כיצד נחליט על משיכת כספים מ: קופות גמל – חלק ג   (אפריל 27, 2009)

הקדמה

רבים מאיתנו שואלים מעת לעת האם למשוך את הכספים שחסכנו בקופות הגמל.
כמענה לשאלה זו נשמע תשובות שיסבירו כי קופת הגמל היא השקעה לזמן ארוך ובטווח הארוך התשואה תעלה או שבמקום למשוך את הכספים נוכל לשנות את מסלול ההשקעה לפיו מנוהלת הקופה. בנוסף, יזכירו לנו שקופות הגמל מעניקות הטבות מס והן יאבדו לנו אם נמשוך אותן.

אכן, התשובות האמורות מתאימות לחלק מהמקרים אך לא לכולם. למעשה קופות גמל כוללות בתוכן מגוון רחב מאוד של סוגי השקעות. לחלקנו קופות גמל נזילות שניתן לבצע מהם משיכה חד פעמית ולחלקנו קופות גמל שאינן נזילות וכאשר יגיעו לפירעונן נוכל למשוך אותן רק כקצבה ולא באופן חד פעמי.

בנוסף, קיימות קופות גמל במעמד עצמאי וקופות גמל במעמד שכיר.

 • קופות גמל במעמד עצמאי – הן קופות גמל שחסכנו בהן בעצמנו ולא דרך מקום העבודה.
 • קופות גמל במעמד שכיר – הן קופות גמל בהן חסכנו יחד עם המעסיק.

המגוון האדיר הזה של השקעות נקרא בשם כולל אחד "קופות גמל" אבל כפי שניתן להבין אי אפשר להתייחס אליהן כאל מקשה אחת.
כדי שנוכל להחליט מה נכון בשבילנו ועבור קופת הגמל הפרטית שלנו, יש לאסוף את כל המידע הרלבנטי לנו ולהבין היטב מה היתרונות והחסרונות באחזקת קופת הגמל שלנו.

כמובן שחשוב לברר גם מה יקרה אם נחליט לעבור למסלול השקעה אחר או אם נחליט על משיכת כספים מקופת הגמל שלנו. עלינו לדעת במה שונה ההשקעה בקופת הגמל שלנו מהחלופות האחרות העומדות לרשותנו, האם היא מתאימה למטרותינו מבחינת תקופת ההשקעה ואופן המשיכה, הסיכון שאותו אנו מוכנים לספוג וכן מבחינת דמי הניהול והתשואות.

המאמר שלנו יעסוק רק בקופות גמל במעמד עצמאי. כלומר, קופות גמל שחסכנו בהן בעצמנו ולא דרך מקום העבודה. ההחלטה לגבי משיכת קופות גמל בהן חסכנו יחד עם המעסיק (= קופות גמל במעמד שכיר) מורכבת אף יותר ומחייבת התייחסות לנושאים נוספים מעבר לאלה הדרושים לגיבוש החלטה בנוגע לקופות הגמל במעמד עצמאי.

בחלק זה (השלישי והאחרון בסדרה) הגדרנו עבורכם את השאלות שעליכם לענות עליהן בטרם תחליטו לגבי
משיכת קופת גמל ואת התרחישים האפשריים בעת ההחלטה.
הבנת התרחישים תאפשר בניית תהליך מסודר, שיסייע לכם לקבל החלטות מתאימות בנושא משיכת קופת הגמל שלכם. חלק שלישי זה הינו המשך לחלק הראשון בו הכרנו את היתרונות
והחסרונות שיש בקופת גמל החל מההפקדה, המשך באחזקתה וכלה במשיכת הכספים ממנה. בנוסף, בחלק השני בחנו את מטרות ההשקעה בקופת גמל ואת השוני שחל בהם עם השנים.

וכעת נעבור לחלק השלישי והשאלות הדורשות מענה:

שאלה ראשונה: האם קופת הגמל שלכם נזילה והאם מותר למושכה בהתראה קצרה ללא קנס מיסוי?

בבואנו לבחון האם כדאי למשוך את קופת הגמל שלכם, נבדוק ראשית האם קופת הגמל נזילה והאם מותר למושכה בהתראה קצרה ללא קנס מיסוי.
כלומר, חשוב שנוודא שקופת הגמל שלנו עונה על הדרישות לוותק וגיל בהתאם לחוק. משיכת כספים מקופת גמל שטרם הגיעה לוותק הדרוש או שגיל המושך אינו מתאים לתנאים בחוק, תגבה מכם קנס מיסוי בשיעור של 35% מהכספים וזה כמובן קנס בהיקף גבוה מאוד.

עם זאת, ישנם מקרים חריגים – בעיקר בשל מצב כלכלי – בהם מס הכנסה יתן הנחה על גובה המס או אף יוותר על כולו בזמן משיכת הכספים מקופת הגמל.

הערה: יש לפנות עם הבקשה למס הכנסה לפני משיכת קופת הגמל ומומלץ להיעזר ביועצ/ת מס.

מכאן שאם קופת הגמל שלכם אינה נזילה ומשיכתה תחויב בקנס המיסוי, הרי שכדאי לשקול היטב אם אתם מעוניינים לוותר על 35% מכל הכספים המצויים בה. לדעתנו ב RDVC מדובר בויתור גדול מדי שיוצדק בנסיבות חריגות מאוד.

על אף העובדה שבתרחיש זה אין הגיון במשיכת הכספים מקופת הגמל בשל קנס המיסוי, הרי שעדיין עומדת לרשותכם אפשרות נוספת והיא המעבר למסלול השקעה אחר.
אנו נדון בהרחבה בהשלכות המעבר האמור בהמשך בתרחישים המתוארים מטה.

שאלה שנייה: האם משיכת הכספים מקופת הגמל תביא לאובדן כיסוי ביטוחי שחשוב לכם?

לאחר שוידאתם שקופת הגמל שלכם נזילה וניתן למושכה ללא קנס מיסוי, נעבור לשאלה השנייה שתעסוק בזכויות ביטוח בקופת הגמל.
חשוב שנדע שבחלק מקופות הגמל קיים גם ביטוח חיים. ביטוח החיים מבטיח תשלום למוטבים (מיד יוסבר מי הם המוטבים) במקרה מותנו, בנוסף ליתרה הקיימת בקופת הגמל.
ביטוח החיים מעניק למוטבים פיצוי כספי בעת מותנו ואף נקרא בעגה המקצועית כיסוי ביטוחי.

מוטבים – הזכאים לקבל את הכספים בקופת הגמל שלנו ואת סכום ביטוח החיים (אם יש) במקרה מותנו. בדרך כלל תציינו מוטבים שהם גם היורשים הטבעיים כגון בני הזוג והילדים.

אם כן, בשאלה השנייה נבדוק האם משיכת הכספים מקופת הגמל תביא לאובדן כיסוי ביטוחי שחשוב לנו, כמו למשל ביטוח החיים.
בנוסף, עלינו לדעת מהו הסכום שביטוח החיים מבטיח ולבדוק האם נוכל להשיגו באותה עלות ובאותם תנאים כעת. כאן המקום לציין שכמעט ולא קיימות קופות גמל במעמד עצמאי שמציעות כיסוי ביטוחי אבל ישנן מעט שכן ולכן כדאי לקחת נושא זה בחשבון.

הערת ביניים: ישנם עוד כיסויים ביטוחיים הנהוגים בקופות גמל במעמד שכיר (שאיננו עוסקים בהם במאמר זה) ואף זכויות מיוחדות כגון מקדמים מובטחים לחוסכים – נרחיב עליהם כאשר נפרסם את המאמרים על קופות הגמל במעמד שכיר (הירשמו לניוזלטר וקבלו הודעה על כך).

לאחר המענה לשאלה השנייה, נוכל לקבוע האם קופת הגמל שלנו מציעה לנו כיסוי ביטוחי שחשוב לנו והאם נוכל להשיג אותו באותה העלות. התשובות האלה חייבות להינתן בטרם נמשוך את הכספים או נעבירם למסלול השקעה אחר.

אם התשובות לשתי השאלות הראשונות היו:

 1. שקופת הגמל שלנו נזילה ומאפשרת משיכה ללא קנס מיסוי.
 2. איננו מאבדים כיסוי ביטוחי או שנוכל להשיג כיסוי כזה בעלות ותנאים זהים או טובים יותר.

הרי שאפשר לשקול משיכת הכספים מקופת הגמל ולהתקדם לשלב השלישי.

אם לעומת זאת הכיסוי הביטוחי חשוב לנו מאוד ולא ניתן להשיגו בעלות דומה, הרי שנינזק
אם נחליט למשוך את הכספים מקופת הגמל ולכן הבדיקה הזו כה חשובה.
יחד עם זאת, עדיין עומדת לרשותנו אפשרות המעבר למסלול השקעה אחר אשר ייתכן שתאפשר שמירה על
הכיסוי הביטוחי.
אנו נדון בהרחבה בהשלכות המעבר האמור בהמשך המאמר.

קבוצת השאלות השלישית ותרחישים אפשריים : קירבה לגיל הפרישה, תלות בכספי קופת הגמל, מטרת ההשקעה והרכב ההשקעה בקופת הגמל

בשלב השלישי נשאל 4 שאלות:

 1. האם אנו קרובים לגיל הפרישה?
  תשובות אפשריות: כן/לא
 2. האם נוכל לחיות ברווחה בעת הפרישה ללא כספי קופת הגמל ?
  תשובות אפשריות:
  כן, יש לנו מקורות מחיה רבים נוספים / לא, אנו תלויים בכספי קופת הגמל.
 3. מהי מטרת ההשקעה שלנו בקופת גמל?
  תשובות אפשריות: חיסכון לפרישה/ השקעה תנודתית.נזכיר כי כאשר אנו מגדירים את מטרת השקעה כחיסכון לגיל הפרישה, הרי שאיננו מעוניינים בהשקעות תנודתיות שעלולות לגרום להפסדים בחסכונות. דבר זה עשוי להותיר סכום נמוך מדי למחייתנו.
  כלומר, נצפה שההשקעה תהיה סולידית ולא תנודתית.לעומת זאת, כאשר נגדיר את קופת הגמל כהשקעה תנודתית, יהיה עלינו לקבל תנודות למעלה ולמטה בשווי השקעתנו ולקבל את העובדה שייתכנו גם תשואות שליליות.
  למעשה, אם נסכים שקופת הגמל שלנו תהיה השקעה תנודתית, הרי שנוכל לבחור מסלול המתאים להעדפותינו, כולל מסלול מנייתי במיוחד.
 4. מהו הרכב ההשקעה בקופת הגמל שלנו ?
  תשובות אפשריות: הקופה שלכם מבטיחת תשואה / הקופה שלכם אינה מבטיחת תשואה אך תנודתית למחצה / הקופה שלכם אינה מבטיחה תשואה ותנודתית.

קבוצת שאלות אלה מגדירות תרחישים שונים המתאימים לחלק מהמשקיעים. ישנם עשרות מצבים/תרחישים אפשריים על פי התשובות שניתן לשאלות אלה. לאחר מתן התשובות וזיהוי התרחיש המתאר את מצבכם, תוכלו לקבל החלטה מושכלת לגבי משיכת קופת הגמל.

להלן כמה מהתרחישים האפשריים ותיאור ההשלכות של משיכת הכספים מקופת הגמל, מעבר למסלול השקעה אחר והמשך אחזקה באותו מסלול השקעה.

תרחיש מס' 1 – קרובים לגיל הפרישה, מבקשים להשקיע באופן סולידי, תלויים בקופת הגמל שלהם המושקעת באפיקים תנודתיים.

 • מטרת ההשקעה בקופת הגמל שלנו היא לשם חיסכון לגיל הפרישה.
 • אנו קרובים לגיל הפרישה.
 • הכספים בקופת הגמל שלנו הם עיקר חסכונותינו ולא נוכל לחיות ברווחה בעת הפרישה ללא כספים אלה.
 • קופת הגמל אינה מבטיחה תשואה ומנוהלת במסלול כללי ו/או מנייתי ו/או מט"חי ו/או כוללת אגרות חוב קונצרניות.

אם קופת הגמל שלכם מנוהלת במסלול כללי ו/או מנייתי ו/או מט"חי ו/או אגרות חוב כולל קונצרניות, ייתכן מאוד שההפסד שנרשם בקופת הגמל שלכם בשנת 2008, הוא בשיעור של 10% ומעלה.
מכאן נסיק שקופת הגמל שלכם אינה מתנהלת במסלול ההשקעה המתאים לכם מבחינת הגדרת מטרת ההשקעה וצורכיכם הפיננסים.

בנוסף, בעת משבר בשוק ההון, קיים סיכון להשקעותיכם ולכן השינוי בקופת הגמל הוא חשוב אסטרטגית וטקטית. השינויים האפשריים הם משיכת הכספים או מעבר לקופת גמל סולידית מבטיחת תשואה. הסיבות לכך שהשינוי הכרחי במצב זה הן שהחסכונות בקופת הגמל הם עיקר חסכונותיכם וקרבתכם לגיל הפרישה. הקירבה לגיל הפרישה תכתיב ממילא גם משיכה של לפחות חלק מהכספים בטווח הקרוב ותגרור קיבוע חלק מההפסדים שנגרמו.

מעבר למסלול השקעה מבטיח תשואה יאפשר לכם לשמור על התנאים שיש לכם בקופת הגמל שלכם כולל נזילות ופטור ממס רווחי הון.
מצד שני המעבר למסלול מבטיח התשואה והזמן הקצר עד לפרישה יימנעו מכם להינות מעליות בתשואות בשוק ההון, אם וכאשר יתרחשו.
בנוסף, בטרם נעבור למסלול השקעה אחר יהיה עלינו לברר מראש מהם דמי הניהול החדשים שנשלם. ברור שכדאי תמיד להתמקח ולהשיג את ההנחה המקסימלית האפשרית.

אם תבחרו במשיכת הכספים מקופת הגמל הרי שבחירה זו תביא לסיום ההטבה של פטור ממס רווחי הון וכן לקיבוע ההפסד אם נרשם לכם כזה.
כדי לדעת מה היה השינוי העדיף במצב זה, האם היה זה המעבר למסלול השקעה מבטיח תשואה או המשיכה המיידית של הכספים, הרי שנצטרך להמתין לעתיד. התוצאות תלויות במידת ההתאוששות של שוק ההון והמהירות בה היא תקרה או בהמשך המשבר וחומרתו. כלומר תוצאות המהלך שתבחרו ייקבעו בעתיד ובחירתו של הצעד הרצוי לכם נעשית במידה רבה גם בשקלול תנאי אי ודאות.

חשוב להדגיש שבתרחיש מס' 1 ברור שיש לבצע שינוי כלשהו אם במעבר למסלול השקעה פחות תנודתי או במשיכת הכספים בהתאם להעדפתכם. אי שינוי כלשהו מותיר בידכם השקעה שמושקעת באופן שאינו תואם את הנחיותיכם וצרכיכם הפיננסים ולמעשה מהמר על עתידכם.

בתרחיש מס' 2 – קרובים לגיל הפרישה, מבקשים להשקיע באופן תנודתי, תלויים בקופת הגמל שלהם המושקעת באפיקים תנודתיים.

 • מטרת ההשקעה בקופת הגמל שלנו היא השקעה תנודתית.
 • אנו קרובים לגיל הפרישה.
 • הכספים בקופת הגמל שלנו הם עיקר חסכונותינו ולא נוכל לחיות ברווחה בעת הפרישה ללא כספים אלה.
 • קופת הגמל אינה מבטיחה תשואה ומנוהלת במסלול כללי ו/או מנייתי ו/או מט"חי ו/או כוללת אגרות חוב קונצרניות.

אם קופת הגמל שלכם מנוהלת במסלול כללי ו/או מנייתי ו/או מט"חי ו/או אגרות חוב כולל קונצרניות, ייתכן מאוד שההפסד שנרשם בקופת הגמל שלכם בשנת 2008, הוא בשיעור של 10% ויותר. בעת משבר בשוק ההון קיים סיכון להשקעותיכם.
לכן, על אף העובדה שקיימת התאמה בין מטרת ההשקעה התנודתית שהגדרתם לבין מסלול ההשקעה בקופת הגמל שלכם הרי שחשוב לבצע שינוי. השינוי דרוש בהגדרת המטרה שבהשקעה בקופת הגמל והתאמתה לצרכי המחייה שלכם.

מאחר והינכם קרובים לגיל הפרישה והכספים בקופת הגמל הם הכספים העיקריים עליהם תסתמכו לצורך מחייה שוטפת לאחר הפרישה, השינוי במטרת ההשקעה לחיסכון לגיל הפרישה, הוא חשוב אסטרטגית וטקטית.
השינויים האפשריים במקרה זה הם מעבר למסלול מבטיח תשואה או משיכת הכספים.

מעבר למסלול השקעה מבטיח תשואה יאפשר לכם לשמור על התנאים שיש לכם בקופת הגמל שלכם כולל נזילות ופטור ממס רווחי הון.
בנוסף, המעבר למסלול מבטיח תשואה ימנע מכם להינות מעליות בתשואות בשוק ההון ואם וכאשר יתרחשו. בטרם נעבור למסלול השקעה אחר יהיה עלינו לברר מראש מהם דמי הניהול החדשים שנשלם. ברור שכדאי תמיד להתמקח ולהשיג את ההנחה המקסימלית האפשרית.

אם תבחרו במשיכת הכספים מקופת הגמל הרי שבחירה זו תביא לסיום ההטבה של פטור ממס רווחי הון וכן לקיבוע ההפסד אם נרשם לכם כזה.
כדי לדעת מה היה השינוי העדיף במצב זה, האם היה זה המעבר למסלול השקעה מבטיח תשואה או המשיכה המיידית של הכספים, הרי שנצטרך להמתין לעתיד.
התוצאות תלויות במידת ההתאוששות של שוק ההון והמהירות בה היא תקרה או בהמשך המשבר וחומרתו. כלומר תוצאות המהלך שתבחרו ייקבעו בעתיד ובחירת הצעד הרצוי לכם נעשית במידה רבה גם בשקלול תנאי אי ודאות.

בכל מקרה בגלל הזמן הקצר שנותר עד לפרישה במקרה זה אתם תתחילו למשוך לפחות חלק מהכספים מקופת הגמל שלכם בקרוב ובוודאי תקבעו חלק מההפסדים שנגרמו.
חשוב לנו להדגיש שבמקרה זה ברור לנו שיש לבצע שינוי כלשהו אם במעבר למסלול השקעה סולידי או במשיכת הכספים בהתאם להעדפתכם.

אי שינוי כלשהו מותיר בידכם השקעה שמושקעת באופן שאינו תואם את צרכיכם הפיננסים ומהמר על עתידכם.

בתרחיש מס' 3 – קרובים לגיל הפרישה, מבקשים להשקיע באופן סולידי, ללא תלות בקופת הגמל שלהם המושקעת באפיקים תנודתיים.

 • מטרת ההשקעה בקופת הגמל שלנו היא לשם חיסכון לגיל הפרישה.
 • אנו קרובים לגיל הפרישה.
 • הכספים בקופת הגמל שלנו הם חלק קטן מחסכונותינו כך שנוכל לחיות ברווחה בעת הפרישה גם אם לא נמשוך מקופת הגמל.
 • קופת הגמל אינה מבטיחה תשואה ומנוהלת במסלול כללי ו/או מנייתי ו/או מט"חי ו/או כוללת אגרות חוב קונצרניות.

אם קופת הגמל שלכם מנוהלת במסלול כללי ו/או מנייתי ו/או מט"חי ו/או אגרות חוב כולל קונצרניות, ייתכן מאוד שההפסד שנרשם בקופת הגמל שלכם בשנת 2008, הוא בשיעור של 10% ויותר.
מכאן נסיק שקופת הגמל שלכם אינה מתנהלת במסלול ההשקעה המתאים לכם מבחינת הגדרת מטרת ההשקעה.
בנוסף, בעת משבר בשוק ההון, קיים סיכון להשקעותיכם ולכן השינוי בקופת הגמל הוא חשוב אסטרטגית.

השינויים האפשריים הם מעבר למסלול מבטיח תשואה או משיכת הכספים.
מעבר למסלול השקעה מבטיח תשואה יאפשר לכם לשמור על התנאים שיש לכם בקופת הגמל שלכם כולל נזילות ופטור ממס רווחי הון.
בנוסף, המעבר למסלול מבטיח תשואה ימנע מכם להינות מעליות בתשואות בשוק ההון ואם וכאשר יתרחשו. בטרם נעבור למסלול השקעה אחר יהיה עלינו לברר מראש מהם דמי הניהול החדשים שנשלם. ברור שכדאי תמיד להתמקח ולהשיג את ההנחה המקסימלית האפשרית.

אם תבחרו במשיכת הכספים מקופת הגמל הרי שבחירה זו תביא לסיום ההטבה של פטור ממס רווחי הון וכן לקיבוע ההפסד אם נרשם לכם כזה. עם זאת מאחר והחסכונות בקופת הגמל מהווים חלק קטן מחסכונותיכם, הבחירה באפשרות המשיכה נראית על פניו כדרסטית מדי במקרה זה לאור העובדה שמקבעים הפסד.

כדי לדעת מה היה השינוי העדיף במצב זה, האם היה זה המעבר למסלול השקעה מבטיח תשואה או המשיכה המיידית של הכספים, הרי שנצטרך להמתין לעתיד.
התוצאות תלויות במידת ההתאוששות של שוק ההון והמהירות בה היא תקרה או בהמשך המשבר וחומרתו.
כלומר תוצאות המהלך שתבחרו ייקבעו בעתיד ובחירת הצעד הרצוי לכם נעשית במידה רבה גם בשקלול תנאי אי ודאות.

בנוסף, בשל העובדה שהכספים בקופת הגמל מהווים חלק קטן מחסכונותיכם הרי שניתן לשקול אפשרות אחרת כגון שינוי הגדרת ההשקעה בקופת הגמל להשקעה תנודתית. כלומר, האפשרות הנוספת העומדת לפניכם היא אי שינוי במסלול הנוכחי.
שינוי כזה אפשרי כל עוד מבינים שמסלול ההשקעה הכללי ו/או מנייתי ו/או מט"חי ו/או אגרות חוב קונצרניות הוא תנודתי ועלול לגרור הפסדים ומצד שני ייתכן ויניב תשואות גבוהות מאלה שבמסלול מבטיח התשואה.

בנוסף בחירה באי שינוי במסלול הנוכחי מחייבת בירור האם שאר השקעותיכם מושקעות בצורה סולידית. השקעות אלה יאפשרו לכם לחיות בכבוד בפרישה. לאחר שנוודא שאכן ההשקעות האחרות הן סולידיות (כדאי להיעזר ביועץ השקעות ולוודא זאת עימו) תוכלו לשקול האם לשנות את מטרת ההשקעה בקופת הגמל ולהגדירה מחדש כהשקעה תנודתית והשארת הקופה במסלול תנודתי.

אלה הם כמובן רק חלק מהתרחישים האפשריים. כדי לקבל החלטה מושכלת האם למשוך את קופת הגמל או לשנות את מסלול ההשקעה בו אנו משקיעים יהיה עלינו לזהות את התרחיש המתאר את מצבנו במדויק. לאחר מכן נוכל להתייעץ עם יועץ ההשקעות ולבחון את ההשלכות של הצעדים שבכוונתנו לנקוט. בנוסף, נוכל לקבל מיועץ ההשקעות פירוט של אפשרויות ההשקעה העומדות בפנינו כולל בחירת קופות גמל עם מסלול השקעה מתאים ואפיקי השקעה סולידים במקרה של משיכת כספי קופת הגמל והשקעתם באופן ישיר.

עד כאן המאמר: כיצד נחליט על משיכת כספים מ: קופת גמל. אנו ממליצים לכם לקרוא גם את המאמר על משיכת כספים מקופת גמל משלמת לקצבה.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן