מה קורה לקרנות הנאמנות הכספיות כאשר הריבית נמוכה מאוד   (מרץ 5, 2015)

בימים אלה (מרץ 2015) כשריבית בנק ישראל הינה 0.1%, מעניין לבדוק מה קורה עם התשואות בקרנות הנאמנות הכספיות, בסביבת ריבית נמוכה במיוחד.

קרנות הנאמנות הכספיות הן קרנות נאמנות אשר משקיעות את הכספים במוצרים סולידיים לטווח קצר מאוד כגון פיקדונות, אג"ח שקלי וכיוצ"ב. הקרנות הכספיות מהוות לעיתים תחליף לפיקדונות הבנקאיים, אך חשוב לשים לב שבניגוד לפיקדון, הן לא מבטיחות תשואה או שמירה על הקרן. דמי הניהול בקרנות הנאמנות הכספיות נמוכים יחסית לדמי הניהול הנהוגים בקרנות נאמנות מסוגים אחרים ונעים בין 0% ל-0.19%.

כיום (מרץ 2015), התשואות בקרנות הנאמנות הכספיות משקפות את הריבית הנמוכה מאוד הקיימת בשוק ההון והן קרובות ל 0%. מאחר ובחלק מקרנות הנאמנות הכספיות גם גובים דמי ניהול הנעים בין 0.1%-0.19% הרי שאם הריבית לא תעלה השנה, ההשקעה בהן עלולה ליצור הפסד נומינלי.

בנוסף לכך, ההשקעה בקרנות נאמנות כספיות אינה צמודה למדד המחירים לצרכן. בפועל, השקעה זו עלולה גם לשאת תשואה ריאלית שלילית.

מצב זה אירע לאחרונה בשנת 2013, בה הניבו קרנות הנאמנות הכספיות תשואה נטו של 1.1%-1.35% לעומת עלייה של 1.82% במדד המחירים לצרכן. כלומר, נוצר הפסד ריאלי של כ0.45%-0.7%.

כיום, במרץ 2015, לאחר הורדת ריבית הפריים ל-1.6% ובהתאם לתחזיות האינפלציה של בנק ישראל ל 12 החודשים הבאים קדימה (1.1%) הרי שבמידה והריבית לא תעלה, אנחנו מדברים על הפסד ריאלי אפשרי של כ-1.3%. כמובן, שאם הריבית כן תעלה השנה והאינפלציה תהא נמוכה מהתחזית, התשואה בקרנות הנאמנות הכספיות תעלה בהתאם.

מהטבלה מטה ניתן לראות כי קיימות שנים בהן ההשקעה בקרנות הנאמנות הכספיות הניבה תשואה ריאלית שלילית. כלומר, הן הניבו תשואה הנמוכה מהאינפלציה ולמעשה לא שמרו על כוח הקניה.

שנה תשואה ברוטו
בקרן
נאמנות
כספית
תשואה נטו
בקרן נאמנות
כספית
בניכוי
דמי ניהול
0.1%-0.15%
ריבית פריים
ממוצעת
ריבית המשולמת
בפיקדונות שקליים
ללקוחות אמידים
ריבית פריים
ממוצעת בניכוי 1.55%
שיעור האינפלציה הפסד/רווח
ריאלי שנתי
הפער בין
התשואה שהניבה קרן נאמנות כספית
לשיעור האינפלציה
2008 4%-4.45% 3.85%-4.35% 5.15% 3.60% 3.80% 0.05%+
2009 0.60%-1.15% 0.45%-1.05% 2.26% 0.71% 3.91% 3.46%-
2010 1.5%-2.0% 1.35%-1.90% 3.10% 1.55% 2.66% 1.31%-
2011 2.6%-3.05% 2.45%-2.95% 4.39% 2.84% 2.17% 0.28%+
2012 2.15%-2.48% 2%-2.38% 3.85% 2.30% 1.63% 0.37%+
2013 1.25%-1.45% 1.1%-1.35% 2.88% 1.33% 1.82% 0.72%-
2014 0.45%-0.65% 0.3%-0.55% 2.1% 0.55% 0.1% 0.2%+
1.1.2008
עד
31.12.2012
תשואה שנתית
ממוצעת
2.08%-2.40% 1.93%- 2.3% 3.75% 2.20% 2.83% 0.9%-
1.1.2010
עד
31.12.2014
תשואה שנתית
ממוצעת
1.60%-1.90% 1.45%-1.80% 3.26% 1.71% 1.06% 0.39%+

הערה: הנתונים בטבלאות מאתר בנק ישראל ומאתר הבורסה לניירות ערך.

לסיכום, בסביבת ריבית נמוכה מאוד הקרנות הכספיות עלולות לגרום להפסד נומינאלי ואף ריאלי. תשואתן של קרנות הנאמנות הכספיות כאשר סביבת הריבית נמוכה מאוד, תלויה בדמי הניהול שהופכים משמעותיים, בשיעור האינפלציה ובעליית הריבית במשק.

מומלץ לפני רכישת או מכירת החזקות בקרנות נאמנות כספיות להיוועץ עם יועץ השקעות מוסמך.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן