כיצד ניתן לבדוק את הסטאטוס של הרישיון לעסוק בייעוץ פנסיוני?

תחום הייעוץ הפנסיוני הוסדר באמצעות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 ועל יועץ פנסיוני לקבל רשיון ולחדשו מעת לעת.

בדיקת רשיון ייעוץ פנסיונימומלץ לפונים לייעוץ פנסיוני בכלל ולייעוץ פנסיוני פרטי בפרט, לוודא שהיועץ הפנסיוני הינו בעל רשיון לעסוק בייעוץ פנסיוני וכמו כן, לבדוק את הסטאטוס של הרשיון.

סטאטוס זה ניתן לבדיקה בקלות באמצעות אתר משרד האוצר – אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון.


מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

התשובות נכתבו על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר

    דילוג לתוכן