האם אפשרי להעביר כספים מפוליסת החיסכון אחת לאחרת, גם אם היא בחברת ביטוח שונה? (ספטמבר 7, 2010)

שאלה:

לפני כשנתיים השקעתי כמה עשרות אלפי שקלים בפוליסת חיסכון. כיום אני שוקל להעביר את הכספים להשקעה אחרת ותוך כדי חיפוש מידע נתקלתי במאמר היפה שלכם על השקעה בפוליסות חיסכון ולכן חשבתי שתוכלו לענות לי לשאלה הבאה:
האם אפשרי להעביר את הכספים בפוליסת החיסכון הספציפית שהשקעתי בה לפוליסת חיסכון אחרת, גם אם היא בחברת ביטוח שונה ?
ומה לגבי העברת הכסף לקופת גמל, האם זה אפשרי ?
תודה.

תשובה:

כדי לענות לשאלה, נגדיר את המושגים קופת גמל ופוליסת ביטוח + חיסכון.

קופת גמל

כאשר נזכיר בתשובתנו קופת גמל, הכוונה היא – לאפיק חיסכון פנסיוני ללא ביטוח. קופת גמל כזו נקראית כיום קופת גמל לא משלמת לקצבה.
בעבר נוהלו קופות גמל כאמור שנוהלה על ידי הבנקים ואילו כיום הן מנוהלות בעיקר על ידי בתי ההשקעות. אמנם ניתן גם למצוא קופות גמל כאלה המנוהלות על ידי חברות הביטוח ואפילו על ידי חברות המנהלות קרנות פנסיה, אבל לשם פשטות הדיון נתרכז בקופות הגמל שבבתי ההשקעות.

התנאים המושתים על קופות הגמל כאמור מבטיחים להן מצד אחד זכויות כהטבות מס ומצד שני חובות כמגבלות על תנאי המשיכה.

לסיכום מדובר באפיק השקעה פנסיוני עם זכויות ומגבלות ממס הכנסה, ללא ביטוחים, ללא יכולת תשלום קצבה וללא מקדם קצבה מובטח.

פוליסות ביטוח + חיסכון

כאשר נזכיר פוליסות ביטוח + חיסכון, הכוונה לאפיקי חיסכון הנמכרים עם ביטוחים נלווים או ללא ביטוחים נלווים (למשל ביטוח חיים). פוליסות אלה נמכרות רק על ידי חברות הביטוח. בנוסף, פוליסות ביטוח + חיסכון נמכרות בשני מעמדות מס.

אם פוליסת הביטוח +חיסכון היא במעמד פרט אזי אין לה זכויות או חובות של קופות גמל, כלומר אין לה הטבות מס מצד אחד והיא אינה מוגבלת בתנאי משיכה מצד שני.

אם פוליסת הביטוח + חיסכון היא במעמד קופת גמל, הרי שמושתים עליה תנאי קופת הגמל כלומר ההפקדות זוכות להטבות מס וקיימות מגבלות לתנאי המשיכה.

פוליסות ביטוח + חיסכון כוללות בתוכן בין היתר את פוליסות החיסכון שאנו דנים בהם כרגע וכן את פוליסות ביטוחי המנהלים שמיועדות לשכירים שבינינו.

חלק מפוליסות הביטוח + החיסכון מציעות תנאים נוספים כגון הבטחת מקדם קצבה (ראה הסבר מפורט במאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – ביטוח מנהלים, מאפיינים עיקריים) וכן הן יודעות לשלם קצבה מתוך הכספים שהצטברו בהן.

לסיכום, מדובר באפיק השקעה מגוון שיכול להיות כל שילוב בין שלושה מרכיבים של:

 • מעמד מיסוי – פרט או קופת גמל
 • עם ביטוחים נלווים או ללא ביטוחים נלווים
 • עם יכולת לשלם קצבה (עם מקדם קצבה מובטח או ללא מקדם קצבה מובטח) או ללא יכולת לשלם קצבה

למעשה הקומבינציה בין כל אחד משלושת המרכיבים יוצרת מגוון גדול של מכשירי השקעה, החל מאפיק השקעה לטווח קצר שאינו פנסיוני והמשך באפיק השקעה פנסיוני עם זכויות וחובות של קופת גמל כולל תשלום קצבה על פי מקדם קצבה מובטח.

וכעת לשאלה לגבי ניוד כספים מפוליסת חיסכון

כעת משהגדרנו מהי קופת גמל (שאליה רוצים לנייד את הכספים) לצורך הדיון שלנו הרי ש:

 1. אם הכספים שאנו רוצים לנייד נמצאים בפוליסת חיסכון במעמד פרט (אינה נהנית מזכויות המוקנות לקופת גמל) והיא ללא ביטוחים נלווים הרי שההפקדות בה אינן מוכרות לצורכי מס וניתן למשוך אותן בכל עת. לכן, מאחר שהשקעה זו דומה להשקעה בקרן נאמנות או תעודת סל, הרי שהחלופות של פוליסת חיסכון זו אינן קופות גמל אלא השקעות חופשיות בשוק ההון.העברת כספים מפוליסת חיסכון במעמד פרט לקופת גמל או לפוליסת חיסכון במעמד קופת גמל, אמנם אפשרית אך היא תשית עליהם מגבלות כמו שנהוג בקופת גמל, כגון דחיית משיכת הכספים לגיל הפנסיה, קבלתם רק בתור קצבה וכמובן תשלום מס הכנסה. חשוב לקחת בחשבון את השינוי במעמד הנזיל של הכספים ולשקול את הנושא היטב.אם כן, מותר להעביר את הכספים אבל השאלה אם זה מה שאנו רוצים.בנוסף, אם לפוליסת החיסכון ממנה מעבירים לקופת גמל יש גם מקדם קצבה מובטח והיא יודעת לשלם קצבה, הרי שהעברה לקופת גמל תבטל את מקדם הקצבה. יתירה מזו בחלק מהמקרים כדי שנוכל למשוך בסופו של דבר את הכסף מקופת הגמל יהיה עלינו להעביר את הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה. ניתן לקרוא על כך במאמר משיכת כספים מקופת גמל משלמת לקצבה.
 2. אם הכספים שאנו רוצים לנייד נמצאים בפוליסת חיסכון במעמד קופת גמל (נהנית מזכויות המוקנות לקופת גמל) ללא ביטוחים נלווים, הרי שניוד הכספים לקופת גמל אחרת אפשרית ולא תפגע בוותק או בזכויות המשיכה שהן כאמור ממילא על פי התנאים המושתים על קופות גמל. במקרה זה מותר לנייד לפוליסת ביטוח + חיסכון אחרת במעמד קופת גמל, ללא ביטוחים או לקופת גמל (ראו ההגדרות לעיל). מותר כמובן גם לנייד לעוד סוגי חיסכון פנסיוני אבל זה כבר דיון אחר.בנוסף, אם לפוליסת החיסכון ממנה מעבירים לקופת גמל יש גם מקדם קצבה מובטח וכן היא יודעת לשלם קצבה, הרי שהעברה לקופת גמל תבטל את מקדם הקצבה. יתירה מזו בחלק מהמקרים כדי שנוכל למשוך את הכסף מקופת הגמל יהיה עלינו להעביר את הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה.בסעיפים 1 ו-2 דנו עד כה על פוליסות חיסכון שהן חיסכון טהור ללא שום ביטוח.
 3. אם הכספים שאנו רוצים לנייד נמצאים בפוליסת חיסכון במעמד פרט (אינה נהנית מזכויות המוקנות לקופת גמל) עם ביטוחים נלווים, הטיעון שהעלינו בסעיף 1 עדיין תקף גם כאן – העברת כספים מפוליסת חיסכון במעמד פרט לקופת גמל או לפוליסת חיסכון במעמד קופת גמל, אפשרית אך היא תשית עליהם מגבלות כמו שנהוג בקופת גמל, כגון דחיית משיכת הכספים לגיל הפנסיה, קבלתם רק בתור קצבה וכמובן תשלום מס הכנסה.חשוב לקחת בחשבון את השינוי במעמד הנזיל של הכספים ולשקול את הנושא היטב.אם כן, מותר להעביר את הכספים אבל השאלה אם זה מה שאנו רוצים.בנוסף, כעת מצטרף לשיקולים גם נושא הביטוחים הנלווים. מאחר ובקופת גמל אין ביטוחים הרי שלא נוכל להעביר אליה את הביטוחים שיש לנו בפוליסת החיסכון, אלא רק את חלק החיסכון. סביר להניח שחברת הביטוח שביטחה אותנו דרך אותה פוליסת חיסכון תיאות לאפשר לנו להמשיך ולממן את הביטוחים הנלווים בצורה נפרדת, אבל כמובן שיש לתת על כך את הדעת ולדאוג לכך מראש.אם ניוד הכספים הוא לפוליסת ביטוח + חיסכון הרי שכאן יש ביטוחים נלווים. עם זאת, לחברת הביטוח החדשה אליה מעבירים את החיסכון והביטוחים אין חובה לקבל אותנו באותם התנאים. כלומר גם אם עקרונית ניוד הכספים אפשרי והוא אושר לנו גם על ידי חברת הביטוח הרי שזכותה לערוך לנו חיתום חדש ולבחון את תנאי הצטרפותנו לביטוח הנלווה.אם כן, ייתכן כי ההעברה תאושר אך היא תהיה בתנאים נוספים שיושתו על הביטוח המצורף לחיסכון. תנאים אלה יכולים להיות שונים מאלה שהיו לנו בפוליסת החיסכון הקודמת כולל עלויות גבוהות יותר, תנאים מגבילים וכיוצ"ב.בנוסף, אם לפוליסת החיסכון ממנה מעבירים לקופת גמל יש גם מקדם קצבה מובטח וכן היא יודעת לשלם קצבה הרי שהעברה לקופת גמל תבטל את מקדם הקצבה. יתירה מזו בחלק מהמקרים כדי שנוכל למשוך את הכסף מקופת הגמל יהיה עלינו להעביר את הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה.
 4. אם הכספים שאנו רוצים לנייד נמצאים בפוליסת חיסכון במעמד קופת גמל (נהנית מזכויות המוקנות לקופת גמל) עם ביטוחים נלווים ניוד הכספים לקופת גמל אפשרי ולא יפגע בוותק או בזכויות המשיכה, שהן כאמור ממילא על פי התנאים המושתים על קופות גמל. כמו כן, גם מותר לנייד לפוליסת ביטוח + חיסכון אחרת במעמד קופת גמל עם ביטוחים. מותר כמובן גם לנייד לעוד סוגי חיסכון פנסיוני אבל זה כבר דיון אחר.בנוסף, כעת מצטרף לשיקולים גם נושא הביטוחים הנלווים. מאחר ובקופת גמל אין ביטוחים הרי שלא נוכל להעביר אליה את הביטוחים שיש לנו בפוליסת החיסכון, אלא רק את חלק החיסכון. סביר להניח שחברת הביטוח שביטחה אותנו דרך אותה פוליסת חיסכון תיאות לאפשר לנו להמשיך ולממן את הביטוחים הנלווים בצורה נפרדת אבל כמובן שיש לתת על כך את הדעת ולדאוג לכך מראש.אם ניוד הכספים הוא לפוליסת ביטוח +חיסכון הרי שכאן קיימים ביטוחים נלווים. עם זאת, לחברת הביטוח החדשה אליה מעבירים את החיסכון והביטוחים אין חובה לקבל אותנו באותם התנאים. כלומר גם אם עקרונית ניוד הכספים אפשרי ואושר לנו על ידי חברת הביטוח הרי שזכותה לערוך חיתום חדש ולבחון את תנאי הצטרפותנו לביטוח הנלווה. ייתכן כי ההעברה תאושר בתנאים מסוימים שיושתו על הביטוח המצורף לחיסכון. תנאים אלה יכולים להיות שונים מאלה שהיו לנו בפוליסת החיסכון הקודמת כולל עלויות גבוהות יותר, תנאים מגבילים וכיוצ"ב.בנוסף, אם לפוליסת החיסכון ממנה מעבירים לקופת גמל יש גם מקדם קצבה מובטח וכן היא יודעת לשלם קצבה הרי שהעברה לקופת גמל תבטל את מקדם הקצבה. יתירה מזו בחלק מהמקרים כדי שנוכל למשוך את הכסף מקופת הגמל יהיה עלינו להעביר את הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה.

לסיכום: התשובה לשאלה האם מותר לנייד את הכספים מפוליסת החיסכון לקופת גמל או לפוליסת חיסכון אחרת היא חיובית כלומר ניתן טכנית לבצע את ניוד הכספים.

עם זאת, הניוד עלול לגרום נזקים לחוסך הן מבחינת הרעת תנאי המשיכה, גביית מס הכנסה, אובדן ביטוחים נלווים וזכויות ביטוחיות כגן ותק מינימלי, אובדן מקדם קצבה מובטח ועוד.

ועל כך נאמר סוף מעשה במחשבה תחילה.


התשובה נכתבה על ידי רויטל דור-וילק, יועצת השקעות ופנסיה.
אין לראות בתשובות אלו כמתן ייעוץ השקעות ו/או יעוץ פנסיוני. מומלץ לקבל ייעוץ מוסמך לפני לפני ביצוע פעולות השקעה או שינויים בתיק הפנסיוני.

יש גם לכם שאלה בנושאי השקעות ופנסיה, לפרטים כנסו לדף שליחת שאלה ליועצת השקעות ופנסיה.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן