מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – ביטוח מנהלים, מאפיינים נוספים   (מרץ 9, 2010)

מאמר זה הוא חלקו השני של המאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – ביטוח מנהלים, מאפיינים עקריים.
בחלקו הראשון של המאמר תארנו מהו ביטוח מנהלים על מאפייניו העקריים, ובחלק זה אנו נוסיף ונתאר עבורכם מאפיינים נוספים שכדאי להכיר.

ביטוח מנהלים – מאפיינים נוספים:

 • חברת הביטוח מנהלת את החיסכון ומשקיעה את הכספים על פי מסלול השקעה שנבחר על ידי החוסך. ניתן לבחור מסלול השקעה תנודתי המכיל מניות או לחילופין מסלול השקעה פחות תנודתי שאינו מכיל מניות כלל או אף מסלול השקעה סולידי המבטיח הצמדה למדד.ביטוחי המנהלים מציעים מגוון מסלולי השקעה וניתן להתאימם לטעמי החוסך במהלך תקופת החיסכון בביטוח המנהלים.
 • חברת הביטוח גובה דמי ניהול עבור ניהול הכספים וכן פרמיות עבור הביטוחים שביקש השכיר. דמי הניהול הנהוגים כיום בביטוח מנהלים הם כ 13%-5% מההפקדות השוטפות החודשיות ועוד כ 1.5%-1.2% מהחיסכון המצטבר.
 • מדינת ישראל מעודדת את השכירים לחסוך לקראת הפנסיה. היא מאפשרת למעסיק ולשכיר להפקיד כספים בביטוח המנהלים לפי אחוזים מהמשכורת (22%-18%). הפקדות הכספים בביטוח המנהלים, מוגבלות במידה מסוימת על ידי תקנות המס.למעסיק מותר להפקיד עבורנו עד לשכר של כ-32,000 ש"ח בחודש (4 פעמים המשכורת הממוצעת במשק). הפקדותיו של המעסיק ייחשבו כהוצאות מוכרות ולכן מפחיתות את היקף ההכנסה עליה ישלם מס הכנסה (ניכוי).השכיר נהנה מכך שהפקדות אלה אינן נחשבות להכנסה נוספת ולכן גם הוא אינו מחויב לשלם עליהן מס הכנסה וביטוח לאומי. בנוסף, מאפשרת המדינה לשכירים לקבל גם החזרי מס על חלק מההפקדות שהם
  מבצעים (זיכוי) ואף מכירה בחלק מהמקרים בהפקדותיהם כהוצאות (ניכוי).המדינה קבעה תקרה למשכורות השכיר שיקבלו את ההטבות האלה. המשכורות שלפיהן נקבל הטבות, נקבעות בהתאם לסטאטוס התעסוקתי שלנו כשכירים, הרכב השכר והיקף ההפקדות שמפקידים עבורנו לחסכונות הפנסיונים. ראה הטבות מס לשכירים החוסכים בביטוח מנהלים.
 • אם המעסיק יפקיד עבורכם בביטוח המנהלים הפקדות, שיחושבו על פי משכורת הגבוהה מ-32,000 ש"ח, יתייחסו להפקדות עודפות אלה כהכנסה נוספת לשכיר. במקרה כזה יחויב השכיר במס הכנסה וביטוח לאומי בגין ההפקדות העודפות. במצב כזה מכל 100 ש"ח נוספים שיופקדו עבור השכיר על ידי המעסיק, מס הכנסה יגבה לפחות 40%-30%, כלומר השכיר יקבל רק 60-70 ש"ח מכל 100 ש"ח.כתוצאה מכך, שכירים רבים מבקשים שיעבירו להם את ההפקדות הנוספות המגיעות להם, לחסכונות אחרים במטרה למצות הטבות מס נוספות שייתכן ומגיעות להם ואחר כך לחסכונות אחרים שאינם קופות גמל. בחלק מהמקרים הם אמנם ישלמו על כך מס הכנסה אך לא יחויבו במגבלות של קופת גמל כמשיכה בגיל הפרישה או במשיכה כקצבה בלבד.
 • ניוד ביטוח המנהלים – כיום ניתן להעביר את היתרה שהצטברה בביטוח המנהלים שלכם לביטוח מנהלים אחר, לקרן פנסיה ולקופת גמל ולשמור על הוותק והטבות המס לגבי אותה יתרה. לפני ביצוע הניוד חשוב מאוד לבדוק האם אנו מאבדים זכויות שנצברו לנו כגון מקדמי קצבה טובים, עלויות ביטוח נוחות שניתנו לנו כשהיינו צעירים ובריאים, האם נחויב בקנסות בשל הפסקת ההפקדות, האם יגבו מאיתנו בחסכון החדש אליו עברנו דמי ניהול נמוכים יותר ועוד.הערה: על פי החלטת המפקח על הביטוח, החל מה-1 לינואר 2013 לא ניתן למכור, ביטוחי מנהלים עם הבטחת מקדם קצבה קבוע, לחוסכים מתחת לגיל 60.רק אם נוכל לעבור מבלי לאבד את הזכויות שצברנו או מבלי לוותר על זכויות החשובות לנו אפשר לשקול את המעבר בחיוב.
 • רצף ההפקדות בביטוח המנהלים חשוב מאוד ולא ניתן להפסיקו מעבר לתקופה קצרה בלבד. ההפקדות חייבות להגיע לחברת הביטוח לא יאוחר מהמועדים הקבועים על פי החוק, בדרך כלל בתחילת החודש, הן בשל תקנות מס הכנסה ובשל תנאי הביטוח.אם רצף ההפקדות נפסק למשל בשל עזיבת מקום העבודה, הפוליסה תוקפא אחרי זמן מסוים שהינו בדרך כלל כ 90-150 יום והביטוחים הגלומים בפוליסה עלולים להתבטל וכך גם שאר התנאים שהובטחו לנו.לעיתים מדובר בביטוחים שחשובים לנו מאוד כיון שהשגנו אותם במחירים זולים כאשר מצב בריאותנו היה שפיר ואילו כעת אם ננסה להשיג ביטוח חיים ו/או ביטוח אובדן כושר עבודה ייתכן שמצב בריאותנו הורע
  וחברת הביטוח תסרב לבטח אותנו בסכומים אלה אלא אם כן נשלם פרמיה גבוהה בהרבה.
 • כמובן שהדרישה להמשיך ולהפקיד כספים מדי חודש מחייבת אותנו ואין גמישות רבה מבחינה זו בהשקעה בביטוח המנהלים. במקרה של הפסקת ההפקדות קיים בביטוח המנהלים מנגנון המאפשר שימור לכיסויים הביטוחיים והנקרא בעגה המקצועית ריסק זמני. בדרך כלל תאפשר לנו חברת הביטוח להודיע לה על הבקשה
  להפעלת הריסק הזמני עד 90 יום לאחר הפסקת ההפקדות.חברת הביטוח תאפשר שמירה על הכיסוי הביטוחי לאחר הפסקת ההפקדות ובתנאי שלא משכתם או העברתם כספים מחלק החיסכון שבביטוח המנהלים. ניתן לשלם עבור שימור הכיסוי הביטוחי מתוך החיסכון שהצטבר לשכיר בחלק החיסכון (לא הפיצויים) שבביטוח המנהלים. ניתן להמשיך לשלם בדרך זו, כל עוד יש כספים בחלק החיסכון שבביטוח המנהלים או שלא הגענו למגבלת התקופה המקסימאלית, שהוגדרה על ידי החברה בפוליסה לריסק זמני (בדרך כלל עד שנה-שנתיים).ניתן לשלם עבור הריסק הזמני גם באופן עצמאי מאמצעי תשלום אחרים. ב-90 הימים הראשונים שלאחר הפסקת ההפקדות ניתן הריסק הזמני לשכיר באופן אוטומטי אלא אם כן הודיע לחברה בסמוך להפסקת ההפקדות שהוא אינו מעוניין בכך. הפעלת הריסק הזמני ב-90 הימים הראשונים שלאחר הפסקת ההפקדות
  כרוכה בתשלום והשכיר משלם דרך חלק החיסכון שהצטבר לו.פרק זמן זה של 90 יום נותן לשכיר שהות ואפשרות להתארגן עד שימצא פתרון חדש. אין חובה להאריך את הריסק הזמני מעבר ל-90 הימים הראשונים. אם לא מודיעים לחברת הביטוח על רצונכם להאריך את הריסק
  הזמני מעבר ל-90 הימים הראשונים, הוא יופסק ולכן הביטוחים יתבטלו !!!לכן, אם ביטוחי החיים ושאר הביטוחים שרכשתם, חשובים לכם עליכם לדאוג לחלופה מתאימה גם בפרק הזמן שאינכם עובדים ונמצאים בין עבודות. חלק בוחרים לממן את הביטוחים הללו דרך החיסכון שצברו וחלק
  יכולים לממן זאת באמצעים אחרים.
 • שימור תנאי הפוליסה – מאפיין חשוב נוסף בפוליסת ביטוח מנהלים הוא האפשרות לחדש אותה אם לא חלפו 12 חודשים מהפסקת ההפקדות. אנו נוכל לחדש את ההפקדות ולהינות מהתנאים המקוריים של הפוליסה, למעט חידוש הכיסויים הביטוחיים, אלא אם כן שילמנו עבור הריסק זמני.
 • קבלת הלוואות – בחלק מחברות הביטוח ניתן לקבל הלוואה בהיקף של עד ל 50% מהכספים שנצברו לכם בפוליסת ביטוח המנהלים או עד לסכום מוגבל בהיקף של עד 100,000 ש"ח. שיעורי הריבית שחברות הביטוח נוהגות לגבות נמוכים בדרך כלל מהשיעורים הנהוגים בהלוואות הבנקים.בנוסף, ההלוואות הן לתקופה של 3-5 שנים ובדרך כלל לא נגבית בהן עמלת פירעון מוקדם, עמלת פתיחת תיק או עמלת העמדת הלוואה. חלק מחברות הביטוח מגביל את מתן ההלוואות רק בביטוחי מנהלים בהם קיימות
  יתרות כספים נזילות הניתנות למשיכה מיידית. יתרות כאלה ניתן למצוא בביטוחי מנהלים ישנים שצברו כספים עד 2007.
 • רישום מוטבים – בביטוח המנהלים ניתן לציין את שמות המוטבים שיקבלו פיצוי כספי אם יקרה מקרה ביטוח שיפעיל את הביטוחים הנלווים. כך למשל, אם נרכש ביטוח נלווה מסוג ביטוח חיים, הרי שבמקרה מותו של השכיר יקבלו המוטבים ששמם צוין, פיצוי כספי. השכיר רשאי לשנות את שמות המוטבים, במשך כל תקופת
  קיומה של פוליסת ביטוח המנהלים.
  ההודעה על שינוי המוטבים חייבת להיות בכתב ולהימסר לחברת הביטוח. מותר לשכיר לקבוע כמה מוטבים ומה יהיה חלקם בפיצוי שישולם.במידה ולא נרשמו מוטבים, כי אז הכספים ינתנו על פי צו ירושה או צו קיום צוואה וזאת במסגרת חוק הירושה.טיפ: מומלץ לבחון מידי שנה את המוטבים שקבעתם והאם אלה עדיין המוטבים המתאימים מבחינתכם. כך למשל בני זוג שהתגרשו והתחתנו בשנית ייתכן וירצו לשנות את שמות המוטבים לשמות בני זוגם החדשים.עוד מידע בנושא תמצאו במאמר עצות וטיפים לניהול חשבונות הבנק והכספים לאחר פרידה מבן/בת הזוג.כאשר אתם מציינים את שמות המוטבים בפוליסת ביטוח המנהלים שלכם הקפידו לכתוב את שמם המלא וכן את מספר תעודת הזהות כך שזהותם תהיה ברורה וחד משמעית.
 • ביטוח המנהלים מחייב את המעסיק מבחינת ההפקדות. מאחר ומדובר בפוליסה הרי שהיא שוות ערך לחוזה. לכן אם המעסיק מאחר בתשלומים הוא חייב להשלימם ואף לשלם עליהם ריבית פיגורים. חברת הביטוח חייבת לפעול נגד המעסיק, אם הוא אינו מפקיד כספים כמוסכם ובדרך זו מגינה על זכויות העובד.בנוסף, אם המעסיק לא שילם את חובו במשך חצי שנה והשכיר נפגע והיה זכאי לתשלומי ביטוח, תשלם לו חברת הביטוח ללא קשר לחובו של המעסיק. יתרה מכך אם המעסיק לא שילם את חובו במשך עד חצי שנה והגיע מועד תום הפוליסה הרי שחברת הביטוח תצטרך להשלים לשכיר את התשלומים כאילו שולם חובו של המעסיק. בחלק מהמקרים תחויב חברת הביטוח לשלם לשכיר את כל התשלומים עד שנה מיום החוב גם אם קיים חוב למעסיק.

תיאורו של ביטוח המנהלים במאמר זה, מתאים לפוליסות החדשות הנהוגות כיום במרץ 2010. עם זאת, לחלקנו יש פוליסות ביטוחי מנהלים ישנות השונות מאוד ממה שתיארנו. חלקן מאפשרות קבלת חלק מהכספים במשיכה חד פעמית.
בחלקן משלמים דמי ניהול נמוכים, בחלקן אין מסלולי השקעה לבחירה ועוד.

ביטוח מנהלים – סיכום

ביטוח מנהלים דואג לשכיר בכמה מישורים:

 1. במקרה בו יגיע לגיל הפרישה ויזדקק למקורות מחיה – או אז תשולם לו קצבה מתוך הכספים שצבר.
 2. במקרה מוות לפני הגעה לגיל הפרישה – או אז יקבלו השארים פיצוי כספי חד פעמי או הכנסה חודשית שיאפשרו להם מחיה שוטפת.
 3. במקרה נכות לפני הגעה לגיל פרישה – יקבל השכיר פיצוי חודשי עד לחזרתו לעבודה או עד לגיל 60. אם יירכש מאפיין השחרור המוזכר מעלה, יזכה השכיר להמשך הצטברות חסכונותיו לגיל הפרישה על חשבון חברת הביטוח.

במאמר זה על שני חלקיו תארנו את ביטוח המנהלים, במאמר הבא נתאר לכם את קרן הפנסיה.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן