מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק ג'   (יוני 22, 2010)

בחלק הראשון של המאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק א', קראנו על מטרות ההשקעה בקרן פנסיה מקיפה, היקף הסכום המושקע ותקופת החיסכון. בנוסף, הבנו את תפקידה של המשכורת הקובעת לקצבת שאירים וקצבת נכות בקביעת היקף הביטוחים שאנו רוכשים דרך קרן הפנסיה המקיפה.

בחלקו השני של המאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק ב', תארנו מאפיינים עיקריים נוספים מתחום הביטוח, כגון עלויות הביטוחים הנרכשים בקרן הפנסיה המקיפה ומסלולי הביטוח העומדים לרשותנו.
כמו כן, ראינו דוגמא לחישובים שמבצעת קרן הפנסיה המקיפה באשר להיקפי הביטוחים שיובטחו לחוסכים והעלויות שייגבו בגינם.

במאמר זה שהינו החלק השלישי, נדון בסוגי חוסכים בקרן פנסיה מקיפה ובמאפיינים נוספים מתחום הביטוח כגון תקופת ארכת הביטוח, מסלול המרה, תקופת האכשרה, תשלום דמי הגמולים (שחרור), הסדר ריסק ומקדם ההמרה.

להלן פירוט מאפיינים עיקריים אלה בקרן פנסיה מקיפה

סוגי החוסכים בקרן פנסיה מקיפה

קרן פנסיה מקיפה מחלקת את החוסכים בה לשני סוגים עיקריים. הסוג הראשון של החוסכים בקרן פנסיה מקיפה נקרא עמיתים (מבוטחים) ואילו הסוג השני הוא הפנסיונרים.

עמית בקרן פנסיה מקיפה

עמית בקרן פנסיה מקיפה, הינו חוסך שטרם הגיע לגיל פרישה והוא אינו מקבל קצבת זקנה. גיל הפרישה הינו גיל 64 לאישה וגיל 67 לגבר.

בנוסף, ניתן לבקש ולהתחיל לקבל קצבה מקרן פנסיה מקיפה בגיל פרישה מוקדם, אשר נכון ליוני 2010, הוא גיל 60. עם זאת, יש לשים לב, שהתנאים הניתנים למקבלי קצבה בגיל 60 שונים מאלה הניתנים למקבלי קצבה בגיל הפרישה של 64 או 67.
כך למשל היקף הקצבה המשולם בגיל פרישה מוקדם, שונה מזה המשולם בגיל הפרישה של 64 או 67. בנוסף, אם בחר החוסך לקבל קצבת זקנה החל מגיל 60 עליו לדעת שהביטוחים עבורו (ביטוח הנכות וביטוח השאירים) מתבטלים מגיל זה.

העמיתים מחולקים אף הם לשני סוגים:

 • עמית פעיל בקרן פנסיה מקיפה – חוסך שמפקיד כספים לקרן הפנסיה המקיפה באופן שוטף ולא הפסיק תשלומיו מעבר לתקופת ארכת הביטוח שהינה בדרך כלל 3-5 חודשים רצופים. הגדרת תקופת ארכת הביטוח נקבעת על פי תקנון קרן הפנסיה המקיפה בה נחסוך ונעה בין 3-5 חודשים.
  בקבוצת העמיתים הפעילים נכללים גם עמיתים נכים המקבלים קצבת נכות מהקרן ואשר הקרן משלמת עבורם את ההפקדות מדי חודש. כמו כן, נכללים בקבוצה זו חוסכים הנמצאים בהסדר ריסק (ראו הרחבה על נושא הסדר הריסק בהמשך המאמר).
  הגדרת החוסך כעמית פעיל נובעת מקיומן של הפקדות שוטפות לקרן הפנסיה המקיפה. הפקדות אלה יכולות להתבצע הן על ידי החוסך והן על ידי קרן הפנסיה המקיפה.כאשר מדובר בהפקדות שמבצע החוסך הן יכולות להתבצע בשתי דרכים:1. חוסך המפקיד בקרן הפנסיה המקיפה את מלוא ההפקדות עבור החיסכון ועלויות הביטוחים.2. חוסך המפקיד בקרן הפנסיה המקיפה סכומים הדרושים לכיסוי עלויות הביטוחים בלבד.כאשר מדובר בחוסך המוגדר נכה ושהוגדרו לו אחוזי אובדן כושר עבודה, הרי שהוא זכאי לכך שקרן הפנסיה המקיפה תפקיד עבורו באופן שוטף את מלוא/חלק מההפקדות עבור החיסכון.
  קרן הפנסיה המקיפה תפקיד עבורו את ההפקדות כפי שהיו לפני קביעת אובדן כושר העבודה כפול אחוזי אובדן כושר העבודה שנקבעו לו. ראו הסבר מפורט בהמשך המאמר.
 • עמית לא פעיל בקרן פנסיה מקיפה – חוסך שהפסיק להפקיד כספים לקרן הפנסיה המקיפה ותקופת ההפסקה עולה על 3-5 חודשים רצופים (תקופת ארכת הביטוח).
זכויותיו של העמית הפעיל בקרן הפנסיה המקיפה:

עמית פעיל בקרן פנסיה מקיפה זכאי לכיסוי ביטוחי, הן עבור עצמו בעת קרות מקרה נכות והן עבור שאיריו לאחר מותו בטרם גיל הפרישה ולפני שהחל לקבל קצבת זקנה מקרן הפנסיה.

במקרה מותו של העמית הפעיל בטרם גיל פרישה (ולפני קבלת קצבת זקנה), יהיו שאיריו זכאים לקצבת שאירי עמית פעיל. קצבת שאירי עמית פעיל מחושבת בהתאם לסכום שבוטח עבור השאירים ולא רק מתוך החיסכון שנצבר עד מותו של החוסך.

לפירוט דרך חישוב הסכום שבוטח עבור השאירים קראו במאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק ב'.

הסכום החודשי שמבוטח עבור השאירים מחושב על ידי הכפלת השכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות באחוז הכיסוי הביטוחי. לפירוט על השכר הקובע/המשכורת הקובעת לקצבת שאירים וקצבת נכות קראו במאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק א'.

בחירת שיעור הכיסוי הביטוחי למשל 70% מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות נעשית בהתאם למסלולי הביטוח המוצעים בתקנון קרן הפנסיה המקיפה דרכה חוסכים. מסלולי ביטוח מוצעים לחוסכים בדרך כלל על פי גילם
בעת ההצטרפות לקרן הפנסיה המקיפה, מינם ואחוזי ההפקדה מהמשכורת.

דוגמא: הדוגמא נבנתה על פי תנאים המוצעים באחת מקרנות הפנסיה המקיפות הקיימת בשוק נכון ליוני 2010.

חוסכת עצמאית הפקידה בקרן פנסיה מקיפה 16% מהכנסתה בהיקף של 10,000 ש"ח. בנוסף, החוסכת הייתה בת 30 בעת הצטרפותה לקרן הפנסיה המקיפה והיא המשיכה להפקיד בקרן הפנסיה ללא הפסקה על פי אותו שכר עד לפטירתה לפני גיל הפרישה.

כמו כן, בחרה החוסכת לחסוך במסלול כללי/בסיסי (מסלול ברירת המחדל המשותף לרוב החוסכים). לפי מסלול זה ואחוז הכיסוי המופיע בו, הרי שבמקרה פטירה של החוסכת יקבלו השאירים 55% מ10,000 ש"ח.
כלומר, במקרה זה זכאים השאירים של העמיתה הפעילה לקצבה שמושפעת מהשכר הקובע שלה לקצבת שאירים וקצבת נכות וממסלול הביטוח שבחרה עבורם.

לו הייתה החוסכת, עמיתה לא פעילה, היו שאיריה מקבלים קצבה רק מהיקף החיסכון שהצטבר לה טרם מותה.

אם נפטרה העמיתה הלא פעילה בגיל צעיר ולא הספיקה לצבור סכומים גדולים הרי שהקצבה שתשולם לשאיריה תהיה נמוכה מאוד. מצד שני, אם נפטרה העמיתה הלא פעילה בגיל מבוגר יותר יתכן כי יתרת החיסכון שנצברה גבוהה למדי ואז יקבלו שאיריה קצבה נאה.

במקרה של עמיתה פעילה כמו בדוגמא שלנו תתחשב קרן הפנסיה המקיפה בחיסכון שהצטבר לחוסכת. כך, למשל אם הצטברו סכומי חיסכון גבוהים מאוד, קרן הפנסיה המקיפה תחשב את הפער בין סך הקצבאות שישולמו לשאירים לבין החיסכון שהצטבר ואם קיים פער לטובת החיסכון היא תפצה את השאירים ותגדיל את הקצבאות המשולמות להם.

בנוסף, בטרם מות העמית הפעיל קיים מנגנון המבטיח כי לא תיגבה עלות ביטוח שאירים אם החיסכון שנצבר בקרן הפנסיה המקיפה גבוה מסכום הביטוח שנרכש עבור השאירים. לכן, אם היקף החיסכון שהצטבר גבוה מהסכום שבוטח עבור השאירים, לא תיגבה עלות ביטוח בגין ביטוח השאירים והם יקבלו את קצבתם מהחיסכון שהצטבר.

השאירים יקבלו את קצבתם מדי חודש, כך שבן הזוג הנותר יקבל את קצבתו עד סוף ימי חייו והילדים היתומים יקבלו קצבתם עד הגיעם לגיל 21. בדרך כלל בוחרים החוסכים במסלולי ביטוח המאפשרים לבני זוגם לקבל 60% מקצבת השאירים וליתומים 40% מקצבת השאירים. עם זאת, קיימים מסלולי ביטוח נוספים המאפשרים בחירת אחוזים שונים לשאירים (בני זוג, ילדים ולעיתים גם הורים הנזקקים לתמיכה כלכלית של החוסך) בהתאם להעדפת החוסך.

לפירוט בנושא השאירים ומסלולי ביטוח קראו במאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק ב'.

במקרה אובדן כושר עבודה (נכות) ואי יכולת העמית הפעיל לעבוד, הרי שהוא יהיה זכאי לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה המקיפה על פי שיעורי אובדן כושר העבודה שנקבעו לו. לפירוט דרך חישוב סכום הביטוח למקרה נכות קראו במאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק ב'.

בנוסף, במקרה נכות כאמור, נכנס לפעולה מאפיין השחרור. משמעותו של מאפיין השחרור היא, שקרן הפנסיה המקיפה מפקידה במקום החוסך ובמקום המעסיק שלו (אם קיים) את ההפקדות, לחלק החיסכון כפי שהיו עד לפני קביעת אובדן כושר העבודה (הנכות).

קרן הפנסיה המקיפה תפקיד הפקדות לחלק החיסכון בהתאם לאחוזי אובדן כושר העבודה שנקבעו לחוסך. כך למשל, אם נקבעו לחוסך 75% ומעלה אחוזי אובדן כושר עבודה, הוא ייחשב לנכה מלא ויהיה זכאי למלוא ההפקדות (בניכוי עמלות) כפי שהיו עד לפני קביעת אובדן כושר העבודה שלו.

כלומר, במקרה נכות מלאה, מפקידה קרן הפנסיה המקיפה במקומו של החוסך את מלוא ההפקדות (בניכוי עמלות) כפי שהיו בטרם הפך לנכה.

במקרה של קביעת אחוזי אובדן כושר עבודה בטווח של 75%-25% למשל 50%, תשלם קרן הפנסיה המקיפה 50% מההפקדות. במקרה זה , בחלק מקרנות הפנסיה המקיפות יאפשרו לחוסך הנכה להפקיד בעצמו את החלק הדרוש להשלמת ההפקדות (עוד 50%) וזאת על מנת לשמור על אותו היקף חיסכון כפי שהיה לפני קביעת הנכות.

חוסך נכה שלא ישלים את ההפקדות כאמור ואשר נכותו הוחמרה לא יהיה זכאי להגדלת קצבת הנכות. כמו כן, אי השלמת ההפקדות תביא לירידת המשכורת הקובעת לקצבת שאירים וקצבת נכות ולפגיעה אפשרית בכיסוי הביטוחי עבור שאירי הנכה.

מאפיין השחרור מאפשר אם כן את ההצטברות החלקית/המלאה של החיסכון לגיל פרישה, על אף הירידה בכושר ההשתכרות של החוסך.

קרן הפנסיה המקיפה תמשיך להפקיד את ההפקדות שנקבעו לה, כל עוד החוסך יוגדר נכה או עד לסיום תקופת החיסכון כפי שהוגדר במסלול הביטוח שבחר (בדרך כלל עד שיגיע לגיל הפרישה) – על פי המועד המוקדם מביניהם.

עם הגיעו של מקבל קצבת הנכות לגיל הפרישה לפי מסלול הביטוח שבחר, הוא יתחיל לקבל מקרן הפנסיה המקיפה קצבה הנקראת קצבת זקנה (במקום קצבת הנכות שקיבל עד כה) והוא יתחיל להיקרא פנסיונר.

הערה: נשים לב, כי למרות השם הדומה לקצבת הזקנה מהביטוח הלאומי, כאן מדובר בקצבת זקנה המשולמת על ידי קרן הפנסיה המקיפה בה חסכנו. בנוסף, לקצבת הזקנה שמגיעה לנו כפנסיונרים מקרן הפנסיה המקיפה, ייתכן ונהיה זכאים גם לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי.

הזכאות לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי נקבעת על פי חוקי המדינה והיא איננה קשורה לקרן הפנסיה המקיפה בה חסכנו.

בנוסף, אם חלילה העמית הנכה ילך לעולמו, לפני גיל פרישה, יהיו שאיריו זכאים לקצבת שאירי נכה. קצבתם תחושב בהתאם לחישוב קצבת שאירי עמית פעיל – ראו פירוט למעלה בסעיף הנקרא זכויותיו של העמית הפעיל בקרן הפנסיה המקיפה.

לכן, כדאי להקפיד ולבחור קרן פנסיה מקיפה המציעה מסלול ביטוח המציע כיסוי המתאים לדרישותינו. כך למשל, אם בחרנו במסלול עתיר ביטוח נכות שאינו מבטיח כיסוי מספיק לשאירים מצב זה עלול לפגוע בשאירינו.

זכויותיו של העמית הלא פעיל בקרן הפנסיה המקיפה:

עמית לא פעיל, מאבד את הכיסוי הביטוחי הן מבחינת השאירים ומבחינת הזכאות לקצבת נכות. כלומר, בקרות מותו של העמית הלא פעיל (בטרם גיל הפרישה ולפני קבלת קצבת זקנה מהקרן) שאיריו של העמית הלא פעיל לא יקבלו קצבת שאירים המחושבת בהתאם לכיסוי ביטוחי ובהתאם לשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות, כמו שזכאים שאירים של עמית פעיל.

שאיריו של עמית לא פעיל (בחלק מקרנות הפנסיה המקיפות השאירים במקרה זה יהיו רק האלמן או האלמנה ללא הילדים), כן יהיו זכאים לסכומים שהצטברו כחיסכון ויקבלו רק אותם כקצבה.

לעיתים, תקופת החיסכון בקרן הפנסיה המקיפה הייתה קצרה מדי ואז הסכומים שהצטברו היו נמוכים מדי מכדי להספיק לכלכלת השאירים. אם לעומת זאת, תקופת החיסכון הייתה ארוכה והעמית הספיק לצבור סכום גבוה ואז הפסיק את הפקדותיו הרי ששאיריו יזכו לקצבה גבוהה יותר.

דוגמא: עמית ששכרו החודשי היה 10,000 ש"ח בחר במסלול ביטוח שמבטיח לשאירים 100% מהשכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות.

העמית חסך בקרן הפנסיה המקיפה במשך שנתיים וצבר סכום חיסכון של 58,000 ש"ח. אם המשיך העמית להפקיד כספים לקרן הפנסיה המקיפה לאחר אותן שנתיים, אך נפטר בטרם הגיע לגיל הפרישה, הרי שהוא ייחשב לעמית פעיל וסמוך לאחר מותו יהיו בני הזוג והיתומים זכאים לקצבת שאירי עמית פעיל בהיקף של 10,000 ש"ח לחודש.

אם לעומת זאת, הפסיק אותו שכיר את הפקדותיו לאחר אותן שנתיים ותקופת ההפסקה עלתה על 5 חודשים (מעבר לתקופת ארכת הביטוח), הרי שהוא ייחשב לעמית לא פעיל.

לצערנו בדוגמא זו יהיו זכאים שאיריו לקצבת שאירים של עמית לא פעיל. בדוגמא שלנו יקבל השאירים קצבה
נמוכה מאוד שתמומן מתוך 58,000 השקלים שהעמית הלא פעיל הספיק לצבור.

חישוב הקצבה לשאירים של עמית לא פעיל יהיה על פי מקדמים המפורסמים בתקנון קרן הפנסיה המקיפה בה
אנו חוסכים. קרן הפנסיה המקיפה תקבע את המקדם למשל 250 לבן/בת הזוג על פי גילם באותה עת ושנת הלידה שלהם.

קרן הפנסיה המקיפה תשלם לבני הזוג כל חודש 58,000 ש"ח לחלק ל 250 כלומר 232 ש"ח לחודש. קרן הפנסיה המקיפה מתנה את תשלום הקצבה האמורה בסכום קצבה מינימאלי כך שיעלה על 5% משכר הממוצע במשק. אם הסכום החודשי אינו עולה על סכום הקצבה המינימאלי הרי שקרן הפנסיה המקיפה תשלם את הסכום שהצטבר באופן חד פעמי לאחר ניכוי מס הכנסה בהתאם לחוקי המדינה.

בנוסף, עמית לא פעיל גם אינו זכאי לקבלת קצבת הנכות, בעת מקרה נכות. לכן, לפני ההחלטה על הפסקת ההפקדות השוטפות לקרן פנסיה מקיפה, חייבים לבחון האם אובדן הזכאות לקצבת נכות ולקצבת שאירים עלול לפגוע בנו ובמשפחתנו. עלינו להיערך בהתאם ולבחון האם יש לנו סכומי כסף מספיקים שיעמדו לרשותנו ולרשות שאירינו במקרה נכות או מוות חס וחלילה.

אם אין ברשותנו סכומים כאלה, יהיה עלינו לרכוש ביטוחים חלופיים, כגון ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה ו/או ביטוחים נוספים כגון, ביטוח נכות מתאונה וביטוח נכות ממחלה, ולצבור בהם את הוותק המינימאלי, על מנת שביטוחים אלה ייכנסו לתוקף עוד בטרם נבטל את ההפקדות לקרן הפנסיה המקיפה. לחילופין ניתן לשלם עבור הסדר ריסק (ראה הסבר מורחב בנושא הסדר ריסק זמני בהמשך המאמר).

בנוסף, הפסקת ההפקדות בקרן פנסיה מקיפה וקבלת סטטוס כעמית לא פעיל, משפיעה על המשך הזכויות הביטוחיות אם וכאשר נרצה לחדש חברותנו בקרן הפנסיה המקיפה.

עמית לא פעיל המבקש לחדש את חברותו בקרן הפנסיה המקיפה, יידרש לצבור וותק, הנקרא תקופת אכשרה, על מנת לקבל ביטוח גם בגין מחלות שהיו לו לפני ההצטרפות המחודשת.
לפירוט על תקופת אכשרה ראו סעיף תקופת אכשרה בקרן פנסיה מקיפה והתניות על הכיסוי הביטוחי בהמשך המאמר.

כמו כן, הצטרפותו המחודשת של העמית הלא פעיל לקרן הפנסיה המקיפה תהיה לפי גילו העדכני. כלומר, חישוב קצבת השאירים וקצבת הנכות ייערך מחדש ויהיה לפי השיעורים המתאימים למסלול הביטוח שבחר וגיל הצטרפותו כעת. בדרך כלל שיעורי הכיסוי הביטוחי עבור שאירים ועבור נכות נמוכים יותר ככל שגיל ההצטרפות גבוה יותר.

פנסיונר

פנסיונר הינו חוסך בקרן פנסיה מקיפה, שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבת זקנה.

גיל הפרישה נכון ליוני 2010 הוא 64 לאשה ו 67 לגבר. ברוב מסלולי הביטוח בקרן הפנסיה המקיפה גיל התחלת קבלת קצבת הזקנה, הוא גיל הפרישה כלומר גיל 64 לאשה וגיל 67 לגבר. בנוסף, ניתן לבקש ולהתחיל לקבל קצבה מקרן פנסיה מקיפה בגיל פרישה מוקדם, אשר נכון ליוני 2010, הוא גיל 60.

עם זאת, יש לשים לב, שהתנאים הניתנים למקבלי קצבה בגיל 60 שונים מאלה הניתנים למקבלי קצבה בגיל הפרישה של 64 או 67 . כך למשל היקף הקצבה המשולם בגיל פרישה מוקדם, שונה מזה המשולם בגיל הפרישה של 64 או 67. בנוסף, אם בחר החוסך לקבל קצבת זקנה החל מגיל 60 עליו לדעת שהביטוחים עבורו (ביטוח הנכות וביטוח השאירים) מתבטלים מגיל זה.

לאחר הגיעו לגיל הפרישה המוקדם או גיל הפרישה, יכול הפנסיונר למלא בקשה ולקבל קצבת זקנה במסלול ההמרה שיבחר. עם זאת, אין חובה לבקש קצבת זקנה מיד עם הגיעו לגיל הפרישה וניתן לדחות את מילוי הבקשה.
חלק מקרנות הפנסיה המקיפות מתירות לדחות את מילוי הבקשה לקבלת קצבת הזקנה, עד לגיל 70 או אפילו עד גיל 80.

מסלול ההמרה שבוחר הפנסיונר, בעת מילוי הבקשה לקבלת קצבת הזקנה, דומה במהותו למסלול הקצבה בביטוח
המנהלים – ראו מאמר על מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – ביטוח מנהלים, מאפיינים עיקריים.

מסלול ההמרה מאפשר לפנסיונר לבחור את הדרך בה יקבל את קצבת הזקנה. כך למשל הפנסיונר יכול לבקש לקבל קצבה לכל ימי חייו ושלאחר מותו תשולם קצבת שאירי פנסיונר לבן/בת הזוג לכל ימי חייהם. שיעור קצבת שאירי פנסיונר שתשולם לבן/בת הזוג ניתן לבחירה על ידי הפנסיונר והינו בטווח של 100%-30% מקצבתו של הפנסיונר.

בנוסף, יכול הפנסיונר לבחור במסלול המרה שישלם לו קצבה לכל ימי חייו, יבטיח לו תשלום מספר קצבאות מינימאלי ( 60 / 120 / 180 / 240 קצבאות ) ולאחר מותו תשולם קצבה לבן/בת הזוג לכל ימי חייהם.

לדוגמא: אם הפנסיונר בחר במסלול המרה שישלם לו קצבת זקנה לכל ימי חייו, יבטיח תשלום 240 קצבאות ושלאחר מותו תשולם קצבה לבן/בת הזוג לכל ימי חייהם. הרי שאם הפנסיונר הלך לעולמו אחרי פעם אחת בלבד שקיבל את קצבת הזקנה, יקבלו בן/בת הזוג ושאר השאירים (אם קיימים כאלה) לפי חלקם את שאר 239 הקצבאות שהובטחו לפנסיונר.

אם גם בן/בת הזוג נפטרו בטרם קיבלו את מלוא 239 הקצבאות תשלם אותן קרן הפנסיה המקיפה לשארים הנותרים
או למוטבים ואם לא מונו מוטבים אז ליורשים.

כמובן שבנוסף לתשלומים אלה תשלם קרן הפנסיה המקיפה לבני הזוג ושאר השאירים גם את קצבת שאירי הפנסיונר המגיעה להם על פי השיעורים שקבע הפנסיונר בעת מילוי בקשת מסלול ההמרה. כלומר, מסלול המרה זה מבטיח שהכסף לא יאבד עם מותו של הפנסיונר וישולם לשאירים, למוטבים שנבחרו, או ליורשים.

בחלק מקרנות הפנסיה המקיפות במקרה בו נפטר הפנסיונר וטרם קיבל את מלוא מספר הקצבאות המובטחות, ישלמו ראשית את הקצבאות המובטחות (100% מקצבת הזקנה של הפנסיונר) ורק לאחר שאלה יסתיימו יקבלו בני הזוג ושאר השאירים את קצבתם (קצבת שאירי פנסיונר).

נזכור כי בני הזוג יהיו זכאים לחלקם מפנסיית שאירי הפנסיונר עד יום מותם. בחלק מקרנות הפנסיה המקיפות ישלמו את הקצבאות המובטחות במקביל לתשלום פנסיית שאירי הפנסיונר.

ישנם גם מסלולי המרה נוספים המאפשרים לפנסיונרים לבקש תשלום קצבה גם ליתומים (אם לפנסיונרים יש ילדים עד גיל 21) ולא רק לבן/בת הזוג ואז ניתן לקבוע את שיעור הקצבה שתשולם להם (בד"כ עד 40%-30% מקצבת הפנסיונר).

בנוסף, קיימים עוד מסלולי המרה לפנסיונרים שאין להם בן/בת זוג ושהם מעוניינים בהבטחת מספר קצבאות מינימאלי שישולם למוטבים שהם יגדירו או ליורשים.

תקופת אכשרה בקרן פנסיה מקיפה והתניות על הכיסוי הביטוחי

קרנות הפנסיה המקיפות מגינות על האינטרסים של כלל החוסכים בהם, בין היתר על ידי קביעת תקופת אכשרה
ארוכה. תקופת האכשרה היא התקופה בה החוסך משלם אך ממתין לקבלת מלוא הזכויות לקצבת שאירים וקצבת נכות.

תקופת האכשרה נועדה כדי לקבל כיסוי ביטוחי במקרה של נכות או פטירה הנובעים ממחלה/מום/תאונה שאירעו לחוסך טרם ההצטרפות לקרן הפנסיה. אין צורך בתקופת אכשרה כדי לקבל כיסוי ביטוחי למקרה נכות או מוות הנובעים ממחלה או תאונה שאירעו לאחר ההצטרפות לקרן הפנסיה המקיפה.

תקופת האכשרה בקרן פנסיה מקיפה, ארוכה יחסית והיא אורכת חמש שנים והיא מחושבת לכל מצטרף חדש או חוסך שחידש את הפקדותיו לאחר הפסקה. תקופת אכשרה מחושבת מחדש גם לחוסך שביקש לשנות את מסלול הביטוח או ששכרו עלה כיון שהם מגדילים את הכיסוי הביטוחי.

במקרים אלה תדרוש קרן הפנסיה המקיפה, תקופת אכשרה למחלה/מום/תאונה שהיו לפני השינוי עבור הגידול בכיסוי הביטוחי. במהלך תקופת האכשרה בקרן הפנסיה המקיפה, חייב החוסך להמשיך ולהפקיד כספים ולצבור את זכאותו לכיסוי הביטוחי.

כך יכול חוסך, שקיימת לו מחלה קודמת, להצטרף לקרן פנסיה מקיפה ולזכות בכיסוי ביטוחי גם אם יקרה לו
מקרה מוות או נכות בשל אותה מחלה.

במקרה נכות או מוות שנגרמו ממחלה קודמת, יהיו החוסך או את שאיריו זכאים לקצבת נכות או קצבת שאירים רק אם תקופת האכשרה הסתיימה. אם קרה מקרה מוות שנגרם ממחלה קודמת וטרם עברה תקופה האכשרה יקבלו השאירים קצבה רק על סמך החיסכון שהצטבר ולא ייהנו מכיסוי ביטוחי. כמו כן, אם קרה מקרה נכות שנגרם ממחלה קודמת וטרם עברה תקופה האכשרה החוסך לא יקבל קצבת נכות ולא ייהנה מכיסוי ביטוחי.

חשוב להדגיש שבמקרה נכות או מוות הנגרמים מסיבות אחרות (שאינן קשורות למחלה/מום/תאונה שהחלה לפני ההצטרפות) החוסך ומשפחתו יהיו מבוטחים מייד או כעבור תקופה קצרה. הכיסוי הביטוחי אינו תקף במקרים מסוימים כגון התאבדות או פגיעה עצמית מכוונת.

חלק מקרנות הפנסיה המקיפות מגינות על האינטרסים של כלל המבוטחים בהן על ידי בקשה למילוי הצהרת בריאות מפורטת בעת ההצטרפות ואף רוכשות ביטוחי משנה בחברות ביטוח. הסיבה לרכישת ביטוחי המשנה היא שבעת קרות קטסטרופות שיחייבו תשלום לחוסכים רבים בעת ובעונה אחת, יפצו ביטוחי המשנה את קרנות הפנסיה המקיפות.

חלק מקרנות הפנסיה המקיפות אף מוסיפות התניות על הכיסוי הביטוחי כך שלא כל הבעיות הרפואיות או כל המחלות יזכו את החוסך בקבלת קצבת נכות או קצבת שאירים.

תשלום דמי גמולים (שחרור)

לקרן פנסיה מקיפה יש מאפיין דומה למאפיין השחרור הקיים בביטוח מנהלים – ראו מאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – ביטוח מנהלים, מאפיינים עיקריים.

מאפיין זה נכנס לפעולה בעת תשלום קצבת נכות לשכיר או לעצמאי. בעת זו נכנסת קרן הפנסיה המקיפה בנעלי העובד והמעסיק או העצמאי שחסכו ומשלמת במקומם את ההפקדות לחיסכון ולפיצויים במקרה של שכיר ואת ההפקדות במקרה של עצמאי.

קרן הפנסיה המקיפה משלמת את ההפקדות על פי: השכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות כפול שיעורי ההפקדות שהיו לפני מקרה הנכות כולל חלק פיצויי הפיטורין אם שולם (22.83%-10%) כפול שיעור אובדן כושר העבודה שנקבע לחוסך – על פי ועדה רפואית ורופא הקרן, בניכוי דמי הניהול המקסימאליים (6%).

למעשה רק לנכה מלא, כלומר כזה שנקבעו לו לפחות 75% נכות – ממשיכים להפקיד את מלוא הסכומים לחיסכון (בניכוי דמי הניהול).

נכה שנקבעו לו אחוזי נכות חלקית בטווח של 75%-25%, מקבל רק חלק מההפקדות על חשבון קרן הפנסיה המקיפה.

כלומר אם נקבעו לחוסך הנכה 30 אחוזי אובדן כושר עבודה, הרי שיקבל הפקדה לחסכונותיו לפי שיעורי ההפקדות כפי שהיו משכרו הקובע לקצבאות בעבר כפול 30%. לכן, במקרה נכות נשמרות לחוסכים חלק או מלוא זכויותיהם (תלוי בנכות) וההפקדות (לפחות חלקן) ממשיכות להצטבר להם כאילו המשיכו לעבוד ולהפקיד כספים בעצמם.

מאפיין זה דומה במהותו לשחרור המתואר בחלק השייך לביטוח המנהלים. בקרן פנסיה מקיפה, קוראים
למאפיין זה זקיפת דמי גמולים.

קרן הפנסיה המקיפה אינה גובה דמי סיכון עבור ביטוח נכות מתוך דמי הגמולים שהיא מפקידה עבור הנכה. בנוסף, מאפשרת קרן הפנסיה המקיפה לנכה חלקי המעוניין בכך להפקיד את מלוא ההפקדות הדרושות להשלמת ההפקדות שהיו לו טרם נכותו. נכה שיפקיד את מלוא ההפקדות הדרושות, ישמר את מלוא זכויותיו ויוכל לקבל כיסוי ביטוחי עבור אחוזי נכות נוספים אם ייקבעו לו.

בנוסף, בעת נכות חלקית ותשלום חלקי של ההפקדות מחשבת קרן הפנסיה המקיפה את השכר הקובע מחדש על פי ההפקדות החלקיות. לכן, אם בחר הנכה שלא להשלים את ההפקדות, הרי שהיקף הכיסוי ביטוחי לנכה ולשאיריו של הנכה נמוך מזה שהיה לפני קביעת נכותו.
לכן, אם הנכה בוחר שלא להשלים את הפקדותיו, קטן השכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות ומשפיע על קצבת השאירים אם ילך הנכה לעולמו. כמו כן, הנכה מאבד את יכולתו לקבל אחוזי נכות נוספים ולהגדיל את קצבת הנכות שהוא מקבל ולבסוף החיסכון הפנסיוני שיצטבר לו קטן מזה שהיה אמור להיות.

הסדר ריסק בקרן פנסיה מקיפה

קיימת אפשרות לשמר את ביטוחי הנכות והשאירים בקרן הפנסיה המקיפה גם אם ההפקדות השוטפות הופסקו. הסדר זה נקרא הסדר ריסק.

הסדר הריסק בקרן פנסיה מקיפה מאפשר, בחלק מהמקרים, לשמר את הכיסוי הביטוחי לנכות ולשאירים, על פי השכר הקובע לקצבת שאירים וקצבת נכות כפי שהיה לפני שהסתיימו ההפקדות. מי שנמצא בהסדר ריסק נחשב לעמית פעיל על אף העובדה שהוא אינו מפקיד לחלק החיסכון והוא זכאי לכל הכיסוי הביטוחי אותו רכש.

קרנות הפנסיה המקיפות מתירות לקבל הסדר ריסק בתנאים מסוימים למשל לשכיר בעת עזיבת מקום עבודה ובין היתר כל עוד לא נמשך סכום כלשהו מהתגמולים (חלק החיסכון לא כולל הפיצויים). בנוסף, גם עצמאי שאינו יכול זמנית להפקיד את מלוא ההפקדות בשל קשיי תזרים בעסק יוכל אף הוא לבקש הסדר ריסק.

ניתן לבקש הסדר הריסק בקרן פנסיה מקיפה, לא יאוחר מתום תקופת ארכת הביטוח. בתקופת ארכת הביטוח האורכת 3-5 חודשים לאחר הפסקת ההפקדות משולמים הביטוחים מתוך החיסכון באופן אוטומטי, אלא אם כן החוסך הודיע שאינו מעוניין בכך וכי ישלם על כך מכיסו.

הסדר הריסק ממשיך למעשה את תקופת התשלום עבור הכיסוי הביטוחי. הסדר הריסק יכול להימשך עד 24 חודשים מהפסקת ההפקדות או במשך תקופה קצרה יותר לפי הגדרת קרן הפנסיה המקיפה.

בהסדר הריסק ניתן לשלם רק עבור הביטוחים ואין צורך להפקיד עבור החיסכון. בנוסף, מתירות קרנות הפנסיה המקיפות, בתנאים מסוימים, להמשיך ולשלם עבור הביטוח מתוך כספי החיסכון הצבור מכספי העובד.

מקדם המרה בקרן פנסיה מקיפה

קרן פנסיה מקיפה קובעת מקדם המרה לחוסך לאחר שהגיע לגיל הפרישה וביקש להתחיל לקבל את קצבת הזקנה.

מקדם ההמרה הוא המספר בו מחלקים את החיסכון שצברנו בקרן הפנסיה המקיפה כדי לחשב את קצבת הזקנה שמגיעה לחוסך.
מקדם ההמרה נקבע על פי מסלול ההמרה שבחר החוסך. מסלול ההמרה מותאם לחוסך בין היתר על סמך מין החוסך, גילו של החוסך בעת הבקשה לתשלום קצבת הזקנה, מצבו המשפחתי (האם קיימים בן/בת זוג שגם הם יהיו זכאים לחלק מקצבת הזקנה לאחר מותו של החוסך) והאם הוא מבקש תשלום מספר קצבאות מינימאלי.

מקדם ההמרה נלקח מתוך הטבלאות המתאימות בתקנון קרן הפנסיה המקיפה בה חוסכים.
מקדם ההמרה דומה במהותו למקדם הקצבה כפי שהוא מתואר במאמר מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – ביטוח מנהלים, מאפיינים עיקריים.

כך למשל, אם הגענו לגיל הפרישה, מלאנו בקשה לקבל קצבת זקנה ונקבע לנו מקדם המרה של 180 הרי שהמשמעות היא שאם צברנו 1,000,000 ש"ח בקרן הפנסיה המקיפה, נחלק אותם במקדם ההמרה ונקבל 5,550 ש"ח.

לכן, בגיל הפרישה נתחיל לקבל מקרן הפנסיה קצבת זקנה של 5,550 ש"ח לחודש. בקרן פנסיה מקיפה מקדם ההמרה נקבע רק לאחר הגיענו לגיל הפרישה ועם אישור הבקשה לקבלת הקצבה. בנוסף, מקדם ההמרה בקרן פנסיה מקיפה אינו מובטח גם לאחר קביעתו. מקדם ההמרה בקרן פנסיה מקיפה עלול להשתנות בשל גירעון במאזן האקטאורי. למשל בשל עלייה בתוחלת החיים ולהשפיע בתורו לרעה על הפנסיה המשולמת.

לסיכום

במאמר זה דנו במאפייניה של קרן פנסיה מקיפה, כולל סוגי חוסכים כגון עמית פעיל, עמית לא פעיל, פנסיונר ונכה.

כמו כן, תארנו את הוותק הדרוש לקבלת מלוא הזכאות לכיסוי הביטוחי, מאפיין השחרור ושימור הביטוחים גם לאחר עזיבת עבודה או הפסקת ההפקדות.

בחלקו הרביעי של המאמר, נדון בקיזוז קצבאות, הגדרת שאירים, תשואה דמוגרפית ומאזן אקטוארי, חישוב יתרת החיסכון, משמעות התקנון והזכאות להשקעה באגרות חוב מיועדות.
אתם מוזמנים לקרוא את מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים – קרן פנסיה מקיפה – מאפיינים עיקריים – חלק ד'.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן