משיכת כספים מקופת גמל משלמת לקצבה – חלק א   (מאי 7, 2009)

השינויים הרבים שעברו על קופות הגמל בשנים האחרונות השפיעו על כולנו. רווחי קופות הגמל חויבו במס וכן הוטלו הגבלות על אפשרויות ההפקדה והמשיכה מהן. אבל את המהפך הגדול ביצעו קופות הגמל בינואר 2008.

במאמר זה נספר לכם על השינויים שהתרחשו בינואר 2008 ונדון בהשלכותיהם על דרכי ההשקעה, האחזקה ומשיכת הכספים מקופות הגמל.

שינויים בקופות הגמל מינואר 2008

קופת גמלהשינויים מינואר 2008 הגדירו את קופות הגמל כחיסכון פנסיוני שישמש למחייה בגיל הפרישה. הרשויות ביטלו את האפשרות, שהייתה קיימת עד סוף 2007, למשוך את הכספים שנצברו במשיכה חד פעמית.

במקום המשיכה החד פעמית, התאפשרה משיכה חודשית של הכספים. המטרה במשיכת הכספים החודשית מקופת גמל הייתה, שהכסף יספיק לתקופה ארוכה כדרוש בגיל הפרישה.

החל מינואר 2008, הגדילו רשויות המדינה במעט את הטבות המס הניתנות בעת ההפקדה וביטלו את מס רווחי ההון שהוטל על הכספים שמוחזקים בה.

הן ביטול מס רווחי הון והן הגידול בהטבות בעת ההפקדה, ניתנו לכספים שהופקדו מינואר 2008 והכל כדי לתמרץ את החוסכים לגיל הפרישה.

מצד שני, הזדרזו הרשויות לחייב במס הכנסה, את הכספים בעת משיכתם.

קופות גמל במעמד עצמאי ושכיר

בעקבות השינויים מינואר 2008, נוצרו בישראל שני סוגים חדשים של קופות גמל. עד דצמבר 2007 עוד קראנו לקופות הגמל (או קופות התגמולים) שהיו ברשותנו קופות גמל במעמד עצמאי או קופות גמל במעמד שכיר. לנוחות רק נזכיר כי:

 • קופות גמל במעמד עצמאי – הן קופות גמל שחסכתם בהן בעצמכם ולא דרך מקום העבודה.
 • קופות גמל במעמד שכיר – הן קופות גמל שחסכתם בהן יחד עם המעסיק.

קופות גמל (לא) משלמת לקצבה

כעת לאחר השינויים נוספו לנו המושגים:

 • קופת גמל משלמת לקצבה
 • קופת גמל לא משלמת לקצבה

קופת גמל משלמת לקצבה ערוכה טכנית לשלם קצבאות ואילו קופת גמל לא משלמת לקצבה אינה ערוכה לשלם קצבאות.

קופות הגמל במעמד עצמאי וזו במעמד שכיר שאפשרו משיכת כספים באופן חד פעמי, עדיין נקראות כך גם היום. אבל מינואר 2008, הן קיבלו אישור להמשיך ולפעול במעמד של קופות גמל לא משלמות לקצבה.

לעומתן, קרנות הפנסיה ופוליסות ביטוח החיים הקצבתי (ביטוח מנהלים וכיוצ"ב) שאפשרו משיכת כספים רק כקצבה, קיבלו אישור להמשיך ולפעול במעמד של קופת גמל משלמת לקצבה.

אם כך, ההפקדות החדשות שבצעתם מינואר 2008, לקופת הגמל שלכם (קופת גמל במעמד עצמאי) הינן למעשה, הפקדות לקופת גמל לא משלמת לקצבה.

קופת הגמל שלכם, תאפשר לכם למשוך את ההפקדות שבצעתם עד דצמבר 2007. עם זאת, לא תוכלו למשוך דרכה הפקדות, שבצעתם מינואר 2008 כי אין לה יכולת טכנית לשלם לכם קצבה.

כל השינויים האמורים תקפים רק לגבי ההפקדות החדשות מינואר 2008 והן אינם חלים על הכספים הישנים שהצטברו עד דצמבר 2007.

כספים ישנים אלה ממשיכים להינות מתנאי הוותק והמיסוי כפי שהיו עד התיקונים. כדי לקרוא בפירוט על תנאי המשיכה והטבות המס שהיו תקפים עד לדצמבר 2007 אנו ממליצים לקרוא את המאמר: כיצד נחליט על משיכת כספים מ:קופת גמל.

אז איך אפשר למשוך את ההפקדות שבצענו מינואר 2008 לקופת הגמל?

מבחינה מעשית, על מנת לבצע את המשיכה של ההפקדות מינואר 2008, יהיה עליכם להעביר רק את הכספים האלה מהקופה הנוכחית, כלומר זו שלא משלמת לקצבה לקופת גמל משלמת לקצבה.

ההעברה הטכנית של הכספים מקופת הגמל עלולה להיות מורכבת. הסיבה לכך היא, שנכון למאי 2009, לא לכל גוף העוסק בניהול קופות גמל יש קופות גמל משלמות לקצבה. כלומר, ייתכן מאוד שלבית ההשקעות המנהל את קופת הגמל שלכם, אין כלל קופות גמל משלמות לקצבה.

בנוסף, כדאי לברר מראש לפני ביצוע העברת הכספים, מהי קופת הגמל המתאימה לכם ולהבין מה מקדם הקצבה (ראו הסבר בהמשך). כמובן שגם כדאי לסכם מראש מה יהיו דמי הניהול שתשלמו בקופה החדשה.

לשם כך, כדאי להיעזר ביועץ השקעות פרטי ויועץ פנסיוני אובייקטיבי שיוכלו לסייע לכם באיתור קופת הגמל המתאימה לכך.

משיכת כספים מקופת גמל משלמת לקצבה

לאחר העברת הכספים האמורים לעיל לקופה הגמל המשלמת לקצבה, תוכלו לבקש את משיכת הכספים.
משיכת הכספים יכולה להתבצע בכמה דרכים:

 1. משיכת קצבה חודשית
 2. משיכה חד פעמית של סכומים שנצברו
 3. משיכה משולבת של קצבה חודשית וסכום חד פעמי (היוון חלקי)

שלב טרומי, לפני בחירת הדרך בה תמשכו את הכספים, הינו חישוב קצבה חודשית ולהלן ההסבר.

חישוב קצבה חודשית מקופת גמל משלמת לקצבה

עם קבלת בקשת המשיכה בקופת הגמל המשלמת לקצבה, יבצעו חישוב, שיקבע מהי הקצבה החודשית המגיעה לכם.

קופת הגמל תחלק את הסכום שנצבר לכם במקדם הקצבה. בדרך כלל, מקדם הקצבה אינו ידוע מראש והוא נקבע בעת מועד המשיכה. עם זאת, חשוב לדעת, שישנן קופות המבטיחות את מקדם הקצבה מראש.

נכון למאי 2009, היה מקדם הקצבה כ 200. כלומר על כל 200 ₪ שצברתם בקופה תוכלו לקבל 1 ₪ בקצבה חודשית. לכן למשל, אם חסכתם מינואר 2008 ועד מאי 2009 סכום של כ 15,000 ₪, הרי שהקצבה החודשית שתחושב לכם לפי מקדם קצבה של 200 תהיה 75 ₪ לחודש.

כעת, נבחן את דרכי משיכת הכספים מקופת גמל משלמת לקצבה:

משיכת קצבה חודשית מקופת גמל משלמת לקצבה.

משיכת הכספים כקצבה חודשית, היא השיטה העדיפה מבחינתן של רשויות המדינה.

מיסוי על הפקדות מינואר 2008 בקופת גמל משלמת לקצבה

הקצבה שתחושב לכם בקופה משלמת לקצבה חייבת במס הכנסה. מס הכנסה יתחשב בכל הכנסותיכם כולל הפנסיה התקציבית, פנסיה מקרן פנסיה, קצבה מביטוח מנהלים, משכורת ועוד.

להכנסות אלה תתווסף הקצבה החדשה שחושבה לכם בקופת הגמל המשלמת לקצבה ועל פי סכום כולל זה יחושב לכם המס. מס הכנסה יחייב אתכם לפי שיעורי מס הנקראים גם מדרגות מס. כך למשל, אם סך הכנסתכם נמוכה מאוד, לא תחויבו במס הכנסה.

אם לעומת זאת, סך הכנסתכם גבוה יחסית והינו בהיקף של כ 12,000 ₪ עד 17,000 ₪ לחודש הרי ששיעור המיסוי של כספי הקצבה יכול להגיע לכ 30%-23%.

אם סך הכנסתכם גבוה אף יותר והינו בהיקף של כ 17,000 ₪ עד 37,000 ₪ לחודש הרי ששיעור המיסוי של כספי הקצבה יכול להגיע לכ 34%-30%.

עם זאת, ייתכן ומגיעות לכם הקלות מס. יועץ פנסיוני אובייקטיבי או יועץ מס יבררו שהנכם משלמים מס מתאים ויקפידו על שמירת זכויותיכם.

יועץ פנסיוני אובייקטיבי או יועץ מס יוודאו שאתם מקבלים את הפטורים להם אתם זכאים בשל מצב בריאותי, נקודות זיכוי, זכאות לפטור ממס הכנסה על קצבה, זיכוי וניכוי הפקדות בקופות גמל ועוד.

תשלום קצבה חודשית מקופת גמל משלמת לקצבה

לאחר שנקבע שיעור המיסוי על הקצבה, ניתן לבקש מקופת הגמל המשלמת לקצבה לשלם לכם את הקצבה החודשית. זו תעביר לכם את הקצבה מדי חודש, בקיזוז מס ההכנסה שנקבע. כמובן, שאם נקבע, שאינכם חייבים לשלם מס הכנסה, תועבר לכם כל הקצבה ללא קיזוז.

בנוסף, קיים מקרה מיוחד בו הקצבה החודשית שחושבה נמוכה מאוד. נכון למאי 2009, אם חושבה לכם קצבה חודשית בסכום הנמוך מכ 190 ₪ לחודש, הרי שישולם לכם כל היתרה, שנצברה בה מינואר 2008 ולא תשלם את הכספים כקצבה חודשית.

המשמעות היא, שקופת הגמל תשלם לכם סכום חד פעמי הנקרא גם היוון של קצבה.

מצב זה דומה למתרחש בקרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים קצבתי שצריכות לשלם קצבה נמוכה מאוד. במקרה כזה הן תשלמנה לעמיתים את כל הסכום הצבור במשיכה חד פעמית.

אם כך, נכון למאי 2009, אם היתרה שצברתם מינואר 2008 אינה עולה על כ 38,500 ₪ תקבלו אותה במשיכה חד פעמית בניכוי מס ההכנסה, אם קיים.

משיכה חד פעמית של סכומים שנצברו או
משיכה משולבת של קצבה חודשית וסכום חד פעמי (היוון חלקי)
מקופת גמל משלמת לקצבה

אם תבקשו למשוך, במשיכה חד פעמית, את הכספים שצברתם בקופת גמל משלמת לקצבה מינואר 2008, הרי שראשית יוודאו שאתם זכאים לכך. משיכה חד פעמית זו, נקראת גם היוון של קצבה.

חשוב לציין, שלא כל החוסכים זכאים למשוך את הכספים שצברו מינואר 2008 בקופת גמל, במשיכה חד פעמית. שכן הפקדות אלה מיועדות לפי החוק למשיכה כקצבה בלבד.

כדי להיות זכאים למשיכת כספים חד פעמית, עליכם להוכיח שצברתם כספים בחסכונות פנסיונים שישלמו לכם קצבה חודשית מינימלית בסכום של 3,975 ₪.

הסכום של 3,975 ₪ נכון למאי 2009 והוא מתעדכן לפי השינוי במדד המחירים לצרכן. צבירת החסכונות הפנסיונים האמורים יכולה להיות דרך קרן פנסיה, פוליסות ביטוח חיים קצבתי, פנסיה תקציבית וקופות גמל.

תרחישים בקופת גמל משלמת לקצבה

להלן שני תרחישים אפשריים:

 1. קופת הגמל האמורה, היא החיסכון הפנסיוני היחיד שלכם ואין לכם מקור קצבתי אחר שישלם לכם קצבה.

  אם תוכיחו שצברתם בקופה סכומים המבטיחים לכם קצבה מינימלית בסכום של 3,975 ₪ לחודש, תהיו זכאים למשוך במשיכה חד פעמית, רק את הכספים העודפים מעבר לקצבה המינימלית.

  לדוגמא: אם צברתם בקופת הגמל המשלמת לקצבה סכום בהיקף של 1,000,000 ₪ והקצבה שחושבה לכם היא 5,000 ₪ לחודש (לפי מקדם קצבה של 200) 5,000 ₪ = 200 : 1,000,000 ₪. הרי שמותר יהיה לכם למשוך במשיכה חד פעמית סכום של 205,000 ₪ לפי החישוב הבא: 1,025 ₪ = 3,975 – 5,000.

  לכן 1,025 ₪ הינו עודף קצבה לחודש, מעבר לקצבה המינימלית הדרושה לפי מס הכנסה.כפול 200 שהינו מקדם הקצבה בעת החישוב שווה ל 205,000 ₪. כמו כן, אם ברצונכם למשוך פחות מ 205,000 ₪, תוכלו לעשות כן.

  את שאר הסכום שנותר בקופת הגמל המשלמת לקצבה בסך של 795,000 ₪ לא יאשרו לכם למשוך במשיכה חד פעמית אלא רק כקצבה חודשית. זהו כאמור מקרה בו קופת הגמל האמורה היא החיסכון הפנסיוני היחיד שלכם ואין לכם מקור אחר שישלם לכם קצבה.

 2. קיומה של קצבה מינימלית ממקור שאינו קופת הגמל.

  מקרה נוסף שיאפשר לכם למשוך משיכה חד פעמית מקופת גמל משלמת לקצבה, הוא קיומה של קצבה חודשית מינימלית ממקור אחר.

  המקור האחר לתשלום קצבה יכול להיות: קרן פנסיה, פוליסת ביטוח חיים קצבתי (כביטוח מנהלים) ו/או פנסיה תקציבית. במקרה זה של קיומה של קצבה מינימלית ממקור אחר, תהיו זכאים למשוך את מלוא הסכום מקופת הגמל המשלמת לקצבה כך למשל, אם צברתם 1,000,000 ₪ בקופת גמל משלמת לקצבה ובנוסף אתם מקבלים קצבה מקרן פנסיה, בהיקף של 4,500 ₪ בחודש, הרי שהתקנות יאפשרו לכם למשוך באופן חד פעמי את הסכום שחסכתם מינואר 2008 בקופת הגמל המשלמת לקצבה.

לסיכום

במאמר זה דנו בשינויים שחלו בקופות הגמל בינואר 2008. שינויים אלה השפיעו על יחסינו להשקעה בקופות הגמל ושינו את מעמדן. למדנו על השינוי הגדול באפשרויות משיכת הכספים, על המיסוי שחל עליהם וחישוב הקצבה החודשית.

חשוב לזכור שמטרת השינויים הייתה שילובה של קופת הגמל כחלק בלתי נפרד מהחסכונות הפנסיונים לגיל הפרישה. שינוי תפיסתי זה ישפיע גם על ההחלטה לגבי משיכת הכספים.

בחלקו השני של המאמר משיכת כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, נדון בהשלכות הנובעות ממשיכת כספים מקופת גמל משלמת לקצבה.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן