רשימת שרותי ייעוץ מלאה

רשימת שרותים בתחום השקעות פיננסיות

הינו שירות ייעוץ השקעות הניתן לכם לאורך זמן. השירות כולל ביצוע "סדר פסח" בהשקעות ולאחריו נערכות בדיקות תקופתיות ומבצעים שינויים בתיק ההשקעות בהתאם לצורך.
הינו שירות ייעוץ השקעות המותאם במיוחד לאוכלוסיית הפנסיונרים. השירות כולל ביצוע "סדר פסח" בהשקעות ולאחריו נערכות בדיקות תקופתיות ומבצעים שינויים בתיק ההשקעות בהתאם לצורך.
הינו שירות ייעוץ השקעות נקודתי הניתן לכם עבור השקעה ספציפית. ייעוץ השקעות חד-פעמי ניתן לקבל עבור מגוון רב של נושאים. כגון: השקעת כספי פיצויים, כספים ממכירת דירה ועוד.
הינו שירות ייעוץ השקעות עבור עמותות, ארגונים ומלכ"רים. ייעוץ השקעות זה מתאים במיוחד לארגונים הרוצים להשקיע את כספם בצורה סולידית בארץ או בחו"ל בשקלים או במט"ח.

הינו שירות ייעוץ השקעות פרטי לתיק השקעות של חסוי.

הינו שירות יעוץ ההשקעות פרטי המותאם במיוחד לאותם מקרים בהם מצורפים הילדים לחשבון ההשקעות של ההורים.

הינו שירות המטפל בייעוץ והכוונה בנוגע להשקעות אלטרנטיביות שאינן חלות במסגרת ייעוץ ההשקעות הקלאסי.

ייעוץ הניתן לפני או תוך כדי עריכת יפוי כח מתמשך, בנוגע להשארת הוראות כיצד לטפל בתיק ההשקעות.

סיוע בייעוץ בנוגע לטיפול בתיק ההשקעות של ממונה בהמשך להפעלת יפוי כח מתמשך.

רשימת שרותים בתחום הפנסיה והביטוח

הינו שירות ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ובלתי תלוי הדואג לחסכון לפרישה. במסגרת השירות נסייע לכם לבנות את החסכון הפנסיוני המתאים ולדאוג לביטוחים האישיים.

הינו שירות מיוחד המיועד לעורכי דין ומגשרים העוסקים בדיני משפחה. שרות זה בא לסייע לעורך הדין והמגשר בחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדים.

מאפשר קבלת החלטות מושכלת באשר לאופן משיכת הכספים הפנסיונים. ידאג שבחירתכם תתאים לצורכיכם הפיננסים ותתחשב בשיקולי מס ככל הניתן.

הינו שירות ייעוץ פנסיוני שוטף אובייקטיבי ובלתי תלוי הדואג לחסכון לפנסיה. שירות מיועד ללקוחות שרות ייעוץ פנסיוני חד פעמי המעוניינים לקבל ליווי שוטף בתחום החיסכון הפנסיוני וביטוחים האישיים.

השירות יאפשר להבין מה יהיה מצבה הכלכלי של המשפחה, בתרחישים ונסיבות חיים שונות.

מטרת השירות היא לוודא שהמשפחה תוכל לשמור על רמת חיים נאותה, בכל מצב. במידה ונמצא כי הנכסים הקיימים אינם מספקים את צורכי המשפחה, המידע יסייע לכם בהבנת מצבכם ולשקול פתרונות אפשריים.

רשימת שרותים מיוחדים

אנו מעבירים הרצאות וסדנאות בתחומי השקעות, חסכונות פנסיונים ובנקאות. הסדנאות מתמקדות בהשקעות סולידיות. כמו כן, ניתן להזמין הרצאות וסדנאות עבור קבוצות מאורגנות.
הינו שירות המתאים למי שברשותו חשבון השקעות בחו"ל או מעוניין בחשבון כזה. במסגרת השירות נסייע לכם לבחור את הבנק המתאים בחו"ל וללוות את כל תהליך פתיחת החשבון ובניית תיק ההשקעות.

שרות לתכנון אסטרטגי של תיק השקעות גדול.

ייעוץ וסיוע בטיפול בעיזבון פיננסי, הינו שירות שנועד לסייע ליורשים לטפל בהשקעות הפיננסיות שבעיזבון.

השירות מאפשר תכנון ובניית תזרים מזומנים נוסף לפנסיונרים על הקצבאות שמקבלים מקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים.

התזרים יבנה מתוך הנכסים הפיננסים והפנסיונים שקיימים לפנסיונרים.

שרות מיועד לבעלי תיק השקעות משותף, הנמצאים בשלבי הפרדת הנכסים ומעוניינים לפצל את תיק ההשקעות הפיננסיות שלהם לשניים.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן