מקבל פנסיה תקציבית וממשיך להפקיד בקופות גמל, כיצד הוכל למשוך את הכספים ? (נובמבר 1, 2009)

שאלה:

אני גימלאי בן 65, המקבל פנסיה תקציבית וממשיך להפקיד בקופות גמל מאות שקלים בחודש.
בעוד שנתיים, בגיל 67 אני אמור לקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי.

רוב קופות הגמל שברשותי נזילות (יותר מ 15 שנה) ורק אחת מהן פתחתי לפני 3 שנים ונאמר לי בבנק שאחרי 5 שנים היא תהיה נזילה. אני מבין שיש תקנה מס' 3 למס הכנסה לפיה ההפקדות משנת 2008 ואילך יימשכו כקצבה.

 1. האם כל הסכומים שהפקדתי בקופות הנזילות משנת 2008 ועד היום ניתנות למשיכה ללא קנס, או מועברים לקצבה?
 2. האם הקופה הלא נזילה שפתחתי לאחר גיל 60, תוכל להפוך לנזילה בתום 5 שנים או שתעבור לקצבה?
 3. האם לאור תקנה 3 בתקנות מס הכנסה, לא כדאי להמשיך להפקיד כלל בקופות הגמל, מאחר והסכומים שיופקדו יועברו לקצבה?
 4. האם יועברו הסכומים המופקדים בקופות הגמל שלי (משנת 2008 ואילך) לקצבת הזקנה, ולא אוכל למשוך אותם בבת אחת?
 5. האם המעבר של הסכומים מקופת הגמל לקצבה, משמעותה שלא ניתן יהיה למשוך את כל הכסף בפעם אחת?

אוסיף הערה כי בבירור עם יועץ מס, הוא המליץ לבטל את ההפקדות בקופות הגמל.
אודה לך אם תוכלי להבהיר לי את העניין.

תשובה:

בכדי לענות באופן מלא, מקיף ונכון לשאלות אלה כדאי לקבל ייעוץ פנסיוני המותאם להנחיותיכם צורכיכם.

בתהליך הייעוץ הפנסיוני ייבדקו כלל חסכונותיכם הפנסיונים, ההשקעות וההכנסות הקיימות. בנוסף, יבוררו ההנחיות והצרכים העתידים, רמת הסיכון המתאימה לכם על פי העדפותיכם, מטרות החיסכון, שיעור המיסוי שייגבה מהקצבאות וכיוצ"ב.

למרות זאת, ננסה לענות על השאלות באופן כללי ובכך לסייע בהבנת חלק מהסוגיות שעלו. שאלות אלה משותפות לרבים ובהחלט חשוב לנו לחדד חלק מהאפשרויות העומדות בפניכם. עם זאת, אנו מבקשים מכל הקוראים לא להסתמך על תשובתנו זו כתחליף לקבלת ייעוץ פנסיוני או לפעול לפיה ללא קבלת ייעוץ כזה.

משיכת כספים שהופקדו בקופת גמל לאחר שנת 2008

בהנחה שהשואל ואנו הפקדנו את כל הכספים האמורים לקופות גמל הוניות במעמד עצמאי. כלומר, ההפקדות שביצענו היו לקופות גמל אשר אפשרו משיכת כספים חד פעמית וכן ההפקדות אליהן נעשו באופן פרטי וללא מעסיק הרי ש:

 1. הכספים שהופקדו לפני 2008 נהנים ממעמדם הקודם. כלומר, אנו זכאים למושכם באופן חד פעמי מקופות הגמל המקוריות בהן הפקדנו, על פי תנאי המשיכה והמועדים המקוריים.
 2. הכספים שהופקדו מ 2008 אמורים עקרונית להימשך כקצבה בלבד ולא באופן חד פעמי.

חשוב לדעת שכדי למשוך את הכספים האלה (שהופקדו מ 2008), יהיה עלינו להעבירם לקופת גמל שערוכה טכנית לשלם לנו את הכספים. קופת גמל זו נקראת קופת גמל משלמת לקצבה.

הכספים שהפקדנו מ 2008 אינם עוברים באופן אוטומטי מקופת הגמל הישנה שלנו לקופת גמל משלמת לקצבה ועלינו לבקש זאת בכתב ולמלא את הטפסים המתאימים כולל ציון שם קופת הגמל אליה נרצה להעביר את הכספים.
חלק מחברות הביטוח מציעות כיום, בנובמבר 2009, קופות גמל משלמות לקצבה. קופות גמל אלה ערוכות לקבל את הכספים מקופת הגמל הישנה ואחר כך לשלם אותם כקצבה או בתנאים מסוימים במשיכה חד פעמית.

כך למשל, אם הפנסיה התקציבית שלכם גבוהה מ 4,000 ש"ח לחודש, הרי שלפי הכללים הנהוגים כיום, תוכלו למשוך כספים שהופקדו מ 2008 באופן חד פעמי מקופת גמל משלמת לקצבה. המשיכה החד פעמית נקראת גם היוון והיא מתחשבת במיסוי שיושת עליכם ובמקדם הקצבה שיקבע עבורכם.

מקדם הקצבה חשוב לתהליך משיכת הכספים מקופת גמל משלמת לקצבה, שכן הוא קובע את הקצבה החודשית המגיעה לכם. כמו כן, על פי מקדם הקצבה נקבע גם הסכום למשיכה חד פעמית (היוון). קופת הגמל מחשבת את הקצבה המגיעה לחוסכים על ידי חלוקת סך הסכום שהם מבקשים למשוך במקדם הקצבה. כך למשל, אם חסכתם 20,000 ש"ח משנת 2008 בקופת הגמל ומקדם הקצבה שנקבע לכם הינו 200 הרי שהקצבה מכל הסכום תהיה 100 ש"ח לחודש. בדוגמא זו חילקנו את הסכום של 20,000 ש"ח במקדם הקצבה שהינו 200.

חלק מקופות הגמל המשלמות לקצבה המוצעות, כיום בנובמבר 2009, אינן מבטיחות את מקדם הקצבה מראש והן מציינות בתנאיהן הכלליים שהוא ייקבע רק בסמוך להודעת משיכת הכספים. חלק מקופות הגמל המשלמות לקצבה, המוצעות על ידי חברות הביטוח, מבטיחות מקדם קצבה מוסכם מראש. מאחר ומקדמי הקצבה עלולים להשתנות ולעלות עם השנים הרי שיש יתרון לקביעתו של מקדם קצבה מראש. כמו כן, ככל שמקדם הקצבה, שייקבע לחוסך, יהיה נמוך יותר, הרי שהקצבה תהיה גבוהה יותר.

כך לדוגמא, אם תעבירו 20,000 ש"ח לקופת גמל משלמת לקצבה, המבטיחה לכם מראש מקדם קצבה של 200 , הרי שהקצבה שתקבע לכם תהיה 100 ש"ח (על פי הדוגמא שהזכרנו לעיל). אם לעומת זאת, תעבירו את הכספים לקופת גמל הקובעת את מקדם הקצבה רק בעת המשיכה ואז כאשר תבקשו למשוך ויתכן וייקבע לכם מקדם קצבה של 250 הרי שהקצבה שתשולם לכם תהיה רק 80 ש"ח. כלומר הגידול במקדם הקצבה הביא לירידת הקצבה המשולמת.

הבטחתו של מקדם הקצבה מראש, חשובה גם משום שהיא קובעת את חישוב הסכום שיגיע לכם בעת משיכה באופן חד פעמי. להערכתנו, עדיף לפעול בתנאי וודאות מאשר בתנאי אי וודאות ולדעת מראש מה הסכום שישולם לנו.

כדאיות המשך ההפקדות לקופת גמל לאחר שנת 2008 והמשך אחזקת הכספים בקופת הגמל.

מבלי להתערב בשיקולי השואל להפסיק את הפקדותיו לקופות הגמל, נבקש להסב את תשומת לבכם, כי יועץ מס הוא אכן איש המקצוע המתאים כאשר מחשבים כיצד לקבל את מלוא הטבות המס המגיעות מהפקדות לקופות גמל. כמו כן, יועץ מס מומחה יוכל לחשב עבורכם את כדאיות ניצול הטבות מס אלה לעומת שיעור המיסוי שיושת על אותם כספים בעת משיכתם.
עם זאת, יועץ מס לא מוסמך לסייע לכם בנושאי השקעות או פנסיה והוא אינו קובע מה היקף החיסכון הדרוש לכם לשם מחיה שוטפת בפרישה או מעריך מה היקף ההפקדה הדרושה לשם השגת החיסכון הדרוש.

כמו כן, בצאתנו לפנסיה, רבים מאיתנו יבקשו לוודא כי חסכונותיהם הפנסיונים יושקעו בצורה סולידית ובטוחה ככל האפשר וכי רמת הסיכונים מתאימה להעדפותינו.
לכן, מומלץ לבדוק את מצב השקעותיכם, ולזכור כי קופות גמל רבות אינן סולידיות ויתכן שיהיה נכון לנייד את כספיכם למסלול השקעה אחר באותה קופת גמל או לקופה גמל אחרת.

לסיכום

כדי למשוך את הכספים שהופקדו מ 2008 בקופות גמל הוניות במעמד עצמאי (קופות גמל אשר אפשרו משיכת כספים חד פעמית וכן ההפקדות אליהן נעשו באופן פרטי וללא מעסיק) נהיה חייבים לבצע העברה לקופות גמל הערוכות טכנית לשלם את הכספים כלומר לקופות גמל משלמות לקצבה.

אם קופת הגמל הישנה שבה הפקדתם היא במעמד קופת גמל משלמת לקצבה הרי שלא תחויבו לבצע את העברת הכספים שכן היא ערוכה לשלם לכם את הכספים. עם זאת, אם לא נקבע לכם מקדם קצבה כדאי לבדוק כיצד ניתן לקבל הבטחה מראש למקדם זה.
אם קופת הגמל הישנה שלכם שבה הפקדתם היא במעמד קופת גמל לא משלמת לקצבה הרי שכדי למשוך את הכספים מ 2008 תצטרכו לבצע את ההעברה לקופת גמל משלמת לקצבה.

חשוב לתכנן את המעבר לקופת גמל משלמת לקצבה מבעוד מועד באופן כזה שהמשיכה לא תעשה מיידית וכן שיובטח לכם מקדם קצבה.

יש גם לקחת בחשבון שאיתור קופת גמל משלמת לקצבה מצריך היכרות מעמיקה עם מגוון הקופות המוצעות כיום לציבור.

לסיום נמליץ לכם לקרוא את המאמר משיכת כספים מקופת גמל משלמת לקצבה העוסק בקופות גמל במעמד עצמאי המשלמות לקצבה וכן בקופות גמל במעמד עצמאי שאינן משלמות לקצבה.


התשובה נכתבה על ידי רויטל דור-וילק, יועצת השקעות ופנסיה.
אין לראות בתשובות אלו כמתן ייעוץ השקעות ו/או יעוץ פנסיוני. מומלץ לקבל ייעוץ מוסמך לפני לפני ביצוע פעולות השקעה או שינויים בתיק הפנסיוני.

יש גם לכם שאלה בנושאי השקעות ופנסיה, לפרטים כנסו לדף שליחת שאלה ליועצת השקעות ופנסיה.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן