השקעה באמצעות קרנות נאמנות   (יוני 16, 2009)

קרנות נאמנות הינן חלק חשוב מאפיקי ההשקעה הנסחרים בשוק ההון. רבים בוחרים להשקיע בקרנות נאמנות, על פי המלצת יועץ ההשקעות בבנק או מנהל התיקים.

על מנת לקבוע האם ההשקעה דרך קרן נאמנות מתאימה לכם, כדאי להכיר מהם המאפיינים בהשקעה פיננסית זו. כך תוכלו לקבוע האם השקעה בקרן נאמנות מתאימה למטרותיכם מבחינת תקופת ההשקעה, הסיכון ועוד.

במאמר זה תוכלו למצוא הגדרה לקרנות נאמנות והסבר מפורט על מאפייני ההשקעה בקרנות נאמנות.

מהי קרן נאמנות

קרנות נאמונותקרן נאמנות קונה ניירות ערך, כגון אגרות חוב ומניות בכספים שהיא מקבלת מהמשקיעים. המשקיע קונה בה יחידות והן נקראות יחידות השתתפות בקרן נאמנות.

השקעות

לכל קרן נאמנות יש מדיניות השקעה ייחודית ומנהל הקרן פועל לפי מדיניות זו. המדיניות מפרטת מהן סוגי ניירות הערך שעליו לרכוש ומה הם האחוזים שיוחזקו בהם.

כך למשל, אם מדובר בקרן שמשקיעה לפחות 80% מנכסיה, במניות של חברות הכלולות במדד הנאסד"ק, הרי שהקרן תקנה מניות אלה לפי האחוזים שהוגדרו. קרן נאמנות זו לא תשקיע במניות אחרות או באגרות חוב.

מגוון

חשוב לדעת שיש בשוק ההון מאות קרנות נאמנות. חלקן משקיעות באגרות חוב, חלקן משקיעות רק במניות ויש כאלה שמשקיעות בכל סוגי ניירות הערך. קרן הנאמנות משקיעה רק לפי המדיניות שהצהירה עליה.

שווי הנכסים (ניירות הערך) בקרן הנאמנות נקבע על פי מחירם בבורסה. כך למשל, אם מדובר בקרן נאמנות שהשקיעה את רוב נכסיה במניות של חברות מאירופה ומחירן של מניות אלה עלה, הרי שגם שווי נכסי הקרן יעלה והפוך כמובן.

יחידות השתתפות

כל קרן נאמנות מורכבת ממספר רב של יחידות השתתפות. מחיר יחידת השתתפות של קרן הנאמנות הינו בקירוב שווי הנכסים בניכוי עמלות הקרן, מחולק במספר יחידות ההשתתפות בקרן.

המשקיע רוכש את יחידות ההשתתפות לפי מחיר הקניה. כאשר המשקיע בקרן הנאמנות רוצה למכור את השקעתו הוא מוכר את היחידות שרכש לפי מחיר הפדיון המחושב כאמור לעיל. הרכישה והמכירה של יחידות קרנות הנאמנות נעשית דרך הבורסה בדומה לנעשה במניות, תעודות סל ואגרות חוב. לכל קרן נאמנות מספר נייר ערך וכדאי לציין מספר זה בצמוד לשם קרן הנאמנות בעת בקשת הרכישה או המכירה בכדי למנוע טעויות.

לדוגמא: אם מעוניינים להשקיע 10,000 ₪ בפסגות ת"א 100 מספר נייר ערך 5110788:

 • מחיר פדיון 786.15
 • מחיר קניה 787.14

הרי שהבנק או בית ההשקעות דרכו אנו פועלים ירכוש עבורנו 1,270 יחידות השתתפות בקרן זו. כדי לחשב את מספר היחידות לרכישה חילקנו 10,000 ₪ במחיר הקניה. מחיר הקניה נקוב באגורות ולכן יש לחלקו ב 100. כך בדוגמא שלנו מחיר הקניה הוא 7.8714 ₪ לכל יחידת השתתפות בקרן הנאמנות.

אם נמכור יחידות בקרן זו נקבל על כל יחידה 7.8615 ₪.
נזכירכם כי פעולת ההשקעה בקרן נאמנות מחויבת בעמלות אותן נפרט בהמשך המאמר.

מאפיינים של קרנות נאמנות

(1) סכום ההשקעה

ניתן להשקיע בקרנות נאמנות סכום חד פעמי או באמצעות הוראת קבע. כמו כן, מינימום ההשקעה בקרנות נאמנות נמוך יחסית והינו בהיקף של כמה מאות שקלים בלבד. כך למשל, ניתן לרכוש יחידות השתתפות בכמה מאות שקלים מידי חודש או להשקיע במקביל בכמה קרנות נאמנות.

כמו כן, ניתן לשנות את הסכומים שמושקעים על ידי הוראה טלפונית לבנק או לבית ההשקעות, דרך הודעה בכתב וגם דרך האפלקציות ואתרים. אנו ב RCVC ממליצים על הודעה בכתב.

לדוגמא: אם רוצים להתחיל להפקיד 500 ₪ מדי חודש, ניתן להודיע על כך לבנק. יועץ ההשקעות יחתים אתכם על הוראת קבע. בנוסף, בכל עת ניתן לשנות את סכום ההשקעה בקרן הנאמנות ולהגדילו או להקטינו. כמו כן, תמיד תוכלו להפסיק את הוראת הקבע. גמישות זו הינה יתרון חשוב.

(2) רמת הסיכון בקרנות נאמנות

קרן נאמנות אינה מבטיחה שמירה על הסכום שהושקע בה (אין הבטחת קרן) ואף אינה מבטיחה תשואה (למעט מקרים חריגים מאוד וזניחים). כלומר, קרן נאמנות היא אפיק השקעה תנודתי. לכן, מי שבוחר להשקיע דרך קרן נאמנות, חייב לקחת בחשבון מצב של תנודתיות. התנודתיות במחיר קרן הנאמנות יכולה להניב רווחים יפים אבל גם הפסדים ניכרים.

בנוסף, קרן המשקיעה רק במניות ו/או באגרות חוב קונצרניות תהיה תנודתית יותר, מאשר קרן המשקיעה רק באגרות חוב ממשלתיות קצרות טווח (כמו למשל קרן נאמנות המשקיעה במק"מ).

קרנות נאמנות חשופות לתמורות בשוק ההון ולשינוי בטעמי המשקיעים ובעת משבר בשוק ההון עלולות לספוג ירידות בעת מכירה המונית של נכסיהן.

בעת משבר בשוק ההון עלולות קרנות הנאמנות לספוג פדיונות רבים. בקשות לפדיון בהיקפים ניכרים, ייאלצו את הקרנות למכור את נכסיהם כולל מניות ואגרות חוב על מנת שיוכלו להחזיר למשקיעים את כספם. תופעה זו מחריפה את הירידות במחירי המניות ואגרות החוב וגורמת לירידה במחירי קרן הנאמנות. הירידה במחירי קרן הנאמנות עלולה להביא לגידול בפונים לפדיון הקרן וחוזר חלילה.

המשקיע דרך קרן נאמנות אינו מחליט מתי לרכוש ומתי למכור נייר ערך המוחזק בקרן ותלוי בהחלטת מנהל הקרן או בהתנהגות המשקיעים האחרים.

לעומתו משקיע שהשקיע ישירות באותן אגרות חוב או מניות אינו חייב למכור את ניירות הערך, ויכול להמשיך ולהחזיק בהן על אף הירידות. כך, אם אותו משקיע מאמין כי שווים של ניירות הערך בהם הוא מחזיק גבוה בהרבה ממחירם בשוק, הרי שהוא אינו חייב למוכרם.

משקיע המחזיק באותם ניירות ערך דרך קרן הנאמנות, אינו זכאי לקבוע האם תמשיך קרן הנאמנות להחזיק בניירות אלה.

(3) מדיניות ההשקעה של קרנות הנאמנות

לכל קרן נאמנות יש מדיניות השקעה שהוגדרה מראש. מנהל קרן הנאמנות פועל לפי הנחיות אלה. המדיניות מגדירה למנהל הקרן מהן סוגי ניירות הערך שעליו לקנות לקרן הנאמנות ומהם האחוזים שיושקעו בהם.

קרן נאמנות נהנית בדרך כלל מניהול מקצועי של אנשי השקעות מנוסים המבססים את פעולותיהם על מדיניות ההשקעה שהוגדרה, הוראות מועדת ההשקעות וחוות דעת של אנליסטים.

להלן חלק ממדיניות ההשקעות שאפשר למצוא בקרנות הנאמנות השונות:

 • השקעה של 100% במניות מתחומי הנדל"ן, מניות הבנקים, מניות היתר, מניות התל טק, מניות בחו"ל ועוד.
 • השקעה באגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב ממשלתיות צמודות, אגרות חוב שקליות ללא הצמדה, אגרות חוב הנקובות במטבע חוץ ועוד.
 • השקעה מעורבת כך שקרן הנאמנות תשקיע חלק במניות והשאר באג"ח ממשלתיות או קונצרניות.
 • השקעה גמישה המתירה למנהלי הקרן להשקיע בהתאם לשיקוליהם.

ניתן למצוא כיום מאות קרנות נאמנות בשוק. מבחר אדיר זה מאפשר לכל אחד לבחור את קרן הנאמנות המתאימה לו מבחינת פוטנציאל התשואות ורמות הסיכון השונות.

טיפ בבחירת קרן נאמנות

על פי רוב, תנאי קרן הנאמנות מתירים למנהלי הקרן להחליט על שינוי מדיניות ההשקעה. הם זכאים לכך, כל עוד יודיעו על השינוי מבעוד מועד למחזיקי היחידות בקרן ויפרסמו את השינוי כחוק. בנוסף, קיימות בשוק ההון קרנות נאמנות רבות שהיקף נכסיהן קטן מאוד ושווה ערך לכמה מיליוני שקלים בודדים. פעמים רבות משנים מנהלי קרנות קטנות אלה את מדיניות ההשקעה בהן וייתכן שהמדיניות החדשה לא תתאים לדרישותיכם. לכן, כאשר מחליטים להשקיע בקרנות נאמנות שהיקף נכסיהם קטן מאוד יש לתת על כך את הדעת.

(4) תקופה ונזילות ההשקעה בקרנות נאמנות

תקופת ההשקעה בקרנות נאמנות אינה מוגדרת והיא גמישה בהתאם לדרישות וצורכי המשקיעים. המשקיעים יכולים להחזיק בקרן הנאמנות תקופה ארוכה או לחילופין תקופה קצרה מאוד של ימים בודדים.

בקרנות נאמנות קיימת נזילות ואף סחירות וניתן לרכוש או למכור אותן בכל יום מסחר בו הן נסחרות.

(5) דמי ניהול ועמלות בקרן נאמנות

המשקיעים בקרנות נאמנות משלמים לקרן דמי ניהול, עמלת נאמן ועמלת הוספה.

דמי ניהול בקרנות נאמנות משולמים עבור ניהול כספי המשקיע והם יכולים לנוע בין 0.3% לאחוזים בודדים לשנה. בדרך כלל, ככל שאחוז ההשקעה במניות גבוה יותר, כך גם דמי הניהול גדלים.

כמו כן, משלמים המשקיעים בקרנות נאמנות גם עמלת נאמן הנעה בין 0.07%-0.1% לשנה. נאמן הוא גוף המפקח על פעילות קרן הנאמנות ושומר על האינטרסים של המשקיעים.

בנוסף, קיימת עמלה חד פעמית הנקראת עמלת הוספה והיא נגבית בעת רכישת הקרן. עמלת ההוספה הינה בדרך כלל 1% ממחיר יחידת ההשתתפות בקרן הנאמנות (מחיר פדיון). מחיר פדיון הינו בקירוב שווי הנכסים בקרן הנאמנות בניכוי עמלות הקרן חלקי מספר יחידות ההשתתפות בקרן.

לכן, מחיר קניה של יחידת השתתפות בקרן נאמנות יהיה גבוה בכ 1% ממחיר הפדיון. לעיתים, מוותרת קרן הנאמנות על עמלת ההוספה וכך מחיר היחידה לפדיון שווה למחיר הקנייה.

בנוסף לעמלות שגובה קרן הנאמנות, גובה הבנק דרכו רכשתם את קרן הנאמנות, עמלת דמי משמרת שנתית (0.2%-0.6%) ובחלק מהבנקים מתכננים לגבות גם עמלה בעת קניה ומכירה של קרנות נאמנות כפי שנהוג בניירות ערך אחרים.

(6) מיסוי קרנות נאמנות

החל מינואר 2006 ניתן למצוא בבורסה שני סוגי קרנות נאמנות הנבדלים זה מזה על פי סיווג המס שלהן:

 1. קרן נאמנות חייבת – היא קרן נאמנות המשלמת את המס על רווחיה, ישירות למס הכנסה ולכן המשקיעים בה פטורים מתשלום מס רווחי הון בעת מכירת היחידות.
 2. קרן נאמנות פטורה – היא קרן נאמנות שאינה משלמת מס על רווחיה ולכן המשקיעים בה יחוייבו בתשלום מס על הרווחים הריאלים בעת מכירת היחידות שהחזיקו בה.

הערה: במקרים מסוימים, ניתן לקזז הפסדי הון מרווחים ולהקטין את היקף חבות המס.

(7) השוואת תשואות של קרנות נאמנות

המידע לגבי התשואות בקרנות הנאמנות מתפרסם בכל יום מסחר בעיתונות הכלכלית ובאתרים כגון אתר הבורסה.

ההשוואה בין קרנות הנאמנות קלה יחסית ויש כמובן לשים לב מעבר לתשואה שהיא רשמה, מה המדיניות  שבה היא משקיעה את נכסיה (מניות, אגרות חוב, מטבע חוץ ועוד).

(8) דירוג קרנות נאמנות

חלק מקרנות הנאמנות בארץ מדורגות על ידי חברת הדירוג S&P Maalot. הדירוג בוחן את הגוף המנהל, הצוות/מנהל ההשקעות, ההשקעות של קרן הנאמנות וביצועי העבר.

S&P Maalot בוחנת בין היתר את מנגנוני הבקרה והפיקוח, כוח האדם ויציבותו, רמת המחקר, פעילות וועדת ההשקעות וחוסנו הפיננסי של הגוף המנהל את הקרן.
כמו כן, בוחנת S&P Maalot את מנהלי ההשקעות על פי הרקע האקדמי שלהם, הניסיון שיש להם בהשקעות, הוותק שלהם בשוק ההון וכמובן את ביצועיהם בנכסים שניהלו בעבר.

S&P Maalot גם בודקת את רמת הסיכון של כל קרן נאמנות, הן באופן אבסולוטי והן ביחס לקבוצת ההשוואה שלה. הבדיקה כוללת פרמטרים כגון ריכוזיות תיק הנכסים, מספר האחזקות בתיק וגודלן הממוצע של האחזקות. בנוסף בודקת S&P Maalot את התשואה העודפת שהשיגה הקרן ביחס לקבוצת ההשתייכות שלה ולאפיקי השקעה מייצגים.

לכן, בבואנו לבחור קרן נאמנות ניתן להיעזר בין היתר בנתונים שמספק הדירוג במידה והוא קיים בקרן הנאמנות שבחרנו בה. הדירוג הגבוה ביותר הוא AAAfr.

(9) חלופות השקעה לקרנות נאמנות

קיימות בשוק ההון חלופות השקעה לקרנות נאמנות. השקעות תנודתיות אפשריות נוספות הן מניות, תעודות סל ופוליסות חיסכון. עם זאת, מניות או תעודות סל דורשות השקעה בהיקף של כמה עשרות אלפי ₪ בעת כל רכישה למעט בפרקי זמן מצומצמים בעת פתיחה וסגירה של המסחר בבורסה. בנוסף, מניות או תעודות סל הנרכשות בסכומים קטנים יגבו מכם עמלות מינימום גבוהות ולכן אינן מתאימות להשקעה בסכומים קטנים יחסית.
אם תרצו לקרוא בהרחבה על פוליסות חיסכון אנו ממליצים לכם על המאמר השקעה באמצעות פוליסת חיסכון בחברת ביטוח.

לסיכום

ההשקעה דרך קרנות נאמנות מתאימה למשקיעים רבים. קרנות נאמנות מאפשרות גמישות רבה בסכומים המושקעים בהן ובתקופות ההשקעה ומציעות ניהול כספים מקצועי. משקיעים, בעלי סכומי השקעה נמוכים יחסית, יכולים להשקיע באמצעות קרנות הנאמנות בבורסה, במגוון אפיקים ולפרקי זמן המתאימים לדרישותיהם. קרנות נאמנות מאפשרות השקעה במגוון רחב של אפשרויות כולל מניות, אגרות חוב, מטבעות וכיוצ"ב.

קרנות נאמנות נהנות מנזילות גבוהה מאוד והן סחירות מאוד. עם זאת, קרנות הנאמנות הן אפיק תנודתי שאינו שומר על הקרן שהושקעה ואף אינו מבטיח תשואה. בנוסף, משקיע בקרן נאמנות, מייפה את כוחם של מנהלי הקרן לרכוש בכספו ניירות ערך בהתאם למדיניות ההשקעה. למשקיע בקרן נאמנות אין זכות לקבוע באיזה ניירות ערך תשקיע הקרן.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן