוחים אלה תתרחש בגיל מבוגר יותר ממה שהיינו כאשר הצטרפנו לראשונה. לכן, ייתכן מצב בו מצב בריאותנו כבר לא יהיה שפיר כפי שהיה בעבר.

אם מצבנו הבריאותי החמיר בתקופת הפסקת ההפקדות, ייתכן מצב בו החברה לא תסכים לבטח אותנו כלל או תבטח אותנו רק על חלק מהמקרים.

כלומר, ביטול הביטוחים הזמני שנגרם מהפסקת ההפקדות, יכול לגרור אובדן של צבירת הזכויות והוותק שהיו לנו בעבר.

לו היינו ממשיכים לשלם עבור הביטוחים לא היינו נדרשים למילוי ההצהרה הרפואית או לצבירת תקופת האכשרה מחדש.

למה המעביד מפקיד לחיסכון הפנסיוני רק אחרי 3 חודשים ?

חוק פנסיה חובה או בשמו המקצועי צו הרחבה להסכם פנסיה חובה, קובע שמעסיק חייב להפקיד הפקדות לחיסכון פנסיוני שמשלם קצבה עבור עובדים כעבור 6 חודשי עבודה.

כמו כן, אם העובדים מגיעים עם חיסכון פנסיוני מהעבר – זהו המקרה שלך – חייב המעביד להפקיד לחיסכון פנסיוני כעבור 3 חודשים אחרי הגעתם לעבודה. חשוב לציין כי על המעביד לשלם רטרואקטיבית גם עבור שלושת החודשים הראשונים של העבודה.

אינך מציין בפנייתך אלינו את הסיבה מדוע אתה מתכוון להצטרף לביטוח מנהלים במקום קרן הפנסיה הקיימת. כפי שהראינו, מעבר מקרן פנסיה שיש לה וותק לביטוח מנהלים חדש הינו בעל השלכות רבות עליך ועל משפחתך. לכן, לפני קבלת החלטה ולפני שתבחר לאיזה ביטוח מנהלים להצטרף, נמליץ לך לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.


התשובה נכתבה על ידי רויטל דור-וילק, יועצת השקעות ופנסיה.
אין לראות בתשובות אלו כמתן ייעוץ השקעות ו/או יעוץ פנסיוני. מומלץ לקבל ייעוץ מוסמך לפני לפני ביצוע פעולות השקעה או שינויים בתיק הפנסיוני.

יש גם לכם שאלה בנושאי השקעות ופנסיה, לפרטים כנסו לדף שליחת שאלה ליועצת השקעות ופנסיה.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן