אגרות חוב (אג"ח) סולידיות – חלק ב'   (אוקטובר 19, 2008)

אגרות חוב סולידיות, מהוות מרכיב חשוב ולעיתים עיקרי בתיקי ההשקעה של לקוחות סולידיים.

בבורסה נסחרות אגרות חוב רבות, חלקן סולידיות וחלקן תנודתיות המבטיחות את החזר ההשקעה ואת תשלומי הריבית במועדים קבועים מראש.

למרות ההבטחה הקיימת בכל אגרת חוב, לא כל החברות או המדינות שהנפיקו אגרות חוב ממלאות אחר ההבטחתן.

בחלקו הראשון של המאמר על אגרות חוב סולידיות פרטנו מהן אגרות חוב סולידיות, על מנת שנוכל לבחור את המתאימות לתיקי ההשקעה שלנו. כמוכן, מהי משמעותו של דירוג אגרות חוב ותאור תהליך ההשקעה באגרת חוב.

בחלק זה של המאמר, נפרט:

 • כיצד מחושבת תשואה לפידיון
 • מהו חישוב התשלום המגיע לנו מהקופון
 • מהו ההסבר לשינויים במחיר אגרת החוב במהלך חייה
 • ועוד כמה דברים שכדאי לדעת

דוגמא להשקעה באגרת חוב סולידית

אגרות חובבדוגמא זו בחרתי באגרת חוב ממשלתית שקלית. נבחר להשקיע בשחר 2680. מאחר ומדובר באגרת חוב ממשלתית היא נחשבת לבעלת דירוג גבוה מאוד.

נתוני אגרת החוב שבדוגמה נכונים ל-20 לאוגוסט 2008 ועל פיהם השחר 2680 מבטיחה החזר קרן ב-30 לאפריל 2011, בעוד כשנתיים ו-8 וחצי חודשים (=תקופה מ-20 לאוגוסט 2008 ועד הפירעון).

כמו כן מבטיחה השחר תשלום קופון שנתי ברוטו, בשיעור של 7% מדי שנה בכל 30 לאפריל עד לפירעון.

נכון ל-20 לאוגוסט 2008, נסחרה השחר 2680 במחיר של 107.33 אגורות ליחידת אגרת חוב אחת. מחיר שמבטיח תשואה לפידיון ברוטו של 4.89% לשנה. כלומר, מי שרכש את השחר 2680 ב-20 לאוגוסט 2008, במחיר 107.33 אגורות ויחזיק בה עד ליום הפירעון, יזכה לתשואה שנתית ברוטו לפני עמלות ומס בשיעור של 4.89%.

לפי תנאי שחר 2680 אם יירכש ב-20 לאוגוסט 2008, הרי שישלם 100 אגורות ב-30 לאפריל 2011 ועוד 3 תשלומי קופונים בהיקף של 7 אגורות מדי שנה בכל 30 לאפריל בין 2009-2011.

חישוב תשואה ברוטו לפדיון באגרת חוב

בסעיפים הבאים נכנס מעט לחישובים מתמטים. מי שמעדיף לא להתעמק בחישובים אלו יכול לקפוץ לסעיף: "אחזקת אגרת החוב בתיק ניירות הערך".

מכיוון שאין דרך לבורסה לדעת מה יעשה כל משקיע עם הקופונים שהוא מקבל פעם בשנה, היא מניחה שהם יושקעו חזרה מיד עם קבלתם באותה תשואה שהאגרת חוב נותנת. זוהי כמובן הנחה שלא תמיד מעשית, שכן הריביות בשוק משתנות תדיר. למרות הבעייתיות בהנחה זו, כך מחשבת הבורסה את התשואה לפדיון.

הבורסה מניחה שאם נהוון את התקבולים שהם תשלומי הקופונים והקרן לפי התשואה לפדיון, הרי שהם יהיו שווים למחיר הנוכחי של אגרת החוב בעת הרכישה.

ההיוון של הקופון או הקרן שווה לחלוקת הקופון או הקרן ב-1 ועוד שיעור התשואה בחזקת התקופה שעברה מהרכישה.

דוגמא מספרית לחישוב התשואה לפדיון באגרת חוב

להלן יובא חישוב התשואה ברוטו לפדיון באגרת החוב שחר 2680 שתנאיה מיום ה-20 לאוגוסט 2008 היו:

א. החזר קרן ב-30 לאפריל 2011 עוד כשנתיים ו-8 וחצי חודשים = (2.69 שנים).

ב. תשלום קופון שנתי ברוטו בשיעור של 7% מדי 30 לאפריל בכל שנה עד לפירעון. (בעוד 0.69 שנים, 1.69 שנים ו 2.69 שנים).

לכן כדי להוון את התקבולים או לחשב מה שוויו של כל תקבול אם היה מתקבל ב-20 לאוגוסט 2008, נבצע את החישובים הבאים:

 1. ידוע שבעוד 0.69 שנים נקבל 7 אגורות לכל יחידה של אגרת חוב.כדי למצוא מה ערכן של 7 האגורות האלה אם היו משולמות ביום רכישת אגרת החוב ב-20 לאוגוסט 2008, נבצע את חישוב ההיוון הבא:
  (0.69)^(1.0489) / 7 = 6.7731 אגורות
  כלומר אם היו משלמים לנו כבר ביום הרכישה 6.77 אגורות והיינו משקיעים אותם בריבית בשיעור התשואה לפדיון 4.89%, היינו מקבלים כעבור 0.69 שנים 7 אגורות.
 2. בנוסף ידוע שבעוד 1.69 שנים נקבל 7 אגורות לכל יחידה של אגרת חוב כדי למצוא מה ערכן של 7 האגורות
  האלה אם היו משולמות ביום רכישת אגרת החוב ב-20 לאוגוסט 2008, נבצע את חישוב ההיוון הבא:
  (1.69)^(1.0489) / 7 = 6.4573 אגורות
  כלומר אם היו משלמים לנו כבר ביום הרכישה ב-20 לאוגוסט 2008, 6.45 אגורות והיינו משקיעים אותם בריבית בשיעור התשואה לפדיון 4.89%, היינו
  מקבלים כעבור 1.69 שנים 7 אגורות.
 3. בנוסף, ידוע שבעוד 2.69 שנים נקבל 107 אגורות לכל יחידה של אגרת חוב שנובעים מתשלום הקרן של 100 אגורות לכל יחידת אגרת חוב וכן קופון של 7 אגורות על כל יחידת אגרת חוב.כדי למצוא מה ערכן של ה 107 אגורות אם היה משולמות ביום רכישת אגרת החוב ב-20 לאוגוסט 2008, נבצע את חישוב ההיוון הבא:
  (2.69)^(1.0489) / 7 = 94.1042 אגורות
  כלומר אם היו משלמים לנו כבר ביום הרכישה ב-20 לאוגוסט 2008, 94.10 אגורות והיינו משקיעים אותם בריבית בשיעור התשואה לפדיון 4.89% היינו מקבלים כעבור 2.69 שנים 107 אגורות.
 4. סך כל ההיוונים האלה אמור להיות שווה למחיר האגרת ביום הרכישה ב-20 לאוגוסט 2008 ובאמת:6.7731 + 6.4573 + 94.1042 = 107.33 אגורות כלומר התשואה השנתית לפדיון שפרסמה הבורסה בשיעור של 4.89% אכן מאפשרת להוון את תשלומי הקרן והריבית לשווי של מחיר האגרת ביום הרכישה.

אחזקת אגרת החוב בתיק ניירות הערך

לאחר רכישת אגרת החוב תוצג האחזקה באגרת החוב בדו"ח ניירות הערך שלנו ותתווסף לשאר אחזקותינו.

במהלך חיי האגרת ישתנה מחירה מדי יום.
כך למשל אם השקענו ב-20 לאוגוסט 2008, סכום של 10,000 ? באגרת החוב שחר 2680 במחיר של 107.33 אגורות ליחידת אגרת אחת, הרי שכמות אגרות החוב שנרכוש בסכום זה היא 9,317 יחידות או ערך נקוב.

מדי יום עם השינוי במחיר האגרת ישתנה גם סך הכל השווי.
כך לדוגמא אם מחירה של האגרת עלה ל 114 אגורות הרי שסך שווי אחזקותינו באגרת יהיה 10,621 ?.

מחירה של אגרת החוב נקבע על פי הביקוש וההיצע בשוק ההון והוא מושפע ממגוון פרמטרים המשפיעים על מחיר אגרת החוב וכוללים בין היתר את:

 • מרכיב הריבית היחסית לה זכאים מחזיקי אגרת חוב.
 • מרכיב ההצמדה למדד אם מדובר באגרת חוב צמודת מדד.
 • מרכיב ההצמדה לשער החליפין אם מדובר באגרת חוב צמודת מטבע חוץ.
 • שינויים בשיעורי הריבית בארץ ובחו"ל.
 • חוסנם הפיננסי של מנפיקי אגרת החוב ועוד ועוד.

לכן, מחיר אגרת החוב משתנה מדי יום ומשפיע על שווי האחזקה הכולל בתיק ניירות הערך שלנו.

תשלום הקופון והתאמת שער של אגרת חוב

ימים אחדים בדרך כלל שבועיים או שלושה שבועות לפני תשלום הקופון יירד מחיר אגרת החוב בבורסה כיוון
שהיא תיסחר בלי תלוש (=ב"ת) כלומר בלי קופון או במילים אחרות נראה בדו"ח ניירות הערך שלנו ירידה לכאורה בשווי ההשקעה.

על אף הירידה במחיר האגרת חוב ובשווי אחזקותינו לא מדובר כאן בהפסד. זוהי התאמת שער והיא מתרחשת בכל פעם שנייר ערך מחלק תשלום. כך למשל בעת קבלת קופון מאגרת חוב.

דוגמא להתאמת השער של אגרת חוב

רכשנו אגרת חוב שקלית לא צמודה למדד שתאריך פירעונה הוא לעוד שנה, במחיר 96 אגורות וכן היא משלמת קופון מדי חצי שנה בשיעור של 2%.

על פי כללי אגרת החוב ידוע כי בעוד שנה בעת הפירעון נקבל 100 אגורות ועוד 4 אגורות מתשלומי הקופונים ששולמו (2 אגורות בכל חצי שנה).

במהלך השנה נוכל לראות בדו"ח ניירות הערך את האחזקה באגרת החוב כך שעם רכישת אגרת החוב יהיה שוויה 96 אגורות.

כעבור חצי שנה ובסמוך לתשלום הקופון החצי שנתי נראה כי מחירה של אגרת החוב יעלה אל ה-100 אגורות.

הסיבה לעלייה זו נעוצה בעובדה שמחיר אגרת החוב אמור להגיע לקראת סוף השנה ל-100 אגורות לכן,
כעבור חצי שנה יטפס מחיר אגרת החוב במחצית מהסכום ב-2 אגורות מ-96 אגורות ל-98 אגורות.

בנוסף יעלה מחיר אגרת החוב בעוד 2 אגורות בשל תשלום הקופון החצי שנתי. לכן בסך
הכל כעבור חצי שנה המחיר אמור לעלות ל-100 אגורות.

כמובן שכפי שהזכרנו, מחיר אגרת החוב מושפע מגורמים נוספים מלבד סיבות אלה עד כדי קביעת מחיר שונה ורחוק מאותם 100 אגורות. עם זאת, לצורך הדוגמא נניח שאגרת החוב מתנהגת כמתואר לעיל ומחירה מגיע
ל-100 אגורות כעבור חצי שנה מיום הרכישה.

עם קבלת הקופון יועברו 2 אגורות לחשבון העובר ושב בניכוי המס שעלינו המשקיעים הפרטיים לשלם נכון לאוקטובר 2008 מדובר במס בשיעור של 15%. בחלק מהמקרים כגון אצל משקיעים מוסדיים אין מנכים מס. סך
הכל יועברו לחשבון עובר ושב 1.7 אגורות.

במקביל ייגרעו 1.7 אגורות ממחיר אגרת החוב כפי שהופיע בדו"ח ניירות הערך ולכן ישפיע על שווי האחזקה באגרת החוב ובשווי הכולל של ניירות הערך.

כלומר אנו נראה בדו"ח ניירות הערך שמחיר אגרת החוב ירד ב 1.7 אגורות ואת סך הכל הירידה בשווי אחזקותינו.

בנוסף לכך יעודכן גם מחיר הרכישה (עלות מתואמת) של אגרת החוב ובמקום 96 אגורות יופחתו 1.7 האגורות. כלומר כעת נראה שמחיר העלות יהיה 94.3 אגורות.

כך למעשה עוזר הבנק לתיקון בחישוב שיעור הרווח או ההפסד מהאחזקה באגרת החוב. כי ההשוואה של מחיר אגרת החוב הנוכחי נעשית מול מחיר רכישה נמוך יותר. הבנק למעשה מתחשב בכך שקבלנו כספים
(קרן ו/או קופונים) שהועברו לעובר ושב וכולל אותם בחישוב התשואה.

למעשה בתום תהליך תשלום הקופון, יורד השווי בתיק ניירות הערך בהיקף של הקופון ששולם ויש לזכור שלמעשה קבלנו את ההפרש ישירות לעובר ושב כך שלא הפסדנו.
בנוסף שיעור השינוי במחיר האגרת מתעדכן על ידי שינוי במחיר הרכישה (עלות מתואמת) ומתחשב בתשלום שקבלנו.

פירעון אגרת החוב

עם סיום חייה של אגרת החוב נקבל לכל יחידת אגרת חוב שנחזיק 100 אגורות ובנוסף כמובן גם את הקופון האחרון שנצבר בגין התקופה האחרונה.

אגרת החוב "תיעלם" מדוח ניירות הערך ואנו נקבל זיכוי מלא של הקרן והקופון לעובר ושב.

התשואה בפועל מאחזקת אגרת החוב עד לפדיון אינה התשואה ברוטו. כמובן שיש להתייחס לתשואה נטו לאחר עמלות ומס.

את עמלות הרכישה ודמי המשמרת נעמיס על עלות הרכישה. את עמלת הפידיון נעמיס על מחיר הפידיון של אגרת החוב. את המיסוי נפחית מהקופון ומההפרש בין מחיר העלות למחיר הפידיון.

לסיכום

בשני חלקי המאמר על אגרות חוב סולידיות ענינו על שאלות כגון:

 • בחירת אגרות חוב סולידיות
 • דירוג אגרות חוב
 • חישוב תשואה לפדיון באגרת חוב שקלית
 • חישוב תשלום קופון
 • שינויים במחיר אגרת החוב במהלך חיי אגרת החוב
 • תזרים הכספים מאגרת חוב ועוד

מטבע הדברים ישנן שאלות רבות נוספות הנוגעות למאפיינים שונים באגרות חוב כגון: תזמון רכישה ומכירה באגרות חוב והתאמתן לנסיבות השוררות בשוק ההון, רכישת אגרות חוב באמצעות קרנות נאמנות או תעודות סל ועוד עיניינים רבים אחרים שקצרה כאן היריעה מלתאר.

אם תרצו לקבל מידע נוסף בנושא אגרות חוב או שהינכם זקוקים לייעוץ השקעות בנושא, אשמח להיפגש עמכם ללא כל התחייבות.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן