סולידי או לא סולידי זאת השאלה – חלק ב'   (יוני 8, 2014)

בחלקו הראשון של המאמר סולידי או לא סולידי זאת השאלה, הגדרנו מהו מוצר פיננסי סולידי ודנו ברמת הסולידיות של פיקדונות בנקאיים ותוכניות חיסכון.

בחלק זה של המאמר נמשיך לדון בשאלת הסולידי או לא סולידי לגבי אגרות חוב, מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל.

אגרות חוב

אגרת חוב סחירה בבורסה הינה הלוואה שאנו מספקים לחברה/תאגיד/מדינה תמורת הבטחה כי נקבל חזרה את הקרן שהשקענו + תשואה מסוימת בתאריכים מסוימים. ההבטחה הכתובה מופיעה בתשקיף המפורסם בבורסה.

להשקעה זו יש אמנם הבטחה כתובה להחזר ההשקעה, אבל זה לא מספיק כדי לקבוע שמדובר בהשקעה סולידית.
חשוב לוודא, שההבטחה הזו מגיעה מגוף ראוי ולבדוק מה הסיכוי שהגוף שהנפיק את אגרת החוב יוכל בבוא היום לשלם לנו את הקרן והתשואה במועדים שהובטחו. אם הגוף הזה מדורג בדירוג גבוה מאוד של -AA ומעלה נוכל לומר בוודאות גבוהה מאוד שהגוף יחזיר את הכסף שהושקע.

עם זאת, גם לאחר קבלת הדירוג הגבוה, ייתכנו מקרים בהם יקבעו אנשי המקצוע שמדובר בהשקעה תנודתית. סיבות לכך יכולות להיות בעיות סחירות של האגרת בבורסה, מוניטין בעייתי של בעלי השליטה, ענף תחרותי הסובל מרגולציה מכבידה, מטבע ההשקעה ועוד.

לעיתים נמצא אגרות חוב שמבטיחות את תשלום החוב באמצעות שעבודים על נכסים וכך מגבירות את הסיכוי להחזר ההשקעה.

אגרות חוב – מסקנה

בעולם קיים מגוון רחב של אגרות חוב ורק חלקן נחשבות לסולידיות. אגרות חוב יכולות להיות השקעה תנודתית בסיכון גבוה מאוד.

אגרות חוב, סחירות בבורסה בישראל, בעלות דירוג גבוה של -AA ומעלה, צמודות למדד המחירים לצרכן, יכולות להיות השקעה סולידית ובלבד שיענו על דרישות אנשי המקצוע למוניטין טוב של בעלי שליטה, ענף פעילות נוח, מטבע השקעה מתאים ועוד.

נזכיר שכדי להיחשב להשקעה סולידית, יש למלא אחר ארבעה תנאים מצטברים, בכל עת. לכן, חשוב לעקוב אחר דירוג איגרת החוב ומצבו של המנפיק, לא רק בעת ההשקעה אלא גם במהלך תקופת ההשקעה. למעשה, אגרות חוב הנחשבות היום להשקעה סולידית יכולות להפוך עם הזמן, להשקעה תנודתית עם סיכון.

בשנים האחרונות ראינו דוגמאות רבות לחברות ישראליות וזרות, שהדירוג של אגרות החוב שלהן ירד מדירוג גבוה לדירוג נמוך. הדירוגים השתנו וירדו בשל השקעות כושלות, התנהלות עסקית בעייתית וגם נסיבות השוק. בחלק מהמקרים הגיעו אותן חברות וביניהן אי.די.בי, אפריקה ישראל ועוד להסדרי חוב ("תספורות" בלשון העם) ושילמו רק חלק מחובן למשקיעים. בחלק מהחברות כולל החברה לישראל, קבוצת דלק, מבני תעשיה ועוד, הורדו הדירוגים הגבוהים לדירוגים נמוכים ללא פגיעה בהחזר החוב.

מניות

מניה היא נייר ערך שמי שקונה אותו רוכש בעצם חלק מבעלות בחברה (כל מניה של חברה ציבורית מייצגת בדרך כלל חלק מאוד קטן של הבעלות). הבעלות בחברה כוללת זכויות הצבעה באשר להתנהלותה העסקית, זכות לקבלת דיבידנד וכו'.

כאשר חברה ציבורית מנפיקה מניות היא מפרסמת תשקיף. בתשקיף שהינו מסמך רישמי המפרט את תנאי המניה, אין הבטחה להחזר כלשהו מההשקעה במניה ואין התחייבות לעשות כך עד תאריך מסוים. המניות נסחרות בבורסה ומחירן
נקבע במהלך יום המסחר ומשתנה כל הזמן. לכן, מניה אינה השקעה סולידית.

מניה הינה השקעה תנודתית ומטבעה יכולה להניב רווחים גבוהים מאוד. כך קרה, למי שהשקיע בתחילת הדרך בחברות טכנולוגיה ולמי שהסכים להשקיע במניות (כמעט מכל סוג) לאחר המשבר ב 2008.

מצד שני, יש גם דוגמאות להפסדים של עשרות אחוזים במניות. נזכיר את בועת הדוט קום בשנת 2000 עם הירידה במחירי מניות הטכנולוגיה ואת משבר הסאב פריים בשנת 2008 שהחל בארצות הברית ופגע בכלל הבורסות בעולם. בנוסף, לא נשכח את משבר מניות הבנקים בארץ בשנת 1983.

כמו כן, במקרים קיצוניים, מניה יכולה להימחק לגמרי ואז ההשקעה כולה יורדת לטמיון.

מניות – מסקנה

מניה אינה השקעה סולידית. מעצם טבעה היא השקעה תנודתית שמחירה נע ונד ובמקרים קיצוניים יכולה לגרום ל-100% הפסד.

קרן נאמנות ו/או תעודת סל- המשקיעות 100% בהשקעות סולידיות

קרן נאמנות הינה מעין קופה המרכזת כספים ממשקיעים רבים והיא משקיעה במגוון ניירות ערך על פי מדיניות השקעות המפורטת בתשקיף. קרן נאמנות מורכבת מיחידות, שכל אחת מהן מקנה זכות שווה בקרן. שווי היחידות משתנה בהתאם לשווי ההשקעות שעשתה קרן הנאמנות ומאפשר הפקת רווחים מהחזקת ההשקעות ומכל עסקה בהם.

בדומה לקרן נאמנות גם תעודות סל מרכזות כספים ממשקיעים רבים ומשקיעות אותן במגוון ניירות ערך בהתאם למדיניות השקעה. תעודות הסל מתחייבות לעקוב אחר מדדים שונים כגון, מדדי מניות, מדדי איגרות חוב ועוד. תעודות הסל מורכבות אף הן מיחידות ששוויין משתנה בהתאם לשווי ההשקעות שעשתה תעודת הסל.

נשאלת השאלה האם קרן נאמנות או תעודת סל שמדיניות ההשקעה שלהן מאפשרת השקעה רק בהשקעות סולידיות הן השקעות סולידיות? כלומר, האם קרן נאמנות/תעודת סל שמותר לה להשקיע רק באגרות חוב של מדינת ישראל בשקלים צמודי מדד המחירים לצרכן או רק באגרות חוב שהונפקו על ידי קונצרנים מובילים שדירוגם -AA ומעלה – נחשבת להשקעה סולידית?

כדי להכריע, נלך להגדרה (הגדרת השקעה סולידית בחלקו הראשון של המאמר) וכבר בשלב הראשון ניתן לומר שקרן נאמנות או תעודת סל אינה מקיימת את דרישת ההבטחה הכתובה להחזר ההשקעה. בתשקיף של קרן נאמנות או תעודת הסל אין הבטחה כתובה להחזר ההשקעה הראשונית או לקבלת תשואה למי שמחזיק בקרן או בתעודה ולכן הן אינן מוגדרות כהשקעה סולידית.

נכון לומר, שקרן נאמנות או תעודת סל שמשקיעה בהשקעות סולידיות אכן מתנהגת בימים כתיקונם כהשקעה פחות תנודתית מאשר השקעה ישירה במניות או בקרן נאמנות המשקיעה במניות.
עם זאת, כאשר אנו משקיעים בקרנות נאמנות ותעודות הסל אנו מחזיקים ביחידות שלהם ולא בניירות הערך שהן קונות.
מחיר היחידה מושפע משינוי בשווי ניירות הערך שבקרן הנאמנות/בתעודת הסל. האחזקה באגרות החוב שייכת לקרן הנאמנות/תעודת הסל עצמה. מי שמחליט אם למכור או להמתין עד לפירעון הם מנהלי ההשקעות של הקרן או התעודה.
המשקיעים לא קובעים מה ייעשה עם אגרת חוב ספציפית שמוחזקת על ידי קרן הנאמנות או תעודת הסל. האפשרות היחידה של המשקיעים היא למכור את היחידות שיש להם בקרן הנאמנות או תעודת הסל או להמשיך להחזיק בהן.

בתקופת המשבר ב-2008, נוצר לחץ מכירות אדיר מצד משקיעים בקרנות הנאמנות ותעודות הסל. בקשתם של המשקיעים למכור את היחידות שברשותם גרמה לכך שמנהלי ההשקעות מכרו את האחזקות שהיו להם בקרנות הנאמנות / בתעודות הסל, כולל את אגרות החוב הסולידיות והביאו לקיבוע ההפסד עבור המשקיעים שמכרו באותה עת.
מכאן שגם אם אנו משקיעים בקרנות נאמנות/תעודות סל שמשקיעות באגרות חוב סולידיות אין לנו הבטחה כלשהי לשמירה על ההשקעה שלנו או לקבלת תשואה ולכן קרן נאמנות אג"חית או תעודת סל אג"חית אינן השקעה סולידית.

קרן נאמנות ו/או תעודת סל המשקיעות 100% בהשקעות סולידיות – מסקנה

קרן נאמנות או תעודת סל המשקיעות רק בהשקעות סולידיות, מתנהגות בתנודתיות פחותה, מזו שיש במניות או בקרן נאמנות המשקיעה במניות. עם זאת, הן אינן השקעה סולידית משום שהן אינן מבטיחות את ההשקעה בהן בתאריך פירעון מסוים.

עד כאן על אגרות חוב, מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל. בחלקו השלישי והאחרון של המאמר סולידי או לא סולידי זאת השאלה, נדון בסולידיות של מוצרים המובנים והאם ניהול תיק השקעות יכול להיות סולידי.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן