מי מטפל בהעברת כספים לקצבה חודשית ? (יולי 15, 2013)

שאלה:

אני עובדת מדינה אשר פרשה לפנסית גיל. בקופת גמל לקצבה (סכומים אשר הופרשו החל מ- 1/2008), הצטבר סכום אשר ברצוני להשתמש בו לצורך קצבה בנוסף לקצבתי הקיימת. קופת הגמל בה הצטבר הסכום (קו הבריאות) שולחת אותי למעביד, משרד הבריאות, והמעביד שולח אותי לקופת הגמל. באחריות מי לטפל בנושא העברת הסכום לקצבה חודשית?

תודה,
פנינה.

תשובה:

שלום פנינה,

תודה רבה על שאלתך החשובה. שאלתך נוגעת לרבים שהפקידו כספים בקופות גמל לא משלמות לקצבה משנת 2008 ואילך.

על מנת להבין כיצד לבצע משיכה של כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה יש למצוא את הרכב ההפקדות שבוצעו בפועל לקופת הגמל שלנו.

ההפקדות לקופת גמל אצל שכירים מורכבות מתמהיל של:

 • תגמולים מסוג תגמולי עובד – הפקדות על חשבון העובד/ת המהוות עד 7% מהמשכורת או חלק מהמשכורת.
 • תגמולים מסוג תגמולי מעביד – הפקדות על חשבון המעביד/ה המהוות עד 7.5% מהמשכורת או חלק מהמשכורת.
 • פיצויי פיטורין – הפקדות על חשבון המעביד/ה המהוות עד 8.33% מהמשכורת או חלק מהמשכורת.
  הפקדות אלה המיועדות לצבירת פיצויי פיטורין אשר ישולמו לעובד/ת בעת עזיבת מקום העבודה.

ניתן למצוא אצל החוסכים השכירים קופות גמל המכילות את כל המרכיבים מעלה או קופות גמל שמכילות רק חלק מהמרכיבים.
אצל עצמאים או שכירים שהפקידו באופן פרטי לקופת גמל לא משלמת לקצבה נמצא הפקדות מסוג תגמולים על חשבון החוסך.

החל משנת 2008 נקבע בחוק כי כל ההפקדות לקופת גמל יימשכו כקצבה.
למרות הקביעה כי הפקדות שבוצעו לקופת גמל לאחר 2008 יימשכו כקצבה, קיימים מקרים מיוחדים המאפשרים משיכה שלא כקצבה מתוך קופת גמל לא משלמת לקצבה, המקרים המיוחדים הם:

 • אם מדובר בכספי פיצויי פיטורין ניתן למשוך אותם כסכום חד פעמי ישירות מקופת הגמל לא משלמת לקצבה ואף לקבל פטור ממס הכנסה עד תקרה מסוימת.
 • אם מדובר במשיכת כספי תגמולים שהופקדו לקופת הגמל לפני 2008, מותר למשוך אותם בסכום חד פעמי ישירות מקופת הגמל הלא משלמת לקצבה ולקבל פטור ממס הכנסה.
 • קיים מקרה פרטי בו יאפשרו משיכת תגמולים ישירות מקופת גמל לא משלמת לקצבה (כולל תגמולים שהופקדו אחרי 2008) וזאת כאשר מדובר בחוסכים שממלאים את כל התנאים המפורטים יחדיו:
  • החוסכים הגיעו לגיל 67.
  • סך חסכונותיהם בקופת הגמל ממנה רוצים למשוך ביחד עם שאר החסכונות הפנסיונים הקיימים להם (קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה, לא כולל קרן פנסיה ותיקה) נמוך מאוד ואינו גבוה מסכום צבירה מזערי – היום ב 2013 סך של כ 90 אלף ש"ח.
  • עליהם להוכיח שהם :
   לא מקבלים קצבה כלשהי מקופת גמל משלמת לקצבה (לא כולל קצבה מקרן פנסיה ותיקה)
   או
   להוכיח שאם הם כן מקבלים קצבה מקופת גמל משלמת לקצבה אז שסך הקצבה שהם מקבלים (מכל קופות הגמל המשלמות כולל פנסיה תקציבית) גבוה מסכום הקצבה המזערי.
   היום ב 2013 סכום הקצבה המזערי הוא בהיקף של כ 4,500 ש"ח לחודש.

מקרה השלישי המצוין מעלה מפורט בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 סעיף 23.

העברת כספים לקופת גמל משלמת לקצבה

אם יש לנו בקופת הגמל הלא משלמת לקצבה, רכיב של תגמולים שהופקדו אחרי 2008 שרוצים למשוך ולא מדובר במקרה הפרטי המפורט בסעיף השלישי מעלה, הרי שנידרש להעבירם מקופת הגמל הלא משלמת לקצבה לקופת גמל משלמת לקצבה.

קופות גמל משלמות לקצבה הן מוצר פנסיוני שיודע טכנית לשלם קצבה והן כוללות פוליסת חסכון במעמד קופת גמל כדוגמת ביטוח מנהלים, קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית.

לאחר העברת הכספים לאחד מהמוצרים האמורים שייבחר, ניתן יהיה לבקש מקופת הגמל המשלמת לקצבה ולמשוך את הכספים כקצבה.
לעיתים, מדובר בקצבה נמוכה מאוד ואז יאפשרו לנו לקבל את הסכום באופן חד פעמי לאחר קיזוז מס הכנסה. כמו כן, יאפשרו לנו למשוך את הכספים בסכום חד פעמי לאחר תשלום מס הכנסה אם נוכיח שיש לנו קצבה חודשית בסכום מינימאלי המשולמת מהחסכונות הפנסיונים שלנו (היום ב 2013 סכום הקצבה המזערי הוא בהיקף של כ 4,500 ש"ח לחודש).

בשאר המקרים נקבל את הכספים כקצבה ונשלם עליה מס הכנסה בהתאם לשיעורי המס והפטורים להם אנו זכאים.
ניתן לקרוא על הנושא בהרחבה במאמר שכתבנו על משיכת כספים מקופת גמל משלמת לקצבה .

לסיכום:

כאשר מעוניינים למשוך כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה הרי שיהיה עלינו להבין מה סוגם. אם מדובר בפיצויי פיטורין או בתגמולים שהופקדו עד 31/12/2007 ניתן למשוך אותם ישירות מקופת הגמל הלא משלמת לקצבה. אם מדובר בתגמולים שהופקדו לאחר 31/12/2007 ולא מדובר במקרה מיוחד כפי שתיארנו, הרי שיהיה עלינו להעבירם מקופת הגמל הלא משלמת לקצבה למוצר שיודע לשלם קצבה כגון פוליסת חסכון, קרן פנסיה מקיפה או קרן פנסיה כללית.

לכן בתשובה לשאלה מי אחראי על הטיפול בנושא העברת הסכום לקצבה חודשית התשובה היא אנחנו.

ראשית עלינו לבחור קופת גמל משלמת לקצבה.

כדי לבחור מוצר פנסיוני שהינו קופת גמל משלמת לקצבה יש להכיר את המאפיינים של כל מוצר וזו כמובן שאלה הנוגעת לייעוץ פנסיוני.
הייעוץ הפנסיוני מסייע בבחירת מוצר מתאים לחוסך/חוסכת מבין כלל המוצרים המוצעים על ידי חברות הביטוח וקרנות הפנסיה.

אחרי הבחירה יש לבצע העברה של הכספים מקופת הגמל הלא משלמת לקצבה לקופת הגמל שנבחרה ואז לאחר שהכספים עברו ניתן לבקש מקופת הגמל המשלמת לקצבה למשוך הכספים.


התשובה נכתבה על ידי רויטל דור-וילק, יועצת השקעות ופנסיה.
אין לראות בתשובות אלו כמתן ייעוץ השקעות ו/או יעוץ פנסיוני. מומלץ לקבל ייעוץ מוסמך לפני לפני ביצוע פעולות השקעה או שינויים בתיק הפנסיוני.

יש גם לכם שאלה בנושאי השקעות ופנסיה, לפרטים כנסו לדף שליחת שאלה ליועצת השקעות ופנסיה.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן