עברתי מקרן פנסיה אחת לרעותה, האם זה יכול להשפיע על ביטוח השאירים ? (אפריל 21, 2013)

שאלה:

רויטל שלום, שאלה בנושא ביטוח שארים. לאחרונה עברתי מקרן פנסיה מקיפה אחת לרעותה, את הראשונה פתחתי ב-2005 וב-2012 החלפתי קרן.

בדו"ח השנתי תאריך ההצטרפות לקרן נרשם 2012, נאמר לי שתאריך ההצטרפות אמור להיות של הקרן הישנה (2005) מאחר ויש לשמור על וותק כי הוא משפיע על אחוז ההפרשות לשאירים, כך שאם רשום 2012 ולא 2005 אני מקבל פחות.

האם הדבר נכון? אם כן מה לעשות?

תודה רן

תשובה:

אכן הצדק עמך, השמירה על הוותק בקרן פנסיה מקיפה, חשובה מאוד. חשיבות הוותק נובעת מהצורך לשמר את איכות והיקף הביטוחים הגלומים בקרן הפנסיה המקיפה.

בעיקרון, קיימים שני ביטוחים בתוך קרן פנסיה מקיפה: ביטוח שאירים וביטוח נכות.

ביטוח השאירים ישלם לשאירינו (בן/בת זוג וילדים ולעיתים אף הורים) קצבה אם חס וחלילה הסתיימו חיינו לפני גיל הפרישה.
ביטוח הנכות בקרן פנסיה מקיפה, שהינו למעשה ביטוח אובדן כושר עבודה, משלם לחוסכים שנקלעים לאובדן כושר עבודה (בהתאם להגדרות תקנון קרן הפנסיה) קצבה חודשית.

שוויים של הביטוחים האמורים גבוה מאוד, בדרך כלל. אם מחשבים את שווין של קצבאות השאירים או קצבאות הנכות המשולמות מדי חודש במשך עשרות שנים, מגיעים לסכומים משמעותיים.

במהלך החיסכון בקרן הפנסיה המקיפה, עלינו לצבור תקופת אכשרה רצופה שאורכה 60 חודשים. תקופה זו משמעותית מאוד מבחינת איכות הביטוחים. כלומר, עלינו להפקיד לקרן הפנסיה מדי חודש ברציפות במשך 60 חודשים כדי לזכות במלוא היקף הביטוחים. נכון לומר, שהחוסך מבוטח חלקית כבר מרגע הצטרפותו לקרן הפנסיה המקיפה (למעט החרגות אישיות וכלליות שציינה קרן הפנסיה). עם זאת, כאשר קורה מקרה ביטוח כמוות או נכות, חס וחלילה, בודקת קרן הפנסיה ממה נגרם מקרה ביטוח זה.

 1. אם מקרה הביטוח נובע ממצב שלא הוחרג, אך נגרם מבעיה רפואית, ליקוי רפואי או תאונה, שהיו/קרו לחוסך, לפני הצטרפותו לקרן הפנסיה, הרי שהקרן תבצע בדיקה נוספת.
 2. הבדיקה הנוספת היא: האם תקופת האכשרה חלפה. כלומר האם החוסך צבר 60 חודשים לפחות מאז הצטרפותו/חידוש ההפקדות.
  (1) אם חלפו יותר מ 60 חודשים של הפקדות רצופות מאז ההצטרפות/חידוש ההפקדות, הרי שהחוסך מילא את חובתו ולכן הוא ושאיריו זכאים לקבל קצבאות מהביטוחים. זכאות זו ניתנת לחוסך למרות שמקרה הביטוח נגרם מבעיה שהייתה לחוסך עוד בטרם הצטרף לקרן הפנסיה.
  (2) אם לעומת זאת, לא עברו 60 חודשים מאז ההצטרפות/חידוש ההפקדות, החוסך או שאיריו לא יהיו זכאים לקצבאות הנובעות מהביטוחים.
 3. אם מקרה המוות/הנכות נגרם מבעיה הכלולה בהחרגות, לא ישולם לחוסך פיצוי.
 4. אם מקרה הביטוח נגרם ממחלה/ליקוי רפואי/תאונה שאירעו/החלו לאחר ההצטרפות לקרן הפנסיה, החוסך ושאיריו יהיו זכאים לקצבאות מהביטוחים.

המשמעות היא, שלאחר שחלפו 60 החודשים הראשונים מההצטרפות/חידוש ההפקדות, אנו מוגנים מבחינה ביטוחית כמעט בכל מקרה (למעט ההחרגות שנרשמו) וכל עוד אנו ממשיכים לשלם ברציפות את ההפקדות לקרן הפנסיה.

מכאן שהוותק שהושג ומילוי תקופת האכשרה מזכים אותנו בביטוחים עם כיסוי מלא יותר מזה שהיה לפני שצברנו את תקופת האכשרה. לכן, כל כך חשוב לשמור על הוותק.

במקרה שתואר בשאלה ברור שאם יכתבו לנו שתאריך תחילת ההפקדות הוא ב 2012 ולא ב 2005 כפי שצריך היה להיות, הרי שיבדקו את צבירת תקופת האכשרה רק מ 2012 וזה גורע מאיכות הביטוחים המגיעים לנו.

הערה חשובה לגבי מעבר מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת:

כאשר עוברים מקרן פנסיה מקיפה אחת לקרן פנסיה מקיפה שנייה, הרי שעל קרן הפנסיה אליה העברנו את הכספים, לשמור על הוותק ותקופת האכשרה שצברנו בקרן הראשונה. עם זאת, החובה לשמור על הוותק ותקופת האכשרה מתקיימת רק בתנאי שלא הייתה הפסקה בהפקדות לפני המעבר, בעת המעבר ולאחריו וכן שלא היה גידול בשכר ו/או בהיקף ההפקדות ו/או חל שינוי במסלול הביטוח.

אם חלה הפסקה בהפקדות הרי שכבר כעבור 3-5 חודשי הפסקה, תקופת האכשרה מתאפסת (אלא אם כן מפעילים הסדר ריסק זמני לתקופה מסוימת). כמו כן, מאחר והיקף הביטוח מחושב על פי השכר, ההפקדות ומסלול הביטוח, הרי שאם חלה עלייה בשכר או בהפקדות או שמסלול הביטוח מבטיח כיסוי גבוה ממה שהיה בעבר הרי שהיקף הביטוח הנדרש בעקבות שינויים אלה גדל.

במצב זה הוותק יישמר רק עבור השכר, ההפקדות ומסלול הביטוח לפיו חישבו לנו לראשונה את היקף הביטוח.  קרן הפנסיה תספור מחדש את תקופת האכשרה, עבור הגידול בהיקף הביטוח שנגרם בשל העלייה בשכר ובהפקדות הנוספות או בשל השינוי במסלול הביטוח.

ניתן לקרוא בהרחבה על הקשר בין השכר, ההפקדות ומסלול הביטוח להיקף הביטוחים במאמר: מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים.

לסיכום, אם עברת מקרן הפנסיה הראשונה לשנייה, מבלי שהפקדותיך השתנו או נפסקו ומבלי ששכרך עלה או מסלול הביטוח השתנה, אתה זכאי לשמירה על הוותק ותקופת האכשרה. לכן, על קרן הפנסיה המקיפה, אליה העברת את כספך, לדאוג לתיקון המצב כך שתאריך
ההצטרפות בה יהיה 2005.

על מנת לתקן את תאריך ההצטרפות, אנו ממליצים לשלוח לקרן הפנסיה מכתב רשום עם אישור מסירה. במכתב יש לבקש לתקן את הוותק ל 2005, לציין את כל הפרטים של הקרן ממנה העברת את הכספים, קרן הפנסיה שקבלה את הכספים, בקשת ההעברה והאישורים הרלבנטים.

במקביל, ניתן לפנות לסוכן הביטוח המטפל בקרן הפנסיה ולבקש ממנו לטפל בנושא.


התשובה נכתבה על ידי רויטל דור-וילק, יועצת השקעות ופנסיה.
אין לראות בתשובות אלו כמתן ייעוץ השקעות ו/או יעוץ פנסיוני. מומלץ לקבל ייעוץ מוסמך לפני לפני ביצוע פעולות השקעה או שינויים בתיק הפנסיוני.

יש גם לכם שאלה בנושאי השקעות ופנסיה, לפרטים כנסו לדף שליחת שאלה ליועצת השקעות ופנסיה.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן