מדוע צריך ייעוץ פנסיוני אוביקטיבי או מה התועלת מייעוץ פנסיוני אוביקטיבי? – חלק ב'   (נובמבר 12, 2009)

הערה: זהו חלקו השני של המאמר מדוע צריך ייעוץ פנסיוני פרטי או מה התועלת מייעוץ פנסיוני פרטי?, מומלץ לקרוא ראשית את חלקו הראשון.

בחלק הראשון של המאמר דנו בטיפול הניתן במסגרת ייעוץ פנסיוני פרטי לנושא החיסכון לגיל הפרישה. הסברנו את חשיבות בחינת החסכונות הפנסיונים הקיימים אל מול התכנון הדרוש לנו ואל מול הנכסים הפיננסים הקיימים. בנוסף, הסברנו את חשיבות הבדיקה של דמי הניהול, עלויות הביטוח ועוד.

נושא נוסף המטפל במסגרת ייעוץ פנסיוני פרטי, הוא הדאגה להגנה הכספית בעת מצבים קריטים המשפיעים על החוסך הפנסיוני ועל משפחתו. לשם כך נועדו הביטוחים האישיים הכוללים את ביטוחי התאונות האישיות, ביטוחי החיים, ביטוחי הנכות ואובדן כושר עבודה, ביטוחי הבריאות וביטוחי הסיעוד.

לקוחות רבים מעוניינים להגן על משפחתם מפני מצב בו הם ילכו לעולמם צעירים. במצב זה יישארו אחריהם בן או בת זוג ולעיתים אף ילדים ללא פרנסה מספקת.

לקוחות אלה מבקשים להותיר למשפחתם סכום חד פעמי או קצבה שתאפשר להם מחייה ברמה ראויה כפי שהורגלו לה ואף להשיב סכומי הלוואות שהיו חייבים בהן.
מצב קריטי נוסף הוא מצב נכות או אובדן כושר עבודה. הלקוחות יוודאו כי קיים להם ביטוח המבטיח קבלת קצבה חודשית או פיצוי חד פעמי במצב בו לא יוכלו לעבוד ולהשתכר
למחייתם.

מצבים נוספים שחלק מהלקוחות מעוניינים בהגנה מפניהם, הם מצב סיעודי או צורך בניתוחים יקרים ותרופות מחוץ לסל הבריאות ועוד ועוד.

הגדרת הדרישות והצרכים לעתיד הרחוק חשובה, שכן היא תאפשר לנו לבחון את הפערים בין המצב בפועל לבין המצב הרצוי לנו.

לסיכום, ייעוץ פנסיוני פרטי

ייעוץ פנסיוני פרטי מאפשר ללקוחות בחירה בביצוע פעולות בתחום החיסכון הפנסיוני והביטוח האישי בהתאמה מלאה להנחיותיהם ולצרכים המקובלים.

ייעוץ פנסיוני פרטי בוחן את כלל החסכונות הפנסיונים של הלקוחות, כלומר את הדו"חות השנתיים של פוליסת ביטוחי המנהלים לשכירים או ביטוחי החיים והחיסכון לחוסכים
עצמאית, קרנות הפנסיה, קופות גמל וקרנות ההשתלמות שברשות הלקוחות.

כמו כן, יועץ פנסיוני פרטי יבחן את טופס 106 (סיכום הכנסות שנתי מהמעסיק), תלושי המשכורת האחרונים וכן את תנאי פוליסות הביטוחים האישיים של הלקוחות כולל:

היועץ הפנסיוני הפרטי יתחשב גם בהכנסות, החסכונות הפיננסים הקיימים ונכסים אחרים.

במסגרת קבלת ייעוץ פנסיוני פרטי, יבחנו ההפקדות שהצטברו עד כה ותחזית הקצבה הפנסיונית וכן היקף החיסכון הצפוי בגיל הפרישה. יועץ פנסיוני פרטי, יבחן את היקף הכיסוי הביטוחי ואיכותו במצב נכות או אובדן כושר עבודה וכן את היקף ביטוח החיים ועלויותיהם.

כמו כן, היועץ יבדוק את טיב החסכונות הפנסיונים מבחינת תנאיהם, כגון הבטחת מספר הקצבאות והיקפן וכן את טיב הביטוחים האישיים בהם והמקרים שהם מכסים.

יועץ פנסיוני פרטי, יבחן את ההיקף הכספי של הביטוחים האישיים ועלויותיהם, את תנאי משיכת הכספים מהחסכונות, ואת המועדים המותרים למשיכה. בנוסף, יתייחס היועץ הפנסיוני הפרטי לשיעורי המס שיידרשו בכל מועד משיכה.

לעיתים ובהתאם לצורך יבחן יועץ פנסיוני פרטי, האם ההפקדות החודשיות של המעסיק והשכיר הגיעו ליעדן בחסכון הפנסיוני.

כמו כן, יועץ פנסיוני פרטי יבדוק את עלויות דמי הניהול הנגבים בחסכון הפנסיוני, מסלולי ההשקעה ודרכים לקבלת הטבות במידת האפשר.

בסיום תהליך הייעוץ הפנסיוני הפרטי, יקבל לידיו הלקוח מסמך הנמקה פנסיוני ברור ומסודר המפרט את הנחיותיו וצרכיו  ואת ההמלצות לשינויים והתוספות הדרושות לחסכונות הפנסיונים והביטוחים האישיים שברשותו.

מסמך זה יאפשר פנייה מסודרת לסוכן הביטוח שבחרתם או המעסיק לשם ביצוע השינויים הנדרשים.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן