חיסכון פנסיוני

מקסמו את הטבות המס בעת הפקדה בחסכונות הפנסיונים

אם הפסקתם לעבוד ולא השתלבתם במקום עבודה חדש, דאגו לשמר ביטוחים אישיים

בדקו מידי שנה את השינויים בתקנון קרן הפנסיה

בדקו את תקינות הפקדות החודשיות בחיסכון הפנסיוני

בסמוך לגיל הפרישה או לרצונכם לפרוש מומלץ לקבל ייעוץ פרישה

עדכנו את סוכן הביטוח לגבי שינויים שיכולים להשפיע על החסכונות הפנסיונים והביטוחים

דמי ניהול בחסכונות פנסיונים – שווה לבדוק מעת לעת

עדכנו את חברות הביטוח לפי הצורך

מומלץ לא לבצע שינויים בחסכונות הפנסיונים וביטוחים ללא בדיקת ההשלכות

כיצד למצוא את קופת הגמל שלי

אם אתם בעלי קרנות פנסיה: בדקו מה אחוז הזכאות שלכם לאובדן כושר עבודה

אם אתם בעלי קרנות פנסיה: בדקו מה אחוז הזכאות של השאירים

דאגו לביטוחים האישיים המשולבים בביטוח המנהלים וקרן הפנסיה בזמן עזיבת מקום עבודה

בצעו 8 משימות פשוטות כהכנה לייעוץ הפנסיוני

התחילו לחסוך לפנסיה כמה שיותר מוקדם !

שימו לב לדמי הניהול שנגבים מכם בפוליסות ביטוחי מנהלים

תשלום קצבת זקנה מביטוח לאומי מותנית בין היתר בתקופת אכשרה

דילוג לתוכן