כיצד נחליט על משיכת כספים מ: קופות גמל – חלק א   (ינואר 13, 2009)

רבים מאיתנו שואלים מעת לעת האם למשוך את הכספים שחסכנו בקופות הגמל. כמענה לשאלה זו נשמע תשובות בסגנון:

 • "יש לך לפחות עוד 20 שנה עד הפרישה, ועל אף ההפסדים בקופת הגמל, היא הרי השקעה לזמן ארוך ובטווח הארוך התשואה תעלה"
 • "גיל הפרישה קרוב ובאמת נכון שעליך להיערך לקראתה לכן, במקום למשוך את הכספים מקופת הגמל כעת, כדאי לשנות את מסלול ההשקעה לפיו מנוהלת הקופה"
 • אם בכל זאת תעמדו על רצונכם למשוך את הכספים ויהי מה הרי שתשובת המחץ תהיה: "קופות הגמל מעניקות הטבות מס והן יאבדו לכם אם תמשכו אותן"

קופת גמלאכן, התשובות האמורות הינן חלק מהנתונים שיש לקחת בחשבון. אבל, הן אינן עונות על כל המצבים הקיימים. למעשה קופות גמל כוללות בתוכן מגוון רחב מאוד של סוגי השקעות.

לחלקנו קופות גמל נזילות שניתן לבצע מהם משיכה חד פעמית. לאחרים קופות גמל שאינן נזילות וכאשר יגיעו לפירעונן נוכל למשוך אותן רק כקצבה.

סוגי קופות גמל

בנוסף, קיימות קופות גמל במעמד עצמאי וקופות גמל במעמד שכיר.

קופות גמל במעמד עצמאי

הן קופות גמל שחסכנו בהן בעצמנו ולא דרך מקום העבודה.

קופות גמל במעמד שכיר

הן קופות גמל בהן חסכנו יחד עם המעסיק.

מגוון קופות גמל

המגוון האדיר הזה של השקעות נקרא בשם כולל אחד "קופות גמל". אבל כפי שניתן להבין אי אפשר להתייחס אליהן כאל מקשה אחת. כדי שנוכל להחליט מה נכון בשבילנו יש לאסוף את כל המידע הרלבנטי ולהבין היטב מה היתרונות והחסרונות באחזקת קופת הגמל הפרטית שלנו.

כמובן שחשוב לברר גם מה יקרה אם נחליט לעבור למסלול השקעה אחר או אם נחליט על משיכת כספים. עלינו לדעת במה שונה ההשקעה בקופת הגמל מהחלופות האחרות העומדות לרשותנו:

 • האם היא מתאימה למטרותינו
 • הסיכון שאותו אנו מוכנים לספוג
 • מהם דמי הניהול והתשואות

החלטנו לרכז את המידע, ולנסח עבורכם תהליך מסודר. תהליך שיוכל לסייע בהחלטה האם למשוך את קופת הגמל או לעבור למסלול השקעה שונה. כאן המקום להדגיש שהתהליך האמור אינו מחליף ייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

ביצוע שינוי כלשהו בקופות הגמל שלכם בטרם נועצתם באיש מקצוע, עלול לגרום לנזקים והפסדים ניכרים.

קופות גמל במעמד עצמאי

המאמר שלנו יעסוק רק בקופות גמל במעמד עצמאי. כלומר, קופות גמל שחסכנו בהן בעצמנו ולא דרך מקום העבודה.

ההחלטה לגבי משיכת קופות גמל בהן חסכנו יחד עם המעסיק (קופות גמל במעמד שכיר) מורכבת אף יותר ומחייבת התייחסות לנושאים נוספים. גם אחרי שבחרנו להתמקד רק בקופות גמל במעמד עצמאי, עדיין הנושא רחב מאוד והמאמר חולק ולפניכם חלקו הראשון.

מאפייני קופת גמל

על מנת שתוכלו לבחון מה נכון בשבילכם ולהחליט כיצד לנהוג בקופת הגמל הפרטית, אספנו עבורכם את המידע. להלן יובאו לפניכם היתרונות והחסרונות הגלומים באחזקת קופת הגמל והמאפיינים שלה:

(1) תקופת ההשקעה

קופת גמל במעמד עצמאי, היא חיסכון לטווח ארוך נכון לינואר 2009 (נפרט על כך בהמשך). עם זאת, ברבות השנים שונו תנאי המשיכה בקופות הגמל והן נבדלות זו מזו בתקופת ההשקעה הנדרשת בהן.

כך למשל יתכן ויש לכם קופת גמל ותיקה שהינה כבר נזילה וניתנת למשיכה בהתראה קצרה. אך לרבים יש קופת גמל חדשה יחסית, אשר מתירה משיכה רק מגיל 60 או 67. בנוסף, בחלק מקופות הגמל ניתן למשוך את הכספים באופן חד פעמי ובאחרות רק כקצבה. לכן למעשה אין תקופת השקעה אחידה לקופת גמל. עלינו לבחון את קופת הגמל הפרטית שלנו ולוודא מהי תקופת ההשקעה ומידת הנזילות הרלבנטיות לנו.

(2) הבטחת תשואה ושמירה על הקרן

בדרך כלל קופת גמל אינה מבטיחה את הקרן שהושקעה או תשואה כלשהי. הכספים בקופת גמל מנוהלים על ידי בית השקעות או חברת ביטוח על פי מדיניות השקעה וגדרת מראש.התשואה המושגת בקופת גמל נקבעת על פי תשואת ההשקעות שבה היכולה להיות חיובית ולעיתים שלילית.

לרוב קופות הגמל מספר מסלולי השקעה וביניהם מסלול שיקלי לא צמוד, שיקלי צמוד מדד, מט"חי, מנייתי, כללי ועוד.בחמש השנים שבין 2003-2007 הניבו רוב קופות הגמל תשואות חיוביות ריאליות של החל מ 3%-2% לשנה ועד 20%-15% לשנה. בשנת 2008 בה שרר משבר בכל שוקי ההון בעולם, הניבו קופות הגמל תשואות שליליות של 20%-15% והיו אף כאלה שהפסידו יותר.

התשואות השליליות הביאו רבים מהמשקיעים לשקול את משיכת הכספים מקופת הגמל שברשותם. עם זאת ועל אף האמור לעיל קיימות עדיין לחלק מאיתנו קופות גמל ותיקות מאוד וחלקן מבטיח קרן ואפילו הצמדה למדד וזו כמובן מציאה שאין כמוה בשוק כיום (ינואר 2009) ולא ממש כדאי לוותר עליה.

(3) יתרונות המס שיש לקופת גמל

קופת גמל נהנית מהטבות מס פעמיים. ההטבות ניתנות הן בעת ההפקדה והן בעת האחזקה בה:

(3.1) הטבות מס בעת הפקדת הכספים בקופת גמל במעמד עצמאי

מי שמפקיד כספים לקופת גמל יכול ברוב המקרים להינות מהטבות מס בעת ההפקדה. בדרך כלל מדובר בהפקדות של כמה אלפי ₪ בודדים בשנה וכן בהטבות מס בסדרי גודל דומים.

כך למשל אם הפקדתם לקופת גמל לעצמאים תהיו זכאים ברוב המקרים להטבה בשיעור של 35% מהפקדתכם עד לתקרה מותרת. התקרה בשנים 2003-2008 נעה בטווח של 15,000-19,000 ₪ לשנה. לכן ההטבה של 35% מההפקדה שוות ערך לכ-5,000 עד 6,700 ₪. אם לא ננצל הטבה זו על ידי הפקדה לקופת גמל או חיסכון אחר הנהנה מהטבות מס דומות, הרי שנשלם מס בהיקף של ההטבה.
הטבות מס אלה משפרות למעשה את התשואה בקופת הגמל ויש להוסיפם לתשואה שאנו רואים בדו"חות.

מומלץ להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון שידריכו אתכם כמה להפקיד בקופת הגמל שברשותכם לניצול מלוא ההטבות. יועץ מס מוסמך ורואה חשבון יתחשבו בסך הכנסותיכם וסך ההפקדות שלכם בחסכונות הנהנים מהטבות המס.חסכונות אלה כוללים:

 • קרנות פנסיה
 • ביטוח מנהלים
 • קרנות השתלמות
 • ביטוחי חיים+חיסכון
 • קופות גמל במעמד שכיר או עצמאי

כך תוכלו להינות בצורה אופטימלית מהטבות המס ומההחזרים המגיעים לכם.

(3.2) הטבות מס הניתנות לכספים המושקעים בקופת גמל במעמד עצמאי

בנוסף להטבות הניתנות לכספים בעת הפקדתם בקופת הגמל ניתנת גם הטבה לכספים המושקעים בקופת הגמל. הטבה נוספת זו הינה פטור ממס על רווחי הון.להלן התנאים לפיהם ניתן הפטור ממס על רווחי ההון:

(א) כל הכספים שהפקדנו בקופת גמל עד ה-31 לדצמבר 2002, פטורים ממס על רווחי הון.

(ב.1) הכספים שהפקדנו ב 3 השנים שבין ה-1 לינואר 2003 ל-31 לדצמבר 2005, פטורים ממס על רווחי הון עד היקף של כ 15,000 ₪ לשנה.

(ב.2) שאר הכספים שהפקדנו בשנים האמורות בסעיף (ב.1) לעיל העולים על 15,000 ₪ לשנה ישלמו מס על רווחי הון בשיעור של 15%. המס הוא על הרווחים הריאלים. כלומר רק על הרווחים שמעבר לעליית המדד.
הערה: בדו"חות שמקבלים מקופות הגמל ישנה הפרדה בין הכספים שהופקדו בקופת הגמל ופטורים ממס רווחי הון לבין הכספים שייגבו בגינם מיסים על הרווחים הריאלים.

(ג.1) הכספים שהפקדנו בשנתיים שבין ה-1 לינואר 2006 ל-31 לדצמבר 2007, פטורים ממס על רווחי הון עד היקף של 15,000 ₪ לשנה.

(ג.2) שאר הכספים שהופקדו בשנתיים האמורות בסעיף (ג.1) לעיל העולים על 15,000 ₪ לשנה, ישלמו מס על רווחי הון בשיעור של 20%. המס הוא על הרווחים הריאלים כלומר על הרווחים שמעבר לעליית המדד. הערה: בדו"חות שמקבלים מקופות הגמל ישנה הפרדה בין הכספים שהופקדו בקופת הגמל ופטורים ממס רווחי הון לבין הכספים שייגבו בגינם מיסים על הרווחים הריאלים.

(ד) כספים שהפקדנו מה-1 לינואר 2008, פטורים ממס רווחי הון. עם זאת, כספים אלה ימוסו בעת משיכתם בגיל הפרישה. נזכור שכספים אלה יימשכו כקצבה שעליה יש לשלם מס הכנסה כמקובל.

חלק מהמשקיעים סבורים ששינוי זה במעמד הכספים המופקדים לקופת גמל מה-1 לינואר 2008 והפיכתם לקצבה המשלמת מס הביא לירידה בהיקף ההפקדות בקופות הגמל העצמאיות ולהעדפת השקעות אחרות על פניהן.

הכספים הועברו אם כך להשקעות כגון קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים עם כיסויים ביטוחיים או אפילו השקעות ישירות באגרות חוב ותוכניות חיסכון.

הפטור ממס רווחי הון הוא הטבה והוא אובד עם משיכת הכספים מקופת הגמל. הפטור ממס על רווחי הון וההטבה הגלומה בו מהווה פעמים רבות את הטיעון העיקרי נגד משיכת קופת הגמל שלנו. לכן, כדי להבין מהי אותה הטבה ובאיזה סכומים מדובר נשתמש בדוגמא:

 • אם משכנו 500,000 ₪ מקופת גמל והשקענו אותם באגרת חוב שנושאת תשואה שנתית ריאלית של 3%, הרי שנשלם מס בהיקף של 2,200-3,000 ₪ לשנה שהם 0.6% מה-500,000 ₪.
 • אם אותם 500,000 ₪ היו כספים שהופקדו בקופת הגמלעד ה-31 לדצמבר 2002, הרי שלא היינו משלמים עליהם את המיסים האלה וההטבה במקרה זה היא אותם 2,200-3,000 ₪ לשנה.
 • אם אותם 500,000 ₪ הופקדו בקופת הגמל אחרי ה-31 לדצמבר 2002, הרי שרובם המכריע היה מחויב ממילא באותו שיעור מיסוי של 20%-15% על הרווחים ולכן במקרה כזה ההטבה זניחה.

חשוב לציין שחלק מאיתנו יסכים לשלם את המס ובלבד שנוכל להחליט על ההשקעה בעצמנו ולהבטיח את התשואה מבלי להיות מופתעים מתנודות בקופת הגמל.

אלה מאיתנו שסבורים כך יוכלו להשקיע באגרת חוב סולידית או תוכנית חיסכון של בנק מדורג גבוה מאוד ולהבטיח את הקרן שהושקעה ואף תשואה קטנה מעבר.

לחלק מאיתנו, העיקר הוא לא לסבול מתנודתיות כולל זו שבקופת הגמל. לעומת זאת, יהיו אנשים שיעדיפו לשנות מסלול השקעה בקופת הגמל ולא למשוך את הכספים שבה. במעבר למסלול השקעה ללא מניות ננסה להפחית את התנודתיות בקופת הגמל ולא ניאלץ לוותר על ההטבה הגלומה בפטור ממס רווחי ההון.

(4) תנאי משיכת כספים מקופת גמל במעמד עצמאי

השינויים הרבים שחלו במשך השנים האחרונות בתנאי קופות הגמל כללו גם שינויים בתנאי המשיכה. כך ניתן למצוא אצלנו המשקיעים קופות גמל בהן תקופת ההשקעה היא 5-15 שנים, לצד קופות גמל שמאפשרות משיכה רק מגיל 60. קופות גמל ותיקות אלה מאפשרות את משיכת הכספים מהן בבת אחת או חלק מהם לפי בחירתנו.

בנוסף, לאחר השינוי האחרון שנערך בינואר 2008, הפכה ההפקדה בקופת גמל להשקעה לגיל הפרישה ואנו נוכל למשוך כספים אלה רק מגיל 64 לנשים ו-67 לגברים.

בנוסף, משיכת כספים אלה מתאפשרת רק כקצבה ולא בבת אחת למעט מקרים מיוחדים. להלן פירוט תנאי המשיכה על פי השנים:

 1. כספים שהספקנו להפקיד בקופת גמל במעמד עצמאי עד ה-31 לדצמבר 2005, נוכל למשוך במשיכה חד פעמית ובתנאי שותק הקופת גמל ברגע המשיכה הינו 15 שנים ומעלה (או אם אנו בני 60 ומעלה בעת המשיכה. הוותק צריך להיות 5 שנים ומעלה).
 2. כספים שהפקדנו בקופת הגמל בשנתיים שבין ה-1 לינואר 2006 ל-31 לדצמבר 2007, נוכל למשוך במשיכה חד פעמית רק בהגיענו לגיל 60 ובתנאי שוותק הקופה הוא 5 שנים ומעלה.
 3. את שאר הכספים שהפקדנו בקופת הגמל מה-1 לינואר 2008, נוכל למשוך רק כקצבה ורק בהגיענו לגיל 67 לגברים ו-64 לנשים. אבל אם נוכל להוכיח כי יש לנו קצבה מובטחת למשל מפנסיה, של לפחות 3,850 ₪ לחודש הרי שיתירו לנו למשוך את הכספים שהפקדנו בקופת הגמל במשיכה חד פעמית. ניתן לקרוא על כך קצת יותר בפירוט במאמר שכתבנו על חסכון לנכדים בקופת הגמל של סבתא – אליה וקוץ בה.
 4. אם נמשוך כספים מקופת גמל לפני המועד המותר והוותק המינימלי, ניאלץ לשלם קנס מיסוי בשיעור של 35% מסך החיסכון. אבל אז לא נידרש לשלם את המס על רווחי ההון שזו כמובן נחמה פורתא.
 5. אם נמשוך חלק מהכספים שהפקדנו בקופת גמל ונותיר בה כספים נוספים הרי שהיא תיחסם להפקדות נוספות ולא נוכל להפקיד אליה שנית. נוכל כמובן לפתוח קופת גמל חדשה אבל הפקדותינו החדשות יוכלו להימשך רק כקצבה בהגיענו לגיל הפרישה, למעט אם יש לנו קצבה בהיקף של 3,850 ₪ לחודש לפחות.

מוזמנים להמשיך לחלקו השני של המאמר כיצד נחליט על משיכת כספים מ: קופות גמל.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן